HS-møte 26/01-22

Møtetidspunkt: 12:15-14:00
Sted: Rill

Referering:
1. ref: Sarmi
2. ref: Thea

Servering: Sarmi

Tilstede: Sindre, Sarmi, Thea, Anders, William, Mari og Thomas

Ikke tilstede: Milla

Straffer: Sindre

Innsjekk

760 - Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

Sen innkalling og bra referat fra forrige uke. Servering godkjent!

761 - Status for komiteene (20 min)

Arrkom:

 • Ting går sin gang
 • Skal snakke med Output
 • Ikke noe nytt angående Årebetalingssummen
  • Ramm skal ta kontakt med arrangørene

Bedkom:

 • Bedpres med TietoEvry gikk veldig bra (100 deltagere)
 • Ny bedpres med Accenture imorgen (81 deltagere)
 • Ser på fornying av kaffeavtalen

Dotkom:

 • Fått en del mail om ting som ikke fungerer på OW
 • Første arbeidskveld var på søndag, gikk veldig fint!

Fagkom:

 • Første kurs neste uke
 • Diskutert fysisk gjennomføring
  • Ønsker å få det til der det er mulig
 • Snakket om EPVU, vil bleste EPVUs kurs heller enn å holde eget

Prokom:

 • Få oppdateringer
 • Jobber med designet til nye pins
 • Har diskutert suppleringsopptak

Trikom:

 • Arrangementworkshop på lørdag
 • Skal få til en handletur så fort som mulig
 • Skal diskutere hva de kan gjøre under EPVU
  • Samarbeidsarrangement med Arrkom
 • Noen stjeler panten
  • Må undersøke nærmere

Økonomiansvarlig:

 • Jobbet med budsjettforslag
 • Thomas:
  • Ferdig å redivdere 2021
  • Skal revidere Abakus snart

Nestleder:

 • Skal kontakte nodekomité-ledere fra neste uke for oppdateringer
 • Jobbet med booking av rom
 • Sigrid har tatt kontakt angående rombooking
  • Sindre : Viktig at Eksom blir tatt opp tidligere enn i fjor

Leder:

 • Fikset greier
  • Snakket med Luka om seniorkomopptaket
 • Genfors prep

762 - Interkom (10 min)

 • Thomas
  • Fått en del mail om ting som ikke fungerer på OW. Vet dere om noe annet som ikke fungerer?
  • Mari: Hvilke problemer er det utenom medlemssiden?
  • Thomas: Problemer med å legge til folk i grupper, sende mail til påmeldte på arrangementer. Så fint om dere hører med komiteene deres

Pause

765 - Eventuelt (10 min)

 • IT-dagene kontrakt:

  • William sender mail til IT-dagene fyren
 • Økonomi- og vedtektskved:

  • Sindre: Skal vi legge rette for de som ikke kan være med fysiskt?
  • Alle: Ja