Møtetidspunkt: kl. 13:15 - 15:00
Sted: Adolf Øien-bygget (Handelshøyskolen) U36

Referering:
1. ref Mari
2. ref Henrik

Servering: Mari

Tilstede:

Ikke tilstede: Seniorkom

Straffer:

Velkommen

675 - Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

 • Godkjent

676 - Statusrunde (20 min)

Appkom:

 • I opppstartsfasen av nye prosjekter
 • Tatt opp seks nye medlemmer

Arrkom:

 • Hatt teambuilding med de nye

Bedkom:

 • Valgt bookingansvarlig for våren: Cathrine og Erlend
 • Renner inn mails om sommerjobber
 • Begge arrangementene forrige uke ble suksess
  • Middag med Bekk
  • BedCrawl

Debug:

 • Er per nå 5stk, alle er nye
 • Gjennomført rollespill
 • Fått god hjelp av Endre
 • Hadde tlf nummer og knapp på splashen under fadderukene
 • Skal ha workshop på søndag
  • Snakke om synlighet, plakater osv.
 • Muligens ta opp en person til ila høsten

Dotkom:

 • Midt i onboardingprosess for de nye
 • Jobber med design system 2 og cloud
  • Setter opp plan for hvordan gjennomføre cloud

Ekskom:

 • Hadde infomøte med kullet
 • Hatt undersøkelse, skal bestemme seg for destinasjon på torsdag
 • Hadde møte med faglige ekskursjonsledere fra IDI
 • Ønske om at ny leder tas opp tidligere enn det skjedde i år, gjerne januar

Fagkom:

 • Kurs har gått bra

ITEX:

 • Fikk gjennomført tur for ca 80 stk
  • Testing på flyplass før avreise, og hver morgen før arr.
 • Alle besøk ble gjennomført som de skulle, ingen positive tester under turen

 • Ingen smitte under turen, og ikke hørt om noe etter heller

 • Ta opp ny leder i januar 2022

ITV:

 • 3 ferske personer
 • Dårlig iver på KTV (klassetillitsvalgt), alle kull skal ha en KTV
  • Tenkt å gå inn i forelesning for førsteklasse

Jubkom:

 • Jubileumet er utsatt til 25-30. april 2022
 • Ingen store problemer med å flytte jubileum

Online IL:

 • Arrangert et par ting allerede, og har planer utover hele høsten
 • Tok opp fem nye medlemmer
  • Teambuilding nå i helgen
  • Muligens hyttetur denne høsten
 • Skaffa interessegruppeansvarlig, ha en kontaktperson til klatregruppa, X-sport og seniorkom?

Prokom:

 • Kjøpt green screen og backdropstativ
  • Green screen gjør at vi kan lage kulere videoer til arrangementer på en enklere måte
 • Årboka (fjorboka) er på vei
  • Må finne ut hvor mange som skal bestilles
 • Snakket om merch og hva vi ønsker å lage
 • Sendt mail til dotkom om pin som ønskes skal lages

Realfagskjelleren:

 • Holder åpent hver fredag, men med restriksjoner
 • Kan bare være 22 personer, færre enn vanlig
 • Redusert til seks personer per linjeforening
 • Neste uker er jubileumsuke, åpent tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag, og jubileum på lørdagen
  • Vet aldri hva som kan skje rett før
 • RFK har ikke fått mail om komite-kickoffet, ønsker bedre kommunikasjon
  • Fikk ikke beskjed i fjor heller
 • Øyvind: Er det noen mailgrupper dere ikke er med i?
  • Skal være med i komiteer mailgruppa

Trikom:

 • Hadde workshop hvor de satte alle arrangementer for høsten
 • Kontorordning: kommer til å sjekke at oppgavene har blitt utført
  • Sjekke om komiteene har krysset av på lista

Velkom:

 • Begynt på erfaringsskriv til neste års velkom
 • Samlet inn info om hva som er kjøpt inn til fadderuka
 • Planlegger grilling om 1-2 uker for å bli kvitt mat
 • Ny leder i oktober/november

Økonomiansvarlig:

