Innsjekk

[Hvordan har dere det?]


Vi har det bra i dag også :)

147 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

 • Caro: Ikke godkjent innkalling, for sent
 • Frida: Ikke servering, vin

148 TODO´s fra forrige møte

 • X Magnus skal ta med FIF greiene til bedkommøtet
 • X Caro finne referat fra linjeledermøtet
 • X Alle tar med til komiteene sine at arrangementbeskrivelsen skal være på både norsk og engelsk - utfyllende!
  • Lurt å skrive "english below" øverst
 • X Caro skal sende mail om inkludering av utvekslingsstudenter
 • X Frida blæster genVORS på instagram
 • X Frida: Sjekke opp trikom sine retningslinjer
 • X Magnus: Fikse mer bindende påmelding til hytteturen.

149 Status for komiteene (20 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

🎉 Arrkom:

 • Hadde blåtur, ikke fullt oppmøte, men forventet. 2 utvekslingsstudenter møtte opp.
 • OVersatt påmeldingstekst til julebord
 • Ser på opplegg til julebord
 • Er i dialog med bandet
  • Sendt inn mail om en missforstålse som en fri-fondssøtte som ikke er signert, vi undersøker hva vi ska l gjøre**

👔 Bedkom:

 • Ikke så mye å si, samme gamle
 • siste arrangement før uka i morgen.
 • Søknadsfristen for sommerjobber var igår, skal gå igjennom og se at alt stemmer.
 • Tok opp det med FIF - skal ta det med fagkom, skal finne ut hvordan vi løser det.
 • Har sagt ifra at vi kan stille siden det er i Trondheim, ubevisst hvor mange vi blir.

🖥️ Dotkom:

 • Ingenting av relevans fra oss

📚 Fagkom:

 • Har ikke hatt møte siden sist, hadde hyttetur
 • Skal ta opp det med engelsk på arrangementtekster på neste møte

🖋️ Prokom:

 • Hadde ikke møte pga genVORS
 • Ingenting å melde

Trikom:

 • Har sett på retningslinjer, skal se på de til neste trikom-møte.
 • Står en del rare ting der som er gammelt. Vi ser på det.
 • Tar bort det om kontorvakt, legger til det om kontorvask
 • Ser på det og tar det opp til neste møte
 • Caro: HS må godkjenne disse.
 • Vi stiller med kiosk til genfors

💰 Økonomiansvarlig:

 • Ikke så mye å si
 • Skal begynne å lage nytt budsjett i dag.
 • Litt usikker på om budjsettet er dobbelt, må sjekke opp med bedkom økans
  • Skal snakke med bedkomleder Ingrid, hun har mest kontroll på den avtalen
 • kommer til å bli en liten case med surfeturen, litt misforståelse av pris for turen.
 • Godkjent 1500,- for prokom workshop.

👩🏻‍🦰 Nestleder:

 • Har ikke fått noe innsendt

👩🏾 Leder:

 • Drevet med genfors, svart på mails
 • Kunne ikke stille på linjeledermøte, pga genvors. Har ikke lest referat
 • Møte med organisasjonskollegiet denne uken
 • Sendt mail om inkludering av utvekslingsstudenter
 • Ingeborg: IDI har ikke tilgang på hvem som er utveklingsstudenter, IE har de. GDPR gjør at vi ikke får kontaktinfo
 • Snapchat takeover er videresent til SOME-folka, vi har ikke kapasitet.
 • Skal møte en ivrig VGS-student som lurer på hva Online er.

150 Immball 2024 (5 min)

[ Vi arrkom har sett på lokaler for immball 2024. Prinsen var ikke ledig lørdag 7.september, men var det 14.sep. Blir det for sent? Er også i kontakt med andre lokaler om lørdag 7.sep, men hvis ikke hvordan er fredag 6 eller søndag 8? Vet ikke om vi må avklare noe med ridderne før vi booker og. Tenkte bare å lufte med dere, siden jeg ble usikker på om den helgen var "satt" og at 14.sep ble for sent]

 • Er i gang med å booke lokale, prinsen er tatt.
 • Har kontaktet flere, men har møte etterpå. De nye i arrkom er ansvarlige for å booke.
 • Er det for sent med 14.september?
 • Var det torsdag i fjor fordi det ble for sent med helgen etter?
  • Søndag er utelukket
 • I: Fredag?
  • K: Hva med kompilleringen? Det er en case, vi kan snakke med ridderne. De jobber jo i hverdagen
 • SO: I fjor var det ikke samtidig, var vare riddere som bor i Trondheim som kunne stille på kompilleringen. Ser ikke noe problem i at det er en uke senere.
  • Det er egentlig positivt å ha det litt senere, med tanke på at da kan komiteer rekke å ha noe sosialt før immball. Da blir det ikke like mye ekskludering rundt komitevors - forhåpentligvis.
 • En helg før blir fort for tidlig.
 • Vi har opptak veldig tidlig, kunne jo vært bra å hatt opptaket etter immball. Dette kunne jo vært med på å sikre en case med opptak og vors og innkludering.
  • K: Abakus har opptak etter immball, kan jo ha intervjuer først, også opptaket senere.
  • K: Støttern en ny løsning, det blir fort komiteete på immball-vors slik ståa er nå.
 • Ingeborg tar kontakt med ridderne for å finnne datoer for neste år.
 • Burde ikke vi bare foreslå flere datoer, men heller sende en mail om når det blir og heller spørre om det går greit.
 • Vinkle det som "Kan vi ha det senere?" og ikke åpne opp for for mye diskusjon med de over mail.
 • Noe neste styre kan se på?

