*Møtetidspunkt:* kl. 13:15 - 15:00 
*Sted:* R21 

*Referering:* 
 1. ref: Henrik  
 2. ref: Sarmi 

*Servering:* Henrik 

*Tilstede:* Sarmi, Henrik, Sindre, Mari, Anders, William, Thomas, Thea

*Ikke tilstede:* 

*Straffer:*  To ølstraffer til Thomas## Innsjekk 


## 691 - Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke 
Ikke godkjent innkalling, alt annet good:)

## 692 - Status for komiteene (20 min) 

#### Arrkom: 
- Ingen møter forrige uke
- Planlegger Åre-tur
  - Ønsker at det ikke blir fort dyrt for onlinere
- Vært på hyttetur!

#### Bedkom: 
- Startup arrangement forrige uke
- Virker som mange er fornøyd med de alternative arrangementene
- Møte med Bekk
  - Gikk gjennom HSA
  - Workshop neste uke hvor de går gjennom hele kontrakten
  - Skal begynne å skrive kontrakt etter det
- Trøbbel med LS
- Bookingrunden går bra

#### Dotkom: 
- Internkurs på Devops og infratruktur
  - Serverene er eid av NTNU og de har tillatelse til å stenge det ned. Sier ikke fra at de skal reboote. Fått beskjed om det tidligere. 
- Passe på at komponenter på OW er mer uavhengig av hverandre, om en ting komponent ned går ikke hele OW ned
- 
#### Fagkom: 
- Lite kurs pga samarbeidsarrangement, hjelper til på collabs osv
- Amputert møte på fredag pga surfetur

#### Prokom: 
- Hatt redusert møte pga surfetur
- Offline kommer på fredag
- Ser på muligheten for Online kopper

#### Trikom: 
- Ny innkjøpsordning, stress å leie bil og hente varer på Storcash
- TIHLDE har ordning med Omega verksted, hvor de kan bestille varene og hente hos dem
- Første arrangement igår, gikk veldig bra

#### Økonomiansvarlig: 
- Spamma møteinnkalling til budsjettmøte
- Bankommøte på søndag hvor de skal gå igjennom budsjettet
  - Ønsker å gå igjennom det med HS etter det
- Regnskapet for 2021 er ferdigstilt
- Fondstyret skal ha møte på søndag
  - Skal forberede en løsning for forvaltning av fondet i senere år
- Penger igjen på IDI støtten
  - Husk å søke ASAP om dere ønsker mer penger til arrangement

#### Nestleder: 
- Planlagt offentlig diskusjonskveld som skjer nå på mandag
- Må finne referenter, kan ta neste på HS-lista
- Sindre har kakepunkt neste uke

#### Leder: 
- Vært på linjeledermøte med Thomas
  - Snakket om drikketilattelse på campus. Lov å drikke til kl. 02:00
  - Møllenberg-bråket ble diskutuert. Kom frem til at det ikke er så veldig mye vi kan gjøre. Positivt at vi kan drikke på campus og andre steder igjen
  - Mobilitetsprosjektet skal fortsatt prioriteres
    - Bedre nattbuss, bedre gangveier etc.
- Vært på FIF-møte planlegging
  - Blir lørdag 16. oktober
  - Sosialt på kvelden
  

## 693 - Interkom (10 min) 
- Sarmi: Hvordan har oppfølging av nodekomiter vært, spesielt ekskom. Påmeldingen nærmer seg straks, men det har vært lite informasjon om selve opplegget 
  - Milla: Ekskom ble tatt opp veldig sent, har hatt 4 mnd mindre
  - Anders: Kan noen ta ansvar for å høre med ekskom hva planen er ved eventuelle avlysninger?
  - William: Hvordan kan det bli avlyst?
  - Thea: Er for øyeblikket stengt for innreise i Japan
  - Thomas: Hadde ikke ekskom møte hvor de vurderte dette?
  - Milla: Ja
  - Sarmi: Var ikke veldig spesifikk plan for hver tur
  - Milla: 
    - Korona er alltid en mulighet. Noen land er strenge på visum etc. for å komme inn.
    - Penger er også en usikkerhet, hvis ekskom ikke får godkjent søknad er det allerede avgjort
  - William: Det går jo an å eventuelt øke egenandelen?
    - Anders: Det er ikke lov å ha egenandel på mer en 10 000kr. Da mister vi støtten fra NTNU
- Thomas: Bruker vi fortsatt Google Analytics?
  - Anders: Er til karrieresiden, sjekker hvor mange som klikker seg inn for info til bedriftene. Sjekker til neste uke.
- William: Har dere rukket å se på kapasitet på OW under arrangementspåmelding?
  - Thomas: Har sjekket hvor mye plass serveren vår har, skal slette alle backups vi har som ikke er nødvendig
  - William: På UKErevyen var det knekk i OW
  - Thomas: Lite vi kan gjøre, tar det opp igjen på dotkom møtet