 • Har revidert og regnskapsført
  • Gått over alle 15 regnskapene
 • På søndag gå gjennom komite for komite
  • Økans i hver komite kan komme med ønsker om mulig endringer i budsjettene
 • Viktig å lytte til økans på møter!! De kan mye
 • Ellers jobber jeg med kvitteringsskjemaer og onlinepotten
 • Budsjettpresentasjon 3.november

Nestleder:

 • Har booket rom til møter
 • Gitt folk tilgang til boden vår
  • Send melding om noen flere trenger tilgang
 • Planlagt dette møtet og åpen diskusjonskveld (3. oktober)
 • Har lyst til å gjennomføre oppfølingssamtale med alle komitelederne

Leder:

 • Forrige uke ble brukt på å ta igjen mye som har kommet inn under oppstart av semesteret
 • Hadde en liten workshop på forrige møtet
  • Mange gode idéer, skal ta med disse videre

677 - Interkom (10 min)

Interkomité-teambuildinger

 • William:
  • Veldig god måte å bli kjent på, viktig nå som folk ikke har blitt kjent med så mange i halvannet år

Boden

 • Thea:
  • Boden er veldig rotete
  • Fint om alle tar en runde og ser om man har skyld i rotet
 • Øyvind:
  • Hvem er det ønske om at skal ha tilgang til boden?
  • Thea:
   • Ønske om at flest mulig skal ha tilgang
   • Er det bare noen som trenger, kan man bare sende inn for noen

678 - Ønske om mer bruk av prokom for plakater og bannere (Prokom, Magne - 10 min)

[I det siste har prokom blitt lite brukt av de andre komiteene til å lage bannere og plakater. Dette er noe vi ønsker å få mer oppdrag på da prokom er Online sin egen grafiske komité. Prokom ser også at det har blitt mer og mer stock photos og gamle bannere på OW siden forrige semester. I tillegg merkes det at når komiteer trenger grafikk på kort frist så går det ikke via prokom, men "vennetjenester" fra prokom sine medlemmer.]

 • Magne:
  • Opplysningssak
  • Markant nedgang i antall bestillinger
   • Sett på antall mails og gjennom ow
  • Mye vennetjenester
   • Blir fort kort tid til å gjøre et godt arbeid
   • Ender opp med å ikke være så fornøyde
  • Bestiller dere i god tid, får dere et mye bedre produkt
  • Lar det gå om folk bare spør gjennom mail og
 • Sindre:
  • En idé: Få opp kule ting på standen utenfor A4
  • Magne:
   • Veldig åpne for det, vurderte f.eks semesterplakat
   • Vurderer sosiale medier plakat, på bestilling fra trikom
   • Vil også stramme inn det grafiske på f.eks instagram
 • Øyvind: Har tidligere hatt semesterplakater, er dette skrinlagt?
  • Magne:
   • Har ikke hatt god nok plan på nøyaktig hva som skjer ila høsten
   • Må få nye rutiner på dette
 • Thea: Hindring har tidligere vært at man ikke vet alle detaljer om arrangement, kan vi bestille og så sende det inn senere?
  • Magne: det som tar tid er selve designet på teksten

PAUSE (10 min)

679 - UKEtoget (Thea og Thomas - 10 min)

[UKE-toget er 9. oktober og vi ønsker å bidra! Online er meldt på UKEtoget 2021, noe som betyr at vi skal gå i toget som en forening. Toget går fra Hovedbygningen kl. 12 og ender på Torget. Siden mange i HS er borte denne dagen trenger vi hjelp til å bære fanen og hjelpe med å spre ordet til Onlinere. Forrige UKA ble det arrangert sjampisfrokost for Onlinere før toget]

 • Thea:
  • Forrige UKA var det en veldig ivrig gjeng som lagde flåte med en svær planet
  • Frokost på teknobyen
  • Har meldt på online til å gå i dette toget i år
  • Trenger noen ildsjeler
  • Vil hvertfall ha fane med soundbox
  • Er det noen som har lyst til å være med?
 • Magne: har dere spurt folk utenom komiteene?
 • Thea: Er ikke så mye å planlegge, egt bare et OW arrangement og bleste
 • Henrik: jeg kan være med
 • Anders: lurt om alle nevner dette på neste komitemøte
 • Thea: Begynner klokka 12 fra hovedbygget

