Møtetidspunkt: kl. 13:15 - 15:00
Sted: Realfagbygget R Zoo-2 (DU2-182)

Referering:
1. ref: Thomas 2. ref: William

Tilstede: Alle

Ikke tilstede: Rona

659 - Status for komiteene (15 min)

Arrkom:

 • Ikke så mye som skjer, møte med de nye idag.
 • Imball kjører igang
 • Case: dato får blåtur, er det greit å blåtur når det er så mange mennesker; korona-case
 • Tar opp det på interkom

Bedkom:

 • Første møte med nye i går allerede.
 • Workshop imorgen for å fikse nesten alt
 • Bekk bedpres neste uke, skjer heldigvis ting nå
 • Oppstartsmøte med de nye i morgen
 • Workshops med fagkom for samarbeids-arrangemanger.

Dotkom:

 • Har skjedd en del. Fått inn nye folk, det blir gøy!
 • Mye styr med betalinger
 • OW kræsjer ekstremt mye om dagen
 • Thomas får ikke vært med på lederutvikling pga oppstartsmøte med de nye

Fagkom:

 • Første møte med de nye idag, mange kule folk
 • Første kurs i dag, gikk veldig bra. Gleder oss til høsten :)

Prokom:

 • Første møte på torsdag
 • Årboka
 • Endelig på plass nå. Den kommer til slutt den og, heh.

Trikom:

 • Ikke så mye som skjer i Trikom heller, nytt møte med de nye i morgen; sosialt på kvelden.
 • Velge ny økonomiansvarlig også

Økonomiansvarlig:

 • En del, veldig mye møte med Thomas.
 • Ikke ny appkom økans per nå
 • OIL og Idrettsinteressegrupper: Skal bli med på et møte angående dette for å finne en løsning
 • Revidering, prøver å finne feil
 • Regnskapsføring for hele våren i morgen, deilig å få ferdig
 • Møte med Stensrud for budsjett
 • Til neste uke kommer Milla til å sende inn en sak på Dotkom arbeidskveld
 • Mye igjen av IDI støtten
 • Duvara og Milla må se på fullstendig omdirigering av jubkom

Nestleder:

 • Var på linjeledermøte, det var gøy!
 • Jobbet med rombooking, mye styr men det begynner å ligne på noe

Oppdateringer fra grupperinger:

Ekskom:

 • Har hatt møte, snakket med ticket.no
 • Forskjellige priser for steder
 • Asia er dyrt og ikke risikofritt, Europa vurderes derfor også
 • Planlegger infomøte med kule
 • Det er lov å reise til Asia, men vi må holde oss under 10k i egenandel i følge NTNU sine begrensniner

Leder:

 • Mye oppfølgning av diverse folk, fordelninsgmøte og retrospektiv om oppstart, hvordan det har gått
 • FIF-planning-møte i går, der vi er hoster i år.

660 - Interkom (10 min)

661 - Opprettelse av jentekomité (Mia, Thea og Hanna, 20 min)

[Andreklassingene Mia, Thea og Hanna kommer innom for å snakke om muligheten for å opprette en jentekomité i Online. De ønsker å starte det opp som en nodekomité der målet er å skape et fellesskap blant jentene i Online ettersom jentestatistikken på studiet ikke er helt optimal. Nodekomiteer kan kun opprettes av Genfors, men vi kan diskutere om de ønsker å bli feks en interessegruppe eller en gruppering foreløpig]

