Møtetidspunkt: 08.15
Sted: Grønnbygget: MA23

Servering og referering:
1. ref: Karen
2. ref: Maiken
Servering: Karen

Straff:

 • Karan: øl (kom 08:22)
 • Karen: vin (hadde ikke servering)

Tilstede: Karen, Sondre, Henrik, Anders, Robin, Njål, Caro, Maiken, Karan

Mangler:039 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

Godkjent innkalling. Ingen servering. Referat lagt ut.

041 Status for komiteene (20 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom:

Immball imrg, immballgjengen står på og mye som skjer i siste liten. Tror kommer i mål. Første møte med de nye i dag. Tatt opp syv nye medlemmer.

Bedkom:

Ikke hatt møte utenom opptak av medlemmer. Veldig fornøye med opptaket, møte med de nye på fredag. Tatt opp 6 medlemmer.

Dotkom:

Tatt opp syv nye medlemmer! Første møte og arbeidskveld i dag.

Fagkom:

Skal ha første møte imrg. Hadde ikke møte siste uke, og nå holder vi på med kurs med Bekk som var i går og er i dag. Tok opp 6.

Prokom:

Tatt opp 9! Første møte på fredag.

Trikom:

Tatt opp 7 nye. 19 stk totalt, og alle får blitt med på hyttetur <3 Valgt interne ansvarsroller.

Ny tillitsvalgt: Monika?

Workshop på søndag, sette arr for høsten.

Ikke fellesvors før immball, grunnet at det ikke er lov til å drikke på kontoret

Handle i morgen <3

Økonomiansvarlig:

Ikke så mye som har skjedd i det siste. Møte nå på søndag. Billy (økans for OIL) er tatt opp i dotkom, så av denne grunn må OIL finne ny økans. Trist for at han er flink.

Nestleder:

[Status fra Backlog, OIL, Appkom, nodékomiteer, FeminIT, Debug, Output og RFK]

Fordelingsmøte gikk veldig bra <3 Stormøte neste uke med komiteledere og HS.

Leder:

Sendt ut avslagsmail til alle som ikke fikk plass i komité. Sinnsykt bra søkertall i år, virker som at alle komitéer er generelt veldig fornøyde med opptaket.

Møte med ridderne i går. Ikke så mange som kommer grunnet at det er på en torsdag.

Skal ha retrospektiv.

042 Interkom (10 min)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer]

 • Robin: Felles retningslinjer for påmelding og avmeldingsfrister
 • Karan: Bekk trengte antall deltakere to dager før, som gjorde at påmeldingsfristen også ble flyttet frem.
 • ? Carro:
 • Maiken: Kan være ulempe med sen avmeldingsfrist mtp. bestilling av mat
 • Njål: virker gunstig at enhver komité har hver sine retningnslinjer.
 • Robin: Er enig med Njål, men når påmeldingsfristen settes mye frem øker dette terskelen for å melde seg på. Spesielt høy terskel for de som ikke er i komité.
 • Anders: Sett fristen slik at det gir mening. Ta det litt på skjønn, sit baguetter kan bestilles på kort varsel
 • Caro: IT-dagene, avmeldingsfrist en uke i forveien, kom brått på.
 • Karen: Kjipt at påmeldingsfristen går ut men det ikke er fullt

Konklusjon: Prøv å sett avmelding/påmeldingsfristen så nærme som mulig arrangementet

TODO: Alle ta opp dette i komitéene sine

043 Status generalforsamlingen (10 min)

[Går over status til de forskjellige vedtektsendringene vi ønsker å ta opp]

Robin: Mappe som heter vedtekstkveld. PP er laget, se over den!

Tillitsvalgt

Endring av betegnelser på komiteene våre (kjerne, node, osv.)

Regler for medlemsskap

Frister til å trekke seg fra styrerep rollen for å stille til ny rolle

045 Ledervalg på høsten (10 min)

[Dersom man ønsker å gå fra leder til HS-rep akkurat nå er det en turnover på 0.5 år for å gjøre det.]

 • Carro: Blir litt samme greia som at man må vente et halvt år mellom leder/nestleder/økans (av online) og hs rep.

 • Robin: Vil ikke ha halvtårsledere hele veien.

 • Henrik?

 • Sondre: Hvis man har det delt på hvert semester så slipper man å velge mellom hva man vil og si i fra seg sjanser.

 • Henrik: per vedtektene må vi velge nye ledere nå (pga fail i vedtektene).

 • Njål: Kan ha seremoni for å godkjenne.

 • Maiken: problem er at ledervervet i år også da blir i 1,5 år eller 0,5 år.

 • Anders: Vi må finne ut av hva vi gjør. Casen er, vil vi velge de på høsten (med hs-rep), eller på våren.

 • Karan: Tenker våren

 • Sondre: Tenker våren, fordi da blir det lik "karantene" mellom leder til HS-rep som HS-rep til HS-lederrolle. Da får man også mer betenkningstid

 • Njål: Ledervalg et halvt år etter studiestart er bedre enn 2 mnd etter studiestart. Blir kort varsel for 1. klasse.

 • Anders: Bruker økonomi og vedtektskveld til å høre hva resten av Online vil.

 • Robin: Bytte ved høsten fordi ...

  • Komitéen har godt av et cleant break
  • Argumentet om at man må vente et halvt år hvis man vil gå fra leder-verv til hs-rep, det kan bli litt for mye tid mellom vervene
 • Anders: Enig med Robin. Synes det overveier kort varsel for 1. klassinger som ønsker å stille som leder.

047 Daljer appkom (4 min)

[Prokom kommer med status her(?)]

 • Sondre: de har logo, Robin må opp og nikke
 • Robin: Hvem bestiller dalje og hvem får dalje?

  • Sondre: Prokom pleier å lage logo og bestille
  • Alle kjernekomitéer får ha dalje
 • Henrik: Burde ha daljer som egen budsjettpost

048 Leder/Alumnibånd (5 min)

[Hva er status her?]

 • Caro: Sarmi og jeg har kommet frem til at båndene som ble sett på hadde for dårlig kvalitet. Kjøpe nytt stoff og sy de selv. Vet ikke hvor mye stoffet koster.

 • Anders: Sende mail til Abakus og spør om hvordan de gjør det

049 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

 • Henrik: Kvitteringsskjema fungerer ikke, hva er status?

  • Njål: Ikke noe kommentar her, arbeidskveld i dag
 • Njål: Misfornøyd over at hans sak ikke kom med på møtet siden Anders sin sak ble lagt ut på #saker én time før hans og ble tatt med >:(

 • Anders: Komitékickoff forslag er at vi får alle til å skrive ned hva de forbinder med Online på komitékickoff.

 • Robin: Veldig viktig med fellesvors. Skal dette ansvaret ligge hos trikom eller HS?

  • Caro: Trikom synes dette er veldig hyggelig, og vil gjerne ha ansvar for dette
 • Caro: Vanskelig å planlegge med drikking på kontoret.

  • Anders: RFK er et godt alternativ. Kan bookes gratis fordi vi er med på å drifte.
 • Maiken: Bør ha som rutine å ha felles-vors før immball.

 • Njål: Første teambuilding med nye i komité

 • Anders: løse dette ved å ha opptaket etter immball. Da er ingen tatt opp enda.

Diggepunkt

[Alle må digge noe]

Møteevaluering

[Ris/ros til hvordan møtet har gått]