Møtetidspunkt: 10.15

Sted: Gamle Elektro G022

Servering og referering:
1. ref: Henrik
2. ref: Sondre
Servering: Henrik

Straff:

Tilstede: Sondre, Maiken, Karan, Anders, Njål, Robin, Carolina, Karen, Henrik

Mangler:

Innsjekk

[Hvordan har dere det?]050 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

good (med merknader)

Servering er underkjent (Henrik straff)

052 Status for komiteene (20 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Alle disse ble tatt på stormøtet

Arrkom:

Bedkom:

Dotkom:

Fagkom:

Prokom:

Trikom:

Økonomiansvarlig:

Nestleder:

[Status fra Backlog, OIL, Appkom, nodékomiteer, FeminIT, Debug, Output og RFK]

Leder:

053 Interkom (10 min)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer]

Carolina: Det hadde vært gøy å ha felles vors for de gamle før symfonien, men er det innafor?

 • Anders: Kjelleren

 • flere: Er nok ikke innafor å ha internt med alle komiteene på kontoret.

Sondre: Påminnelse om plakatbestillinger. Fristen er absolutt på to uker. Arrkom spesielt har vært dårlige på det, og det er ikke bare nye komitemedlemmer.

 • Karen: Siden det er vedvarende burde det tydeliggjøres på siden for plakatbestilling.

 • Robin: Noen ting som går igjen hvert år, f.eks. immball som prokom kan lage en stund i forveien. komiteene kan også sende bestillingene med en gang etter semester er planlagt.

 • Maiken: Tror arrkom innser at de er for sene, men sender allikevel.

 • Sondre: Er ikke fordi folk er fæle og dårlige på kommunikasjon, virker bare urettferdig ovenfor prokom siden det blir skippertak.

 • Karan: Hvilke tiltak/straffer er det man kan gjøre? Vinstraff for sen eller bare at man ikke får plakat.

 • LF-Carolina: Ha post om det på kickoff

  • Robin: Prokom har ikke post, de har kontaktet komiteer etter behov for hva de vil ha kursing om.
 • Robin: Tydeliggjøre at fristen er 2 uker før den skal vises, ikke to uker før arrangementet

054 Status generalforsamlingen (10 min)

[Går over status til de forskjellige vedtektsendringene vi ønsker å ta opp]

Tillitsvalgt

Endring av betegnelser på komiteene våre (kjerne, node, osv.)

Regler for medlemsskap

Frister til å trekke seg fra styrerep rollen for å stille til ny rolle

055 Øko og vedtektskveld blest (5 min)

[Pass på at folk får med seg at det kommer, nevn i komite og til venner, osv]

Få ordet ut, nevn det i komitemøter. Viktig at vi får folk til å stille opp og får litt diskusjon.

000 Genfors valg (5 min)

[Bare generelt minn folk på om at det kommer til å bli et valg av nye styremedlemmer, og at fok har muligheten til å stille dersom de ønsker det]

Dersom noen er usikre om de vil stille igjen, snakk med komiteene. Si fra til komiteene at det er mulig å stille til valg uansett om dere vil stille.

Det er veldig viktig at vi får folk til å møte på genfors.

056 FIF-møte (5 min)

[Hva er status her nå? Hvem skal, bestille billetter osv.]

 • Maiken: Vet ikke hvem som skal.

 • Anders: Det er vanligvis bedrift/arrangement-representater som drar.

 • Karan: Jeg kan dra.

 • Maiken: Ikke relevant for ikke-bedrift-relaterte medlemmer.

057 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

Carolina: Hvilken dato er takeover?

 • Maiken: Det er på fredag.

Njål: Hvem skal bli invitert til stormøte? Synes alle lederne bør bli invitert. Lederne burde få innsikt i hvordan HS-prosessen funker.

 • Karen: Jeg hadde tenkt lederne skulle dit, så er enig.

 • Karan: Det er nyttig for komitélederne å se HS-møte, hvis de skal stille f.eks.

 • Anders: Vi kan fort bli veldig mange på møtet. Hvis kjernekomiteene skulle med hadde vi blitt 30 stk.

 • Robin: Intensjonen bak møte er å få innsikt i alle grupperingene i Online, det kan bli overvekt fra HS-komiteene hvis de skal stille med to representanter ift. f.eks. ekskom.

 • Carolina: Er vårt ansvar å spørre komitelederne om det er noe de vil vi skal ta opp på stormøtet.

 • Karen: Det er viktig at vi som representanter har god kommunikasjon med lederne. Vi hadde hatt godt av å ha et møte med oss og lederne i tillegg til dette stormøte.

 • Henrik: Hvem som helst kan sende inn saker til HS, bare å sende mail.

  • Njål: Det er noe vi kan bli litt bedre på å få fremmet.

Konklusjon: Enig i innspill, hensikten med møtet er å gi innsikt i hva som skjer i online. Ikke hvordan HS fungerer. Kan ta møte med alle komitelederne om det er ønskelig.

Karen: Online har et for dårlig kontaktskjema. Den er gjemt som en liten linje med tekst nederst i footeren. Det må bli lettere for ordinære medlemmer å sende inn saker.

Carolina: Har Ontap tilgang til bod?

 • Robin: Tror ikke det.

 • Anders: Send mail til Backlog, de har ansvaret for det.

Robin: Hva syns vi om å presentere gavene på kontoret. Litt lættis, men mye av det er jalla.

 • Carolina: Vi har snakket om trofeskap, men vi trenger mer plass om vi skal begynne å presentere.

 • Anders: Kanskje noe fra Finn.

Carolina: Det står et gammelt fagkom-kjøleskap i it-boden. Trikom har snakket om å ha større variasjon av mat i kiosken. Kanskje vi kan bruke kjøleskapet.

 • Alle: Ta kjøleskapet!!!

TODO´s

[Skriv opp todos som har oppstått i løpet av møtet her. Fint om man rekker å ta en gjennomgang av todo´s når møtet er ferdig]

Diggepunkt

[Alle må digge noe]

Møteevaluering

[Ris/ros til hvordan møtet har gått]