HS-møte 02.05.2023

 1. Referent: Njål Sørland
 2. Referent: Sondre Stokke Møtetidspunkt: May 2, 2023 12:00 PM Servering: Njål Sørland

Tilstede: Njål Sørland, Johanna Wilmers, Sondre Stokke, Ingeborg Elly Skori-Holm, Magnus, Carolina Gunnesdal, Johannes Meldal, Ida Matre

Innsjekk

[Hvordan har dere det?]


060 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

Alt godkjent

062 Status for komiteene (20 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

🎉 Arrkom:

 • Hadde siste møte forrige uke
 • Veldig mange tredjeklassinger som skal på utveksling så mister noen til høsten
 • Booket hytte til Åre
 • Booket Banksalen til Julebord
 • Burde booke styrevors. Kanskje realfagskjelleren

👔 Bedkom:

 • Dro til Oslo sammen med fagkom og møtte bedrifter der
 • Sosialt arrangement med bekk på torsdag. Veldig lavterskel, virket som folk koste seg. Brettspill og musikkbingo, vi drakk opp all ølen :)
 • Hadde jubileumshelg nettopp, mange gamle og nye ble med, VI ER 25 ÅR!
 • Presiserer at det er viktig med offline datoer tidlig neste semester. foreslår 15.september som frist

🖥️ Dotkom:

 • Endre på intern struktur ang prosjekter
 • Hadde retrospekt om hvordan komiteen skal fungere
 • Har tatt i bruk Vipps og vil ordne alternativ betaling på OW
 • Ang diskusjon om Vipps i kiosken: Vi mener kanskje det kan være lurt å beholde nåværende betalingsløsning som alternativ
 • Vi er usikre på hva vi skal gjøre med serverene våre. Vi blir snart kastet ut av NTNU sitt serverrom

📚 Fagkom:

 • Fordelt kurs til høsten innad
 • Funnet ansvarlig til Tech talks, yours truly (Johannes)
 • Begynt å lete etter når de har bursdag
 • Eksamenskurs for Objekt 21. mai
 • Har hatt Notion-kurs og fått positive tilbakemeldinger
 • Skryt fra Ida om at de var tidlig på å booke rom

🖋️ Prokom:

 • SOME-gjengen skal ha møte i morgen
 • Offline slipp forrige uke, siste for semesteret
 • Valg av redaktor neste uke, pluss noen andre roller i komiteen
 • Laget inventarliste av alt som var i boden, veldig nice. Skal opprettholde den i framtiden

Trikom:

 • Har hatt siste møte for semesteret
 • Har fått booka 17.mai lokale for neste år allerede! Da vil vi kunne åpne for 70 plasser, siden interessen var så stor i år!
 • Vi har fått booka trikom hyttetur 29sept-1okt, da skal bedkom også på hyttetur(?) så fint om vi finner en annen helg til hyttetur med ledere og hs ganske snart
 • Skal ha grilling 23 mai og vaffelsteking en dag, og planen er 1-2 lunsjer til avhengig av kapasitet
 • Bytta helt over til Notion, veldig digg å ha alt ett sted
 • Til fagkom: jeg synes notionkurs var veldig nyttig! De var flinke og svarte på det jeg hadde av spørsmål

💰 Økonomiansvarlig:

 • Sett på vipps i kiosken, hatt møte med økans i trikom og appkom. Appkom var poisitv, er bare en eller to aktive som vet hvordan nibble funker. Ikke startet offisielt men har fått et skjema som skal skrives under på
 • Har godkjent søknad til Onlinepotten for OIL og ITEX

👩🏻‍🦰 Nestleder:

 • Skal ha medarbeidersamtaler med komiteledere i morgen, tror det blir nice
 • Har fiksa småting, mail og sånt
 • Hang opp lapp for stillerommet, blir fra og med i morgen

👩🏾 Leder:

 • Svart på mails
 • Vært på møtet med fakultetet
 • Orget ekstraordinær genfors, gikk smud
 • Snakket med milla angående backlog opptaket
 • Fått svar fra professoren som vil bruke Online som case i faget sitt

063 Interkom (10 min)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer]

064 Vipps i kiosken (10 min)

[Trikom skal gå over til vipps (tidypay) i kiosken, når skal dette settes i gang, og er det noen tanker rundt dette? Trenger da en ny budsjettpost for det på høsten. Dette blir isåfall budsjettoverskridelse for 2023 (på ca 2500).]

