Møtetidspunkt: 12.15
Sted: Digitalt

Servering og referering:
1. ref: Carolina
2. ref: Njål
Servering: Utgår

Straff:

 • Sondre, mangler referat på intern og offentlig wiki fra sist møte
 • Robin, kom sent
 • Anders, underkjent møteinnkalling

Tilstede:

Carolina, Njål, Anders, Henrik, Karan, Robin

Mangler:

Sondre, Karan, Maiken

Innsjekk

[Hvordan har dere det?]


860 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

Underkjent innkalling, straff på Anders. Har ingen servering pga. digitalt møte. Referatet fra sist er underkjent, straff på Sondre.

861 Status for komiteene (20 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom:

 • Skal ha casino på lørdag på A-blokka fest.
 • Skal ha førsteklassemiddag i dag, ikke full påmelding.
 • Planlagt Havet (badstue og bad ved havet)

Bedkom:

 • Sendt ut kontrakter.

Dotkom:

 • Nye ow har blitt flytta til mono-repo. Event systemet blir jobbet på. Ny jubileums side er ferdig og klar. Har gjennomført aprillsnarr.

Fagkom:

 • Lite oppmøte på møte i dag. Har diskutert bookingsrunder og datoer rett etter påske. Sendt mail til exited om mulighet for samarbeid og hvilke kurs de kan sponse /være med på. Fikset eksamenskurs
 • Fordelt eksamenskurs.

Prokom:

 • Holder på med årbok og offline. Kanskje årbok og ikke fjorbok :O
 • Koser seg på blåtur i Praha

Trikom:

 • Har ikke skjedd veldig mye, noen arrangementer: hangover kino, jub kickoff, kommer eurovision og grilling i mai.
 • Diskutert en mail fra FeminIT, om å ha vors med de på kontoret før banketten.
 • Hatt medarbeidersamtaler

Økonomiansvarlig:

 • Skjedd en del, Fått inn en del kvitteringsskjemaer over påske, sendt ut sent pga påske.
 • Var på idi-kontoret i går og snakka med kristika, siden vi ikke har fått støtte til utmatrikulering. Har nå fått inn støtte.
 • Fått søknad for idi-potten angående hangover-kino fra trikom. Den er godkjent.
 • Fått støtte for edru fadder.

Nestleder:

[Status fra Backlog, OIL, Appkom, nodékomiteer, FeminIT, Debug, Output og RFK] - Ikke noe spesielt som skjer - Planlegger forventningsavklaring med komiteledere - Fått bekreftelse på møte-leder kurs, skal sende ut til komitélederne

Leder:

 • Har hatt påskeferie.
 • Har styrt med jubileumsavmelding av styre-plasser. Er i samtale med Jonas om dette.
 • Fare for at abakus har flere representanter på vårt styrevors enn vi har selv
 • Snakka med ridderne om overrekkelse
 • Abakus skal overrekke styre-gave på scenen.
 • Skal ha møte med Stoch?

862 Interkom (10 min)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer]
- Informasjon om at det kommer en sak neste uke. Vil sette ned retningslinjer for hvordan man sender inn kvitteringskjema og søknadder etc. Mye jobb for Bankkom. Vil diskutere mer neste uke. - Kan se på retningslinjer vi satt for online-potten i fjor. - Litt i samme bane som Anders, om vi ikke kunne bruke fra IDI potten fra i fjor

865 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet] - Er Podline en del av backlog? Alle er jo 5-klassinger - De er interessegruppe - Podline vil selv finne nye medlemmer (slik det ble gjort før ihvertfall), så trenger ikke bekymre oss for at det "dør ut" når alle 5-klassingene er ferdig

Diggepunkt

[Alle må digge noe]

Møteevaluering

[Ris/ros til hvordan møtet har gått] Kjipt at det er digitalt, men bedre enn ingenting. Kjapt møte, kjekt å få sett alle igjen