Møtetidspunkt: 10.15
Sted: Sentralbygg 1 322F

Servering og referering:
1. ref: Sondre
2. ref: Carolina
Servering: Sondre

Straff:
Henrik - vinstraff (ikke gjort todo)

Tilstede: Maiken, Anders, Njål, Robin, Sondre, Carolina, Karan, Karen

Mangler: Henrik

Innsjekk

[Hvordan har dere det?]058 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

Godkjent!

060 Status for komiteene (20 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom:

 • Booker lokaler for høsten.
 • Julebord blir 16. november.
 • Ny tillitsvalgt: William Bie
 • Sendt ut mail om hærverk på immball, kommer til å sende ut varsel om null toleranse for hæverk på arrangementer fremover.
 • Må få bedre kommunikasjon mellom band og arrkom ved samarbeids arrangementer.
 • Hyttetur til helgen!!

Bedkom:

 • Blesta valg av ny HS-rep
 • Venter på at bookingrunden skal starte
 • Planlegger bedcrawl

Dotkom:

 • Oppstart onboarding fase
 • Ellers rolig
 • Kvittering er et mysterium

Fagkom:

 • Hatt produktivt møte sist torsdag, mye snakk om techtalks. Skal snakke med de som har hatt ansvar for det tidligere, for å få tips derfra.
 • Har fordelt kurs mellom medlemmer.
 • Ny tillitsvalgt: Torunn
 • SOME-ansvarlig: Sara
 • Ny bookingrunde ansvarlig: Johannes Meldal
 • Skal ha brattkort kurs med OIL:

Prokom:

 • Skal ha onboarding i dag, få gamle medlemmer har vært tilgjengelig, så er seint ute.
 • Startet å fordele Offline og plakatbestillinger blant medlemmer

Trikom:

 • Hyttetur i helga!!
 • Hatt vaffel på kontoret og tur til RFK.
 • Skal ha lunsjlounge i dag.
 • Er godt i gang med arrangementer for høsten.
  • Sendt masse plakatbestillinger i god tid yaaay!!
 • Neste helg planlagt telttur med Abakus.
 • Har vært litt surr med prisene i kiosken, innkjøpsansvarlig har godt gjennom alle priser og dobbelsjekket. Kan ha litt med den høye inntektstapet i kiosken.

Økonomiansvarlig:

 • Ingen fra Bankom til stede

Nestleder:

[Status fra Backlog, OIL, Appkom, nodékomiteer, FeminIT, Debug, Output og RFK] - Bruk Onlinemail for å åpne

Leder:

 • Orga retrospektiv møte for fordelingsmøte
 • Orga Øovk som skjer etterpå!!
 • Ordna ordstyrer
 • Sendt forespørsel til Organisasjonskollegiet om ordstyrer til genfors.

061 Interkom (10 min)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer]

Vaskeordningen blir ikke overholdt

 • Forslag: Gi alle (ikke nye) komitémedlemmer ølstraff
 • S: Har trikom tenkt på en ny løsning?
  • Har tenkt på et system på OW hvor trikom kan gi vinstraff til andre komiteer
  • Alternativ straff: Ta bort switchen/toastjern/panini

Ikke lenger fast bedpres/kursdag?

 • Tidligere har normen vært tirsdag og onsdag
 • Har blitt diskutert før at de som jobber torsdag aldri kan komme hvis det er en fast dag
 • Burde vær begrenset hvor mange slike arrangementer det er
 • Problemet er antall ledige dager for andre komiteer
 • Hvis Ball/IDI-arrangement havner på den faste dagen blir det vanskelig å holde kurs/bedpres
 • Fullt lov med flere arrangement samme dag
 • Mange andre arrangementer gjør at kurs og bedpres samles opp i bulker
 • Bedkom og fagkom tar med problematikken til komiteene

Har ikke premium slack lenger

 • Det er veldig dyrt og linjeforeninger får ikke nonprofit-discount
 • Komiteene kan evt budsjettere for det på egenhånd, som vil være mye billigere
 • Ikke noe poeng for HS. HS slacken blir byttet ut for hvert styre.
 • Sitater må flyttes til disk/wiki
 • Kan tas videre til komiteer om folk er gira på slack premium

062 Status generalforsamlingen (10 min)

[Går over status til de forskjellige vedtektsendringene vi ønsker å ta opp]

Tillitsvalgt (Karan og Sondre)

 • Vi vil vedtektsfeste at komiteer må ha en tillitsvalgt, det står ingen steder i vedtektene nå.
 • Vil endre §4.2 til å reflektere dette
 • Må også endre paragrafen for nodekomité

Endring av betegnelser på komiteene våre (kjerne, node, osv.) (Henrik og Robin)

 • Ønsker å gå bort fra kjernekomité begrepet, litt utdatert. Vi har fått mange nye komiteer.
 • Kjernekomiteer innebærer kanskje at de er overlegene overfor nodekomiteer
 • Forslag er å endra fra kjernekomitéer til komiteer.
 • Bedre gruppering på denne måten.
 • Beholder fremdeles nodekomite.

Regler for medlemsskap (Anders og Maiken)

 • Vil endre på medlemskapssøknadparagrafen
 • Ønsker egen vedtekt for sosialt medlem
 • Ønsker at det fortsatt skal være en vedtekt hvor HS kan godkjenne ekstraordinære caser.