 • I: Syns vi kan ha en overgangsperiode, men ikke begge deler på sikt pga. vedlikehold
  • Ble tatt opp i dotkom at begge deler kan være en god løsning. Det er enklere å bruke NTNU-kortet og tappe for hyppige brukere av kiosken
  • Når de som kan Nibble i appkom går ut, mister vi kompetansen til å opprettholde det. Det blir og dobbelt arbeid for trikom-økans hvis vi bruker begge.
 • Jeg ser poenget med at det vil være letter med begge, men ser ikke problemet med å kun bruke vipps. Synes uansett vi skal høre med appkom
 • I: Jeg føler jeg ofte ikke gidder å kjøpe fordi jeg ikke har penger på Nibble.
 • Hva ver egentlig hovedgrunnen til å gå over til vipps
  • Mindre svinn
 • Går det ikke å kjøre Android på noe annet?
  • Vi må jo ikke kjøpe et helt nytt nettbrett heller, kan være brukt
 • Det blir jo en overgangsperiode, hvis vi merker at det ikke funker så går vi jo bare tilbake til nibble
 • Når vil dere starte med det?
  • Det beste hadde vært å gjøre det før sommeren, kanskje slutte med Nibble 1. september, så de nye ikke blir vant til det.
  • Den meldingen må komme tidlig nok. Viktig at folk ikke legger inn masse penger på nibble før det forsvinner.
 • Vi får til å sette opp Vipps-ordningen før sommeren
 • Kan man ikke refunde de som har penger på nibble?
  • jooo, men er litt stress med 100 pers
 • Vi burde også ha en plan for hva som skjer med pengene som allerede ligger inne
 • På papiret er kiosken et spleiselag som trikom legger ut for. Sånn jeg ser det er pengene som allerede er på Nibble trikom sine.
 • Vi må si fra tidlig at folk har en sluttdato de må ha brukt opp Nibble-pengene sine på
  • Foreslår vi henger opp plakat i kiosken i tillegg
 • Jeg lurte på den vi får på mail når vi kjøper i kiosken, hvem er det som har lagd den?
  • Appkom?
  • Kunne jo vært en ide å legge inn melding der, men kanskje lettere med plakat

TODO: Johanna - Snakke med appkom ang når man slutter med Nibble og hva som skal gjøres med pengene på kontoene

 • Det ville jo egt vært best å sende ut så fort som mulig, hvis vi allerede vet at det skjer før sommern. Og så komme med en påminnelse på høsten, typ “nibble kommer til å bli lagt ned 1.sept”

065 Støtte fra IE fakultetet (10 min)

[Jeg har vært i møte med fakultetet ang støtte til fadderukene og andre arrangementer. De vurderer å endre på måten de gir ut støtte til neste år (2024) og ønsker noen tilbakemeldinger på det som ble presentert på møtet]

 • Grunnstøtten, hva vil det si?

  • Nå er den 3 000,- Alle vil få det uansett så kan man få typ 100,- per hode når man søker
 • Fordelen med fast pott er at det er forutsigbart, gjør budsjetteringen enklere

 • Var dette kun til fadderukene eller var det IE støtte generelt?

  • Var litt usikkert, men mener det var alle søknader
 • Syns det høres bra ut mtp forutsigbarhet.