## 694 - Prikker for Ekskursjon (Thomas, 10 min)
[Alle 3rde klassinger som har prikk har utsatt påmelding på ekskursjonen og det har vært noen klager på grunn av det. Forslag jeg har fått er å for eksempel fjerne prikker fra alle tredjeklassinger rundt arrangement dato men det blir fort kaos. Har også spurt Sigrid om de eventuelt kan ha en ekstern påmelding. I tilfelle det ikke går hva synes dere om å fjerne prikker for alle treddeklassinger?]

- Thomas: Sigrid lurer på om det er mulig å ha påmelding uten at det skal gå utover de som allerede har prikk.
  - Løsning kan være å fjerne prikk. Men det blir fort en HS-case
- Sindre: Gjelder nok maks kun fem personer som ikke får meldt seg på ved påmeldingsstart. Tenker de kan sende mail til ekskom og høre om de kan melde de på manuelt.
- William: Er det sånn at ekskursjonen ikke er Online arrangement? I så fall burde de kunne melde seg på, ellers burde de kunne akseptere det
- Anders: Ekskom er teknisk sett en egen organisasjon
- Milla: Hårfin grense, i kontrakten skal Online hjelpe ekskom så langt det går
- Anders: Synes løsningen til Sindre er god, så kan ekskom ta en egen vurdering på det
- Thea: Mye mail til ekskom, tror problemet gjelder flere
  - Siden ekskom var så sent ute med å annonsere visste ikke mange at de burde unngå prikk
- Thomas: Er det kun 50 plasser til ekskursjon?
  - Ja
- William: At du ikke visste at et arrangement kom til å bli lagt ut er ikke en god nok unnskyldning
  - Mtp at det ikke er et rent Online arrangement kan det være litt vel strengt 
- Milla: Kommer helt sikkert ikke til å fylle opp plassene med en gang
- Sindre: Tror det skal gå veldig fint at de eventuelt sender mail til ekskom. De kan melde seg på etter 24 timer og da har de 24 nye timer før andre kan melde seg på.
  - Synes ikke å gjøre et unntak undergraver prikksystemet
- William: Beste er å la ekskom melde på folk som sender mail selv om de synes det er en grei løsning

## PAUSE (10 min) 

## 695 - Debug intensjonsavtale (Mail fra Ingvild, 10 min)
[Vi i Debug har kommet fram til at vi ønsker å lage en intensjonsavtale i samarbeid med dere i hovedstyret. Tanken er at denne avtalen vil beskrive forventninger Online har til Debug og forventninger Debug har til Online, på denne måten håper vi på å få til et best mulig samarbeid. Jeg sender ved et utkast der vi har skrevet ned tankene våre. Det hadde vært fint å få til et møte snart for å diskutere og skrive en ordentlig avtale. Svar gjerne med hvem fra hovedstyret som kunne tenke seg å være med så vi kan avtale tidspunkt oss imellom] 
- Anders: Virker som en veldig god ide med en intensjonsavtale. den formaliserer at Debug tar på seg ansvaret og tar kontakt med oss om de trenger noen fra oss. En løsning kan være at vi legger inn forslag på docsen.
- Thea: De ønsker å ha noen personer fra HS de kan ha kontakt med.
- Sindre: Jeg og Thea tar det!


