Møtetidspunkt: 12.15
Sted: MA23

Servering og referering:
1. ref: Karan
2. ref: Sondre
Servering: Maiken

Straff:
- Maiken, ikke lagt ut bilde fra en psykt vanlig uke, Vin

Tilstede: - Robin, Anders, Henrik, Carolina, Karan, Sondre, Maiken, Karen, Mathias

Mangler: - alle tilstede

Innsjekk837 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

 • Innkalling godkjent
 • servering godkjent
 • referat godkjent

838 Studentpolitikk IE og Studentrådet v/ Mathias (20 min)

[Mathias Fossum kommer innom en tur for å orientere litt rundt det studentpolitiske som skjer rundt på fakultetet for tiden.]

 • Mathias: studentpolitikk på NTNU, Mathias er en del av studentrådet til IE.
 • Det er 8 insitutter i fakultet vårt (IE), vi er IDI. Er 2 ITV for hver institutt
 • NTNU er strukturert med 3 nivåer. Nivå 3 er lavest, altså de man kontakter først. Det skal sitte studenter på alle nivåene

  • Nivå 1: Rektroatt , NTNU sentralt, NTNU styret
  • Nivå 2: Dekanat, Fakultetstyret ig utvidet ledergruppe. (FTV)
  • Nivå 3: Ubstutyttets administrasjon, (ITV)
  • Studentinget veileder NTNUs sentrale styringsorga Studentinget og FTVene er representert i alle fagutvalg ved NTNU. Hvert fakultet har sitt Studentråd, her samles alle ITVer og FTVer
  • NTNU jobber ekstremt prosjektmessig, mange utvalg!
  • Jobber mye med campus prosjektet som skal være ferdig i 2030
  • Det kommer mye endringer i datarelaterte studier :O
 • Linjeforeningene er selvstendig organisasjoner fra NTNU, Viktig å huske at NTNU er nørmeste samarbeidspartner, men ikke pliktig å følge deres politikk.VIktig at vi noen ganger må gå tjeneste veien ved å kontakte nivå 3, feks våre ITVer. Blir det krise, kontakt nivå 2

 • Et problem med arealproblemet, IE har ikke klart å gi gode plasser hvor studenten kan sitte.
  • Kommer revidert rapport om A4-overcrowded-problemet. Ingen umiddelbar løsning dessverre.
  • Bråkeromme aka Tihlde rommet kan bli gitt tilbake som sitteplass
  • Campus prosjektet skal prøve å løse mange problemer som finnes
  • Kommer matbutikk på Gløshaugen campus!!!! men ikke før 2030 (yikes)

To sensor ordningen:

- Fra å med August 2022 blir alle karakterer satt av to sensurerer:
 • Mappe vurderinger vil bli fjernet som en vurderingsform.
 • To sensor er vedtat av stortinget

Campusamlingen:

 • Veldig stort prosjekt, 5 milliarder skal brukes på å sammenslå campusene i Trondheim.
 • Vanskelig å allkoere arealene, veldig usikkert hvordan det skal bli løst med arealproblematikken, pga økonomiske kutt i prosjektet.
 • A Blokka skal det ikke sittes i lenger, skal heller bli et eget IT blokk mellom Rema og A4 nå. Vi får helt gode nye arealer.
 • Vi trenger ikke sette oss så i disse sakene, men hvis vi har noe å si er det bare å kontakte ITV.
 • Er ingen nye nominerte ITV fra INformatikk for det neste valget.

839 Status for komiteene (20 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom:

 • Har hatt veldedgihetsfest. Bruke scene neste gang, for å rette mer opppmerkesomhet mot showet og ikke random fulle onlinere.
 • Planlegger komiteenes natteliv.
 • Skal ha workshop for å planelegge høstens aktiviteter.

Bedkom:

 • Har hatt opptakk, fått 4 meldmemmer, Eivind, Fredrik, Kennedy og Aurora
 • Påmelding gikk veldig fint med fuck ups
 • Har diskutert bærekraft i bedkom - har kommet frem til noen få ting (ikke buss til cap-lokalene)
 • Ikke fly opp for mange representanter fra Oslo, hvis det er folk i nærheten
 • Digital løsning på bonger
 • Bouvet og Kantega blir med på bedcrawl til høsten.