 • Ønsker å opprette en jente-komité av et slag.
 • Få jenter på studie
 • 20 stk som har sluttet på kullet vårt, hvorav 10 er jenter, som heller burde vært nærmere 5 gitt statistikk.
 • Arrangementer på Online har oftest få jenter, er vanskelig å dra alene som jente!
 • Ønsker å skape et fellesskap mellom jentene utenfor vanlige arrangementer
 • Vi har også Ada, men dette er veldig stort og gjelder for veldig mange. Risiko for å ikke møte folk du treffer i andre sammenhenger.
 • Problemer er jo de vi ikke ser, så å gi dem en ny mulighet her vil potensielt hjelpe.
 • Om man ikke kommer med i komitee er det vanskelig å bli kjent med andre jenter på studie.
 • Igjen: Presiserer at vi ønsker å lage et sterkere fellesskap, spesielt blant de som risikerer å møte opp som eneste jente på et arrangement.
 • Dra på arrangementer sammen med andre jenter å ikke ende opp alene.
 • Lavterskel tilbud får å bli kjent med andre jenter.
 • Jenter liker å være med jenter, så noen ganger er det skikkelig ålræjt om et lavterskel tilbud kan bli bydd på.
 • Thea: det er kun generalforsamlingen som kan opprette en nodekomite:
 • Grupperinger som interessegrupper o.l. kan opprettes når som helst, og interessegrupper kan gi økonomi også.
 • Anders: hva ser dere for dere, hva vill dere bli?
 • Bli nodekomitee, ha Leder, Nestleder og være ish 10 styk.
  • Støtte fra IE, kan gi enda mer støtte igjen
 • William: er en veldig god idee, TIHLDE har noe lignende, om det er noen regler som sier at man ikke kan opprette en slik komite (som eksluderer en gruppe mennesker) så er det heller regelen som bør endres!
 • Vi ønsker gjerne at vi lager en nodekomitee over interessegruppe ettersom gruppene gjerne dør ut. En nodekomité vil forhåpentligvis holde seg gående.
 • Anders: veldig bra forslag! Greit å starte som interessegruppe for å. ha et sted å begynne.
  • Blir som et slags testprosjekt om man ønsker før GF.
 • Milla: En annen ting man kan teste ut er noe a la arrkom sitt arrangement med inkludering fra IDI.
 • Man kan jo tenke seg at alle komiteer kan ha arrangementer som er for jenter men er nok bedre å ha en egen komite for det!
 • Thea: Er en veldig fin ide! Fint at det kan være noe jevnlig. Hvis det blir en interessegruppe; så kan trikom/arrkom samarbeide med interessegruppen.
 • Hvis det er snakk om IDI støtte: Kan være noen gutter som blir sure hvis det går penger til noe de ikke får være med på.
 • Dersom man ønsker å presentere det på Genfors, må det bygges opp et sterkt grunnlag. Flere som ikke engang ønsker nodekomiteer.
  • Hvis de ikke har nodekomiteer hva vil de ha da?
  • Anders: Abakus har grupperinger under kjærnekomiteerne.
  • Vi får jo bare å arrgumentere for det!
 • Appkom i fjor var ikke en komité, men ble bare med?
 • Det var nok bare fordi appkom hadde en historie, og var allerede etablert på et vis.
 • Skal det være mulig for HS å bare lage en gruppering?
  • Ja men da får man ikke penger.
 • Mari: veldig viktig å få igang ting.
 • Som en gruppering kan vi ikke få middler av Online man kan vi få fra IDI.
 • Grupperinger kan få penger fra IDI om det er under et annen.
 • Interessegrupper kan også søke gjennom denne potten
 • Det å lagge en gruppering for å lagge jentearrangemanger.
 • Vi har lyst til å starte å se hvordan det går med det!
 • William: IDI vill fokusere på inkludering, har en leder og en vision på det de har lyst å gjøre!
 • Sindre: gjenomføring:I Hybrida konkurrere Jentekom og arrkom mot hverandre.
 • Synes ikke at hensikten virker som det skal være tilbud som konkurrerer, vi tror kanskje det heller bør være et ekstra tillegg
 • Hva får dere fram mens Ada holder på?
 • Likt som med OIL, er heller poenget at vi lager arrangementer som kommer i tillegg til det Online allerede har.
 • Ønsker heller ikke konkurrere med Ada-arrangementer og sånt
 • Små lavterskel arrangementer.
 • Etter hvert vil det selvfølgelig være mulig å gjøre større ting, men det kommer ikke til å være fokuset i første omgang.
 • Thea: veldig god mulighet er jo å vorse før arrangementer!
 • Snakket om genfors i stad, hvor det er mange gutter.
 • Thea: Jeg kan godt være kontaktpersonen deres i HS. Vi kan sikkert sette oss ned og se på mulighetene fremover.

