**Møtetidspunkt:** 14.15-16:00 
Sted: [R91](https://link.mazemap.com/8f3zBywt)  

**Servering og referering:**  

Servering: Sindre og Thea 
1. ref: Robin 
2. ref: Karen 

**Straff:** 

- Karen, Henrik, Maiken, Carolina, Njål og Karan
  - Styrebånd opp ned 

- Henrik Moe, Sindre, Thomas
  - Ikke skrevet erfaringsskriv

- Anders
	- Sen innkalling

**Tilstede:** Alle bortsett fra de under

**Mangler:** William (kom sent), Maiken

## Innsjekk
[Hvordan har dere det?]

- - -

[TOC]

- - -

## 792 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke
[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?] 

- Innkalling underkjent. 🍷

## 793 Status for komiteene (20 min)
[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

#### Arrkom: 
- Ikke tilstede


#### Bedkom: 
- Bookingrunde startet smått med kontakt med bedrifter og datoer. 
- Ny leder -- cathrine.


#### Dotkom: 
- Har møter på onsdager, så ikke noe særlig siden sist
- Jobber på OW
- Kontaktet av Arrkom for å fikse kulere "stream" av veldedighetsfest.


#### Fagkom: 
- Ikke møte siden sist.
- En psykt vanlig uke
- VR-kurs gikk veldig bra!
 

#### Prokom: 
- Sluttfasen av første Offline, sent ute.
- I ferd med å selge merch genser og sløyfe. Kommer info på slack snart.
- Fordelt sidene mellom komiteene i årboka(?)
- Satt ned gruppe for miljøprofil
- Magne er ny økans

#### Trikom: 
- Var på blåtur, veldig gøy
- Første møte med ny leder gikk fint.
- To arr neste uke, mariokart og selfcareonday. Godt i gang og påmelding har starta.
- Planlegger til jubileum om to uker.


#### Økonomiansvarlig:
- Ny prokom økans
- Kan appkom og dotkomøkans fortsatt være samma pers?
- Tilgang til Fiken for Anders og Rob.
- Skal velge ny bedkom-økans på mandag.
- Budskjett må godkjennes.
- Hegli skal se om han finner midler til trofeeskap med lås.

#### Nestleder: 
[Status fra seniorkom, nodékomiteer, Debug, FeminIT, Output og RFK]
- Seniorkom byttet navn til Backlog på genfors.
- Debug har hatt kakedag på kontoret i dag, bra oppmøte:)
- FeminIT er ikke lenger kjernekomité eller nodekomité, nå er de gruppering under Backlog.
- Output var på Catch IDI, veldig gøy!
- Itex holder på med bestilling av fly og hotell. Ligger ann til å bli veldig dyrt pga. antall mennesker. Det er planlagt for 120 stykk kontra 90 i fjor med like mange bedrifter. Åpner kanskje for 3. klasse etter to uker. Miljøhensyn er blitt diskutert, men ikke aktuelt på vei ned. Kanskje på returen.
- Onlinekalenderen er fiksa mtp. tilganger.

#### Leder:
- Anders
	- Lagd slack og kalender til de nye, alle er inva.
	- Mye genfors i det siste. 

- Sindre
  - Skrevet erfaringsskriv fra genfors.
 	- Prøver å rydde på wikien og driven.
  - Møte med areal på A-blokka:
    - Mister mastersal FIOL på IT-bygget
    - Færre mastersalplasser til 4. klasser
    - Vil gi oss mer kontroll på a-blokka tilbake
    - Får mest sannsynlig tilbake boden på A4
    - Får rom i A3, rett til venstre også to grupperom i hver ende av rommet.
    - Stillesal på A300 107/A300 117 etellerannet? 
    - Også perks for abakus og thilde.
    - Lage lounge der bordtennisbordene er på A3

- Spm Hegli: Navn på romma - kan vi få til det?
	- Sindre: Så på det i høst. Viktigste er at det er navn som brukes av alle. Må bli en felles greie fra Online, ikke fra styret.
  


## 794 Interkom (10 min) 
[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer] 

- Hegli: Budskjett?
	 - Anders: Tar en runde neste uke. Votering på godkjenning eller ikke. Har veeeldig god tid (1. des) 
  ## 795 En Psykt Vanlig Uke (10 min)
[Hva er planlagt? Ønsker vi gjøre noe mer? Forslag? Det ble i fjor skrevet en artikkel av prokom [EPVU](https://online.ntnu.no/articles/123), og vi la også ut store deler av promopakken dere på Instagram + litt opplegg på kontoret.]

