Møtetidspunkt: 10.15
Sted: Gamle Elektro G022

Servering og referering:
1. ref: Njål
2. ref: Robin
Servering: Njål

Straff: Karen(sent, 10:20), Carro (møteref)

Tilstede: Anders, Snisk, Njål, Egil, Henrik, Maiken, Caro, Robin

Mangler: Karan(har vara)

Innsjekk

[Hvordan har dere det?]080 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]
Underkjent referat (manglet på ekstern wiki), resten good

081 TODO´s fra forrige møte

[Lim inn todo´s fra forrige møte] Todos: - Anders, fikse møtemalen sin - Anders, svare RFK om Ægir. - Robin svarer på T-skjorte mail fra OIL, og tagger Prokom og Bedkom - Robin skal legge inn retrospektiv fra opptak i erfaringskriv til nestleder - Hegli må få bankkom til å sende ut mail om kvitteringskjema

082 Status for komiteene (20 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom:

Hadde blåtur, var veldig bra, hybel til hybel til helgen, quiz på mandag med full påmelding. Begynt å planlegge intern blåtur til våren, kan være lurt for de andre komiteene å starte nå og mtp flybiletter. Kjøre ut resten av søknadene om penger. Semesterplakat hadde vært kult (oversikt over alt som skal skje ut semesteret som kan henge opp)

Bedkom:

Bookingrunden er vekt liv i. WS idag elr imorgen. Bedcrawl var i går, tror det gikk fint. Rydda trello Snakket om sammarbeid med andre linjeforeninger.

Dotkom:

Strukturert komiteen til prosjekter/domener. Fordelt nye og gamle inn på disse. Bedrifter, design, events osv. Fiksa kvittering igjen

Fagkom:

Tatt imot de nye medlemmene, virker som de begynner å bli komfortabel Imposter syndrom temakveld forrige uke, veldig populært. Usikker på om det går litt utenfor fagkom sitt virke, bør snakke med bedkom om det Holde seg mer til tema, elrs blir d basically en press. Kurs med capra imorgen

Prokom:

De nye er good. Overaskende bra kvalitet på det som blir mekka. Brekkehelg, var bra. Kommer mye kult. Skal prøve ut notion til intern wiki

Trikom:

God S. Middag med venner i dag, alt er orga der. På fredag er det beeriokart. Søndag er det gjenbruk og byttedag. Handla i går, prøvd å få bedre system på at innkjøpsansvarlig skal se i boden hva som faktisk trengs før man bestiller. Unngå svinn Nibble har vært nede. Dritt. Går ikke legge inn penger på saldo. Mulig det er stripe, men øk er uenig.

Økonomiansvarlig:

Masse nye økanser Fått betalt mange ITEX-kvitteringer. Vært mye surr rundt kvitteringskjema fra onlinepotten. Skal ikke markere onlinepott-søknadder med komite som søker, men "onlinepotten" Fikk en mail fra sebbi ang. hvor mye penger som brukes på komitefolk. Skal revidere budsjett i November. Møte med thilde og abakusøkanser. Snakka om idi-potten, ie o.l. Ønsker å få mer skriftlig, så det er lettere å budskjettere med. Møte til helga som går til budsjettering. TODO Videresende mailen til sebbi til HS.

Nestleder:

[Status fra Backlog, OIL, Appkom, nodékomiteer, FeminIT, Debug, Output og RFK] Admin

Leder:

Planlagt møte med administrasjonskollegiet. Fikk samme ordstyrer som vi hadde i fjor. Ordna formaliteter til genfors. TODO Alle minne komitelederne sine på å legge inn årsberetning TODO Alle skal melde at alle skal holde av datoen til genfors Skal på oppstartsmøte med NTNU etterpå, muligens prat om neste fadderuke, usikker Prøvd å planlegge møte med IDI

083 Interkom (10 min)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer]
Nada

084 Status generalforsamlingen (10 min)

[Går over status til de forskjellige vedtektsendringene vi ønsker å ta opp] Tenker å kjøre endring av betegnelser som første sak på dagsordenen

Tillitsvalgt (Karan og Sondre)

Den er good. Se litt på om det skal skrives inn om nodekomiteer. Usikker på hva de skal gjøre mtp, redefinering av komite/nodekomite. Tar saken om endringer av betegnelse av komitter først da denne påvirker denne.

Endring av betegnelser på komiteene våre (kjerne, node, osv.) (Henrik og Robin)

Ikke gjort noe mer siden øov

Regler for medlemsskap (Anders og Maiken)

Fikset litt opp i presentasjonen (var litt tilbakemelding på denne)

Frister til å trekke seg fra styrerep rollen for å stille til ny rolle (Carolina og Robin)

Good

Nodekomite kan stille til HS (Robin)

Bærer preg av komite-betegnelse også

085 Arrangementstekst på Engelsk (5 min)

[Vil vi ha det?] I: Jeg syns at på kurs og presser som blir holdt på norsk bør det stå at det ikke holdes på engelsk

I: Så og si det samme som over. En eller annen default-tekst. Skrive på engelsk der det går.

I: Sosiale arrangementer som Tri- og arrkom, burde man ha hele teksten på engelsk og K: Enig, Hvertfall en oppsummering

I: Godt poeng om at OW er på norsk K: Enig. Isåfall på nye.

I: Fint at man bare blir litt mer bevist på det. Også ikke alt som være på norsk

I: Veldig fint om bedriften har noen som er komfortabel med å presentere på engelsk, men kan påvirske kvaliteten av pres/kurs hvis det er noen som ikke er så komfortabel med det K: Tenker det er innafor at de ikke må ha det på engelsk, bare at vi oppfordrer til at de som kan legger opp til det. K: Kan hende det er noen bedrifter som like gjerne vil ha det på engelsk, om de f.eks er internasjonale. SV: Helt enig, tenker bare at vi ikke burde pushe bedriftene til å ha det på engelsk, men heller nevne at det hadde vært

Alle er enige om at dette er noe vi burde gjøre, og oppfordre til

000 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

Sosiale medlemmer på kurs

På impostor var det folk som ikke var fullverdig medlem.

I:Første jeg hører om det, ikke bli tatt opp K: Hvis man sjekker av alle medlemmer, får sosiale medlemmer tilgang, burde sjekke av alle klassetrinn

I: Ta videre til fagkom, kjempedumt.

Saksopplysning: Ikke satt regler på arret. Dette må gjøres eller så kan hvemsomhelst (f.eks abakus) melde seg på.

Skal vi(HS) gå over til notion?

I: Ja. Vente til hvordan vi gjør det med orging med alle andre.

Påminnelse: bare å spørre bankkom om budsjett

I: Bankkom liker å få mail fra engasjerte folk

Teambuildingstøtte

I: Anders fikser. TODO Anders - slutte å være klyse

TODO´s

[Skriv opp todos som har oppstått i løpet av møtet her. Fint om man rekker å ta en gjennomgang av todo´s når møtet er ferdig]

  • [ ] Videresende mailen til sebbi til HS.
  • [ ] Alle minne komitelederne sine på å legge inn årsberetning
  • [ ] Alle skal melde at alle skal holde av datoen til genfors
  • [ ] Anders må slutte å være klyse

Diggepunkt

[Alle må digge noe]

Møteevaluering

[Ris/ros til hvordan møtet har gått]