662 - Dotkom Cloud (Thomas 10 min)

 • Thomas: Vi vil få over alt på cloud, vi trenger autoskalering og ønsker høyere oppetid. Samtidig hjelper det veldig på at folk jobber på noe relevant og enkelt
 • Da blir det mer økansmessig, men det hjelper jo på at dotkom økans per nå ikke gjør veldig mye.
 • Milla: Det vil koste mer enn servere nå, i starten mer uforutsigbart, etter litt tid litt lettere å se en slags fastpris. Det er vi i HS som godkjenner budsjettet eller ei, så vurderingen ligger på oss etter vi har tenkt ut poster o.l. Uforutsigbarhet preger den her litt, som er leit.
 • Sindre: Hvor mye koster det?
 • Vi er ikke helt sikre, det bør kunne være 3k i måneden i følge Tobias, som har mest peiling. Vi får også masse ekstra hjelp av Azure for å sette opp ordentlig.
 • Det vi bruker i cloud nå koster 100 dollar i mnd.
 • Milla: Folk klager på total oppetid, cloud hjelper her så den vet vi folk godkjenner sånn sett. Vi tror en idé er å sette opp litt høyere nivå nå i vår, også senkes det til høsten, forhåpentligvis på 3k i mnd.
 • William: Jeg tror at det er en no brainer at dette må til: autoskalering, veldig relevant jobberfaring, det er lettere å jobbe med, og høyere oppetid gjør det bedre for alle medlemmer i Online. Selv om det høres som en stor forskjell i pris.
 • Thomas: Først og fremst, ja bro!<33 Vi er nå en gjeng som er keen, og da er det megasmud å smelle det i gang
 • Sindre: Er det risiko for at vi mister kompetanseoverføringen her?
 • Thomas: Vi ser til at den kunnskapen ikke bare forsvinner. Vi ønsker at det skal være oppe før de som sitter her nå drar uansett. Hvertfall de som skal være hovedansvarlig (Carl, Anhkha, Tobias).
 • Milla: Vil presisere at det er Bankom som setter budsjetter.
 • Sindre: det er vi som skal godkjenne til slut.
 • William: det her er så stort at hvis det er mulig så bør det presenteres på en god måte.
 • Milla: Bankom er nå de som vet rent pengemessig, så jeg synes alltid det er viktig å høre med alle døm.
 • Sindre: Ha en reell presentasjon sånn at folk blir keen når man viser fram

PAUSE (10 min)

663 - Seniorkom Status (Luka 10 min)

 • Sindre: Prata kjapt om seniorkom forrige uke, og nevnte greia, men Luka er her for å gi oss statusen
 • Luka: Mye som skjer, men det jeg ønsker å ta med er opptak i seniorkom.
 • Vi er 5 stk inkludert meg selv. Mange som har gått ut nå i vår.
 • Vi klarer ikke rekruttere folk
 • Vært en greie i Dotkom spesielt lenge f. eks, historisk veldig få dotkommere i Seniorkom.
 • Det er nok forskjellige faktorer, ikke bare PANG, men det er klart en av faktorene.
 • Når vi prøver å rekruttere så er det tydelig at folk ikke har samme oppfatning.
 • Mange tror forskjellige ting om Seniorkom; noen tror at man må slute på komite for å joine f.eks
 • Vi prøver å gjøre Online bedre både sosialt og faglig gjennom å hjelpe andre komiteer.
 • Dersom vi fortsetter å være så få som vi er nå så må vi vurdere å trappe ned antall prosjekter o.l.
 • Anders: hvor mange var dere før?
 • Luka: når jeg starta i fjor vår var vi 18-20. Starten av forrige semester var vi 13. Det er også helt vanlig at vi mister mange, men nå har vi prøvd hele vår og sommer med rekruttering uten hell.

 • Sarmi: Hvordan har dere rekkrutert folk?

 • Gjennom komitémail; man må ha vært i komite for å søke Seniorkom
 • Har også headhuntet en del, siden vi mener det kan være gunstig
 • Vi vurderer å fjerne/oppdatere noen retningslinjer for opptak av medlemmer.
 • Eksempelvis: Enklere opptaksregler som at folk kan bli med etter 2-3 semestere
 • Annen idé: Rekruttere til bare prosjekter, ikke hele komiteen.

