Møtetidspunkt: 12.15
Sted: MA23

Servering og referering:
1. ref: Njål
2. ref: Robin
Servering: Carolina

Straff:
Kompileringsgjeng: Ølstraff

Tilstede: Anders, Henrik, Carolina, Karen, Sondre, Maiken, Njål, Karan, Robin

Mangler: Ingen 🤥

Innsjekk

[Hvordan har dere det?]866 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

Innkalling godkjent, Servering godkjent, Ref godkjent

869 Status for komiteene (20 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom:

Går fint, hadde førsteklassemiddag forrige onsdag. ikke super påmelding men alle som møtte opp koste seg og ble kjent med nye folk. - Booket til immball. Radison blue - Brunsj og havet igjen dette sem. - Workshop på fredag for å planlegge høstens arrangementer

Bedkom:

 • Ikke så mye som skjer, alle bedpresser er over
 • Godt i gang med booking
 • Sama gamla vanliga
 • Diskuterer kaffeavtalen opp mot miljø. Kopper vil ikke komme før i mai/juni'. Diskutert rundt bærekraft, må trappe ned på hvor mye som bestilles fordi desto flere vi har, desto flere vil bli brukt. Vil motivere folk til å bruke flerbrukskopper

 • Oslotur, men ingen oppdateringer på hvordan det gikk.

Dotkom:

 • Deploya jubsiden. Whhop
 • Nye ow går fremover.
 • Vineyard får nødløsning
 • Infrastrukturen er fucked, ingen som vet hva som skjer.
 • How to Online-siden er etterspurt.
 • Alt skal ligge på et repo fremover, så ting skal bli lettere. Om man kan jobbe på ett kan man jobbe på alle.
 • Mulig krav på antall timer jobbing i uken.

Fagkom:

 • Planlegger eksamenskurs i forskjellige fag. diskmat

 • Kontrakter blir sendt ut innen neste møte.

 • Brukte mye tid på å diskutere hvordan man øker påmelding. Kurs i react og python

 • Ansvarlig for TT fra fagkom.

 • Notion fra neste sem istedenfor wikien.
 • Valgt å bruke notion istedenfor intern wiki

Prokom:

 • Ikke ha blåtur så sent i sem.
 • Var på blåtur. Megasmell
 • Offlineslipp jubutgave. whoop
 • Årboka er nesten ferdig. Årbok ikke fjorbok :o

Trikom:

 • Jubkickoff på mandag med kake og pynt
 • Hadde booket fram til 17.maifrokost, men man kan ikke drikke på skolen så tidlig så må finne noe annet.
 • Eurovisionfinale på kontoret.
 • Grilling skjer

Økonomiansvarlig:

 • Godt igang med revidering
 • Kursing med de nye. Mye opplæring, mange enkeltcaser der det er få som vet hva man skal gjøre. Stor uybytting siden før corona
 • Sett på retningslinjer til kvitteringsskjemaer.
 • Henger laaangt bak kvitteringskjemaer
 • Fått inn idi-potten søknader til hangoverskjema og førsteklassemiddag.
 • Bestilt bankkort
 • Fant ut at fondskonto har aldri vært låst. Vi har 12 uttak i året. Skal begynne innvesteringer osv snart i fondstyret

Nestleder:

[Status fra Backlog, OIL, Appkom, nodékomiteer, FeminIT, Debug, Output og RFK]

Leder:

 • Var på linjeledermøte forrige uke
 • Hvis man skal søke skjenk for over 50 stykk må man søke i god tid i forveien
 • NTNU har sagt at det blir digital immatrikulering. Sier at de har snakket med studenter og komt fram til at det er det beste.(???)
 • Samf skal ha kickof første mandagen i fadderuken. Hodemist.
 • Snakked med abakus om håndballgreier
 • Møte med Stuk
 • Mail fra william om flyers til fadderuka. Vi er med. Deleger til progruppa
 • Bestilt bøker til HS
 • Masse styrevors greier
 • Snakket med IDI om lunsj
 • Satt i boden og telte opp (???), vi har 319 imm-daljer

870 Interkom (10 min)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer]

871 Opprop: global klima- og naturkrise (2 min)

[Ref mail, er dette noe vi ønsker å stille oss bak?] Alle er enig

872 Online x Abakus håndballag (10 min)

[Ref bildet på slack så burde må vi finne ut hvordan det skal gjøres med håndballaget] Sendte noe i slack. De lurer litt på hvordan veien videre er. Ønsker noe ala datakameratene der de får litt midler fra oss. De ønsker å styre seg selv. En del gutter, to jenter. Rundt det økonomiske blir det fort ikke gjort noe dette semesteret. Kan sette av ila sommerferien siden busjettet blir revidert nå Noen som vil ha ansvar for oppstart, oppsett osv?

Spørsmål: Hvor mye vil de få av HS abakus? Svar: Har spurt men ikke fått svar enda.

Det blir tatt ansvar for å følge opp dette

873 Retningslinejer for kvitteringsskjema (10 min)

[Henrik tar en runde på de nye retningslinjene han har skrevet for innsending av kvitteringsskjema.]

