HS-møte 09/02-22

Møtetidspunkt: 12:15-14:00
Sted: R59

Referering:
1. ref: Anders
2. ref: Thomas

Servering: Anders

Tilstede: Thomas, Thea, Anders og Henrik + Digitalgjengen: Sarmi og Mari

Ikke tilstede: Milla, William and Sindre

Innsjekk

772 - Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

773 - Status for komiteene (20 min)

Arrkom:

Ikke tilstede

Bedkom:

 • Bedpress med Kahoot

Dotkom:

 • Fikset masse bugs på arbeidskveld
  • Blandt annet det med grupper som det var masse problemer med
  • Brukket "min side" på old, men det er mindre styr å fikse enn det med grupper.
  • Ser på det med å ikke kunne sende mail via forksjellige funksjoner på OW.
 • Sett på det med stemmesystemet, enten så må vi oppdatere vårt stemmesystem til STV eller sende en PR til det som ble laget av Aslak og de (orgkollegiet) slik at det kan tillate innlogging med Onlinebruker.
  • Det blir løst før Genfors uansett.
  • Vi er litt usikker på hvordan vi skal gjøre det med både fysiske og digitale stemmer.
   • Thea: Blir uansett ikke "fysiske"-lapper

Fagkom:

 • Kurs som gikk veldig bra, Itera
  • Bra påmelding
 • Prøver å interagere med andre komiteer

Prokom:

 • Har suppleringsopptak nå
 • Har ledervalg nå til fredag
 • Kjører kryssfest sammen med PR og readME

Trikom:

 • Skulle ha vafller på kontoret, flytter det til neste uke.

Økonomiansvarlig:

 • FeminIT ønsker å legge seg under Backlog så vi har snakket litt om hvordan det økonomiske kan bli.
 • Det nye budsjettforslaget ble publisert nå på tirsdag

Nestleder:

 • Gjort klart all informasjon til komitelederne om ledervalg, gitt dem retningslinjene på hvordan dette skal gjennomføres.
 • Snakket med OIL og Appkom rundt hva de gjør dersom de ender opp med "sånn og sånn" på genfors.
OIL
 • Curling og Buldring ser ut til å fortsatt være populært
 • Fått inn masse bra innspill på undersøkelsen så går ikke tom for ting å arrangere.
 • Alle medlemmer har minst et arrangement som vil fullføres dette semestret.

Leder:

Ikke tilstede

774 - Interkom (10 min)

Pause

777 - Eventuelt (10 min)

Møteevaluering

Diggepunkt (5 min)