HS-møte 19/10-21

Møtetidspunkt: kl. 13:15 - 15:00
Sted: R Zoo-2

Referering:
1. ref: Milla
2. ref: Thea

Servering: Sindre

Tilstede: Alle

Ikke tilstede:

Straffer: Anders (øl), Sindre (vin + øl)

Innsjekk

707 - Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

Ikke godkjent innkalling.

708 - Status for komiteene (20 min)

Arrkom:

 • Alt går ganske bra nå
 • Fått støtte fra fondet og IDI til julebord og Åre
 • Har begynt med tilbakemeldingsskjema igjen
  • Man får ikke prikk for å ikke svare
  • Fikk mange gode tilbakemeldinger for temafest

Bedkom:

 • Hadde lunsjpres med Bouvet, det gikk bra!
 • Sett på nye OW, vil ha "for bedrifter"-siden tilbake.
 • LS-møte: Pushet på Bindeleddet og undersøkte videre UKA sine eksklusive dager. Prosessen er i gang!

Dotkom:

 • Fikk mail fra handelshøyskolen i Bergen som ville lære av oss
 • Kommet inn mange ønsker til features nå
  • Hvis de skal løse alle problemene i backlogen må frontend og backend lages på nytt
 • Er i en overgangsperiode
  • Litt høy terskel for å fikse ting
  • Cloud kan fikse mye
 • De nye er veldig flinke og kommet godt i gang
 • William: Har dere vurdert å ta opp flere siden dere har så mye å gjøre?
  • Thomas: Vi ser for oss at det kan skape problemer i komiteen. Dårlig samhold, mindre grupperinger etc. Målet vårt er at andre Onlinere skal bidra, men nå er det veldig vanskelig å gjøre

Fagkom:

 • Hadde kurs med Variant. Var en del avmeldinger, men ellers gikk kurset bra!
 • Planlegger eksamenskurs
 • Vært med på bookingrunden

Prokom:

 • Ikke så mye å melde
 • Hadde CV-fotografering på torsdag som gikk bra
  • Ikke korrupt minnekort :)
 • Skal ha vorsmøte i dag før trønderfest

Trikom:

 • Arrangerte Wine Walk, litt dårlig oppmøte - kanskje fordi det skjer mye
 • Oppdatert vaskelista, alle komiteer må se på den

Økonomiansvarlig:

 • Hadde møte som var bra. God stemning i bankom for tiden
 • Funnet ordstyrer fra kollegiet til budsjettmøtet
 • Lagt ut budsjettet.
 • Alle må blæste budsjettmøtet. Bare folk fra HS og Bankom som har meldt seg på foreløpig
 • Har laget liste for hvem som tar interkomkortet
 • Fondet har godkjent søknad fra Ekskom

Nestleder:

 • Litt her og der, men ikke så mye siste uken.

Leder:

 • FIF-møte: Fått ny fif-koordinator OG YEY DET ER THOMAS!!! Gratulerer

709 - Interkom (10 min)

 • William: I Arrkom var det ikke noen som var gira på å være hovedansvarlig for Gjenåpningsfesten

  • Sarmi: Er noen fra Trikom som kan være gira. Hvor mye jobb er det?
  • William: Kan være mye, men håper å spre arbeidet på flere.
  • Anders: Når tenker dere å ha det?
  • William: I januar-februar
  • Sindre: Hvor skal det være?
  • William: Samme som sist
 • William: Hvordan rent praksis kan vi endre prikkregler? Får mange problemstillinger rundt sosiale arrangementer og prikkregler

  • Thomas: Vil legge inn egne prikkregler man må godkjenne på hvert arrangement.
  • William: Hvordan godkjennes dette hvis vi eventuelt må lage nye prikkregler?
  • Sindre: Gjennom oss. Vi kan endre prikkregler for feks sosiale arrangementer.
  • William: Arrkom har mange ulike caser med dette
  • Anders: Er vanskelig å vite hvilke regler som gjelder når.
  • Thomas: Burde prikkreglene bestemmes av de som avholder arrangementene?
  • William: Litt uheldig å forvente forskjellige regler fra feks trikom og arrkom. Fortsette å ha samme inndeling som vi har nå, men at de gruppene det gjelder setter seg ned sammen om felles enighet.
  • Anders: Enig og så kan HS se på det til slutt.
  • Sindre: Vi ønsker spesifikke regler, men ikke at de er alt for ulike.
  • William: Strengheten på prikkreglene kan variere på sosiale arrangementer versus bedriftsarrangementer
  • Mari: Skal vi ta det med til komiteen nå?
  • William: Planlegg en workshop og se på det litt før med komiteen.

711 Eventuelt (10 min)

 • Mari: Grilling, kan vi finne ut av litt ting

  • Tidspunkt: kl. 13
 • Thea: Fikse opp i litt medlemskapssøknader

 • Sindre: Boden må ryddes

 • Anders: Skal vi sette dato for genfors-workshop?

  • Starten av november, vi tar det på Slack

Møteevaluering

Diggepunkt (5 min)