Møtetidspunkt: 10.15
Sted: A3-117

Servering og referering:
1. ref: Robin
2. ref: Karan
Servering: Anders skal prøve å fikse noe

Straff:
- Njål, inkasso

 • Hegli, nordnet-konto

 • Anders, løkstraff

Tilstede: - Resten

Mangler: - Karen

Innsjekk

[Hvordan har dere det?]021 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

022 Status for komiteene (20 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom:

Begynt å planlegge immball. Allumni skal også melde seg på ow

Innlegg: Send mail til ridder@online.ntnu.no De betaler samme pris som eksterne styrer.

punkt vi tar senere: Skal riddere være med på styrevors fra å med neste gang?

Bedkom:

Mye annonser, og accenture og bekk i fadderukene

Dotkom:

ALT FUNKER!

Fagkom:

Første møte imorgen. Begynt å planlegge de første møtene. Blir workshop nå på søndag. Så snart som mulig, slik at de kan planlegge sem bedre og bytte over til notion.

Prokom:

Ikke noe spess i sommer. 8 Aktive medlem, lyst til å være oppimot 20 - så håper på bra opptak.

Trikom:

Første møte imorgen, se på arrangementer og opptak. Mistet noen få medlemmer. Ligger ikke hva appkom gjør i wikien, noe som bør fikses. Vi bør si ifra til Appkom leder.

Økonomiansvarlig:

Mye som skjer. Første møte nå på søndag. Begynt alt. Møte igjen på søndag. Innen da skal alle ha revidert og regnskapsført. Kommer mandag eller tirsdag.

I: Ryddig å ha et møte

Bankkom sliter med erfaring, og mister en ny økans nå.

Mistet kvitteringer, etter bruk av interkom-kortet. Ikke tatt ansvar for dette i senere tid.

Nestleder:

[Status fra Backlog, OIL, Appkom, nodékomiteer, FeminIT, Debug, Output og RFK] Gjort masse ymse gjennom sommeren. Status for resten: https://docs.google.com/document/d/1cDVN_PZkDRVeoBfuEcqw7gCbJhr8f2ZHSLwEgtYslkE/edit?usp=sharing

Leder:

Gjort masse her og der. Fikset litt med genfors. Må ha workshop snart. Oppfølgning med Velkom. Generell oppfølgning gjennom sommeren.

023 Interkom (10 min)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer]

 • Karan: Hvor er punkt 24?

 • Maiken: Tre siste dagene har alle komiteene takeovers på IG. 3-4 stories, 3-4 komiteer per dag.

026 immball kaos (5 min)

[Svare de folka der ingen kommer er hyggelig] - Hyggelig å svare folk, selv når ingen av oss kan.

028 Støtte for lokale til komitekickoff (10 min)

[Vi har slitt med å finne lokale til komité-kickoff som har stor nok kapasitet og hvor det er mulig å ha med medbrakt drikke. Det eneste lokalet som er tilgjengelig nå er Symfonien. De har økt prisene sine betydelig og vi lurer derfor på om dere har mulighet til å støtte med 12 500 kr til lokale.
Arrkom er også med på planleggingen, men de har dessverre ikke mulighet til å bidra økonomisk da de allerede har fordelt pengene sine på arrangementene.
På grunn av misforståelser og ønsket kapasitet så er det dessverre ingen andre lokaler som er tilgjengelig og et alternativ. De tidligere lokalene vi har brukt er heller ikke et alternativ.]

 • Innlegg: Nei. Ikke mulig å gi støtte fra IDI potten til arr som er lukket og fyll.

Kmt: Vi ble trukket fra posten for interne arr fordi det ble alt for mye per gruppe. Går det ikke ann å ta d derfra?

Svar: Det er en løsning. En annen løsning er dersom Arrkom har arr senere i semesteret som kvalifiseres som edruarr så kan de få støtte av IDI for dem.

 • Saksopplysning: Det er under 15 000 så det er Økans som bestemmer.

 • Innlegg: Stusser litt på at de ikke har satt av noe penger for lokalet Saksopplysning: Det var missforståelse med Arrkom og backlog om hvem som skal betale for leie.

 • Innlegg: Tror de har satt av 5k, men mangla en del for å betale.

 • Innlegg: Ønsker ikke at det skal støttes.

 • Innlegg: Vet at lokaler er dyre for tiden. Vi bør få fikset et lokalet

 • Innlegg: Ønsker å støtte de, men 12 500 er litt for mye.

 • Innlegg: Ønsker å støtte, dersom det ikke finnes andre løsninger. Kan feks ta halvåarten på RFK og halvparten på kontoret.

Kommentar: RFK var en god ide.

 • Kommentar: Enig.

 • Innlegg: De pengene kan ikke komme fra IDI potten, så bankom må finne en løsning. Likte løsningen fra overskuddet.

 • Innlegg: Arrkom har en post som har blitt flhyttet pga ikke arrangert på noen år. Den har blitt flyttet fra semester til semester, derfor var den ekstremt høy ifjor.

 • I: Mer enn 6 grupper med 4k per i fjor, så da skal vi ha nok.

 • Innlegg: Dersom pengene finnes i posten for komitekickoff, så støttes det.

029 Fordelingsmøtet (10 min)

[Litt input til hvordan vi skal gjøre det]

Se punkt 27

Innlegg: Dersom man ikke fik kdet med seg: Ifjor var det mulig å gjøre endringer av komiteledere i trello boardet. Det vil ikke være mulig, man kan kun se prioriteringen sin og til andre komiteer.

030 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

 • Faddervaktgreiene

TODO´s

[Skriv opp todos som har oppstått i løpet av møtet her. Fint om man rekker å ta en gjennomgang av todo´s når møtet er ferdig]

x Robin: Legge til Hegli i Slack kanalen for ledere.

[] Alle styrerepresentanter + Robin for node: Be lederne booke rom til intervjuer.

[] Henrik: Se på penger til komitekickoff, og holder styret oppdatert

x Robin: Fikser møterom tentativt 10-12 onsdager

[] Anders: Bleste opptak

Diggepunkt

[Alle må digge noe]

Møteevaluering

[Ris/ros til hvordan møtet har gått]