Møtetidspunkt: 10.15
Sted: Gamle Elektro G022

Servering og referering:
1. ref: Carolina
2. ref: Njål
Servering: Carolina

Straff:

Tilstede: Alle

Mangler:

Innsjekk

[Hvordan har dere det?]132 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

Inkalling: goodie

Servering: gucci

Referat: gOOD!

134 Status for komiteene (20 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom:

 • Påmelding julebort forrige fredag, OW krasja så det var et godt tegn.
  • Casino søndag, en del som ikke møtte opp men ellers veldig gøy, virket som folk koste seg.
 • Pirbadet i dag, det blir bra!
 • Julebord neste uke, planleggingen er asjur

Bedkom:

 • Ferdig med siste bedpres så ikke så mye som skjer, men godt i gang med booking
 • Starta å planlegge blåtur
 • Skal ha fellesmøte med fagkom i morgen

Dotkom:

 • ikke så mye å oppdtarere om, vi jobber
 • Har funnet ut at ved feks. åre-påmelding så er det ikke serveren som er problemet, botlenecken ligger på gamle ow.
 • s: Kommer dere til å fjerne gamle ow
  • Tror ikke det
 • s: noe mer status på vineyard?
  • nei

Fagkom:

 • Fikk besøk av økans sist møte, var hyggelig. Informerte om økonomi, prisøkning og slik
 • Har hatt kurs med ITERA sist uke, og Nav i går. Full påmelding på begge!
 • Siste bedriftskurs i går, men har fortsatt eksamenskurs i algdat, abakus tar det. ITGK er også stempla.
 • Snakker om stressmestringskurs med hunder
 • Booking runden, vi får ikke til kurs med abakus

Prokom:

 • Har fått flere sløyfer, og startet en merch konkurranse der folk kan sende inn genserdesign og man kan stemme på det nye designet
 • Har valgt årbok-ansvarlig. Ta tema til komiteene! Håper på å ta bilder i februar. Håper å få boka ut i løpet av vår-semesteret

Trikom:

 • Har hatt strikk og drikk
 • skal ha vors før julebord neste uke
 • Pepperkaker og baileys neste fredag
 • Masse julegreier som kommer
 • Diskuterer hvilken julekalender de skal vise
 • Diskuterer innhandling før jul, har en tendens til å bli svinn hvis man handler inn mye før ferien. Tenker typ at man ikke trenger å kjøpe inn pk når det er mye monster. Folk har blitt flinkerer til å se på dato når de setter ut varer
 • Venter på å bestille sofaen til vi får fikset nytt kort

Økonomiansvarlig:

 • Ferdig med budsjettforslag, har møte mandag om to uker (på R8)
 • Bestilt nye bankkort, til Trikom og OIL.
 • Ikke så mye mer enn budsjettering og forberedelser til det

Nestleder:

[Status fra Backlog, OIL, Appkom, nodékomiteer, FeminIT, Debug, Output og RFK] - Ikke så mye, gjort mye admin. Bra at flere fra HS svarer på mail - Snakka med hjelp-ntnu om magnet til døra på kontoret, de trenger k-sted-adresse. Vet noen hva dette er?

Leder:

 • Brukt uka på oppfølging, prating og bare sett at ting går som de skal
 • Signerer det økans ber han signere (jailern)
 • Har bare vært mange små ting

135 Interkom (10 min)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer]
- Noe oppdatert om bod-rydding?

SV: backlog ville ikke ta det, ikke noe de ville bruke tid på

SV: Snakket med Tihlde leder igår, de var gira på å bare leie en container og så drar alle samtidig

SP: Skal vi gjøre det samtidig? SV: Tanken var å ha containeren i tre dager, så ish samtidig, men ikke at alle står i boden samtidig

136 Planlegging/koordinering av arrangement på tvers av komiteer i Online. (Kalenderkræsj 2.0)(15 min)

[Slik vi ser det nå har vi to utfordringer når det kommer til Onlines sine arrangement

 • Overlappende arrangementer som krysser ulike komiteers virke.
 • Det er basicly fritt fram for å legge til arrangement i kalenderen, dette medfører at kalenderen blir så full som mulig.
  • I 2022 er det per idag totalt 200 arrangement på OW, i 2019 var det 160

Dette fører til:

 • Interessen for arrangement blir dårligere. Tilbudet er for stort.
 • Det ser dårlig ut for Online når det kommer til arrangement med eksterne og da i hovedsak bedrifter.
 • Det brukes jevnt over mer penger, noe som er med på å bidra til at de større og allerede dyre arrangementene blir dyrere.

