Møtetidspunkt: 12.15
Sted: MA23

Servering og referering:
1. ref: Sondre
2. ref: Carolina
Servering: Sondre

Straff:

Tilstede: Anders, Robin, Henrik, Karan, Karen, Maiken, Njål, Carolina, Sondre

Mangler:849 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

850 Status for komiteene (20 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom:

 • Skal ha førsteklassemiddag etter påske, dessverre svak påmelding - skal blæste mer
 • Ser etter immball-lokale (Scandic går ikke lenger uten å overnatte etter, vurderer å søke støtte fra IDI
 • Må få tak i faktura fra Dominos for pizzakvelden
 • Arrkom stiller seg bak avgjørelsen om å redusere budsjettet på gruppene under komiteenes natteliv, men stiller seg kritiske til budsjettposten "interne arrangementer".

Bedkom:

 • Lunsjpres med Nrk gikk bra, strenger retnigslinjer rundt bedrifter fra offentligsektor.
 • Bedpres med Cappgemini, var ikke fornøyd. Cappgeminis bedrepper skuffet, var lite aktive og lite minglig.
 • Skal ha workshop etter påske om arbeidsmetoder.
 • Fremgang i bookingprosessen, sendt ut kontrakter.

Dotkom:

 • Har lagt wikiprosjektet dødt.
 • Har en syk bottleneck på redwine. Han som jobber backend på dette kommer ikke tilbake fra forsvaret før krigen i Ukraina er over!
 • Noen hadde snubla i ledningen på serverrommet som gjorde at kvitteringskjema var bugga.

Fagkom:

 • Har tre kurs igjen dette semesteret, håper på god påmelding
 • Tatt opp exicted samarbeid, skal sende mail til de for å se hva de kan tilby.
 • Ikke så gira på excited foreleser på eksamenskurs, ønsker å bruke studenter.
 • Excited kan kanskje sponse mat heller.
 • Abakus lurte på om vi kunne bleste deres kurs. Dette sa vi nei til.

Prokom:

 • Jobber med offline og årbok
 • Tatt prøvetrykk på nytt papir som er mer miljøvennlig. Har ikke samme kvalitet, men velger å gå videre med det.
 • Har lyst å lage bånd/belte for kvinner til å ha daljer på.
 • Har tenkt på "Møt HS" artikkel på OW. For å vise hvem vi er.
 • Snakka masse om promoteringssaken med backlog.

Trikom:

 • Skulle ha påskerebus, men ble avlyst dessverre
 • Skal hjelpe jubkom etter med kick-off på kontoret, Bekk sponser kake?
 • Går litt treigt med arrangementer etter påske pga labert engasjement i komiteen akkurat nå
 • Har diskutert miljøvennlige tiltak på innkjøpsfronten, tenker kvalitet over kvantitet.
 • Har kjøpt nye Mario Kart-baner woho

Økonomiansvarlig:

 • Har godkjent søknad på 10k på floppydisk (frisbeegolf)
 • Har fått veldig mange kvitteringskjemaer
 • Hadde arbeidskveld på søndag.
 • Vi har fått IDI-potten!

Nestleder:

Ekskom:

Vi hadde interesseundersøkelse forrige uke, nesten 60 stk som svarte ja til tur. Mange 3. og 4. klassinger! Har fått en god oversikt over hvilke land som er mest populære. Sendt mail til ticket for å begynne å planlegge rute. Sendt mail om dugnader til alle mulige bedrifter. Skal ha workshop etter påske for å forberede infomøtet. Påmelding skjer forhåpentligvis før eksamensperioden!

Debug:

Måtte dessverre avlyse Workshoppen vi skulle ha før påske da få medlemmer hadde muligheten til delta. Nytt tidspunkt har blitt satt til etter påske. Etter påske skal vi runde opp semesteret og planlegge for fadderukene. Vi håper også at vi kan få signert intensjonsavtalen med HS!

Output:

Nærmer seg gjenåpningsfest der vi skal spille så mye av fokuset vårt er på det. Ellers har vi ukentlige øvinger på mandager.