Frister til å trekke seg fra styrerep rollen for å stille til ny rolle (Carolina og Robin)

 • Vil endre §4.1.4, legge til at om man øsnker å stille til ny rolle i hs må man si i fra 4 uker for genfors (ved innkalling)
 • Er mye arbeid å organisere genfors, fristen burde vær overkommelig

Ledervalg på høsten (Sondre)

 • Litt usikker på hvordan legge fram det her, grunnet litt intern splittelse i HS
 • Men ønsker å få innspill fra salen i kveld
 • Forslag: Fremstille saken som et åpent spørsmål, uten å legge frem våre argumenter først

Nodekomitémedlemmer kan ikke stille til Hovedstyret (Robin)

 • Per nå kan ikke nodekomitemedlemmer stille til hs, må innstilles av valgkom
 • Ønsker at alle med relevant erfaring skal kunne stille
 • Vedtekt 4.1.3
 • Er ikke snakk om å legge til representantroller fra nodekomiteer, men at nodekomitémedlemmer skal kunne stille til de nåværende rollene i Hovedstyret
 • s: Hvor for kan ikke alle stille?
 • sr: Fordi vo ønsker litt erfaring fra før, det tar lang nok tid å onboarde allerede komitémedlemmer.
 • sr: Det er mulig men må instilles av valgkom.

063 Notion til interne wikier (5 min)

[Så tanken er at:

Vi har et nonprofit Notion team (4$ per notion-bruker) Hver notion bruker representerer en komite (dotkom, bedkom, fagkom) Hver komitekonto inviterer alle @online.ntnu.no mails til en intern komite wiki HS har tilgang på tvers av wikier siden de er admin av Notion team

Det vil si 36 kr i måneden per komite for en ekstremt fungerende wiki system med kanban board, møtereferater osv]

 • Både Dotkom og Fagkom har startet med Notion som wiki. Anbefales veldig for de andre komiteene sin interne wiki.
 • Mulig å få en premium bruker slik at alle kan bruke det.
 • s: Er det noe krav for hvem som kan ha premium bruker?
 • sr: Alle workspaces under en premium bruker vil ha premium goder.
 • Leder og nestleder kan ha tilgang til alle sin Notion
 • Njål vil ikke gi fra seg makt, han melder stryke saken.
 • Det vil kanskje være mye arbeid å overføre wikien, men er nok verdt det
 • Skal vi ha noe felles retningslinjer på det for alle komiteer?
 • Er nok lurt at vi gjør det felles hvis vi bestemmer oss for å gå for det
 • Vil være litt orgning i starten men vil funke bra til slutt og prisen er bra.
 • Kan vi som HS bestemme at alle skal bruke notion?
 • Pitch for notion: Har du brukt OW?
 • Burde ha en til stede som har litt peiling for å kopiere elementer som ikke bare er kopiering av tekst.
 • Vi tar med spørsmålet om vi vil gå over til Notion til komiteene

064 Komite-opplegg samtidig som andre arrangementer (10 min)

[Surr med flere komiteer som skal ha onboarding, arbeidskvelder o.l. under ØoV. Hvor setter man grensa for dette? Er det kun ØoV/Genfors vi skal være strenge, er vi strenge nok, burde det settes for andre arr o.l?]

 • Tre av komiteene våre kan ikke stille i kveld på ØoV pga onboarding
 • Veldig uheldig at aktive medlemmer ikke kan stille
 • ØoV blir kanskje nedprioritert i forhold til genfors.
 • Skal vi fastsette noen retningslinjer på dette?
 • Onboarding burde skje tidligere i semesteret, men burde ikke kræsje
 • ØoV er nok ikke flashy nok til å tiltrekke stort publikum
 • Vi burde sette regler for det, kjedelig å bruke så mye tid på slike ting om det er veldig få som kommer.
 • Alle styrerepper har et ansvar for å passe på at sin komité ikke arrangerer ting på slike dager.
 • Forslag:
  • Endre navn på ØoV, høres gørr ut.
  • Mer mat?
  • Regel på at komiteene ikke kan ha opplegg på ØoV og genfors

Konklusjon: Generelt gjøre det mer spennende. Og ikke legge andre interne komitéarrangement på ØoV og Genfors.

065 Refundering av syke på itDAGENE (10 min)

[Det var to personer som sendte mail om å melde seg av itDAGENE banketten på grunn av sykdom. Etter å ha snakket med Abakus måtte de ha skaffet en person til å komme for seg for å slippe å betale. Hvordan ønsker vi gjøre det med dette? Den ene personen skaffet en erstatter så han er egentlig good å refundere uansett.]

 • Vi har bindende påmelding på Online-arrangementer, har man betalt og ikke melder seg av i tide, og ikke har erstatter, får man ikke refundert
 • Står noe om ikke refundert beløp etter frist er gått ut. Burde presiseres hvilken frist det er snakk om.

Konklusjon: Vi refunderer ikke for sykefravær på itDAGENE.

066 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

 • FIF-møte. Sak om rullerende ansettelse, skal den tas videre? Ja, det tenker vi.
  • Starte arbeidsgruppe, slik som med sommerjobbsaken
 • Vi burde presisere at alle linjeforeninger må stille seg bak et evt tiltak, for ikke å starte fordeler for de som ikke følger
 • Ikke snakk om priser! Uansett va det er snakk om.
 • Send saker til Karan om det er saker som skal tas opp på FIF.

Diggepunkt

[Alle må digge noe]

Møteevaluering

[Ris/ros til hvordan møtet har gått]