*Møtetidspunkt:* kl. 13:15 - 15:00 
*Sted:* R21

*Referering:* 
1. ref Mari 
2. ref Henrik 

*Tilstede:* 

*Ikke tilstede:* William

*Straffer:* Øl på Thomas

## Innsjekk 

## 742 - Godkjenning av innkalling, servering og referat
Godkjent


## 743 - Status for komiteene (11.25 - 15 min) 
#### Arrkom: 
- Ikke stort å melde, workshop for neste semester idag
  - Vanskeligere for økans dersom denne workshopen settes tidliere

#### Bedkom: 
- HSA er i boks

#### Dotkom: 
- Vært mye med OW, prøver å fikse feilen
- Tror OW er greit, funker nå

#### Fagkom: 
- Ingen oppdateringer

#### Prokom: 
- Hadde brekkehelg i helga
  - Tror Offline kommer neste fredag

#### Trikom: 
- Har noen arrangementer igjen

#### Økonomiansvarlig: 
- Lite å si, men mye som skjer likevel

#### Nestleder: 
- Begynt genforsplanleggingen med Sindre
- Fikk oppdatering fra OIL:
  - Fastsatt alt de har lyst til å gjøre for våren
  - Lavterskelarrangement i eksamensperioden

#### Leder: 
 - Møte med KiD på fredag
   - Var ikke fornøyd med påmeldingen
   - Både vi, Abakus og Tihlde meldte fra om at de ikke er veldig konkurransedyktige om dagen
     - Vanskeligere å prioritere det
     - De tok til seg det vi sa, og var gira på flere møter
- Fikser referatet fra generalforsamlingen i fjor

## Pause

## 745 - Godkjenne budsjett (5 min) 
- Godkjennes ved akklamasjon

## 746 - Godkjenne debug retningslinjer (5 min)
- Sindre: Oppsummerer kontraktsforslag
  - William har redaksjonelle endringer
- Godkjent ved akklamasjon
- Sindre: Vi ser på casen med hovedtillitsvalgt på nyåret

## 748 - Retro (30 min)

## 749 - Eventuelt 
- RFK kontrakt 
  - RFK har dunket gjennom alt av kommentarer
  - Gjenstår bare å se i gjennom
- Ascii doc vedtekter 
  - Hovedstyret stemmer for å konvertere vedtektene til Ascii doc