Møtetidspunkt: 14.15
Sted: IT-bygget 454

Servering og referering:
1. ref: Karen
2. ref: Karan
Servering: Karen

Straff:

Tilstede: Henrik, Sondre, Carolina, Maiken, Thomas, Sarmi, Milla, Mari, Sindre, Njål, Karan, Karen, Henrik Hegli, Robin, Anders

Mangler: William (kommer sent)

Innsjekk

[Hvordan har dere det?]804 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

Godkjent

805 TODO´s fra forrige uke

806 Status for komiteene (20 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom:

 • Skal ha karaokefest med Nutrix nå på lørdag, fulltallig påmelding
 • Pizzafest på mandag med støtte fra IE
 • Ikke godkjent budsjett, sendt på nytt
 • Søker til fondet eller IDI, dersom støtten fra IE ikke går gjennom
 • Bar til bar neste uke, nesten fullt
 • Veldedighetsfest: rot med når påmelding startet og blesting. Workshop i dag
 • Henrik: Ringe før hun søker om støtte et annet sted
 • Milla - saksopplyning: Økonomiansvarlig kan velge at en viss sum skal settes av fra IDI støtten dersom man ønsker. Vi skal få IDI støtte, det bare tar tid

Bedkom:

 • Ny nestleder og økans: Erlend Sorknes og Klara Wüstenberg
 • Suppeleringsopptak: få aktive medlemmer, skal ta opp nye folk
 • Booking blir spikret fast

Dotkom:

 • Har ikke hatt møte på 2 uker siden de har møte på onsdager og forrige uke var genfors
 • Vineyard(?) er snart ferdig, vinstraffside
 • Hegli: Fjernes eksisterende vinstraffer?
  • Njål: Ja

Fagkom:

 • Ny nestleder: Egil Hagen
 • Mari: Får ikke kontakt med de som skal ha kurs
 • Diskutert hvilke miljøtiltak de kan ta: mindre buss, mer vegetar og mindre engangsbestikk

Prokom:

 • Ikke hatt møte siden forrige HS møte
 • De som er ansvarlige for årboka skal ta kontakt med komiteene

Trikom:

 • Ikke hatt møte siden sist
 • Jobber fortsatt med jubileum, mangler lokale
 • Selfcare Monday
 • Mario kart: 9/20 er påmeldt, har prøvd å arrangere før men avlyst pga sykdom
 • "Samf med gutta" er et arrangement hvor det er vors på kontoret før samf
 • Pizzakveld med arrkom neste uke

Økonomiansvarlig:

 • Erfaringsoverføringer, mye å sette seg inn i
 • Kommer til å bli en annerledes arbeidsflyt med nye bankkom
 • Bandet skal flyttes til arrkom, rent budsjettmessig så godkjenner Henrik det for dette semesteret, men etter sommeren må det godkjennes av alle
 • Brønnøysundregisteret må oppdateres, trenger tilgang på altinn, så dette tar litt tid
 • Fikse tilgang for nye økans, første møte nå på søndag med nye
 • Ny prokom økans: Magne

Nestleder:

[Status fra Backlog, OIL, Appkom, nodékomiteer, FeminIT, Debug, Output og RFK]

 • Erfaringsoverføring med Thea gikk greit
 • Velkom: Står stille siden sist
 • Debug: Har startet interne diskusjoner om en Psykt vanlig uke
 • Ikke noe oppdatering på resten

Leder:

 • Lagt til på mange nye infokanaler, ikke helt oversikt nå
 • Snakket med fondet angående ekstraordinært genfors, siden det ikke ble valgt inn ridder til fondet under genfors. Fondet arrangerer. Kommer to vedtekstsendringer slik at slike problemer kan godkjennes av fondet eller HS, i stedet for ekstra genfors.
 • Karen og Maiken er FIF ansvarlige
 • Alle er lagt til i A-blokka, og #channel. Ikke Maiken?
 • Fint om folk følger med på slacken til HS. Lettere på møte og mindre tidsbruk
 • Se over hva vi må få fikset fra genfors, renskriving
 • Må publisere genfors-greier innen onsdag neste uke
 • Få de nye vedtektene på github
 • Skal ha erfaringsoverføring med Sindre

807 Interkom (10 min)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer]
- Ingen saker

808 Godkjenning av budsjettet (10 min)

[Går over budsjettet med endringer, og avslutter med godkjenning]

 • Ble tatt opp på budsjettkveld, små endringer som er omfordeling av midler
 • Bedkom og fagkom får mer penger
 • Ingen poster er kuttet
 • Henrik syns det selv ser greit ut
 • Robin: 5000 ekstra til styrevors?
  • Milla: Det skal alltid være 0 på den posten, men siden det er mange jubileum dette semsteret så trengs det ekstra

GODKJENT ved akklamasjon

Lenke til budsjettet

809 Pantetyven (10 min)

Donere penger til UNICEFs flyktningshjelp i Ukraina (10min)

[Vi har fått inn en melding fra LS, hvor de har meldt interesse for å starte et initiativ for linjeforeninger til å kunne bidra til UNICEFs flyktningshjelp i Ukraina.]