## 696 - Gruppering i Online (Luka, 10 min) 
- HS ser Luka sin video
- Luka:
  - Tenker på interessegrupper og andre grupper
  - 13 interessegrupper
  - Det som skiller interessegrupper fra andre er at alle som er med i gruppen skal delta, ingen leder
  - Er ikke alltid sånn i praksis, men er det seniorkom ønsker
  - Andre grupper må søke seg inn, men står fritt fra Online og er uavhengig
  - Podline:
    - Få medlemmer, mulighet for flere podcaster. Har kun en for øyeblikket
  - X-sport:
    - Fast budsjett, skiller dem ut fra andre grupper
    - Få medlemmer, alle kan bli med som gjør at det kategoriseres som en interessegruppe
  - Datakameratene:
    - Kategoriseres som andre grupper
    - Står utenfor Online, har ingenting med driften deres å gjøre
    - Skaper likevel verdi for Online
  - OIL:
    - Styrer alle interessegrupper som driver med idrett
    - Budsjetteres under seniorkom
  - Hva må gjøres?
    - Bør Podline og X-sport bli grupper, eller skal det være interessegrupper
      - Om de skal forbli interessegrupper bør noe gjøres for å integrere de bedre
    - Bør seniorkom være ansvarlig for enkelte grupper?
    - Få grupper og interessegrupper under samme hovedmeny på OW
- Sindre: Dette dukket nok opp pga vi tenkte å sette datakameratene under interessegruppene?
- Anders: Vi lovte dem en egen ting på OW under interessegrupper
- William: Det Luka nevner med å få grupper og interessegrupper under samme side på OW løser problemet Luka snakker om, gjør gruppene mye mer synlige
- Thomas: Wikien er egentlig ikke bra plass å finne informasjon. vi kommer nok aldri til bruke wikien til å promotere. 
  - Spørsmål: hvorfor er dette et problem? Alstå hvordan det kategoriseres?
- Anders: 
  - Greit å ha kategorier så vi vet hvilke retningslinjer som gjelder. Greit å ha tydelige retningslinjer for interessegruppene hvertfall.
  - Fint å oppdatere OW for å gjøre grupperinger mer synlige
- Thea: Spørsmål til Thomas. Har OW blitt ordnet slik at det er lettere for Luka å legge inn interessegruppene?
- Thomas: Dette har vært et issue veldig lenge, han som tok saken har gått ut. Skal prioriteres
- Sindre: Med tanke på kontrakten med datakameratene er det vel bare å endre det med interessegruppe?
- Anders: Skal ikke kategoriseres som interessegrupper, men bare ligge på OW
- William: Er fortsatt en ekstern gruppe, men skal bare ligge på interessegruppesiden
- Anders: løsning er vel å bare legge inn en "gruppering" som et alternativ på wiki?
- Thomas: Kan bare legge til ny komponent med eksterne grupperinger
- Sindre: Da kan vi signere kontrakten hvertfall?
- Anders: Sendte utkast til datakameratene med kontrakt, kan legge til en kommentar der om at de er kategorisert som undergruppe
- William: Er de andre casene noe vi burde ta hensyn til, eller er det en sak mellom seniorkom og interessegruppene
  - Foreslår at de finner ut av det og sier fra hva de kommer frem til
- Sindre: Seniorkom kan finne ut av det, svarer Luka

## 697 Eventuelt (10 min) 


#### Sosiale medlemmer
- Thea: Sosiale medlemmer: Pleier egentlig å godkjennes uansett, men vi har tenkt annerledes på det
  - Vi har ofte krevd noe bevis på at de skal bytte til informatikk
- Thomas: Hva kan sosiale medlemmer være med på?
- William: OIL og trikom arrangementer, arrkom pleier å åpne for de fleste. Litt strengere på Åre og julebord
- Mari: Tenker ikke det er noe problem å godkjenne så lenge vi har lagt opp sånn at sosiale medlemmer ikke skal sees på som fremtidige arbeidstakere
- Milla: Vil ikke være kjip, men sosiale medlemmer får mange goder. Om man ikke har god grunn til å være sosialt medlem virker det rart
- William: Synes man må ha klar relasjon til informatikk som studie hvis man skal være sosialt medlem
- Thea: Vi bruker jo penger på disse personene, mye fyller seg opp veldig fort.
- Thomas: Hvis de tar liknende fag synes jeg det er greit
- Mari: Står det noe sted hva vi anser som sosialt medlem? Hvis ikke kan det være fint å skrive ned det vi kommer frem til idag
- Sindre: Har vært strenge på det tidligere
- Anders: Fint å finne ut hvordan det har blitt gjort før, høre med forrige styret
- Thomas: Grunnen til at vi er så strenge er pga bedpres og faglige kurs
- Thea: Kan høre med gamle styret hva de har pleid å gjøre

#### Vise HS utad
- Mari : vi burde ha vise HS utad-arrangement?
- William: Grilling er fint, legge til at du har muligheten til å snakke med hele HS
- Anders: Hadde en boks hvor man kunne skrive lapper til HS i fjor, mer sannsynlig at de kommer med kritikk anonymt
- Sindre: Fint å formulere det sånn at det er fokus på arrangementet, ikke at vi er HS
- Sarmi: Mulig å ha kontortid, hvor HS er på kontoret

#### UKEtog
- William: Hvordan går UKE-tog planleggingen?
- Henrik: Har planlagt de to siste dagene
  - Planen er å ha sjampis-frokost, så gå i toget og enten dra på kontoret/realfagskjelleren for å kose seg videre
- Milla: Er det greit om vi bruker litt penger fra prosjektsposten til frokosten?
  - Ja
#### Oppdatere chunks
- Sindre: alle må gå inn på ow og å endre chuncks
  - Hvem som er leder osv

## Møteevaluering 

## Diggepunkt (5 min)