Forslag:

 • Vi trenger konkrete tiltak, god kommunikasjon mellom komiteer mener vi ikke vil løse dette
 • Vi mener at komiteene med fordel kan tenke nøyere gjennom/samkjøre med andre komiteer, hva slags arrangement som samsvarer med komiteens virke
 • Et felles semestermøte med ledere fra hver komite hvor det planlegges hvem som skal arrangere hva og når for det kommende semesteret
 • Vi foreslår at det tildeles dager til komiteer på lik linje som bedkom og fagkom har fått «tildelt» tirsdager og torsdager. ]

SP: Så du tenker at arrkom, feminIT, trikom burde ha færre arrangementer? SV: Alle SP: Fagkom og bedkom og? SV: Jeg mener at siden vi bidrar med inntekt bør det diskuteres

I: Jeg har snakket med om dårlig påmelding, det stemmer jo ikke at det er dårlig. på 90% av arrnagementer er jo påmeldinga bra S: Er det dårlig påmelding om det er 3 mindre plasser? Sr: Jeg syns det.

I: Jeg syns ikke inndeling av dager er så viktig, vi i fagkom har hatt kurs på mandager og onsdager som blir fulle. Men er enig i at et møte mellom lederne kunne vært bra K: Jeg er enig i at vi ikke skal dele inn.

I: Jeg forstår at fagkom og bedkom sine arr er viktig fordi det er inntekt, men jeg syns alle andre arr vi har er like viktig. Det vi jobber for er jo å inkludere alle. Selv om det bare er 3 påmeldte er det fortsatt viktig.

I: Jeg er mye enig i det med antall arr og jeg føler ikke at det har vært noe særlig dårligere påmelding. Føler også mtp overlapp at arrkom ikke bare vil ha rølpefest. Ser ikke problem med at arrkom skal ha quiz, men kan snakke med Trikom. Er enig at bekk-datoer og fagkom/bedkom skal prioriteres.

I: Jeg føler ikke påmeldingen har vært dårlig, itillegg så er høst-semesteret mye kortere og at det derfor blir mye mer kompakt med arrangmeneter og kurs/bedpresser. K: Ja høsten er kortere og våren er lengere, men føler folk fyller opp like mye uansett

I: Før så måtte vi invitere årstrinn direkte for å fylle opp, nå er det generelt mye bedre. Ser også at det er veldig bra påmelding på de fleste arrangement, og også enig i at selv om et arr bare har 3 påmeldte er det bra for de 3. Fokuset vårt er jo å arrangere ting for alle onlinere

I: Jeg syns alle arrangementer er kjempe viktige, men om at påmelding blir veldig dårlig kan det bli upopulært for bedrfiter å ha bedpresser hos oss. K: Ser poenget, men ser ikke en grunn til å ta tiltak for det allerede, når det ikke er et problem vi har nå. Hvis det går dårlig et semester kan man redde seg inn neste semester. Ikke vits å ta tiltak før det

S: Har det vært dårlig på mange bedpresser? SR: Ja litt, vi møtte bleste mye og åpne for lavere trinn. K: Er det dårlig da?

I: Kan prikkereglene ha noe med det å gjøre? At folk ikke vil melde seg på venteliste fordi de kan plutselig få plass, få prikk, og så ikke kunne melde seg på ting som feks.Åre K: Jeg har hørt om folk som ikke vil stå på vente liste pga prikk. Men tror det er vanskelig å gjøre noe med prikkregler K: Syns prikkreglene gjør mer godt eller vondt. Om man er kjent med prikkreglene vet man at man kan melde seg av venteliste.

I: Det er fair at vi må tenke på påmeldingstall og sånn, men det er ikke dårlig påmelding nå. Det er ikke vits å fokusere på inntekt med å kutte ut andre arrangementer, hva skal vi med inntekten da? Føler hvis det skal kuttes bør alt kuttes likt

I: Høsten i fjor tok bedkom og fagkom arr sammen med typ bedcrawl. Slike tiltak kan være med å redusere hvor full kalenderen er.

I: Nå er det mye diskusjon rundt påmeldingstall, men diskusjonen er rundt kalenderkræsj. Syns vi kan snakke om hvordan vi kan forhindre så stappa kalender.

