*Møtetidspunkt:* kl. 13:15 - 15:00 
*Sted:* 

*Referering:* 
1. ref Sarmi  
2. ref Magne 

*Servering:* Sarmi 

*Tilstede:* Nicolai, Magne, Anders, Milla, Thomas, William, Sindre og Sarmi

*Ikke tilstede:* Thea## 684 - Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke 
Møteinnkalling ikke godkjent. Alt annet good!


#### Arrkom: 
- Skjer ikke så mye for tiden
- Skal på hyttetur i helgen!!!
- Stauts på Åre er at vi venter på faktura
  
#### Bedkom: 
- Har begynt med bookingrunder og sendt ut infomailer
- Skal i dag sende interesseskjemaer om bedrpress og itex. etc. til bedrifter
- Hadde sosialt med Bekk i forrige uke (Quiz med Hasse Hope)
  - Det gikk veldig bra
- Har vært på møte med Bekk om samarbeidet til nå
  - De er storfornøyde med oss!!!
- Skal begynne nå med førsteutkast til nye avtale med HSP.

#### Dotkom: 
- Har vært på hyttetur
- Klar får jobbe igjen nå!
#### Fagkom: 
- Ting går som det skal
- Kurs med Aslak og co. i Asciidoc
- Ellers alt bra :)
- 
#### Prokom: 
- Brekkehelg kommende helg hvor vi skal ferdigstille Offline
- Har sendt mail til dotkom angående bidragspin
- Har ikke flere redaktørdaljer igjen
  - Ser på muligheten til å ordne nye med riktig design
- Har sett på hvordan vi kan presentere Online på sosiale medier
- Har fått mange nye plaktbestiller (woho!)

#### Trikom: 
- Skjer ikke mye
- Ikke restriksjoner på kontoret wooohoooo!!!
- Nye høytalere på kontoret
- Planlegger nye arrangementer
#### Økonomiansvarlig: 
- Vi må signere kontrakten med datakameratene ASAP slik at vi får betalt fakturaen
- Budsjettmøte skjer 3.oktober
- Har laget førsteukast til budsjettet
  - Skal gå i gjennom det på nytt om to uker for å finpusse
- Ser på muligheten for å ha artikkel i Offline for å synliggjøre bankkom

#### Nestleder: 

#### Leder: 
- Ikke så mye nevneverdig
- Mye oppfølgning med forskjellige folk
- Linjeledermøte i dag

## 686 - Interkom (10 min) 


## 687 - Williams observeringer av forbedringspotensiale i Online (William - 30 min) 
[2 saker som tas opp i en: 

1. Onlines økonomi er ekstremt rigid, og dermed forsinker prosesser i hele linjeforeningen. Vi gir for lite tiltro til de som har peiling på økonomien, som gjør at behandling av økonomiske saker tar ALT for lang tid. 


2. Online har helt klart nytte av å bruke 2 generalforsamlinger i året. For det første tar generalforsamling ALT for lang tid, og for det andre så bidrar den fullstendige utskiftningen av styret til at vi ikke er komfortable med å gjennomføre noe utenfor vanlig drift etter 6 mnd med arbeid sammen. Det er kritisk at et styre kan iverksette prosjekter så tidlig som mulig, og vår struktur tillater faktisk ikke dette.] 

