Møtetidspunkt: 12.15
Sted: MA23

Servering og referering:

1. ref: Henrik
2. ref: Maiken
Servering: Henrik

Tilstede: Henrik, Karen, Anders, Thale, Thomas, Robin, Christina

Mangler:

Innsjekk

[Hvordan har dere det?]826 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

Feil møterom på innkalling (2x ølstraff)

Servering er good

referat er good

827 Status for komiteene (20 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom:

Hybel til hybel på onsdag, jobber mot veldedighetsfest på lørdag. Sendt søknad om støtte for 1. klasse middag.

Bedkom:

 • Ferdig med intervjuer til opptak, skal finne ut hvem vi vil ha med.

 • Arrangementer går fint, har fuckup og NRK igjen.

 • Booking står litt stille fordi det gjelder samarbeidsarr med Tihlde og abakus som ligger bak

Dotkom:

 • Hadde litt sosialt med webkom med abakus, de har eget kontor og vi er sjalu.

 • Mye debugging i det siste, f.eks. webshop er fikset nå.

 • Anders: har dere sett på medlemssøknader?

  • Det er noe rart med måten vi leser filer, vi skal se mer på det.

Fagkom:

 • Hadde kurs i går, mange fornøyde.

 • Forrige tirsdag var det lightningtalks, også vellykket

 • Et par kurs igjen, godt i gang med planleggingen der.

Prokom:

 • Jobber med jubileumsutgave til offline,

 • jobber med årboksbilder.

 • Hadde sosialt på fredag, og planlegger blåtur i ferien

 • Blåtur i påsken.

 • Skal ha møte med velkom om fadderuketema

 • Ny slipp av merch fordi flere vil ha.

 • Foreslår å bytte plakatpapir til noe mer miljøvennlig.

 • Planlegger å sette mer foksus på promotering på SoMe

Trikom:

 • Hadde jubileum i helga

 • sett på kontorvakt ordningen, den er litt kaos amt.

Økonomiansvarlig:

 • Venter på at Brønnøysundsregistrene skal oppdatere seg slik at mva-melding kan sendes og betales

 • Henrik Giil ny leder av fondet

 • Betalt tilbake 7 kvittskjemaer

 • Økans jobber med å sette seg inn i rollen

Nestleder:

[Status fra Backlog, OIL, Appkom, nodékomiteer, FeminIT, Debug, Output og RFK]

RFK: generalforsamling, vi hadde ingen representanter der. Undersøke hvem som er ny kontaktperson

Leder:

 • Pratet med jonas angående styrevors, men de har mye å ordne med i forkant så de takker nei

 • Fondets generalforsamling i går, mega userr siden vi ikke var nok til vedtagsdyktighet.

 • Johanne er valgt som ny ridder i fondet.

 • Smekka fondets vedtekter inn på github til dotkom.

 • IE / IDI har mye penger til å få folk på skolen. Hvis vi har arr/tiltak for å få folk på skolen er det bare å søke. Send søknad til Kristin

 • Romsituasjon på A4 - skal bytte bod på A4, trikom fikser ila. helga eller neste uke. Alle i HS skal få tilgang.

  • nye retningslinjer for rombooking
 • Mail fra Mats angående tillitsvalgt-slacken, men tror ikke det er behov for at folk blir med.

828 Interkom (10 min)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer]

Dotkom fikk mail angående innsamling av data, er det noen som vet hvilken data som samles?

Robin: hva slags data?

 • Thomas: Hvem som klikker på ting, basically brukerdata på OW.

Robin: Ser for meg innsamling av data kan være noe vi kan ha internt, men synes ikke vi skal dele med andre.

 • Anders: Bedriftene vil vite hvir mange som klikker seg inn på annonsene

 • Karen: Det var noen som klagde på pris på stillingsannonser, ettersom de følte det når et smalere publikum en hos andre aktører.