I: Tenkte man kunne satt seg ned mellom alle komiteer, kunne fått til neste semester. Og så se om det er store arrangementer en dag skal de andre ta hensyn til det og ikke ha store arrangementer i nærheten av det

I: Nå har diskusjonen gått i en retning, men et annet viktig poeng er om vi kan bruke mindre på de små arrangementene og mer på de større. K: Dette synes jeg ikke har noe med denne saken å gjøre. K: Det er to forskjellige budsjettposter, både julebord og Åre har egene poster. Hvis man skal endre på det må budsjettet endres, har ikke noe å si hvor mange andre arrangementer de har

I: Ønsker en bedre koordinering når vi fyller opp kalenderen. K: Backer helt at man har et felles semestermøte. Men også når vi har fylt opp kalendern er det bare å sende en mail og si ifra, istedenfor å gå rett på å kritisere det.

I: Backer semestermøte.

SP: tenker vi da at vi ikke kan sette arr inn i kalenderen før vi har hatt semestermøte? SV: Kan jo være at dere setter det inn, men kan endres etterpå I: Kan være et problem med tanke på at ikke alle komiteer planlegger arrangementene sine samtidig eller over like lang periode K: I oil vet jeg ikke om det hadde funket å planlegge over hele semesteret. Tar det veldig fra uke til uke basert på hva folk er gira på å prøve ut K: Som regel så går det fint om det er to arrangementer som kræsjer litt, komiteene snakker som regel sammen om det

I: Ser ikke helt hvor bekymringa over økonomi kommer fra. Samfundet har blitt dyrere, alt koster mer penger. Vi må bare betale det det koster, kan ikke gjøre noe med priser K: Jeg syns det er veldig vitkig at vi har de lavterskel tingene også, det er der vi ofte plukker opp de studentene vi ikke ser så ofte. K: Jeg er enig i at vi må forvente å betale for ting, men det er lov å tenke på hva som er verdt å bruke penger på gjennom året. Kan tenke på om det skal brukes penger kontinuerlig eller isolere det mer. Unødvendig å ha gratis middag på alle arrangement

I: Det eneste som er satt i stein som tar president over alt er arrangement med BEKK, men utenom det syns jeg det er en god løsning det som ble presentert i stad, et slags fordelingsmøte. Jeg syns vi burde fortsette og snakke om løsninger ikke problemene. K: Jeg ville også bare nevne når det kommer til gratis ting, så handler det også litt om om vi har overskudd fra tidligere arrangementer.

I: Jeg foreslår at vi tar et møte ila uka med de arrangerende komiteene for å finne ut hvordan de vil håndtere fordeling. Tenker det viktigste er å unngå at store arrangementer faller nært hverandre. Hvis det er noen som OIL der det ikke passer å planlegge for et helt semester er ikke det så farlig.

I: Det er også viktig å huske at vi bare kan snakke med hverandre

I: Til de som skal på møtet, noen av komiteene har litt mindre orginale arrangement. Så pass på å ha litt rom til nye kreative arrangementer undervegs.

K: Jeg tenker at om vi får holdt det møtet så er dialogen startet.

138 FIF-møte erfaringsbank (7.329πe min)

[Beta har begynt å utvikle en løsning og foreslår en nettsideløsning med info om bedrifter vi kan dele med hverandre. Til slutt kom vi fram til at vi lager en slack kanal hvor vi diskuterer hva planen er videre. Om de skal fortsette å bygge på denne nettsiden eller om vi kan finne andre løsninger. NTNU trenger en representant i denne slack kanalen som jeg har fått ansvar for å finne.]

I: Trenger en person som kan ta ansvar for å sette ned foten og arrangere mot dette

Vi har funnet en person som er ansvarlig.

139 største rollen i HS er nå ledig!! Blæsteansvarlig (5 min)

[Blæsteansvarlig skal tre av:smiling_face_with_tear: og trenger en overtager. Den ansvarlige må vite hvordan man copy paster i et excel ark og må kunne alle månedene i året. Stillingen ser veldig bra ut på CVen!]

Vi har fått ny blæsteansvarlig.

140 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

I: Ridderside, vi budre ha oversikt over hvem som er riddere K: burde lages wiki-side

I: Angående svinn på kontoret, det kunne ha hjulpet å ha en plakat der det står hvor mye vi faktisk taper på kiosken K: Har hørt at folk bare tar brus uten å betale for det fortsatt K: Vi taper alt for mye K: Backer definitivt å ha plakat når vi taper så mye

TODO´s

[Skriv opp todos som har oppstått i løpet av møtet her. Fint om man rekker å ta en gjennomgang av todo´s når møtet er ferdig]

Diggepunkt

[Alle må digge noe]

Møteevaluering

[Ris/ros til hvordan møtet har gått]