**Første punkt:**

- Milla: Veldig enig i det første punktet. Veldig slitsomt å måtte få en søknad godkjent av resten HS selv om jeg sitter på mest kunnskap om økonomien. 
- Anders: Enig med det du sier William. Dumt at overskudden ikke ganger de på studiet nå, og bare havner i fondet.
- Thomas: Hvis vi skal være mindre rigid, må vi ikke gå gjennom budsjettet hver andre måned?
  - William: Det er derfor vi har en økonomiansvarlig. Man trenger bare å regnskapsføre, og ikke lage et nytt budsjett. 
- Milla: Eneste problemet jeg ser er at hvordan vi skal fordele nye penger på komitene. I dag har vi jo fondet dersom en komite mangler penger til et arrangment og ønsker å søke om mer 
- Magne: Er bankkom riktig person til å fordele pengene? Bankom blir jo organet til å dele ut pengene
  - Milla: Dette problemet har vi nå også, men nå må det godkjennes i HS først. Bankom er jo de som har mest innsikt i økonomien til Online
  - Thomas: Søknadene som sendes inn i dag kunne alle blitt godkjent. Det sees jo på hvilke komiteer som trenger det mest.
  - Milla: Det er økonomiansvarlig i hver komite sitt ansvar å kunne stå for det de søker penger om. 
- Sindre: Er det realistisk at alle økansene har oversikt over økonomien til Online og dermed tar gode beslutninger?
  - Milla: Ingen garant. Jeg og Duvara plukker kjapt om det ikke skulle være det
- Anders: Hvordan vil dette differanseres fra IDI potten?
  - Milla: Det ville ikke blitt så ulikt. Den potten fungerer godt, men tungvint at det må gå gjennom resten av HS.
- Sindre: Vi kan jobbe litt næremere med dette 

 **Andre punkt:**

- William: Er det noen som kommer på hvorfor man ikke skulle hatt to generalforsamlinger i året?
- Sindre: Det er nevnet tidligere at færre kanskje møter opp.
- Milla: Må man sitte i styre i en lengre periode.
  - William: De første må sitte halvt år lengre når dette innføres. Etter det er det ett år av gangen.
  - Sindre: Det blir vel slik at på mars genfor blir leder, nestleder og økans valgt, mens på genforset i september blir de øvrige i styret valgt
- Anders: Det som kan skje med en slik løsning er at HS-medlem da blir eksludert fra å kunne stille som leder eller økans. Nekter ett helt styre fra dette.
  - Anders: Hvordan gjør man det i TIHLDE?
  - William: Akkurat sånn som Sindre sa. Har ikke vært en case at en som ikke kan stille vil stille. De fleste som sitter i HS sitter der i ett år og går av. Man må nok påse at man har ett halvtannet år pause før man kan stille.
- Sindre: Tror at om det velges er leder, nestleder og økans i mars er de bedre rustet til å ta startopp perioden for de nye ett halvt år senere.
- William: En ting å ta opp er at det tar tid å lage til en generalforsamling. Kan bli ekstra til sammen, men ikke dobbelt siden generalforsamlingene blir delt ish i to.
- Anders: Liker strukturen og vi slipper fasen hvor alle skal sette seg inn i nye ting samtidig og fordele denne prosessen litt utover.
- Milla: Har vi noe sikring av erfaringsoverføring per nå?
  - William: Er pålagt en måned med erfaringsoverføring, men er basert på at man må være på ballen.
- Sindre: Virker som alle er veldig gira på dette. Frykter at vi ikke kan få det gjennom på Genfors. Vi må gunne på og høre med typ TIHLDE og skaffet mye info som mulig. 

## PAUSE (10 min) 

## 688 - Informasjonsflyt ut i komiteene (Sindre - <5 min)  
[Viktig at dere oppdaterer komiteene deres om det som skjer!] 
 
- Sindre: Viktig å presisere at vi er her for å representere komiteenes stemme. Er derfor viktig at man sender beskjed ned til komiteene igjen. Er det dårlig kommunikasjon ta tak i det. Eventuelt si i fra til meg.
## 689 - Eventuelt 
- Thomas: Fikk høre at ledere fikk beskjed på et kurs at HS ikke ønsket at komiteledere skulle sosialiserte seg i mellom. Da det kunne skape to motstridene grupper.
  - Magne: Vi fikk høre det på første kurset for nye ledere med regi fra seniorkom. Fikk beskjed om at HS ikke ville at vi skulle bli tjommi. Var nok trolig litt feil sagt, men kan ha ført til ubevist skade.
  - William: Absoult ikke det HS vil. Bare å sosialisere seg i mellom
  


- Thomas: X hadde ikke fått med seg at X-sport skal havne under Oil?
  - Milla: Økonomien ble i fjor flyttet fra seniorkom til Oil. Men det skyldes nok dårlig kommunikasjon
  - Magne: Jeg fikk høre at interessegruppene for sport skulle bli flyttet under Oil pga at det er hensiktsmessig
  - William: Forslag, vi snakker med Oil og X-sport og hører hva greia er.