Som sikkert flere av dere har sett idag på instagrammen vår har Teknologiporten valgt å donere en betydelig sum til UNICEFs flyktningshjelp i Ukraina, for å hjelpe ukrainske barnefamilier på flukt fra krigen. Bedriftskontakter som oss i LS samt karrieredager tjener inn gode penger, og dette er et privilegium vi tenker kan deles til de som virkelig trenger det akkurat nå. Dette er ikke en oppfordring, men snarere et initiativ vi håper flere andre linjeforeninger ønsker å bli med på. Eksakt sum tenker vi er irrelevant, siden dette på ingen måte er en arena for konkurranse. Det å vise sin støtte og bidra nå som behovet for hjelp er massivt, er det som betyr noe. Vi er heldige som bor i Norge, og det er kanskje noe vi alle tar for gitt til tider. -- Erik Lyslo fra Teknologiporten til Linjesamarbeidet

 • Skal allerede ha en veldedighetsfest, hvor pengene skal gå til Kreftforeningen
 • Robin: Er uheldig at det her blir tatt opp [hvis der er] fordi det er nærme oss. Er mye dritt i verden som fortjener mye støtte
  • Henrik: Det er for eksempel flere flyktnigner i Jemen for øyeblikket. Kan oppfordrere medlemmene våres til å donere penger dit også
  • Njål: Blir feil å ikke ville hjelpe bare fordi folk har det verre andre steder. Er viktigere å gjøre noe enn ingenting
  • Robin: Hva om vi donerer penger til et annet sted som f.eks. Palestina?
 • Henrik: Føler ikke det er Linjeforeningen Online sin rolle, er bedre at vi lar våre medlemmer fasilitere hvor mye de vil gi
  • Njål: Er ikke nødvendigivis "våres rolle" å bry oss om miljøet heller, men vi er en stor linjeforening med mye ressurser
 • Anders: Vi gir også mye penger til veldedighet gjennom veldedighetsfesten. Vi må finne penger fra et sted slik at de ikke går ut over penger som skal gå til våre medlemmer
 • Henrik: Online har ikke likvide midler vi bare kan gi bort, nye budsjettet er godkjent. Er satt i stein til bankom får revidert det
 • Carolina - løsningsforslag: Kunne vi for eksempel solgt muffins og gitt overskuddet videre?
 • Carolina - løsningsforslag: Sette av fra IDI potten?
  • Henrik: Ikke lov. Hensikten med IDI potten er at studenter skal ha det bedre. Vi kan også gjøre en kombinasjon av det som er foreslått. Pengene kan ikke komme fra budsjettet
 • Njål: Vi går jo alltid i pluss da i forhold til det som står i budsjettet
  • Henrik: Målet vårt er å følge budsjettet så bra som mulig, vi vet ikke om vi alltid vil få overskudd
 • Maiken: Bekk har gitt oss penger som vi skal bruke penger på medlemmer, så da må vi snakke med HSA om feil bruk av penger
 • Milla: Det er mulig å søket til IDI støtten eller fondet, det er bedre enn å endre på budsjettet
 • Løsningsforslag: Donere penger i nibble og søke i fondet
 • Anders: Vanskelig å velge én veldedighet over en annen, hvis vi begynner med det må vi fortsette med det
 • Robin: Begynnne med at Online fast gir penger til en veldedighet som står "nært oss"? For eksempel utdanning i u-land?
  • Henrik: Ville vært en fonds-greie
 • Anders: Virker som at flertallet er enige om å gi støtte, uavhengig løsning. Må søke minst 10000 kr fra fondet
 • Vi ser hva andre linjeforeninger gjør, både med sum og hvordan de gjør det

KONKLUSJON: Positive til å donere, men vet ikke løsning helt enda

Pause

810 Infomailen (10 min)

[Det ble nevnt raskt forrige uke om det er vits å beholde den. Er det noen andre kanaler vi kunne flyttet dette til?]

