Møtetidspunkt: kl. 13:15 - 15:00
Sted: R81

Referering:
1. ref: William
2. ref: Sindre

Servering: William

Tilstede:
Thea, Anders, Mari, Sarmi, Thomas, William, Sindre, Milla, Henrik

Ikke tilstede:

Straffer:
William

Innsjekk

718 - Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

Underkjent servering, ellers gucci.

719 - Status for komiteene (20 min)

Arrkom:

 • Julebord er megagood.
 • Ølsmaking sliter med påmelding.
 • Prikksystem er revidert
 • Snart forberede årepåmelding.

Bedkom:

 • Bookingrunden: kontrakter er revidert.
 • Bytta møtetid woho
 • Lunsjpres med Bearingpoint gikk smellern gøtt

Dotkom:

 • UKA er ferdig, det betyr masse skjer i dotkom!! Faktisk rekorduke siden i fjor!
 • OW uten database kjører på Azure!!! Poggers!!!
 • Dotkom hadde et møte med alle komiteer med arrangementer for en stund siden ref. arrangementview. Nye OW front-end prosjektet er oppe og kjører nå, så kommer til å trenge innspill der, f. eks Prokom rundt grafisk profil og fargebruk.
 • Scrappa wiki. Starter på nytt med ny

Fagkom:

 • Ølkurs denne uken. Startet uken med 2 påmeldte. Hanna er på jobb og tvinger folk til å være med.
 • Stormøte med Bedkom neste uke (10. november)
 • Godt i gang med planlegging av colabpress i bodegaen.

Prokom:

 • Lite å melde
 • Brekkehelg neste helg for Offline
  • Bankom har ikke hørt noe om sine 3 sider

Trikom:

 • ASKO vs Storcash. Får bonus på storcash, så må se an gevinsten.
 • Julegrøt 24. november
  • Kanskje noen i Prokom vil ta bilde?
 • Hacktober gikk fint, bra oppmøte! :)

Økonomiansvarlig:

 • Bankom hadde møte, begynt å revidere juli, august og september.
 • Sendt ut rapport til IDI og IE.
 • Ny fagkom økans. Trist at Johan drar, for han har gjort en god jobb!
 • Et bankommøte igjen før jul, det blir kos og revidering.
 • Noen planlegger Bankom jub, som vi må ha daljer til! Kan vi bruke teambuildingstøtte på det? Vi finner ut av det.
 • Snakket med Mia om jentekom. Arrangment for jenter for å teste stemninga.
 • Budsjett: Vi har i det minste bedre påmelding enn Øl-kurs:') Er ingen tilbakemeldinger til budsjett hittil, vi får se på selve dagen.
 • Duvis og Milla skal øve:^)

Nestleder:

 • Gjort litt av hvert!
 • Hadde lunsj med jentekomgjengen og Benedicte.
  • Skulle egentlig vært for en stund siden, men litt som kom i veien
  • Jentekom har nå fått vite hva de må ha på plass før eventuell genfors
  • De håper på å få sotti i gang en del arrangementer, f. eks jentevors før julebord
  • De har en i Prokom også, så det er ezpz med blestemateriell
 • Medarbeidersamtaler med komiteledere.
Oppdatering fra nodekomiteer:
 • OIL
  • Nå planlagt arrangementer ut året. Skal bruke flere av de samme tidligere arrangementer, men også prøve noe nytt som f. eks turn i kul hall.
 • Jubkom
  • Ikke så mye å gjøre for tiden. Skal starte opp møter relativt straks, men håper på å få skrevet kontrakt med Bekk og IDI rundt sponsormidler rundt nyåret

Leder:

 • Var på linjelederforummøte.
  • Ble mer en metadiskusjon rundt det hele
  • Enighet om at forumet ikke er sånn veldig prosjektsdyktige akkurat nå
  • Kjeftet litt på de andre for å ikke bruke felleskalenderen. Tydeligvis har Linjesamarbeidet også en slik kalender. Bør kanskje merges på noe vis
 • Møte med IE i går
  • Flere beskjeder fra dekan:
   • Mange arrangementer nå, men vi må huske å ha ikke-alkohol arrangementer også
   • Nulltoleranse for mobbing på arrangementer
   • Stor oppfordring på å opprette jentekomiteer. Snakkis om hvem som har det og hvorfor, og hvilke benefits det har hatt. Problemet for mange har vært kapasitet, og at det har konkurrert med ADA. IE kan søkes om spenn
   • Spør IE om spenn
   • Deprimerte/ensomme 1. og 2. klassestudenter før eksamenstid og sånt, var ønske om at vi skulle kommed med gode psykososiale tilbud a la IDI arbeidskveld. IE er fortsatt behjelpelig på spenn.
 • Thomas er nå inne i FIF etter erfaringsoverføring med meg.

