*Møtetidspunkt:* kl. 13:15 - 15:00 
*Sted:* R21 

*Referering:* 
 1. ref: Anders 
 2. ref: Thomas 

*Servering:* William 

*Tilstede:* Anders, William, Milla, Sindre, Thea, Mari, Thomas, Sarmi og Henrik

*Ikke tilstede:* 

*Straffer:* Anders :beer: 

## Innsjekk 

## 726 - Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke 

- Godkjent  

## 727 - Status for komiteene (20 min) 

#### Arrkom: 

- Julebord på mandag, det virker som at det skal gå fint; 
- Åre-påmelding på mandag

#### Bedkom: 

- Ser på bookingrunde til bedkom, ser om man kan forbedre den.
- Priser for arrangementer for høst 2022. 
- Sendt ut tilbud til bedrifter + kontrakter 2022


#### Dotkom: 

- Mye design i det siste, jobber veldig mye med nye OW frontenden.
- Viser frem noen fine fargepaletter
- mye arbeid, fikk gjort mye søndag
- Endelig mye som skjer igjen da UKA er ferdig

#### Fagkom: 

- CollabPress idag, folk er gira tror at det blir bra.

#### Prokom: 

- Jobber med Offline, og ting går sin gang
- Giil bestiller prøvetrykk av den nye merchen som skal lages. 
- Genser (Crewneck) med onlinelogo
- Hva syns prokom om ny kompileringdalje
  - Vi er gira

#### Trikom: 

- Høstsuppe på fredag, også tar vi julekortbilde etterpå
- Et par flere arrangementer for høsten

#### Økonomiansvarlig: 
- Satt meg en del inn i fondet; abakus har oversikt over fondet, når vi ettervert skal forvalte fondet hadde dette vert en fin løsning.
- Kan maks søke om 300k ila et år fra fondet, så kan ikke bestille nye daljer dette semesteret da det ikke er nok penger igjen. 
- Johan fortsetter med digitalisering av bankom.
- Budsjettmøte, vi snakket om hvordan vi synes det gikk.

#### Nestleder: 

- Jobbet videre med å skulle planlegge medarbeidersamtaler med komitelederne. 

##### Oppdatering fra nodekomiteer:

- *Ekskom*
  - Har hatt møte med de andre linjeforeningene som også skla til Japan i den perioden vi skal. Noen av de har avlyst, og det er mange som er pessimistiske. 
  - Online er nok de som er mest optimistiske om at Japan kommer til å åpne, og at vi får gjennomført ekskursjonen. 
  - Ekskom skal sende ut spøreundersøkelse, på om folk ønsker å ta den risikoen å dra til Japan eller om hellre vil ha et mer safe alternativ. #### Leder: 
- Velkom intervjuer
- Hatt medarbeidersmatale med halvparten, og skal ha resten etterhvert. 

## 728 - Interkom (10 min) 

- Thomas: Snakket med Erik, og skal arrangere et lite møte hvor man kan dele erfaringer fra Hacktoberfest arrangementet.
- Thomas: Har hørt fra flere Onlinere om at det er veldig tett å ha KID og Collabpres rett etterhverandre.
  - Anders: Vi er helt enige, den datoen for Kid arrangementet ble satt opp uten å tenke på hva den arrangementet er. Problemet oppsto fordi vi hadde alt for få dato å jobbe med. Kunne ikke flytte den til en annen dato. 
  
## 729 - Output forventningsavtale/intensjonsavtale ( 10 min)
[Output ønsker en intensjonsavtale for å sette rammer rundt tilknytningen og samarbeidet til Online. Vi diskuterer sammen før vi kontakter Output.] 

- Sindre: Tror det er veldig nyttig, Output har holdt på i 3 år nå. Det er vanskelig å vite hva bandet egentlig skal drive med, og hva de er for oss per nå. Benny har tatt lederrollen nå, og fått bandet opp å nikke ordentlig igjen nå. Dette kan hjelpe oss med å få bandet mer inkludert i Online. 
- Sindre: Burde se litt på hva vi forventer av bandet, og hva vi ønsker å ha i denne avtalen vi skal skrive.
  - Milla: Er viktig å tydeliggjøre hvem i Online som har med bandet å gjøre.  
  - William: En slags forventning om at dersom bandet skal delta på et arrangement, ellet vet de skal delta på noe. Så må bandet være de som finner ut hvor mye penger de trenger for å delta på dette arrangementet. Det er veldig styr for arrangerende komite å finne ut av dette etter alt annet egentlig er satt mtp priser og budsjetter. Bandet burde ha som ansvar å finne ut hva de trenger av penger osv. 
  - Milla: grunnen at vi ikke hadde bandet på immball 2020 var at bandet trengte en hel dag for å rydde opp og øve. Da kansellerte bandet 24h før, da det ikke var mulig for lokalet å la de øve/prøve der. 
  - Sindre: Det første som er viktig, er at Online og bandet har forventinger til hverandre. 
  - Sindre: Noen taker om hva som burde med av hva vi forventer av de.
    - Tilrettelegger for at de får all info de trenger, at de feks er på mailinglistene osv. 
  - Sindre: Ting de kan forvente av oss
    - De blir informert om støtteordninger
    - Får info om spillejobber i god tid
    - inkluderes i planleggingen tidlig slik at de får mulighet til å kunne bli med. 
    - Thea: lagge et skriv om hvordan det å opptre i immball er f.eks. 
    - Anders: Har Bandet egen drive? 
      - William: Tror ikke det
  - William: Kunne vært fint med en liste over hvem som er aktive i bandet at the moment. Ogås hva de har ansvar for i bandet.
  - William: Burde også definere en kontaktperson i bandet slik at det alltid er mulig å få tak i de. 
  - Thomas: TIHLDE har en fin "Kontakt oss" side som vi ege ntlig bare vil koke <3 Dette løser problemet med at man ikke vet hvem man kontakter.
  - Mari: Hva er bandet definert son?
    - Sindre: Gruppering (samme som RFK, datakam osv)
  - Thomas: Grupperinger i Online er ganske dårlig definert i Onloine. Vi begynner å få litt flere nå, og det er vanskelig å holde oversikt over hva de egentlig er. Organisasjonsstrukturen vår er litt uoversiktlig nå. 
  - Milla: forskjellen der er at de ligger under seniorkom.