Fagkom skal ha kurs
- Mari: Skulle ha seksualundervisning, men kontaktskjemaet for de som skulle ha det funket ikke og har ikke fått noe svar. Per nå har vi derfor ikke noe kurs enda

Ble skrevet artikkel av prokom i fjor. Kan ta de i år og, om noen vil ta det. 
 - Thea: saksopplysning. Det er også undertemaer, bla. a. psykisk helse for menn.
- Henrik: Online hadde movember. Skrive om det?

Promoteringspakke, innlegg på stories

Gjøre det koselig på kontoret i regi av trikom

Karan: Debug kan kanskje promotore seg selv her.
- Caro kan ta kontakt med debug.


Caro: Vil orge pizzakveld i sammarbeid med arrkom.

Podline lager podcast-episode, "åpenhet". William har vært med.

Anders: Vi har uppa gamet for hvert år. Noe annet vi vil ha med?


Thea: Skal det velges sosans. i HS? Enten spesifikt til "en psykt" eller fast. 
- And: Tar det neste uke.
  
Hegli: mye penger igjen som kan brukes på ting som dette.
## 796 Forente IT Foreninger møte (5 min)
[Det avholdes et møte i FIF den 3. April i Bergen. Er det noen som kunne tenke seg å stille på det? Thomas skal også da han er koordinator.]

Info fra Anders.

Online og Abakus er der som regel til støtte og til "veiledning" for de andre it-foreningene. 

Thomas skal reise. En til kan være med. Trenger ikke velge her. HS tenker å sponse turen. 

Milla: Bruke prosjektposten.

Spm caro: Hvor lenge er man der?
  - And: opp til de som reiser. Blir ofte en teambuilding, kommer mer info om to dager, etter et kord-møte.
  
Karen melder seg frivillig & blir med whop<3.
  
Se på muligheten for tog. 
- Caro: Veldig upraktisk mtp. at det er dårlig forbindelser mellom Bergen og Trondheim.
- Legger fra oss tanken.

Sindre: Flere kan også reise. Jo flere jo bedre om det er penger. Om noen fra sosiale-arr-komiteer vil være med kan det være gunstig. Si ifra om noen flere vil være med. 
- Hegli: Mye penger på prosjekt-post.
- And: Høre med Maiken.


  


## 797 Studenttingets valgomat (5 min)
[Studenttinget har etterspurt info på hvor valgomaten deres kjører [0](https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGmvBnVvqJPJHhcLkXWpNhhLRxJ). Avtalen er egentlig ikke mellom Online og de, men mellom privatpersoner - så spørsmålet er hvor mye vi skal gjøre her.]

And: Siden online står på kontrakten burde vi gjøre vårt. Ta litt insj der. Spm er hvordan?

Hegli: Enig, men burde tydeliggjøre at det ikke er "riktig". Hegli melder et eller annet om domenerettigheter men ingen skjønner noe?

Karan: Ønsker de at vi skal endre noe?
- And: Nei, men de ønsker å endre noe.

And: Naturlig at vi i online ikke har så mye med det her å gjøre, men kanskje fasilitere for kontakt mellom partene. Vi burde ikke sende mailen/tlfnr hens.

Thomas: Ikke kontakt hen, siden hen ikke lengre går studiet. 

Ingen vet egentlig noe om dette. Vi sender de mail med navnet, og ikke noe mer.

## 798 Moholt borettslag trenger nettside (5 min)
[Hvordan ønsker vi som linjeforening å forholde oss til slike forespørsler? (Ref mail)]

And presenterer. Og presiserer viktigheten av å ikke gå på samme smell som sak 797 (Ingenting på vegne av Online).

Hegli: Burde taes av bedkom.

karan: Er annbud samme som stillingsannonse.
- Ish.

Karen: Får vi ofte sånne?
- Anders: Ikke opplevd det før.
- Robin: Joda, en gang i blandt. Har havnet på #bedrifter eller på mulighetermailen.

And: Karen fikser typ. #bedrifter. Presisere at vi ikke tar det på vegne av Online men av enkeltpersoner.## 802 Eventuelt 
[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

Hegli: Budskjett fikses neste uke? 
- Ja.

And: Pågående sak om intensjonsavtale med output.

Thomas: Sindre og william sin drøm om oversikt over grupperinger er på vei.

## 803 Diggepunkt
[Alle må digge noe] 

## TODO´s