720🏂 - Interkom (10 min)

 • Hacktoberfest
  • Dotkom har vært vanskelig å kommunisere med rundt Hacktoberfest. Flere som trodde at Thomas var ansvarlig for dette, men han skulle ikke delta engang. Lite informasjon på tvers rundt påmelding, opplegg.
   • Thomas: Dotkom er generelt ikke så gode på arrangering, og er dermed uvant med dette. Om vi ikke hører noe informasjon så bare antok vi at ting var på stell. Første arrangement på 4. år (tror Thomas), så det var vanskelig for oss.
   • Var ingen som virkelig stod som arrangør for opplegget, som sikkert da bidro enda mer til svak kommunikasjon
  • Anders: Skriv erfaringsskriv! Ta med folk fra hver komite og skriv ned tanker og erfaringer. Hva funka, hva kunne vært bedre.

722 - Ny budsjettoverskridelse til Fagkom (Milla, 10 min)

[Ølkurset har meget lave påmeldingstall (7/30 i skrivende stund) og vi mistenker prisen kan ha noe med det å gjøre. Jeg ville derfor høre om det var mulig å få søkt om enda en budsjettoverskridelse.]

 • Vet ikke hvor mange som må være påmeldt for at vi får lov til å arrangere det. Spørsmålet er da om vi burde gønne eller ei, for det blir i så fall stort minus.
 • Betaler man som pakke eller per pers?
  • Ikke en pakkegreie, man kunne si ifra på onsdag/torsdag
 • Tror ikke enrding i pris gjøre en forskjell.
 • Endre antall påmeldte for å få billigere pris pr pers.
 • Hvis det blir arrangert og bli underskudd, kan vi ta buddsjettoverskidelse i ettertid.
  • Mange reagere på å gi mye spenn til få personer.
  • Økanser har fått kjørt seg tidliger for mye spenn pr pers.
 • Kan man gjøre det til en slags "bevilget" overskridelse, som man kun godkjenner gitt at det blir så og så mange påmeldte?
 • Hvor mye blæsting har det vært?
  • En runde på face, tror det kommer en til i dag. Har blæsta mot ontap også.
 • Synes vi skal vurdere å endre antall påmeldte først, så kan vi heller gønne på om det begynner å fylle seg. Om vi godkjenner nå og det bare kommer 10 stk må vi ikke paye for 30 uansett
 • Er på fredag, så burde komme en avgjørelse snart.
 • Anders backer å gønne gitt det som er sagt.
 • Konklusjon: Går gjennom 8 for, 1 blank

723 - Forslag til nye prikkregler (William, 15 min)

[Forslag til nye prikkregler er utarbeidet av arrkom, trikom, OIL, bedkom og fagkom. Kjørr diskusjon]

 • Bedkom og fagkom har ikke hatt tid til å diskutere. Skal gjøre det 10. november.
 • I stede for å lage masse nye regler er det heller restrukturert. TLDR på plass og noen edgecaser.
 • Største endringer er at sykdom etc må meldes 5 timer før arragnementet for å unngå prikk.
 • Minke straff blir sett på, feks sende antall dager.

Tregner ikke være på plass med en gang, men fint hvis det er ferdig til neste semester.

725 - Eventuelt (10 min)

 • Pins

  • Thea kan ta litt innsats på kontoret.
  • Anders: Tar vi det på slack? Ja det gjør vi
  • Nibble legges fram som forslag for å gjennomføre betaling.
  • Hva er greiest for bankom? Litt usikkert der, tror kanskje det skal gå fint med nibble. Nevermind vi tar det med Webshop
  • Skal vi mekke arrangement på OW for å slippe ekstra orging rundt registering av oppmøte og sånt?
  • Konklusjon: Webshop, OW-arrangement, Djangogreier for å se betaling, Henrik og William orger videre
 • ITEX

  • Hva skal vi egentlig gjøre nå videre med leder og nestleder av ITEX?
  • Må fikse tilganger, OW greier må fikses. Det gjør Sindre. Øyvind kan også
  • William tar kontakt og sier gratulerer
  • Erfaringsoverføring som tar over videre
 • Gjenåpningsfest

  • Durer på, Online har representanter nå
  • Blir møte relativt straks for å starte
 • Fellesvors julebord

  • August som stelte i stand for to år siden på eget insj.
  • Sindre var der ikke, men tror det var en suksess. Skal vi gjøre det på nytt?
  • Generelt over enighet i at vi skal gønne på med fellesvors. Sindre orger.

Møteevaluering

Diggepunkt (5 min)