RFK:
 • Vi har nylig hatt genfors (21. mars) og valgt nytt styrestyret. Da fikk vi inn en gjeng med veldig motiverte folk som har ambisjoner om å pusse opp kjelleren og gjøre oppgraderinger der vi kan. Vi har opprettet en snekker-komite internt som har hovedansvaret her.
 • Akkurat nå holder vi på med en kompetanseoverføring mellom det gamle- og nye styrestyret sånn at vi har det vi trenger til nytt semester i august.
 • Økonomisk har vi gjort det godt på tross av pandemien. Gikk i 2021 nok et år med greit overskudd og satser på å gjøre det enda bedre i 2022 nå som vi kan kjøre på full kapasitet.
 • Ellers har vi har 3 åpninger igjen dette semesteret før vi tar sommerferie, inkludert kvelden-før-kvelden i jubileumsuka vår. Er i dialog med Jubkom i Online og holder på å ferdigstille det arrangementet.
Velkom:

Har fått 2 deilige masterfaddere! Vi har bedrevet mye booking i det siste og snakket med utallige utesteder. Forrige helg var det inn-ut-ut med velkom og vi arrangerte fest for tidligere velkom som gikk veldig smud, god stemning. Vi sendte ut faddersøknad før påsken, men trenger å reklamere mer her og mest sannsynlig sende ut en til etter påsken, virker ikke som alle har fått med seg at søknaden ligger ute. Vi holder nå på å fastsette alle kostnader og få tak i de resterende sponsorene.

Backlog:
 • Har hatt sosialt på tirsdag (i går) på kontoret. Var veldig gøy!
 • Vi jobber med å finne en ny møtestruktur.
 • Vi har hatt valg og dette er disse er nå valgt inn:
  • Leder valgt: Milla
  • Nestleder valgt: Sarmi
  • Promoteringsansvarlig (SoMe-ansvarlig) valgt: William
  • Sosialansvarlig valgt: Anniken
  • Tillitsvalgt valgt: Anniken
FeminIt
 • Hadde quiz på onsdag, var god s og godt oppmøte
 • Planlegger å arrangere skolejobbing hvor man kan bli kjent
 • Har fått penger fra idi til støtte for lunsj
Autobank
 • Driver med opptak. Trenger 2-4 nye
Interessegrupper
 • Ny interessegruppe for diskgolf: Floppy disk. Har fått støtte fra fondet.
Appkom:
 • Infoskjerm utenfor kontoret burde være oppe å kjøre litt etter påske.
 • Fått ny økans, som er dotkom økans.
 • Holder på å bli enige om retningslinjer og kjøreregler for Appkom.
 • Homepage til julekalenderen er ferdig mangler bare oppgavene, planen er å ha de andre komiteene som “temaer” til oppgaver. Webkom fra Abakus har sagt at de var interessert i å samarbeide.
 • Nibble-app er snart ferdig, gjenstår bare noen irriterende feil.
 • Smashpause har blitt lagt litt til side grunnet fokus på andre prosjekter.

Leder:

 • Har fiksa intensjonsavtale med Output og Ekskom (redaksjonelle endringer)
 • Jobba med promoteringsprosjekt
 • Sett på e-post listene til Online.
 • Fiksa jubileumspåmeldinger
 • Velkom x Kid opplegget er uaktuelt

851 Interkom (10 min)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer]
- Robin: Fått bra tilbakemelding på komiteenes natteliv mpt. blanding av komitémedlemmer på tvers av komiteer