 • TODO caro: Gi tilbakemelding til IE om at vi stiller oss positiv til endringen i støtteordningen

 • De har ikke nevnt noe om årets søknader, dette gjelder fra 2024

068 Informasjon 17. mai tog (5 min)

[På linjeledermøtet mandag 17. april ble det bestemt at det skulle lages en rekkefølge for 17. mai toget. Her er for slag til rekkefølgen vi skal gå og oppmøtetidspunkt:

Med tanke på toget har jeg to forslag. Enten stiller alle linjeforeningene opp nede ved marinen, i rekkefølgen til listen, altså 1. nærmest togets start og 36. lengst bak. Et annet forslag er at vi stiller opp foran Hovedbygget, og går samlet ned til marinen. For å gjøre det lettest mulig stiller vi da opp i motsatt rekkefølge foran Hovedbygget. Altså 36. først og 1. sist.Viktig å nevne at vi ble nr.36 på lista]

 • Tror ikke vi trenger å diskutere veldig lenge her. Går jo greit hvis folk går samla uansett

 • Folk er spredt over hele byen, er kanskje lettest å møtes i byen for de som ikke er på Onlinevors

 • Hvor er marinen?

  • Over vannet fra samf
 • Kan ikke si noe på rekkefølgen ettersom den ble random generert

 • Tenker at vi møtes på marinen

069 🔞⁉️🥵

sheesh

070 Backlog opptak til høsten (10 min)

[Milla tok tak i meg tidligere i uka å ønsket å snakke litt om backlog sitt opptak til høsten. De synes det funket bra slik det var i fjor, men har et ønske om å kunne være tilstede under fordelingsmøte. Dette er for å prøve å sikre seg noen nye medlemmer som ikke har andre verv samtidig. Tror dette sitter litt igjen etter suppleringsopptaket i vår hvor de trodde de tok opp noen som ikke hadde komité, som plutselig hadde 2 komiteer uken etterpå.]

 • Jeg vet ikke hvordan det funka i fjor?

  • Man huket av på søknadskjema, og de hadde intervjuer samtidig som andre komiteer.
 • Tenker nei fordi da må vi ha med FeminIT og andre, og tenker vi kan løse problemet med at de får en oversikt.

 • Jeg tror det fins bedre måter å løse problemet til backlog på enn at de er med på møte som burde holdes sensitivt

 • Enig. det endrer ingenting men kan være litt ekkelt at backlog står der og etterser hvem de ville ha.

 • FeminIT spurte om det samme i fjor og fikk nei av samme grunner som vi diskuterer nå og syns det var fair. Vi burde legge oss på samme linje.

 • Jeg syns ikke det er et problem at flere er med på møte.

  • Backlog har ikke noe med prioriteringen av kandidater på og har derfor ikke en rolle på møtet.
  • Tenker det er ryddig å holde de møtene til de som skal være der. Det er mye sensitiv info på de møtene som burde begrenses hvem som får se
 • Forsto godt bakgrunnen med at de vil ha medlemmer som kan vie mye tid til backlog

 • Hvis de skal stille på møtet burde de stille på lik linje med de andre komiteene, da man kun kan være med i en komite. Siden de har en annen rolle burde de ikke stille

 • Virker som at vi forstår hvorfor de ønsker det, men ut ifra hvordan deres virke er i online ser vi ikke det som en god løsning

 • Slik som vi tenkte i feminIt var at vi ville ha en blanding. Så ja du skal kunne kombinere vervet men man ønsker ikke at ALLE skal ha andre verv. Tenker det er det samme i backlog

 • Hvis de skal få være på fordelingsmøtet og kan ha meninger så vil det jo kun endre at de skal kunne velge førsteprioriteter

 • Jeg skjønner ikke helt nå hvordan backlog tar opp folk. Sender de inn liste på lik linje med andre?

  • De får ei liste i etterkant av hvem som har fått hvilket verv, og så kan de velge hvem de vil ha, uavhengig om de har fått verv eller ikke

Konlusjon: vi stiller oss negativ til forslaget