Tar et møte med bandet og lager et dokument hvor vi kan begynne å forme en intensjonsavtale. Skal også få orget et møte med de så fort de har valgt ny leder.

## Pause 

## 733 - Arrkom budsjettoverskridelse (Milla, 5 min)
[Mail fra Maiken: “Etter befaring med bandet til julebord, har det oppstått uforutsette utgifter i forbindelse med leie av utstyr, transport og scene. I den anledning ønsker vi å søke budsjettoverskridelse på 8000kr til Julebord 2021. Vi vet vi allerede har fått en del støtte til dette arrangementet, men denne utgiften kom brått på og var dermed ikke en del av det opprinnelige budsjettet. Håper dere har forståelse for dette<3]

- Anders: Synes vi bare skal godkjenne!
- ALLE: enig!
- Sindre: Kan gjerne si ifra om at de kan si ifra med bedre tid. 


Godkjent!

## 734 - Onlines pin-tradisjon (15 min) 
[Online får nå nye pins som erstatter de gamle. Vi tar derfor en titt på tradisjonen om å ikke bytte Online-pinnen. Tradisjonen oppstod når Online ikke hadde kompileringsdalje og pinnen var det man fikk for å kompilere seg. Når vi endelig fikk kompileringsdalje ble ikke tradisjonen om å ikke bytte bort pinnen endret. Nåværende styre har erfart at vi noen ganger blir oppfattet som overlegne av andre linjeforeninger for å ikke ta del i pin-byttetradisjonen, noe som er litt uheldig. Ridder Håvard <3 har gitt oss masse historie om Online-pin. Diskusjon om hva vi vil gjøre videre.]

- Sindre: Føler ikke vi trenger å være så strenge med hvem vi gir til i begynnelsen. Kunne vært mulig å gi tikl Tihlde, Abakus og Delta osv og de vi er veldig kjente med. 
- Thea: Jeg synes det var veldig fint å få vite mer om dette. Føler at de som har sterkest meninger om dette er riddere, men ingen utenom Håvard har uttrykt meningen sin om tradisjonen.
- William: tenker at enten så fortsetter vi som vi gjør eller så åpner vi helt. 
  - Sindre: Issuet for meg er ikke det at jeg ikke får pins. Men det at alle føler vi er så mye bedre enn de da vi ikke ønsker å bytte pins med de. 
- Mari: Syntes også det er litt gøy at pinen vår er litt eksklusiv. Man burde få den pinen man får, også kan man bytte den bort uten konsekvens. 
- Henrik: Den gamle er fett at er eksklusiv, og at den er for OG onlinere. Men den nye føler jeg kan være litt sånn fritt frem kjør. 
- Anders: Er enig med Henrik, det er jo enn grunn til hvorfor vi ikke bytter ut den gamle pinnen. Da denne opprinnelig ble brukt som et Bevi på at man fullførte kompileringen vår, nå med den nye pinen har den ikke en slik betydning.  
- Thomas: Det har ikke så mye å si for oss ettersom immballsesongen er over nå. Kan vi gi det til neste styret?
  - William: Om vi kan gjøre noe nå trenger vi ikke å gi den til neste styre og er revy sesong snart.
- Thea: Det er greit at noen tar valget som kanskje ikke er så påvirket av at man skal kunne få masse pins. Er en risiko for at neste styret bare tenker "jess skal få masse pins", da de går en ballsesong i møte. 
- Thea: Det vi da må finne ut er hvor lett det skal være å få tak på pins. Synes ikke vi skal selge pins på kontoret. Skal man kunne kjøpe en del pins eller skal det være vanskelig å få tak på dem. 
  - William: Det er helt fint med at man kan kjøpe pins som man vil. Det kommer litt an på hva man ønsker at pinen skal bety. Dersom man bare ønsker den skal bety at dette er merket til Online så er det jo bare "reklame"
    - Thea: Og sannsynlighet for å stjele. 
    - Anders: Fin løsning at man kan kjøpe fra webshop. 
- Henrik: Kan vi ikke bare ha det i Nibble hvis det ikke skla ha noen spesiell betydning?
  - Anders: Lett for folk å ta, type K2K osv. 
- Anders: Hvordan funker webshop nå?
  - Henrik: Vi får en mail, det blir mye som skjer.
- Thea: Synes ikke prokom skal ha ansvar for det.

Sindre: Man kan bytte nye pin men ikke den gamle.


## 735 - Eventuelt (10 min) 
- Mail på server. Innføre "Slett etter x antall år i G-suite" 
  - Sindre: Skal vi slette mail som er eldre en 2 år.
  - Sindre: Det er viktig at man da ikke har noe veldig viktig på mail som kun ligger der. 
  - William: Er tryggere. 
  - ALLE: SKJØR!
- Prikkregler
  - Utsettes til neste uke