Dotkom:

 • Nye Owe så er artikkel siden ferdig, lager scetches i figma
 • Vinyard, sin frontend lages nå.
 • Flytta arbeidsdagen fra søndag til Onsdag

Fagkom:

 • Har snakket om hvordan få god erfaringsoverføring mtp. mangel på fysiske kurs pga korona.
 • Skal ha workshop om dette og å rydde opp i wikien.
 • Skal kanskje ha merch med Per sitt fjes.

Prokom:

 • Nytt merch slipp denne uka, litt kort varsel på forrige uke.
 • Jubileums utgaven av online og årboken jobbes det mye med.

Trikom:

 • Hadde jubileum og samf med Sander som var vellykket woho.
 • påskekrim frafall av arrangører
 • Sarmi har permittert seg
 • tom for pappkopper
 • Netlight samarbeid.
 • HAR FÅTT TILBAKE DEN GAMLE BODEN, HAR PLASS TIL MASSE GREIER
 • Alle skal ha tilgang til boden etterhvert, ikke bare trikomere

Økonomiansvarlig:

 • har betalt tilbake Thomas for Fiftur.
 • Opplæring med nye fortsatt i bankom, halve komiteen er nye.
 • Arbeidskveld på søndag.

Nestleder:

[Status fra Backlog, OIL, Appkom, nodékomiteer, FeminIT, Debug, Output og RFK] - Nye og gamle ledere er invitert for K til K

Leder:

 • Var på linjeleder møte på mandag.
 • Bilutleie fra Trondheim, se på om vi har bedre tilbud som feks Hyre istedenfor Trondheim bilutleie som vi bruker nå.
  1. mai tog i Trondheim: Er 17.mai tog klokke 1300 for alle linjeforeninger.
 • Har snakket med velkom ang kalender for fadderukene. Video for immatriuklering ble ordnet i forumet, så det trenger vi ikke å tenke på.
 • Var på Excited-møte.

840 Interkom (10 min)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer]
- Ingen saker

842 Excited samarbeid (10 min)

[Planlegge videre hvordan vi kan samarbeide med Excited. De har en støtteordning hvor de i hovedsak støtter faglig sosiale arr. De er også veldig opptatt av bærekraft som er noe som kan være et enda større insentiv til at de vil støtte ting. ]

 • Anders: var på møte med dem og fikk vite at de også er en støtteorndning. Feks koke kveld som ble arrangert av trikom og fagkom. De Var gira på å gjøre mer enn økonomisk støtte. De har mindre penger enn IDI, så vite hvor vi skal søke.
  • Robin: hva er excited?
 • Anders: Excited ligger under IDI, er etelleranna for fremragende IT-utdanning. Et tilleggstilbud til studiene, fordi mye ikke blir dekket av fagene.
  • Henrik: kan bli med på midtsemester forelseninger
  • Karan: Deltar professorer på dette?
  • Anders: Ja, og de bestiller studasser.
 • Robin: Kanskje sette en professor opp mot en som jobber i arbeidslivet.
 • Karan: Har snakket i fagkom om å ha alternative kurs. Kan være noe å ta opp i fagkom
  • Anders: er en god måte å få mer faglig dybde enn det vi studenter kan gi.

843 Kompileringsansvarlige (10 min)

[Vi må velge ansvarlige for kompileringen som vi skal gjennomføre til høsten] - Anders: MAIKEN SKAL KOMPILERES TIL HØSTEN. - Anders: lurt å være 4 istedenfor 3. Komiteene må stille med flere folk. Hele 2.klasse var ikke kompilert.