 • Vært død i et halvt år og ingen savner den tror vi
 • Robin: I bedkom så har vi mulighetermailen som du må melde deg opp til, med jobbtilbud som ikke passer inn på OW. Føltes veldig overflødi så vi konkluderte med å ta den ned
 • Løsning: Enten sette opp en slackbot som scraper OW og gir automatisk oppdateringer. Kan også bruke kullgruppene for å nå flere.
 • Facebook-gruppen tar rollen til infomailen
 • Karen: Føler arrangement siden til OW er rotete. Syntes Abakus har en fin løsning med at det er sortert etter uker
 • Anders: Lurt å bruke facebook for å nå ut ut til koronakullene (1. og 2. klasse). Slackbot hadde vært kult, kan være et appkom ellet dotkom prosjekt
  • Sondre: 2. klasse facebookgruppa virker død. Kan prøve å få mer aktivitet der igjen
 • Carolina - løsningsforslag: Opprette ny slack-kanal #arrangementer
  • Thomas: Appkom har sett litt på det så kanskje de har lyst til å ta det opp igjen
 • Maiken: Vi fikk IDI til å sende mail til alle i 1. klasse, for å komme rundt GDPR og få tak i full mailingliste. Vi burde bruke dette tilbudet oftere hvis vi vil nå ut til alle
 • Robin: Alle medlemmer av Online blir pushet til å lage en online-mail under fadderukene. Men hvor mange ser den mailen egt regelmessig utenom komitemeldemmer?
 • Men blir ikke mer mails å erstatte infomailen med akk det samme?

KONKLUSJON: Infomailen er DØD

811 Diverse roller innad i HS (10 min)

[Skal utpeke personer som kan ta på seg forskjellige ansvarsmområder]

 • Sosiale medier ansvarlig

  • Sarmi: Kvalitet over kvantitet!
  • Maiken: Legger bare SOME-ansvarlig i styret ut på ig?
   • Nei, diverse folk fra komiteene har også tilgang
  • Vi burde pitche til komiteene at vi må legge ut mer
  • Robin: Abakus er veldig aktive
  • Sindre: Hjelper ikke bare å si at vi må være mer aktive. Hvordan kan vi få oversikt, og kanskje lage et system. Få spesifikke personer som skal gjøre det.
  • Maiken: En idé er å ha en posteplan, ha en plan opp mot hvilke happenings vi har på både kontoret og bedarr
  • CAROLINA OG MAIKEN BLE SOMEANSVARLIGE
 • Sosialansvarlig:

  • Mari: Veldig hyggelig, består mest av å lage doodles og kontakte de stedene vi skal
  • Henrik: Utnevner Sondre
  • Carolina vil også
  • SONDRE OG CAROLINA BLE SOSIALANSVARLIGE
 • Kalender/Facebook

  • Sarmi: Passe på at folk følger regelene ti blestekalenderen og opprette flere sider inne på excel-arket
  • Karan vil
  • KARAN BLE KALENDER OG FACEBOOK ANSVARLIG
 • FIF

  • KAREN OG MAIKEN

812 Veldedighetsfesten (10 min)

813 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

 • Kontor til kontor med Abakus og Tihlde 17. mars. Både gamle og nye styret fra alle tre

 • Vårt eget styrevors til jubileet

  • Styrerep fra arrkom og trikom har sendt ut invitasjon og alle 70 plassene er tatt opp
  • Duvara fakturer linjene
  • Har booka Trondheims sjømannsforening som har 70 plasser, men er 79 som skal
  • Må enten booke større sted eller ha påmelding til vors, eller ringe Sjømannsforeningen og høre
  • Maiken: Verdt et forsøk å ringe sjømannsforeningen og forklare saken før vi tar videre handling
  • Carolina: Kan det være problem å få det avbestilt?
   • Sarmi: Det går helt fint å avbestille, hvis vi må
 • (Njål) Vinstraff-regler for å komme for sent

  • Rakk ikke diskutere noe særlig

814 Riddernominasjoner (10 min)

[Dersom vi har tid, så kaster vi ut de gamle og ser på riddernominasjoner]

815 Diggepunkt

[Alle må digge noe]

TODO´s

[Her skal alle gjøremålene som kommer opp i løpet av møtet skrives ned, slik at det er enkelt å sjekke hva man må gjøre i etterkant av møtet. Referent har ansvar for å skrive inn her etter møtet.]