Det er mye arbeid for bankkom å følge opp på kvitteringskjema og var lite tydelig på hva som skulle sendes inn osv Dunka ned kjapt, så greit ut internt i bankkom. Hvis det er noe vi stiller oss bak vil sende ut til alle komiteene

Vinstraff for brudd på avtale? Hva tenker vi? Er mange som slipper unna uten å gjøre det de skal

Innlegg: Helt enig, men tenker det skal stilles et krav til den i bankkom som betaler ut også. Kjipt når folk legger ut og det tar lang tid å få tilbake cash money

Innlegg: Megairriterende når folk ikke har sendt inn, støttes at dette er noe vi burde ta tak i. Går ut over økans når det er andre komitemedlemmer sin feil. Syns kanskje vi burde lage en howto kviteringskjema som er mer oversiktlig og purre alle økanser på å ha et punkt der man går gjennom dette

Innlegg: Når vi begynte i førsteklasse hadde vi kurs i hvordan man var komitemedlem. Hadde vært prima å ta opp dette på et slikt kurs

Kommentar: Opplæringen har vært litt dårligere innad i komiteene pga. kåråna.

Spørsmål: Så på utlegg med kort fra online. Satt vi ikke grense med 1k på utlegg?

Svar: Folk fulgte den ikke >:(

Bankkom burde se på hvordan man skal gjennomføre det

Viktigste er at alle her tar med til komiteene og pusher på.

Forslag: Bolde ut fristene slik at det kommer tydelig frem

874 Innhold på ny “about us” (5 min)

[Hva ønsker vi skal være på "om oss" siden vi har etterspurt at skal finnes.]

Snakket litt om det på workshop. Vil få på plass

 • Hvor vi er (a4, kontor)
 • Hva som finnes der (kiosk, kaffe, ol)
 • Kontaktinformasjon til alle komiteer
 • linker til some
 • Hvem vi er, hva vi gjør og hvorfor vi gjør det
 • Organisasjonskart. Fins ingen plass så ingen som vet hvilke tilbud som finnes
 • Linker til videoen som ble lagd i fjor
 • Ny student
 • Linke til denne siden fra splashen
 • Hva en linjeforening?
 • Hvem er HS

Innlegg: syns vi burde ha "som ny". Helt banalt hva linjeforening er osv. Hva du burde melde deg inn i. Betale semesteravgift etc.

Kommentar: Burde vi ikke holde det til akkurat hva online er, ikke generelle studentgreier?

Kommentar: Skader ikke å ha det med på OW også

Kommentar: Tror det er viktig slik at dette blir et samlet sted for alt som er mer oversiktlig enn wikien. Bedre å ha alt på ett sted

Innlegg: Man får en lenke til OW når man søker informatikk, så flere som akommer inn på siden FØR man har begynt å studere

Kommentar evt inkluder den andre videoen promogjengen lagde

876 pins til førsteklassinger (5 min)

[Skal vi sette av et tidspunkt hvor 1. klassinger kan komme og hente pins]

Førstisser kan komme på komtoret og hente pins gratis

Det er snakk om de nye pinsa.

Siste gang dette gjøres. Viktig å skjekke at de er førsteklassinger.

877 Backlogs nye retningslinjer v/ Milla [13:30] (15 min)

[Liten oppdatering på hvordan ting går i Backlog og planen videre, med noen endringer i interne retningslinjer]

Retningslinjer

 • Backlog må defineres litt tydeligere. Du har ressursgruppa, også var gruppemedlemmer også definert som backlogmedlemer.

 • Ikke bærekraftig på sikt

 • Prosjektene skal være selvdrevne.

 • Ingen av posjektlederne møter opp på møtene, har ikke behov for å være dær

 • Blir for mye daljer og teambuildingstøtte o.l.

 • Vil definere de ut av backlog, men fortsatt hadd med prosjektlederne.

 • Ledere, medlemmer og egt alle er enig i dette

Spørsmål:Hvem blir øvrige medlemmer

Svar: De som ikke har noe definert rolle i komiteen

Kommentar: Tydeliggjør dette, faller litt tilbake på om prosjektmedlemmer er "øvrige medlemmer"

Innlegg: Står eksplisitt i vedtektene hvem som er medlemmer

Svar: Nei

Kommentar: åja, glem det

 • Tok bort utmatrikullering. Dette er arrkom som har tatt over. Backlog har ikke lenger noe med dette å gjøre.

Innlegg Få dette inn i retningslinjene til arrkom

Alle er enig i at dette høres bra ut

Spørsmål: Ga de ut daljer til alle medlemmene sine? ja

878 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

SOME til jubkom?

alle: ja.

Alumnibånd.

Fant et bånd som virka bra. 7 cm bred. 1 bånd er 160cm. 70kr meteren. Har igjen nok til 19-20 bånd.

Innlegg: Ser ikke problem med å kjøpe nå.

Spørsmål: Hvor mange er det til sammen som skal ha bånd?

Svar: 14 ledere + 8 gamle HS. 22 bånd til sammen

Diggepunkt

[Alle må digge noe]

Møteevaluering

[Ris/ros til hvordan møtet har gått]