Møtetidspunkt: 12.15
Sted: A4 somewhere (Stay tuned på slack)

Servering og referering:
1. ref: Magnus
2. ref: Ingeborg
Servering: Henrik

Straff:

Tilstede: Alle

Mangler:

Innsjekk

[Hvordan har dere det?]141 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

 • Ikke godkjent innkalling
 • Servering meget godkjent
 • Referat er ute og godkjent, litt sent (egen sak om dette på eventuelt)

142 TODO´s fra forrige møte

143 Status for komiteene (20 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom:

 • Tok opp kalenderkrasj
 • Tar opp sin egen plan på arr for våren
 • Pirbadet forrige onsdag
  • stor suksess, ingen skader
 • Pizzakveld i går
  • litt kaos og mye folk. Litt utaknemlige folk, men greit
 • Thanks giving AVLYST, fryktet lav påmelding pga pris og tidspunkt
  • Lokalet planlegges å heller brukes til vinter OL
 • Julebord i morgen <3
  • Alt er klart, sender ut mail til alle om oppførsel på arrangementet

Bedkom:

 • Lite som skjer, ingen arrangement
 • TechTalks har kommet videre, det er bra
  • Bør få til å fikse kontrakter før jul
 • Fellesmøte med fagkom
  • Bra for å sikre god kommunikasjon fremover
  • Mange gode punkter

Dotkom:

 • Bytta CSS rammeverk
 • To stykk begynt i ordentlig jobb
  • ikke helt heldig for redwine, men nye satt på det så er håp
 • Ny person satt på backend
  • Han er flink, det blir bra

Fagkom:

 • Rolig nå, det er nice
 • To eksamenskurs igjen
  • Algdat, ITGK
  • Abakus orger algdat
 • YOGA/Stressmestring i desember kanskje
 • Hadde fellesmøte med bedkom
 • Punkter fra fellesmøte:
  • Kom frem til å ha felles workshop for idemyldring om arrangement
  • Dette vil forhåpentligvis gjøre bookingprosessen bedre
  • Samkjøre tidligere med abakus fremover
 • Nabla vil mest sannsynlig være med på kurs til våren

Prokom:

 • Ikke så mye
 • Hadde brekkehelg
  • Offline neste uke
 • Midtsidebilde i neste utgave
  • Veldig lite bilder her
  • Blæste bedre neste gang kanskje
  • Kanskje muligheter å legge til bilder fra julebord
 • Prokom har egen snap for midtbilder
  • Her kan bilder sendes inn, kan også sendes inn på andre plattformer
  • snap id: prokom_midtside
  • Vil forhåpentligvis føre til flere bilder blir sendt inn
 • Masse bra innspill på merch-konk

Trikom:

 • Hadde julebord lørdag, veldig kos
 • Har kjøpt bokser for oppbevaring i boden
 • Arrangerer julebordvors i morgen
  • Litt lav påmelding

Økonomiansvarlig:

 • Gjort om masse MVA meldinger fra mars til nå
 • Budsjettforslag er klart for mandagen
  • Åpent budsejettmøte neste mandag, møt opp her!!
 • NB, budsjettet kan fortsatt endres. Ikke satt enda.
 • De aller fleste har fått mer penger.
 • Generelt mye IDI-støtte igjen
  • Trikom kan ha frokost i eksamensperioden f.eks
 • Saker som sendes inn på forhånd stemmes over

 • I: Blæste mer om åpent budsjettmøte kanskje?

  • Ja, mulig, det kan vi få til
 • I: Siden vi har mer igjen, kan vi ikke bruke disse før våre egne penger
  • K: Ikke innafor å bruke det på alkoholrelatert
  • K: Må søkes om for å kunne brukes
 • I: Informere videre om at IDI-potten kan brukes hyppigere kanskje?
 • I: Må være nok deltakere og det må søkes om for å få IDI-støtte
 • I: Om det skulle være noen ønsker å søke om IDI-støtte bør det komme inn før 1. desember til økans.

Nestleder:

[Status fra Backlog, OIL, Appkom, nodékomiteer, FeminIT, Debug, Output og RFK]

 • Prøvd å finne ut av magnet til døra på kontoret
  • Lang prosess, mailing med IDI ++
 • Meldt inn døra til A4 (den ved heisen), tror den er fikset nå.
  • Folk kom seg ikke ut
 • IDI har satt inn stoler i A4-boden,
  • K: Trikom: La disse stå intil videre. Ser hva som skjer

Leder:

 • Prata med IDI om rombooking fremover
  • Mailing med IDI, er litt vanskelig å vite hva det blir til
  • Kanskje mulig å få hjelp fra de om booking til møterom til våren
 • Pratet med backlog om "prosjekt Marathon"
  • Blir mest sannsynlig et prosjekt i backlog
 • Generelt roligere i Online for min del

144 Interkom (10 min)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer]

Ingen saker

145 Status ITEX-opptak (10 min)

[Status på opptaket til ITEX, kandidater, søkere, headhunting etc]

 • I: Ligger ikke svar på driven
 • I: Endre lenken på blæst til korekt lenke
  • K: Skal se på dette

146 Status Velkom-opptak (10 min)

[Status på opptaket til Velkom, kandidater, søkere, headhunting etc]

 • Alle skjemaer virker
 • Utsatt fristen

150 Øking av jub-sparing

 • Per idag sparer vi 30k i året for neste jubb
 • Var veldig dyrt forrige jubb
 • Tenker å øke sparingen fra 30K til 50K
 • Er det genfors-sak å øke denne sparingen?
 • Skal denne økes til 50K?
  • K: Ja, alt annet øker
 • S: Hvorfor ble ikke det tatt opp på genfors
  • K: Ble ikke tenkt på, glemt i alt annet
 • S: Hvor kommer resten av støtten fra, (Det vi ikke sparer selv)
  • K: Støtte og sponsor
 • S: Må dette tas opp på genfors?
  • K: Nei må ikke, men siden det er såpass fast og stort kan det være lurt
 • I: Kjedelig om det er dyrt jubb
 • I: Legg inn i budsjettet nå, om folk er uenige vil det evt. bli genfors sak
 • I: Nevne at det er økt på neste genfors

151 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

Årboktema

 • Vi trenger årboktema innen 1. desember

Booke badstue i eksamensperioden

 • Barstua har tilbud for linjeforeninger
 • I: Hva med Havet?

  • K: Prøvde å ha der i våres, ble avlyst av dem
 • Trikom og arrkom fortsetter dialog rundt å arrangere dette

Frist for publisering av offentlig referat

 • Ny frist: 23:59 på kvelden to dager etter møtet
  • Eks: Fredag 23:59 om møtet er onsdag kl 12

Sukkerhus som vorssted

 • Var på ball forrige uke, sukkerhuset var veldig bra og kan brukes

 • I: Stor pågang der, vanskelig å booke

 • I: Må også huske å bruke realfagskjelleren
  • K: Funker veldlig bra til styrevors med mange

Lang og tro dalje

Deles nå ut på genvors på våren, hva er praksisen?

 • I: Står litt div på wiki
 • I: Praktiseres: Gjennomført 5 semester.
 • Robin og Anders ser på hvordan dette er formulert i forhold til hvordan det praktiseres

Stormøter

 • Vil vi har mer enn et stormøte i semesteret?
 • Kan holde mer felles for de som ikke har HS-rep
 • Anders prøver å invitere ledere til møte et par ganger fremover, ser ann pågangen
 • Er litt opp til hvem som er leder og ikke bare hvilken komitee.