Møtetidspunkt: 08:15

Sted: R50

Servering: Aslak

Referering: Andreas

Vinstraff: Aslak

Ølstraff:

Til stede: Aslak, Andreas, Hanne, Pål, Johannes, Sander, Christian, Christoffer, Jens

Mangler:Gjøremål

 • Loffen snakke med vaktmester.
 • Prikkregelgruppa må begynne å se på prikkregler (glemt forrige uke)
 • Lese dagsorden. (gjøres før workshopen ellers vinstraff)

Innsjekk (08:15 - 2 min)

279 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (08:17 - 1 min)

Innkalling for sen.
Ingen servering.
Referatet er ute offentlig.

280 Gjøremål fra forrige gang (08:18 - 2 min)

281 Status for komiteene (08:20 - 20 min)

Arrkom, med velkom:

 • flyttet flere arrangementer for å få ting til å gå opp
 • Låvefesten og vinter-OL har skiftet en del datoer slik at det går opp for alle parter (Tihlde og volvox)
 • Vårfest har gått fra helg til et dagsarrangement pga. penger. Dette blir da et fett endagsarrangement fra 12:00 til 02:00 med forelåpig egenandel på 250kr
 • velkom har fått e-postene sine. Alle ligger på velkomlisten
 • Wiker, Endre og Johannes har hatt møte om Masterfadderuker, da det ikke er kommet søknader fra noen på master.

Bedkom, med ITEX:

 • Ting går. Snakker med Lars Ivar angeående kompetansekurs. De kommer på kurs i mars, så kan ta videre dialog derfra
 • Bookingrunden starter snart
 • ITEX har første møte Onsdag, der de skal bestemme bedrifter
 • Ingen kan kanskje dra på Oslotur, enda.

Dotkom:

 • Kjøpt ny Server.
 • Kjøpt ABS, som de har i 1 år. Veldig kult!
 • Godt i gang med prosjekter. Implementerer GDPR, fått på plass arkitekturskisse, og er i oppstartsfasen. Har snart nytt design på OW.
 • Nibble er nede, så de erstatter den med mus og stor skjerm. I tillegg er det kommet en ekstra infoskjerm!
 • Planlagt intervju med fagkom mandag og tirsdag.

Fagkom, med ekskom:

 • Ny nestleder, Andreas Amundsen
 • Planlegger midtsemesterforelesning.
 • Planlegger masse, inkludert frokostseminar.
 • Tech talks gikk veldig bra. Beriftene er fornøyd.
 • Snakket med nye ekskom sammen med loffen og Aslak
 • Intervjuer neste uke.
Ekskom

Prokom:

 • Planlegger Gullblekka.
 • Brekkehelg neste helg
 • Ser på økonomi
 • Intervjuer neste uke.

Trikom:

 • Ser på endringer på kontoret, altså layout.
 • Ny kaffemaskin, og den skal de foolproofe for hele etasjen. Vi håper ingen trykker feil og forårsaker kaffe-nuclear winter på A4.
 • Godkjent busdjettforslaget for neste år.

Seniorkom:

Leder og nestleder:

Loffen: - Booket masse rom. Sett mer på Genfors og vært i NYC. Skrevet momsoppgave

Aslak - Svart på bulletin-mail. Oppdatert RFID-passordene på OW. Fikset Omega 100. Andre smågreier.

Økonomiansvarlig, med bankom:

 • Betalt momsoppgave for hovedstyret November/Desember
 • Lagt opp dokumenter på HS-driven
 • Tatt opp nytt medlem i bankom fra velkom
 • Diskutere budsjettet for neste år

ITV:

Samlokaliseringsrepresentant:

RFK:

 • Hatt gode åpninger, fulle kjellere hver fredag
 • Genfors neste helg, med ny kjellerkontakt.

282 Interkom (08:40 - 10 min)

 • Vi har 4 møter igjen av vervet vårt, så vi bør alle legge inn en ekstra innsats for at vi avslutter bra og kan overreke vervet til neste HS på en god måte. Derfor er det lurt å starte tidlig på erfaringsskrivet til hver leder.

 • Er det mulig å legge opp kjellerblesting på OW? Ja sier vi, så da kjører RFK på.

283 Generalforsamling (08:50 - 5 min)

[Vi fortsetter å forberede genfors. Hva gjenstår?]

