Møtetidspunkt: 12.15
Sted: MA23

Servering og referering:
1. ref: Karen
2. ref: Karan
Servering: Robin

Straff:

  • Ølstraff: Sondre (kom for sent), Sondre (telefon i møte)
  • Vinstraff: Sondre (ikke gjort TODO)

Tilstede: Alle

Mangler:

Innsjekk

[Hvordan har dere det?]001 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

Godkjent innkalling. Godkjent servering. Godkjent referat.

003 Status for komiteene (20 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom:

Maiken:

Blir immball torsdag 8. september.

Havet avlyste pga brannvern ?

Brønsj hos William 15.mai.

Bedkom:

Karen:

Ferdig med møter.

Dotkom:

Njål:

Planlagt å jobbe i sommer.

Hadde event-storming workshop med bedkom, fagkom og arrkom. Ikke med trikom, det reagerer Carolina på.

Fagkom:

Karan:

Ferdig med møter.

Prokom:

Sondre:

Ferdig med møter.

Ny redaktør - Runar.

Årboka kommer kanskje på mandag.

Trikom:

Carolina:

Hadde siste møte på fredag.

Diskuterte pangordningog bestemt seg for å bruke dette.

Bestilt inn alt av catering til 17. mai.

Eurovision på kontoret på lørdag.

Siste møte til Silje og Erik :(

Økonomiansvarlig:

Henrik:

Hadde siste arbeidskveld på søndag.

Folk er fortsatt dårlig på kvitteringskjema.

Å fylle ut Trello-board gjør jobben mye enklere for økanser.

Vært problemer med fakturering av veldedighetsfesten for arrkom. Folk har kastet poser med kvitteringer.

Bedt økanser melde vinstraff hvis de må.

Rot rundt immball. Idunn har sendt søknad til IDI på 80 000 for ekstra støtte itilegg til det vi får i IDI potten.

Appkom har ikke støtte til mat i budsjettet, uten å søke. Det må ses på neste semester om de skal ha et budsjett-punkt for det.

Nestleder:

[Status fra Backlog, OIL, Appkom, nodékomiteer, FeminIT, Debug, Output og RFK]

Robin:

Lite som skjer.

ITEX har begynt booking og signert en god del kontrakter. Begynt å se på hotell, fly og togreise. Ute tidligere med planleggingen enn det man har vært før. Mange blir lenger.

Leder:

Videoen (hvilken?) blir ikke lagt ut offentlig, kun de med link kan se videoene.

Kan hende Backlog blir med på hovedopptaket, en case som blir tatt opp etterhvert.

Man må ikke lenger ha vært 2 år i komite for å være med i backlog. Det endret seg på genfors.

Byttet dato for genfors til 19. oktober.

004 Interkom (10 min)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer]
Ingen saker.

005 Støtte til kjelleren (5 min)

[Skal vi støtte dette?]

RFK ber om 2200 kroner for å pusse opp lokalene. Alle stiller seg positive til dette.

Hegli: vi har en budsjettpost for RFK. Mest hensikstmessig er en budsjettoverskrivelse på deres post for høsten. Betale ut før 1. juni så har det ikke så mye å si siden vi går i 0 uansett. Pengene er der, må bare finne hvilken post det skal legges i.

Støtten er godkjent ved akklamasjon.

006 Genfors til høsten (5 min)

[Burde tenke litt på om det er noe spesielt vi ønsker å ta opp her.]

Skriv det ned hvis du kommer på noe som burde tas opp!

  • FeminIT vil bli kjernekomité
  • Frist for varsling hvis man ønsker å trekke seg fra HS for å stille som leder feks, og andre edgecases som dukker opp pga. den nye genfors/HS-ordningen.
  • Hegli: få festet en plass med hvem som har hvilke muligheter osv. (Utdyp?)

007 Leder x HS hyttetur til høsten (5 min)

[Skal vi bare prøve å sette en helg før sommeren sånn at vi får til noe?]

  • Arrkom-hyttetur 24. - 25. september
  • Bedkom-hyttetur 7. - 9. oktober

Sette en dato før alle andre komiteer setter datoer.

009 NTNU Teknologi & Realfag, snapchat takeover (5 min)

[Jeg sitter i redaksjonen for NTNU Teknologi & Realfag sin Snapchat-bruker. Vi driver rekruttering av nye studenter til de tre fakultetene IV, NV og IE på NTNU. I den anledning kontakter jeg dere for å høre om at dere har lyst til å ha takeover for linjeforeningen Online en dag? Vi ønsker at dere viser frem linjeforeningskontoret, der deres studier jobber, hvordan det er å være medlem av en linjeforening og i tillegg til å svare på spørsmål fra følgerne våre Om dere søker «ntnuteknologi» på Snapchat vil dere finne brukeren vår, her kan dere se tidligere takeovers ved å trykke på «stories». Håper å høre fra dere!]

Maiken: Johanna og Frida var flinke. Spørre om de vil gjøre det igjen.

010 Sommerfest (10 min)

[Tenker vi bare finner dato osv, og setter hvem som tar ansvaret for det.]

Har 0 kr i budsjett.

Dattera til Hagen.

Fredag 16. juli i fjor - Foreslår fredag 15. juli i år

Maiken tar ansvaret.

011 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

Minner om å finne ut hvordan vi tar tak i kompileringen. Kompilering pleier å være samme dag som immball. Hør med ridderne om det passer.

Foreslår å fjerne vinstraff på de tre som ryddet etter Jubileum. Det var Maiken, Anders og Henrik. Det er godkjent :)

Robin: kan FeminIT-opptaket kan påvirke velkom-opptaket? Carolina: det kan påvirke, ettersom at det er få som søker til velkom og det er få som melder seg opp. Anders: vi må ha det i bakhodet. Burde snakke med FeminIT om dette.