680 - Tech Talks nettside (Øyvind, 10 min)

[Det bør tas en beslutning på hvordan Tech Talks nettsiden skal driftes. Det mest naturlige er at enten dotkom eller appkom tar ansvar for det, men hvis ingen ønsker å ta på seg ansvaret må vi diskutere alternative løsninger]
- Øyvind: - Hvert år skal vi ha nettside, hvert år blir den laget på nytt virker det som - Vil finne en løsning på hvordan nettsiden kan lages ferdig - Først og fremst for tech talks i januar - På sikt finne ut hvordan den kan driftes fra år til år uten at det blir en stor utfordring - Egentlig ikke tech talks-domene - Ligger et repo fra ifjor som ble 3/4 ferdig - Fagkom har hovedansvar for arrangementet, men får hjelp av ekskom - Alle inntektene går til ekskom - Anders: - Burde fint være mulighet å få opp en nettside hvor du kan endre fargepalett og logo - Om man får opp dette burde det ikke være så stor jobb - Noen med teknisk kompetanse burde lage nettsiden - Øyvind: relativt stor jobb å lage den første opprettelsen, men også å drifte den - Anders: Etter den er laget vil det være enkelt å endre farger osv., men dotkom og appkom burde fikse - Thomas: ekskom kan feks ta opp to medlemmer som har ansvar for driften av nettsiden - Fredrik: Appkom har sikkert kapasitet til å lage nettsiden, men vil gjerne ha spesifikke krav - Øyvind: kan skrive ned en liste med behov og sende på mail

681 - Kontrakt mellom RFK og Online (Nicolai - 10 min)

[Vi i Realfagskjelleren ønsker å formalisere forholdet vårt med våre linjeforeninger. Vi har nå fått på plass en kontrakt med både Delta og Volvox & Alkymisten, og ønsker nå å gjøre tilsvarende med Online. Vi vil derfor høre litt hva HS tenker og ønsker av oss og vice versa.]

 • Nicolai:
  • RFK er et samarbeid av 4 linjeforeninger
  • I Online har vi ikke fastsatt forventningene mellom RFK og Online
  • Laget kontrakter for å formalisere forpliktelser med samarbeidet
   • Dette er noe vi ønsker med Online også
   • Kunne tenk oss så og si det samme, i tillegg til et punkt om at RFK har en post i Online
   • Er det noe dere ønsker i en slik kontrakt?
 • William:
  • Viktigste med en sånn kontrakt er at det blir nevnt når det tas inn nye medlemmer, sånn at den ikke blir glemt
  • Haugevis av kontrakter som blir glemt når medlemmer blir erstattet
 • Nicolai: tenkt at kontrakten har en varighet på ett år om gangen
 • Anders: Veldig for dette, vi i HS vet ikke hva vi vil tilby dere og hva vi kan gjøre for dere. Dere må også være pådriver for deres goder i kontrakten.
 • Thea:
  • sett et punkt om fadderperioden, hadde vært spennende om dere ville tatt en prat med velkom
  • Hadde vært fint å gjøre det tydelig hvordan kjelleren skal brukes i fadderperioden
 • Øyvind:
  • Oppfordring til å tenke gjennom hva som forventes av begge parter og hva som oppfattes som rimelig
  • Opplevde i 2019 at en del syntes det var upraktisk å dra opp på Moholt for å ha vors
  • Hva vil dere "tvinge" Onlines medlemmer til å være med på?
 • Sindre:
  • Foreslår at vi tar utgangspunkt i Delta-kontrakten
  • Oppretter dokument på google drive med hovedstyret, RFK og de fra velkom som måtte ønske å ha tilgang

682 - Eventuelt

 • Øyvind: Oppfordring til HS:
  • Ha et arrangement hvor dere gjør dere synlige for Onlinere
 • Thea: Oppfordring til komiteene til å bruke instagram
 • Magne: Viktig å følge grafisk profil når man legger ut ting på instagram
 • Sindre: Oppfordrer alle til å tenke og sette pris på de økonomiansvarlige
  • Gi alle en heads up på kvitteringsskjema og søknad til onlinepotten

683 - Møteevaluering

 • Stormøte oftere!!!!!!! Gjerne mer enn 1 i semesteret