Møtetidspunkt: 12:00
Sted: meet.google.com/khy-kfnf-evm

Servering og referering:
1. ref: Njål
Servering: Utgår

Straff:
Anders: sen innkalling

Tilstede: Anders, Carolina, Henrik, Sondre, Njål, Robin

Mangler: Karan, Karen, Maiken

Innsjekk

[Hvordan har dere det?]012 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

Sen innkalling

013 TODO´s fra forrige møte

[Lim inn todo´s fra forrige møte]

  • X Njål: Spørre trikom og oil om de har noen flere forslag til nye OW (Var ikke nødvendig, hadde misforstått målet med "workshoppen")
  • X Anders: Svare RFK om at støtten er godkjent på mail
  • X (1.) Sondre søker fondet
  • X (2.) Sondre bestiller pinns
  • x Sondre: Presentere forslaget om å splitte prokom internt i to hovedgrupper. SoMe og Offline
  • x Maiken: Snakke med Frida og Johanna om de er gira på SnapTakeover
  • x Maiken: Fikse sommerfest
  • x Carolina: Sende mail til ridderne angående kompilering

014 Status for komiteene (20 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom:

Utgår

Bedkom:

Utgår

Dotkom:

Prøver å fikse sikkerhetshull

Fagkom:

Utgår

Prokom:

Ikke noe nytt, hadde avslutnings-bowling

Trikom:

Hadde grilling, kjøpte mye grillmat så ligger en del igjen til velkom i fryseren. Skulle egentlig arrangere skogtur, var dårlig vær så ble utsatt, men alle meldte seg av. Generelt handlet mye i kiosken, litt dårlig system på å sette varer som går ut på dato først. Tenkt å gi varene som går ut til frelsesarmeen

Økonomiansvarlig:

En del som foregår over sommern, sliter med at mange økanser er demotivert. Tror en del vil byttes ut til høsten. Mange som sliter med å få sine komiteer til å ta jobben de gjør alvorlig. Skal ha bankavstemning, regnskapsføring, revidering. En del faktura som må betales. Nok å gjøre men går greit. Vi har fått en greie fra sit om en bod (RFK?) som leia vår går ut på. Vi skal slutte å betale og de skal leie denne selv.

Sp: Pleier bankkom å ha plass på komitespeeddating? S: Ja

Nestleder:

[Status fra Backlog, OIL, Appkom, nodékomiteer, FeminIT, Debug, Output og RFK]

Skjer lite i komiteene for tia. Velkom er oppe og nikker, alt er good. Fått ordnet rom til komitespeeddating og interessegrupperoulette. Svarer en del på mail og gir for korte tidsfrister til HS

Leder:

Hatt noen medarbeidersamtaler i Trondheim. Tenker å ta de som er i Oslo i Oslo. Signert intensjonsavtale til en psykt vanlig uke. Skaffet bøker til alle HS medlemmer.

015 Interkom (10 min)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer]

Nada

016 Hovedopptaket over til google-forms (10 min)

[Var litt problemer rundt opptakssiden ved forrige opptak, derfor har vi et forslag om å flytte over til google-forms som en prøveløsning i år for å sjekke hvordan det fungerer]

Flere som ikke kom gjennom det gamle systemet, mistet muligheten til å søke. Mye lettere å legge til felt i google form og sortere søkere.

K: Hørtes ut som en god ide

I: Tenker vi går over til det nå som et prøveprosjekt så vi får se hvordan det funker. Kan se på det til neste år om man vil fortsette med dette

I: Ligger på drive, noe som mangler?

K: Kan være greit å legge inn klassetrinn

K: Må være mulig å prioritere de

017 Backlog på hovedopptaket (10 min)

[Ref sak skrevet i #saker av Robin for en stund tilbake] Backlog vil være med på hovedopptaket. Vil ta opp to stk, ikke førsteklassinger. Man skal kunne være i backlog samtidig som en annen komite, så burde ikke "stjele" medlemmer fra hovedopptaket

I: Snakket med det tidligere med Milla og, ganske godt begrunnet, går ikke imot noen vedtekter. Så lenge førstiser får førstepri i andre komiteer ser jeg ikke noe problem med det

I: Støtter det veldig

I: enig i at de skal få være med, men tenker de burde få ha opptak etter de "vanglige" komiteene sine opptak

K: det jeg og tenkte, de trenger ikke være med på fordelingsmøte da man kan være med både her og en annen komite

K: enig

I: Det gir vel ikke mening at de skal være med på komitespeeddating, burde ha en ide for hvordan de gjør seg synlig

K: Komitespeeddating pleier å være for både bachelor og master. Så kunne vært en ide å ha det med uansett

SP: Hvordan skal backlog ta stilling til eventuelle fjerdeklassinger som ikke har vært i online tidligere?

SV: Tenker det får backlog ta seg av

K: Seniorkom har jo vært med på speeddating før selv om de ikke tok opp noen. Syns fortsatt det er viktig å få promotert de. Kan også hjelpe med å informere om hvordan interessegrupper funker

LF: Backlog kan være med på interessegrupperoulette

K: Tenker det er greit at de er med på komitespeeddating. Selv om de ikke kan søke er det fortsatt greit å informere. HS og bankkom er også med her, de kan heller ikke søkes direkte på av førstiser.

K: Gir mening, de burde være med.

Enig om at de er med på samme måte som FeminIT. Ikke med på hovedopptaket, men man kan søke samtidig som på andre komiteer.

SP: Intervju samtidig eller etter?

SV: Etter

020 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

Oppdatering fra X-Sport

De fleste er gira på å få til noe annet enn surfing. Rafting, juling elns. Vil ikke være "surfegruppa"

Faddervakt

Anders, Robin, Caro og Njål skal. Har noen andre lyst?

Hegli blir med

TODO´s

[Skriv opp todos som har oppstått i løpet av møtet her. Fint om man rekker å ta en gjennomgang av todo´s når møtet er ferdig] - [ ] Anders: Svare milla - [ ] Anders: Finne erfaringer fra kompilering i fjor

Diggepunkt

[Alle må digge noe]

Møteevaluering

[Ris/ros til hvordan møtet har gått]