*Møtetidspunkt:* 14:15-16:00 
*Sted:* A3-117

*Referering:* 
 1. ref: Milla 
 2. ref: Anders 
 
*Servering:* Sindre 

*Tilstede:* Milla, Sarmi, Henrik, William, Sindre, Thea, Anders og Thomas (Mari kommer litt sent)

*Ikke tilstede:*  Mari første timen

*Straffer:* 
## Innsjekk 

## 784 - Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke 

Godkjent 

## 785 - Status for komiteene (20 min) 

#### Arrkom: 

- Valgt ny komiteleder som ble Helena 
- Jobber med veldedighetsfesten, litt tight nå men det skal nok gå fint. Skal finne ut hvilken veldedig organisasjon vi skal gi til i kveld. 


#### Bedkom: 

- Har ledervalg neste uke 
- Må velge ny bedkom økans
- Fikser veldedighetsspons fra bedrifter
- Bedcrawl i morgen, bra påmelding

#### Dotkom:

- Fortsetter å jobbe med OW som vanlig
- Skal velge alle de nye rollene i dag på møte


#### Fagkom: 

- Ikke til stedet

#### Prokom: 

- Hatt intervjuer med alle kandidatene for suppleringsopptaket. 
- Brekkhelg nå til helgen
- Må velge ny økans etterhvert

#### Trikom: 

- Har valgt ny leder: Frida
- To fra trikom som har skrevet seg på kandidatlista

#### Økonomiansvarlig: 

- Styret masse med Sit siden vi betaler bodleie til de. Vi lå bakpå litt siden de bytta system.
- Fått tilbake revidering fra Abakus, de fant ikke så mye feil <3 Ikke noe som kommer til å påvirke regnskapet særlig
- Ikke hørt noe fra IDI ang støtte i år, som er litt rart - Abakus har dog helelr ikke hørt noe. 
- Over halve bankom skal fort byttes ut, så det er viktig å få gjort dette litt fort.
- Budsjettmøte i morgen, men ikke fått noen kommentarer på noen ting. Det blir digitalt, hyggelig om folk møter opp her.
- Issue med gjenåpningsfest, Ramm tok på seg det økonomiske sist siden han var økans og i Arrkom på likt. Det er veldig mye å styre med siden vi legger ut for alt og fakturerer IDI senere. 
  - Blir mye å gjøre, så vi er nødt til å finne en løsning på dette. Ønsker ikke å lære opp en ny person bare for å ta dette arrangementet, men tar en runde på dette på søndag. 
  - William kan ta det dersom betalingene er før sommeren siden han går ut. 
- Thea: Har vi et sted å ta penger for LTT daljer?
  - Milla: Jepps <3


#### Nestleder:

- Har fikset riddernominasjoner, vi må begynne å fordele det etterhvert
- Har snakket med grupperinger og nodekomiteer og fått oppdateringer
  - Har fått gode tilbakemeldinger på at folk føler seg sett

##### Seniorkom
- Siste møte før genfors, her skal alle nye medlemmer med.
- Nye har fått signert taushetserklæringer
- Skal se på budsjettering for interessegrupper snarlig
- Startet opp prosjektene litt nå
- Snakket med Dotkom om en egen side for å kunne "promotere" prosjekter. 

##### Velkom
- Vi har hatt 3. møte og kommet godt i gang
- Har snakket med Abakus og Tihlde om Pirbadet
- Snakket med PSI ang leie av Samf
- Skal ferdigstille en tidslinje for Fadderuken så snart som mulig. 

##### Appkom
- Skal ha ledervalg 23. feb

##### RFK
- Kan holde (endelig) åpent uten å ha restriksjoner
- Genfors 21. mars

##### Ekskom
- 2. klassingene har valgt Hanna og Silviu som leder og nestleder 
- Alle har fått pengene sine tilbakebetalt, så vi er egentlig ferdige med vårt arbeid.

##### ITEX
- Har sammen med bookingrunden blitt enige om bedrifter
- Har diskusjon om 3.kl kan få plasser som er ledige
- Blir en bra tur!

##### Output
- Har sjekket ut lokaler på Buran
- Det står bra til! 

##### Jubkom
- Endelig fått åpnet påmelding til banketten og det gikk veldig bra
- Venter på penger fra IDI
- Jobber med å ferdigstille alt 

##### OIL
- Ting går bra, har arrangert litt diverse
- Valg i morgen, flere har vist interesse


##### Debug
- Logo, artikkel og knapp er ute
- Skal ha kake på kontoret snart
- Skal ha valg av leder neste møte
- Lager en how-to til komiteene som sendes ut snart
- Oppdatert vedtektsforslag


#### Leder: 

- Har vært i møte med IDI med blant annet Heri og Kristin, og Abakus og Tihlde
  - vil få sosialt tilbud til studenter som ikke er på campus i regi av linjeforeningen - noe som er vanskelig for oss. Hvordan får man kontakt med dem?
  - kontakten kan gå gjennom fag i stedet for hvem som møter opp på skolen
  - Kom et forslag om å ha en fagkveld i regi av IDI - dette kan bli kult, men usikkert om det treffer så mnage i den faktisk målgruppen. 
    - Williboy blir ansvarlig for dette blandt studentkontaktene.
- Har møtt organisasjonskollegiet: Odin og Nina som skal være ordstyrere 


