# Innsjekk

[Hvordan har dere det?]

---

## 112 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

- servering og møteinnkalling ok
- forrige offentlige referat ble skrevet over når det nye ble lagt ut

## 113 TODO´s fra forrige møte **✅**

## 114 Status for komiteene (20 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

### **🎉** Arrkom:

- Fordelingsmøte, tatt opp 6 stykk
- immball det går i, fått ekstra støtte fra IDI, ikke verdt det med tilbakebetaling, gir ikke flere bonger, fotoboks eller popkornmaskin?
- Hyttetur neste helg

### **👔** Bedkom:

- Tatt opp 5 1.klassinger. Ikke skjedd så mye
- Møte med Bekk på fredag

### **🖥️** Dotkom:

- 7 medlemmer, første møte onsdag
- Deler ut prosjekt neste uke.

### **📚** Fagkom:

- Ikke så mye, tatt opp 6 stk, må finne ny møtetid

### **🖋️** Prokom:

- Tok opp 8 nye, 6 jenter, 200% økning i jenter, veldig bra,
- Skal innføre fadderordning i komiteen

### **☕**Trikom:

- Tatt opp 7 nye, 1.klassinger, første møte på fredag,
- Workshop så fort som mulig for å sette arrangementer for semesteret

### **💰** Økonomiansvarlig:

- Arbeidskveld med revidering, fikset småting
- Vipps i kiosken, oppdatert priser på nettsiden

### 👩🏻‍🦰 Nestleder:

- Ikke noe spesielt, gjort masse

### 👩🏾 Leder:

- Opptak, fordelingsmøte, fikk gode tilbakemeldinger, søkere fortløpende var bra
- Sendt ut avslagsmail
- Tatt opp ca. 60 stykk i komiteer

## 115 Interkom (10 min)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer]

## 116 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

### Snapchat takeover

Fått mail om snapchat takeover for Online linjeforening (idi)

- Caro og Ingeborg tar det

### Ekskom økans

- Ekskom økens skal ikke på ekskursjonen selv, er det mye jobb underveis som vil gjøre at noen andre må ta mye ansvar på selve turen?
- I: Kommer ann på hvor mye som er klart før, man legger feks. ut middager med Ekskom-kortet. Kjipt hvis det dukker opp noe plutselig. Ikke krise, men dumt.
- Spm: Er jo en del arbeid, vil denne personen fremdeles være økans?
- S: Han vil forsatt være økans. Bare én annen i bankkom skal på ekskursjonen. Vil ha mer innsikt om hen får en del ekstra arbeid på turen.

Konklusjon: Må høre med ekskom, bli med i møte?

### Fadderukene

Fadderukene er ferdige, lagt ut tilbakemeldingskjema for fadderbarna, burde vi hatt for fadderne også?

- I: Idé å be Velkom sende ut tilbakemeldingskjema til fadderne også, de har nok mange gode perspektiver på ting, om kommunikasjon mellom velkom og fadderne for eksempel.
- Spm: Hvordan kan vi sikre god erfaringsoverføring til neste Velkom?
- S: Tror mengden erfaringsoverføring som trengs avhenger av hvem som er med i komiteen til neste år. I år var det ingen som hadde vært med i arrangerende komité tidligere.
- I: Case hvert år, hele konseptet med nodekomite, folk har ikke alltid relevante erfaringer, gjentar konseptet fra i fjor, erfaringsoverføring fra nodekomite til nodekomite.
- K: vi må huske å minne Velkom om erfaringsskriv!
- I: Viktig at vi i HS pusher på, ting å huske på til neste år er at arrangementene blir blæstet nok, tilstrekkelig og tidlig informasjon på splashen, og ha masterfadder ansvarlige på plass mye tidligere.
- I: Kunne det vært en idé å ha noen feks i arrkom som kan hjelpe velkom med de arrangerende delene av vervet? Hjelpe dem å gå gjennom arrangementene å få dem til å tenke over ting de kanskje ikke tenkte på i første omgang?
- K: Kanskje en workshop sammen hadde funka?

Konklusjon: Vi hører med Velkom om de kan sende ut tilbakemeldingskjema til fadderne også og minner dem på å skrive erfaringsskriv. Vi tar kontakt med arrkom og hører hva de tenker om et tettere samarbeid med velkom.

## TODO´s

[Skriv opp todos som har oppstått i løpet av møtet her. Fint om man rekker å ta en gjennomgang av todo´s når møtet er ferdig]

## Diggepunkt

[Alle må digge noe]

## Møteevaluering

## [Ris/ros til hvordan møtet har gått]