 • Robin: Dette er data vi har hatt tilgang på tidligere. Casen da var at det var mye usikkerhet knyttet til dataene. Ikke alle klikk ble registrert, og derfor dabbet funksjonen litt av.

Henrik: Har vi lov til å sende ut data?

 • Robin: Ikke personlige data, så antall er good

829 Leder og alumni bånd (10min)

[Ønsker vi at andre enn HS skal ha bånd? Dette vil gi både de som har gått ut av HS og de som har ekstra verv i form av å være ledere mulighet til å få litt tilbake for arbeidet. Samtidig vil de og kanskje føre til at komitelederene føler seg litt mer verdsatt og sett, og at vi ikke er no “viktigere” fordi vi har fancy bånd når mange av de også legger ned mye innsats]

Henrik: Helt enig. Skal de være helt like, eller ulike?

 • Karen: Støtter ulikt design

 • Anders: Angående produksjon er det enklest om de er i en farge. Nåværende bånd er sydd av HS-bestemor en gang i tiden<3

 • Robin: Ensfarget blå bånd

 • Karen: Støtter ensfarget blå bånd

Anders: er veldig for at vi gir noe til resten av lederne i online, kan føre til at Lederene føler seg mer inkludert. De gjør minst like mye som oss, ofte mer så de bør få litt belønning for den jobben. Eneste vi må finne ut er hvor vi skal ta pengene fra, en god slump av prosjekter ryker på FIF turen.

 • Robin: Vi kan høre med prokom hva de tenker.

Maiken: Kan vi søke fondet.

 • Robin: pengene fra fondet skal nå mest mulige medlemmer så ser ikke den som aktuell.

831 Søknad om IDI-støtte (25k) (10 min)

[arrkom ønsker å søke om penger til et restauranttilbud for førsteklasse fra den økonomiske støtten som IDI har gitt til linjeforeningen.]-

Karen: Hvor mye får vi i støtte tidligere?

 • 140k

Maiken: Vil du heller at vi skal sende direkte til IDI?

 • Tidligere har vi sendt søknad fra IDI for julebord og Immball. Vi får til å bruke opp pengene uansett.

Robin: Mulig å søke direkte til IDI, lett å godkjenne av IDI. Lettere å få støtte til dette istedenfor immball og julebord.

 • Anders: Enig med Robin på dette, kan søke IDI for denne også tar vi det heller på idi potten om vi får avslag.

Maiken: Er det ikke større sannsynlighet for at vi får godkjent søknad til dette arr fra IDI?

 • Henrik: lettere å forsvare førsteklassemiddag ovenfor IDI

Henrik: Åpner for flere lavterskel arrangement av samme type.

Godkjent ved akklamasjon

834 Gløsmesterskapet 29. April (10 min)

[Er dette noe vi ønsker å bidra med en post til? Det er dagen før vår egen jubileums-galla.]

Vi dropper, vi har konkurrerende arrangement den dagen.

835 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

Få på gang instagram

Karen: Bør vi begynne å bruke instagrammen oftere og få litt liv i den?

Christina: Prokom har tenkt å sette i gang en tiktok og bruke youtube mer aktivt, men har ingen planer for instagram enda.

Løsning: Vi oppretter en messenger gruppe med alle some ansvarlige i online, slik at det blir lettere å ha oversikt.

Ekskom har sendt intensjonsavtale

 • Noe vi må se på fremover, Anders lager drive dokument så vi kan legge inn kommentarer osv.

Oppstartsworkshop

Gå gjennom litt mail ting, filter, osv.

 • Har noen noe de vil gå gjennom på en slik workshop?

  • tar punktene vi fikk på onboarding og se litt mer på de.

  • "How to HS rep"

  • Referering, møtereferat og bolding.

Litt opp til oss selv hvor mye vi vil gå gjennom på denne.

Anders poster på slack og fikser doodle for workshop.

836 Diggepunkt

[Alle må digge noe]

Møteevaluering

[Ris/ros til hvordan møtet har gått]

Bra og aktivt møte