151 Online på IDI insta (5 min)

[IDI ønsker å bli mer synlig på instagram! Hensikten til instabrukeren til IDI er rekruttering og de vil derfor vise frem linjeforeningene. Alle skal få hver sin takeover, over flere dager, for å vise frem studieprogram og linjeforening. Tanken er i midten av oktober. Hva vil vi vise frem og hvem vil ta det på seg i så fall?]

 • Kunne man eventuelt sendt denne videre til SOME-gruppa?
  • vi har ikke så mye kapasitet, men denne er litt mer lavterskel og kan lage storyene på forhånd. Ingeborg kan også være med på å lage storyene, men ikke hovedansvarlig.
 • Blir om 2-3 uker en gang, vi finner mer ut av det.

152 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

Hyttetur

 • Satte fristen til å svare om man er med til søndag
  • har ikke fått inn så mye svar, ser på det neste møte.
 • ish 1000 kr for å avbestille hytte
 • 17 stk som skrev at de kunne på doodle
 • Dersom det er under 10 personer så blir det ikke tur.
  • Hva skjer med gebyret? Hvem betaler?
  • Vi tar det når det kommer.

Prikkeregler

 • Har blitt kommentert om at det står om oblig mingling på kurs. Kan virke som at vi ikke har veldig bra løsning på de reglene vi har.
  • I: Tenker at det ikke trengs å spesifiseres i arrangementbeskrivelsen
  • K: Det var vel egentlig bare én gang det var et stort problem
  • K: tenker at de fleste som melder seg på hater ikke å mingle, du er ikke tvunget til det når du melder deg på frivillig.
 • Viktigste er at det er konsekvent - at det skal brukes uavhengig om det er 15 stk som dropper mingling eller om det er 3 stk
 • Ikke helt relevant her : men har fått inn en del mails om folk, særlig 1.klasse, ikke forstår hensikten med prikkene.
  • Folk vet feks ikke at de må melde seg av dersom de er på venteliste.

Surfetur

 • Kvelden før surfetur, ble jeg oppringt av noen om lån av kort for utlegg underveis. Dette ble veldig mye styr i fjor. Dette er et veldig vanskelig regnestykke. Folk betaler forskjellig ting ut ifra bil eller pakker.
  • Teksten på OW er bare kopiert fra ifjor, og det er derfor det er misforståelser nå.
 • Miforståelser om hva folk har forventet, og hvordan det har blitt presentert.
 • Delt opp betalingene i en Utgifter underveis som en betaling, og surfepakken som en annen utgift.
 • Støtter med 3000 kr og fakturerer for surfepakken, mat osv er egentlig ikke inkludert.
 • I: I retrospekt burde turen vært avlyst pga manglende arrangører. De som planlegger kunne ikke dra. Har vært en del mangler, som vi ikke var klar over på forhånd.
 • Var noen fra NTNUI som tok noen ekstra plasser som var ledige. De får ikke støtte fra oss.
  • Karen har lagt ut 5000 kr for biler
 • til neste år: det må stå mye tydeligere på OW
 • Tryggere økonomisk sett på portugal-tur
 • Hoddevik burde hatt et oppgjør som dekker utgifter underveis, som deltakere er ansvarlige for.
 • Deretter får de en faktura fra Online som er for surfepakken
 • Økonomisk er det litt kaotisk med en sånn tur.
 • Disse erfaringene burde bli skrevet ned for senere arrangementer.
 • Vi vil jo løfte denne typen tur opp igjen, er jo et veldig bra arrangement.
 • Kanskje Online burde skilles mer ut fra arrangeringen videre.
 • Kanskje bankkom burde si hvordan de ønsker at betalingen for turen skal foregå.

153 TODO´s

[Skriv opp todos som har oppstått i løpet av møtet her. Fint om man rekker å ta en gjennomgang av todo´s når møtet er ferdig]

 • [ ] Caro purrer på Henrik Moe om snapshat-takeover
 • [ ] Ingborg undersøker mer om IDI-takeover på insta.
 • [ ] Caro sender mail til de to på surfetur som ikke dro
 • [ ] Johanna tar opp det med surfetur i bankkom
 • [ ] Alle må sjekke trello for generalforsamlingen