852 Abakus X Online Håndballag (10 min)

[Fått en henvendelse fra Abakus ang muligheter rundt å starte et håndballag litt i likhet med hvordan datakam funker.] - Hvor mye er det vi gir datakameraten i året, hvor mye penger bruker vi egentlig på det? - Hvorfor koster det mye med oppstart? Datakameratene betaler for egne klær. - Utgifter i oppstarten vil vel være håndballer og drakter hovedsaklig. - Vi burde sjekke interessen blant onlinere, vi burde ikke bli med dersom onlinere ikke er gira på å bli med. I tillegg presisere at det er oppstart og sikkert blir litt ekstra arbeid. - Damelaget finns allerede, så der gjelder det vel bare mer rekruttering. Så det er guttelaget vi må finne ut om det er noe interesse for. - Enig. Vi burde ikke bruke penger på det hvis onlinere ikke er interesserte. - Enig. Høre med OIL om du kanskje ville vært med i oppstarten av noe / rekruttering. - Er kanskje ikke innenfor OIL sitt område, mtp. de driver mer med en-gangs-arrangement. - Tror det er hensiktsmessig at noen fra HS er med på oppstart møtene. - Vi burde få til et møte med Abakus og finne ut hvor mye de trenger fra Online. - Vi sier at vi er gira gitt at det er interesse i Online. - Kan legge ut interesseskjema ila. uka.

854 Hvem skal kunne redigere calendar (5 min)

[Mange mistet nylig rettighetene til å redigere calendar, ettersom det på papiret bare er HS og komiteledere som skal ha redigeringstilgang til denne. Det er flere komiteer der medlemmer kunne hatt nytte av denne tilgangen, da ansvaret for å legge inn arrangementer ligger på de som skal holde det, ikke komitelederen. Vi burde vurdere hvorvidt vi skal endre rettningslinjene for hvem som skal få redigere kalenderen vår.]

 • Gjelder rettigheten bare kalenderen eller også blestekalenderen? Forstår ikke helt forskjellen.
 • Er uenig, mener HS + komitéledere holder. Send melding for å booke.
 • Hva er det vi er redd for?
 • Det er snakk om minst meld til leder om hvilke datoer som skal bli lagt inn.
 • Enig med Henrik. Man burde kun ha tilgang til det man trenger tilgang til. Blir mer overhead mtp. på at man må bytte ut hele komiteer, ikke bare leder.
 • Vil avlaste enkelte ledere med at enkelte medlemmer har tilgang.
 • Legge til nestleder/vara for å avlaste.
 • Enig med Robin. Alle komiteer burde opprette slack-kanal for kalender hvor man legger inn datoer.
 • Bookingrunden blir stress uten flere med tilgang.
 • Legger til booking i listen over de med tilgang.
 • Trikommedlemmer vil ha tilgang til kalender. Trikom legger inn arrangementer kontinuerlig, så hjelper oss at flere har tilgang.
 • Er det så mye styr å spørre leder om å fikse?
 • Har de lyst eller må de?
 • Det er en del av komitéarbeidet.
 • Fordel med begrenset tilgang; ledere har egen slack mellom ledere hvor kommunikasjon blir lettere ved krasj i kalenderen. Hva med prosjekter i Backlog?
 • Sende forespørselr gjennom OW?
 • Blir nok ikke prioritert.
 • De faller under backlog som har leder/nestleder
 • Foreslår leder/nestleder/vara/booking får tilgang.
 • Carolina snakker med trikomere om dette.

856 Dato for Genfors evnt andre ting (10 min)

[Sette datoer for vktige arrangementer til høsten] - Sikter inn på 12. oktober for Genfors. - Budsjettkveld lander enter 3. eller 7. november.

857 Godkjenning av Backlog-leder (2 min)

[Backlog har valgt inn Milla Johanne Lund Weium som ny leder av Backlog. Ettersom at Backlog leder ikek blir valgt under Genfors er Hovedstyret nødt til å godkjenne henne.] - HS godkjenner Milla Weium som leder av Backlog ved akklamasjon.

859 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

Alumnibånd
 • Carolina ser på alumnibånd med Sarmi. Spør Henrik om budsjett.
 • Dette gjelder aktive ledere og tidligere HS.
Påskemøte
 • Blir møte i påsken hvis det trengs. (ble ikke:)
Sosialt med Delta
 • Delta er gira på sosialt med oss. Har fallt bort siste tiden, ikke bra.
 • Vi er gira på det.
Tilgang nye bod
 • Hvordan ligge vi an med bodtilgang?
 • Vi jobber med dette, skal fikses.
IDI-pott
 • Vi har fått IDI-potten wohooo

Diggepunkt

[Alle må digge noe]

Møteevaluering

[Ris/ros til hvordan møtet har gått]