## 786 - Interkom (10 min) 

## 787 - Genfors oversikt(10 min)
[Hva gjenstår]

- Sjekk slack, ble lagt ut en oversikt over hva som gjenstår. Fristen for å ferdigstille vedtektsforslag osv er i dag.
- Årsberetninger må fikses og helst i dag.
- Gå inn på presentasjonen og sjekk at alle sine saker er riktige. 
  - Fikk tips fra Orgkollegiet med grønn og rød skrift som viser frem de tingene som endres. Spesielt hvis det bare er veldig små endringer som skal til. Type seniorkom hvor det er et ord som endres. 
- Thea: Har mari fått årsberetning fra datakam?
  - Sarmi: Nei
- Sindre: Regnskapet skal godkjennes på genfors?5
  - Budsjettet: det nye budsjettet må gås gjennom og godkjennes, må nok gjøres av det nye styret.
- William: Det med endring av parafering vil endre konstituering til genfors, burde høre med orgkol med hvodrdan dette best kan gjøres. 
  - Sindre tat en titt på det med de.
- Milla: Har vi ikke møte neste Onsdag?
  - Sindre: Tror nok ikke vi trenger et møte før genfors. Kan sikkert møtes for å jobbe litt sammen dersom det er behov for det.
- Erfaringsskriv 
  - Noen har ikke gjort det (kremt William)
  - Legge inn på OW innen onsdag
- William: Det har pleid å være en stream av genfors før i tiden når det ikke var rona. Blir det det i år? 
  - Sindre: Kan sikkert finne ut av noe med dette hvis det har vært vanlig før. 
- William: Kan man stemme digitalt?
  - Sindre: Alle må være til stedet for å stemme. Man kan stille digitalt, men blir ikke lagt opp til at folk kan være med på diskusjon eller stemme digitalt. 
  - Thomas: Blir håndtert slik at kun de tilstede kan stemme, og det blir oppdaget om det blir avgitt stemmer fra folk som ikke er i rommet. 
- Sindre: Foreslår noe Pizza i 19-tiden. Slenger ut noe form når vi begynner med hva folk ønsker seg og allergener.
  - Thea: De må kanskje vite at det kommer en stor bestilling?
  - Anders: i 2020 så ble det slengt ut et form om matallergier og så ble bestillingen sendt i det genfors startet. Men lurt å gi beskjed på forhånd.## 788 - Retningslinjer (10 min) 
[Går over endringer vi vil gjøre i retningslinjene.]

- Anders har noen forslag til endringer:
  - legge til litt på periodiske komiteer
  - LTT står at skal deles ut på julebord og jub, tar det på genfors nå, men neste gang kan man dele ut på julebord eller immball hvis man vil det. Skal deles ut på en passende høytidelig anledning. 
  - Rar formulering av hva HS skal gjøre under komiteeopptaket, så burde skrives litt om her.
  - Det står fakultetet IME istedenfor IE i retningslinjene. 
- Thomas: Skal det stå styremedlem eller styrerepresentant? 
  - Sindre: Kommer an på hva som skjer på genfors
- Det er jo fort nå man tenker over hva som burde og kan stå i retningslinjene våre siden man ikke vet det når man kommer inn. 
## 790 - Prikkregler 
- Arrkom ønsker at dersom man ikke kan delta (uansett når) så skal man si fra fordi det kan medføre at du ikke får prikk hvis det løser seg på en grei måte, feks noen på venteliste kan ta plassen. 
- Bedkom/fagkom ønsker at det blir mest mulig likt. 
- Sarmi: Lener seg mot bedkom. Hvis det er kun en på venteliste og ingen kan, får de på venteliste også prikk? Siden de ikke har valgt å melde seg av arrangementet. 
- William: Prikkereglene burde spesifikt nevne at man burde si ifra dersom man ikke kan komme selvom dette vil føre til prikk. Det gjør det mye lettere for arrangørene enn at man bare ikke møter opp. 
- Milla: Viktig å tydeliggjøre at dersom man er på venteliste og ikke har meldt seg av arrangementet - så kan man risikere å få prikk hvis man plutselig får plass.
- Henrik: Hvis du får prikk uansett så gidder man kanskje ikke si fra om at man ikke kan komme
- Sindre: Litt på det med at OIL ikke har fått sagt sitt så tror jeg vi burde få med de på diskusjonen. 
  - William: De var med på det første møtet hvor vi gikk over hele tingen, de har bare ikke vært med på diskusjonen over akkurat dette punktet. 
  - William: Nå er jo alle i mot dette da, så er det vits å ta med OIL i akkurat dette punktet nå? 
- Thomas: Det høres ut som Arrkom har en kultur hvor man er rimelig snille på ting hvor det er mulig å ordne det. Så dette vil vel i teorien gå i mot prikkreglene?
  - William: Ja. men er dette noe særlig problem da? Så lenge man passer på situasjoner hvor det ikke er deltaker sin feil. 
- De nye prikkreglene er G O D K J E N T ## 791 - Eventuelt (10 min) 
- Møtetid første møte nye. Forslag om fredag 4. kl 14 
  - Smack boom
- Inn-ut blir i 18-tiden
  - Ideer?

## Møteevaluering 

## Diggepunkt (5 min)