Kompilerings ansvarlige:

 • Karan, Sondre, Njål, Carolina

844 Promoteringprosjekt (10 min)

[Backlog har sendt inn en mail ang interesse rundt å starte et videoprosjekt/promoteringsprosjekt. De er dog litt redde for at de trår inn i Prokom territoriet og lurer litt på hva vi tenker om dette. ]

 • Sondre: god diskusjon, fortsatt litt usikkerhet, men er enig i at det ikke burde være et prosjekt i backlog som heter promoteringsprosjekt. Redd for at vi kan få samme problemer som Abakus, med Readme/PR-skillet. Veldig for at det skal være noe form for videoproduksjon. Folk er gira, men er ikke en ting som ble gjort i prokom. vi trenger en gruppering for sosiale medier i online.

 • Robin: Kunne det ha vært en ide, at prokom er første test, hvor man internt i prokom deler seg opp i en som står for promotering og en del som sto for offline.

 • Sondre: Var sånn før, kan være litt mye byråkrati, men skal ta det med videre.

 • Maiken: en ny gruppering som har PR ansvar.
 • Sondre: Alle SOME ansvarlig ilag kommuniserer bedre og velger en leder mellom dem.
 • Karen: løsningen er at det må være samtale mellom some, videoproduksjon og prokom og finne ut hvor man er komfortable med hverandre.
 • Maiken: SOME folka børr ikke ha alt ansvar, børr få sendt det til folk som kan legge en bedre innsats.

 • Anders: har en gjeng som syntes det er gøy og har kontroll på det. Skal snakke med Sondre og finne ut av det.

845 Dato for Genfors evnt andre ting (10 min)

[Sette datoer for vktige arrangementer til høsten] - Punk

846 Godkjenning av Intensjonsavtale med Ekskom (5 min)

[Godkjenning av intensjonsavtalen mellom oss og Ekskom]

 • Anders: la ut feil link. Små justeringer
 • Sondre: Online skulle stille med en kontaktperson med ekskom.

  • Anders: Blir hele HS/nestleder.
 • Godkjent ved akklamasjon

847 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet] - Robin: alle må minne komiteene om å se prikkreglene. - Anders: prikkreglene blir godkjent straks dotkom legger dem på owe.

 • Carolina: Er ikke alle i trikom som har tilgang til Online kalenderen,
 • Njål: alle har tilgang kun leder og nestleder kan redigere.
 • Anders: HS har tilgang.
 • Njål: grunnen til at det ert slik fordi det er reglene, medlemmene i en komite kan også ha tilgang.
 • Anders: skal se på det.
 • Robin: Alle burde svare på mails, det er helt ufarlig! Lav terskel for å gjøre feil.

 • Njål spørsmål: Signatur for HS, med styrerepp og komite.

 • Anders: Signer med vanlig signatur.

 • Maiken: vi har informasjon om at vi fortsatt har sjømannsofreningen. Må få sendt ut invitasjoner til styrevorset.

 • Anders: Har ikke sendt ut nøyaktig invitasjon til styrevorset.

 • Njål: de som er meldt på Theodors dødsgalle, hvordan betaler man.

 • Sondre: alumni bånd, var her ikke forrige gang, er noe vi må sy selv, lurte på om forskjellen mellom styremeldemmer og komiteledere. Komiteledere har et kjedelig blått bånd og hovedstyret får mer fancy bånd.

 • Robin: Ønsker å få med komiteledere på styrevors og ball osv. Mer intiativ fra lederne på å bli med på ting, gjør det mindre skummelt.

 • Henrik: Vil gå fra resteren prosjekter og etter hver bli en egen post.

 • Henrik: Ingen i prokom kan sy nå.

 • Anders: Slipper å ha altfor fancy, da er det enklere å lage selv.

 • Henrik: Milla sa at Sarmi kan sy.

 • Maiken: Jeg vil lære å sy så kan prøve.

 • Anders: 1930 starter det hos Tihlde, møtes litt før på Online.

 • Karan: er edruansvarlig på vårt kontor.

848 Diggepunkt

TODO´s

[Skriv opp todos som har oppstått i løpet av møtet her. Fint om man rekker å ta en gjennomgang av todo´s når møtet er ferdig]

Møteevaluering