Møtetidspunkt: kl. 13:15 - 15:00
Sted: R21

Referering:
1. ref: William
2. ref: Mari

Tilstede:

Ikke tilstede: Thea

668 - Status for komiteene (30 min)

Arrkom:

 • Immball gikk greit
 • Arrangerer blåtur
 • Gitt ut 16 prikker, folk må se over prikkreglementet på nytt. Viktig å følge reglene når det er så stort engasjement for arrangement

Bedkom:

 • Onboarding med de nye
 • Begynt å planlegge alle samarbeidsarrangementer for i år
  • Samarbeid med Abakus bl. a.
 • Begynt å tenke på bookingrunder for vårsemesteret
 • Bekkpres i dag, Bedcrawl torsdag
 • Digg at vi fyller opp med ventelister

Dotkom:

 • Hadde onboarding med de nye
 • Trenger taushetserklæring
 • Dele inn folk i prosjekter neste uke
 • Ser på bruken av Notion til å samle informasjon og en slags wiki. Hva er workflowen nå i visse prosjekter f. eks?
 • Noen andre komiteer som trenger en sentral informasjonsdatabase?

Fagkom:

 • Ikke så mye som skjer i fagkom, forutom CV og jobbsøkerkurs, folk var veldig fornøyd. Samme med fattig student kurs
 • Alt i alt, bra :)
 • Trenger også taushetserklæring

Prokom:

 • Hatt sosialt med de nye
 • Helt stopp i årboksprosessen
 • Pins er bestilt, fem ukers leveringsfrist

Trikom:

 • Har valgt ny økans, Johanna
 • Skal starte opp kontorordningen igjen, håper det går fint :)
 • Startet opp med å se på arrangementer, men de må nok bli på dagtid

Økonomiansvarlig:

 • Fått ny økans, Johanna
 • Kurs i personlig økonomi med fagkom
 • Skal begynne å lage budsjett til neste gang

Nestleder:

 • Appkom:
  • Vurderer å lage en OW app
  • (Da gir også navnet Appkom mening lmaoooo)

Leder:

 • Kokekveld/koseprog: excited, som hadde IDI arbeidsdag før, skal innføre IDI arbeidskveld
 • Vi skal heller bistå når det trengs, og når vi har lyst/Excited har lyst.
  • Cathrine og Rebecca jobber i excited

669 - Interkom (10 min)

Prikkregler:

 • Anders: mulig å fjerne alle godkjenninger av prikkregler?
 • Thomas: Ja, det er mulig
 • William: mulig å endre til at man godkjenner prikkreglene for hvert arrangement man melder seg på?
  • Vi kan se på det om vi tror det er nødvendig

Taushetserklæring:

 • Alle tar det med komitelederen

670 - Medlemskap til unge-arrkom (5 min)

[Man trenger ikke være fult medlem for å søke komite. Derfor har arrkom to pers som er sosiale medlem. I følge vedtektene kan man få fult medlemskap ved 2/3 flertall.]

 • Sindre: Er det en grunn til at fullverdige medlemmer ikke kan ha online e-post?
  • Thomas: Tror dette er noe fra Aslak/før Aslak sin tid. Veldig spesifikt for at Onlinere ikke skal være i komité uten å være fullverdig, men det har jo falt av med tiden. Kan opprette egen e-post gjennom GSuite uansett.
 • Sindre: Ok, da gjør vi det.

672 - UKE-toget og ansvarsområder (William, 10 min)

[Uketoget er coming up, og som vi vet er vi ansvarlig for det. Det virker ikke som noen har vært sånn blodkeen på å være store bidragsytere, men vi må hvertfall bli enig om en 2-3 personer som kan styre med det, og i hvilken grad vi faktisk skal gjøre noe. Hvor mye skal det blæstes; skal vi ha noe opplegg før/etter; etc.]

 • Sindre: Tror trikom ordnet frokost før toget
 • Thomas: Jeg kaster meg på.
 • William: Synes ikke det er nødvendig at man jobber aktivt med noe man ikke vil jobbe med, men det viktigste er at vi i HS delegerer videre.

Thomas tar ansvar for å få ting gjort, mulig Thea slenger seg på men hun er ikke på møtet