 • Kandidater
  • Har dere kandidater som tenker å stille, så ta kontakt med de. Send forslag til valgkom@online.ntnu.no eller Loffen/Wiker. Smør på med olja!
 • Referenter
  • Vi trenger en ekstra referent, i tillegg til Endre. Vi ser til prokom, og de hører der. Kommer på at referent ikke kan stille. Det er et vedtekstforslag/Saksforslag-verdig endring. Alle spør sine komiteer.
 • Vedtektsforslag
  • referent ikke kan stille. Det bør endres, mener HS.
 • Saksforslag
  • Alle forslag bør diskuteres på workshoppen.
  • Fondet må disktueres, da det er en årlig sak
 • Innkalling
  • Genfors kommer snart. Ting er for det aller meste ganske klart. Vi trenger å kalle inn til genfors innen Mandag 11. Januar. Post på Facebook er allerede planlagt og lagt inn til kl. 11. Blir også en artikkel på OW med info.

Pause i 5 minutter kl 09:00

284 Komitégensere (09:05 - 5 min)

[Fått forespørsel fra dotkom om de kan bestille opp komitégenser, tok det opp i prokom og vi er litt usikre på om vi kan/vil godkjenne det. Hva slags presedens ønsker vi å sette?]

Hanne intorduserer:
- De har fått forespørsel for 2 uker siden av dotkom om prokom kan designe gensere de ville trykke opp. Hanne tenkte at det bør diskuteres om vi skal bestille opp komitégensere.

Diskusjon:
- Det er en sittenede avgjøresle fra før, som vi kan overstyre. Hvordan skiller man online og komiteer. Gensere som dette er veldig vanlig, og det er ikke uvanlig å se slike grupperingsensere. Dette er greit, så fremt at det er noe de gjør på eget iniativ.
- Det kan være dumt, blant annet for at det kan skape indre grupperinger, og vi har allerede en egen online-genser.
- Må vi da nekte bedkom å bestille flere gensere? Ja.
- Dette kan skape merkelige situasjoner da bedkom kan bruke sine gensere, men ikke andre komiteer.
- Det er ganske kult at folk lager egne ting med online-logo. Nye folk vil jo ha de eksisterende online-genserne.
- Det har ikke vært noe problem med at bedkom går rundt med sine gensere. - Åpner dette for annen merch? f.esk fagkom-caps/trikom?
- Online-logoen er ikke trademarket, så det er i teorien fritt fram.
- Prokom må uansett se på design om det kommer sak. For prokom kan dette være mye arbeid, om det kommer masse mer forslag på design.
- Per nå er det en veldig lav rate på forslag av merch siden bedkom fikk sine gensere for 2 år siden.
- Kult å se at komiteer vil gå med noe de har laget selv.
- Vi ser at det kan tolkes som at det skapes grupperinger, noe dotkom ikke ønsker. Det er allerede noen grupperinger, med blåturer, hytteturer osv, som er en snakkis på saler.
- Genser er ikke den utelukkede faktoren i forhold til andre komitéaktiviteter som skjer, og de er vanligvis ikke et problem heller.
- Hvor mange gensere har vi solgt? 70 stk av 200.
- Om dette går gjennom så bør det gjøres ordentlig. Design og slikt kan resultere annerledes enn originalt tenkt.
- Det stemmes, og forslaget gokjennes.
- Dotkom får fortsette å designe og bestille gensere.

286 Vervgoder (09:10 - 10 min)

[Interessegrupper har kanskje lyst til å bli med på stuff som vårfest]

 • Man ser tanken, og det ble nevnt på genfors sist at vi skulle åpne online og bli mer transparent. Ser dog samme problemet at det setter en presedens der man kan opprette en "tulle-gruppe" og dermed blir godkjent til å ta nytte av slike goder.
 • Bør være litt skjønn om "de som liker jul" Skulle få komitéstøtte.
 • De største grupperingene kan på sikt bli nodekomiteer, og dermed dra mer nytte av slike goder.
 • Mange av de som lager interessegrupper er også med i komité.
 • Om man ikke kan gjøre om til nodekomité ender man opp med å måtte segregere grupperinger, som ikke er en god ting.
 • Det er ikke nødvendigvis et mål for en interessegruppe å bli en nodekomité. Det vi må tenke på er hva man vil med interessegruppene. Det skal være lavterskel som ikke er helt inne i økosystemet, som vi kan gi støtte til.
 • Det stemmes, og forslaget om å gi ledere i interessegrupper tilgang på komitéspesifikke arrangementer blir nedstemt.