 • William: Hvordan påvirker pang = direkte inn i seniorkom

 • Luka: Risiko blir at mange som blir med ikke egentlig vil være med.
 • Vi ønsker jo at folk driver med det de vil, men når det er 18-20 folk på for få prosjekter blir det litt laber stemning.
 • Backup: er ikke sånt at om du er med i Pang så er du med i Seniorkom, men de har en kultur der mange som blir Pang blir med i Seniorkom. De har 40-50 deltakere, vi har 5. Det gjør at de har mange folk som kan jobbe på et ordentlig prosjekt, men likevel ha mange andre som er tiljgengelig.

  • Sindre: Hvor mange av de 40-50 er aktive.
  • Inntrykket er at de har en kjernegruppe som styrer det meste.
  • Mange som er sånn halvaktive
 • Thomas: Dotkom har hatt "ish"-pang ganske lenge pga kompetanseoverføring. Akkurat disse er veldig spesifikt for komiteen.

 • William: Trenger ikke å være i Seniorkom om du ikke har lyst til å være med, kan ikke force folk inne i det. Blir mange medlemmer som egentlig ikke er med.
 • Mari: Dumt om vi bare sier noe nå, kanskje det er en idé å ta et møte med alle som blir panger/andre liknende ting og ha et møte med de relevante medlemmene av seniorkom.
 • Sindre: skulle prøve å få til en møte med de som er Pang angående det de har lyst å gjøre.
 • Anders: Viktig å få på en felles-PANG relativt straks, da blir det enklere å følge ting for seniorkom også. Eksempelvis kan du bli forcet til et enkeltprosjekt (gitt at noe er klart). Det er greit å unngå å ha halvdøde medlemmer som helst ønsker godene av en komité. Tror man kan hente mye fra møte som Mari nevnte tidligere (par linjer over).
 • Luka: Mener også at Pangordningerne er veldig bra, har ikke noe problem med ideen. Ordningen må tilpasses vært komité. Probleme med Pang er at vi trenger en del av resuserne fra Pang.
 • Luka: Vi ønsker at komitémedlemmer skal fortsette å være i sin tidligere komité, og bare yte et annet sted utover sin semi-aktive rolle i nåværende komité.
 • Thomas: Kan vi prøve oss på en ordning hvor aktive medlemmer også får lov til å bli med i seniorkom? Går det an, og vil det være hensiktsmessig? Er det nok at noen har gått på studiet et par år?
 • Sindre: Nå er dere få, er det noe vi kan gjøre nå? Skal vi prøve å blæste prosjekter og ikke seniorkom? Tror hvertfall det møtet med interessenter er viktig
 • Luka: Noen prosjekter som folk ikke har lyst å være med på. Noen som mener at ingen av prosjekterne er interessante. Om du har lyst til å bidre med noe så er vi åpne for det, ikke bare å bli med på nåvarende prosjekter.
  • Godt eksempel: Bedkom har data scientist ish prosjekt med analyse over all data på kurs og bedpress. Er et prosjekt som Seniorkom godt kan ta.
  • Da vet vi jo at det er folk som jobber på et prosjekt, hvor panger er delaktige, som enkelt kan bli seniorkom-relevant.
 • Luka: Hvorfor blir folk ikke med? Jeg mener at hovedgrunnene er at mange ikke vet hva seniorkom holder på med, og de andre liker ikke prosjektene vi holder på med.
 • Sindre: Jeg og Mari tar kontroll på dette opplegget videre, så vi holder kontakt på den uansett.

664 - Daljer, LT og nodekomiteledere (Sindre 10 min)

 • Lang og tro skal deles ut på et eller annet tidspunkt.
 • En agraff er en sånn greie som settes oppå daljen som vises fram.
 • Alle er enig om agraf!
 • Anders: lang og tro deles ut på genfors.
 • Thea: skal egentlig deles ut på julebord.
 • William: kan sette opp det på planen til julebord.
 • Sindre: vi kan jo bare gi dem til de som skulle få det ifjor.
 • Sarmi: Jeg tar kontroll på lang og tro til resten.

665 - Eventuelt

 • FIF møte. Vi er host
  1. eller 23. oktober
 • Anders blir med Sindre for å hjelpe.

 • Excited skal bli en del av kose-progg.