287 Flagg (09:20 - 5 min)

[Kjøpe et Online flagg eller to]

Emil har sendt mail og lurer på om vi vil ha flag. HS vil ha flag! Det blir stemt om og går gjennom. (Raskeste avstemming referent har sett noen gang). Det blir innvilget opptil 2000kr for innkjøp av 2 flagg med Online-logo.

289 Ølsalg på kontoret (09:30 - 10 min)

[Trikom selger øl på kontoret, men det virker som ikke like mye penger kommer tilbake i skrinet. Bankom har også snakket om dette og vil kun la kontanter være gjeldende.]

 • Trikom selger øl med cash, hvor de har et pengeskrin. Pant går automatisk inn i skrinet. Problemet er at det blir mindre og mindre penger i skrinet over tid. Det koster med andre ord online penger pga svinn.
 • Dette viser at det er noen som tar øl. Så om det er noen som tar øl så bør det stoppes med en gang.
 • På møtet med bankom kom det fram at det ikke er nøyaktig opptelt. Så man vet ikke om det faktisk er svinn.

Andre del av saken, andre betalingsmetoder:

 • Bankom har kommet fram til at øl bør være en egen greie, og at vi ikke bør lure systemet. De mener at det er best om det fortsetter som det er, altså med kontanter.
 • Vi bør opprettholde muligheter til å være studenter. Det som er kjipt med dette er at man går bort fra "den casuale ølen på kontoret".
 • Vi blir en større og større organisasjon som drar mer og mer oppmerksomet til oss fra blant annet skatteetaten og andre etater. Hold det til cash.
 • Dotkom er enige med alt sammen. Vi bør ha øl, men ettersom at vi er i en gråsone så bør vi holde oss på den hvite siden.
 • Bankom er ikke imot øl på kontoret, men er imot at det skal inn i det elektroniske systemet. Om det er såpass svinn så bør heller de som er interessert i øl på kontoret kan beholde og drive spleiselaget selv.
 • Avgjørelse: Øl på Nibble utgår, bankom har talt.

290 bulletin-board (09:40 - 10 min)

[Aslak har sendt en mail med forslag om spamkanal og vil ha input. Les mailen før møtet]

 • Slack-kanal er genialt.
 • Det er greit å poste for forespørslene, selv når det er andre arrangementer.
 • Helt greit, så lenge det er en opt-in-mulighet. Og det skal ikke være lov for bedrifter å bleste sommerjobb og lignende.
 • Det er høres problematisk ut at vi skal spamme andre arrangementer sammtidig som en karrieredag f.eks. Å bleste for andre ting samtidig som det skjer ting i online er et ganske tuchy område.
 • Ser ganske bra ut, bortsett fra navnet. Det bør være noen form for å kontakte vedkommende som blester for ting.
 • Hva er det positive for å ha det? Skal alle ha muligheten til å være på ELM-dag i oslo, eller skal vi fortsette som det er nå?
 • Det er mange ting som har kommet på mail som har nyttet enkeltpersoner i Online godt.
 • Det bør være muligheter at enkeltstudenter skal kunne få dra på kule arrangementer som vi ikke poster om, eksempelvis javazone, ELM-dagen.
 • føler at vi har gått litt bort fra originaltanken, som var ting som ikke passet på mulighetermailen, og ikke var direkte bedriftrelatert.
 • Det er så klart mulige problemer som kan oppstå, da den kan spammes med ting som absolutt ikke er relevante.
 • Forslag: Starte bulletin-board som ikke er for bedrifter, men at man tillater start-ups, non-profits osv.
 • Forslag for å utsette den til neste uke, pga tidsmangel.

291 Forespørsler som har kommet på e-post (09:50 - 5 min)

[Her går vi gjennom e-poster vi har fått siden forrige møte og evaluerer hva vi gjør med de.]

 • StartIT 2019 Vi har ikke noe i kalenderen denne dagen. De har alltid krevd en tjeneste i retur da vi har blitt krevd dette ved tidligere anlednigner. Vi har hatt en intensjonsavtale ved tidligere år. Dette er det samme som tidligere år. Det er en mengde onlinere som har dukket opp tidligere på dette. Er vanligvis noe vi har gjort i tidligere år. Står i budsjettet. Vi bør svare de og spørre de angående tjenester.

292 Eventuelt (09:55 - 5 min)

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

 • Infomail: Hva skjer? Loffen ser på den!

 • Ikke greit at vi tar med kaffekanna.

293 Møteevaluering/Diggepunkt