Møtetidspunkt: 10.15
Sted: R51

Servering og referering:
1. ref: Henrik
2. ref: Carolina
Servering: Henrik

Straff:

Innsjekk

[Hvordan har dere det?]182 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

184 Status for komiteene (20 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom:

 • Pain&sip i dag, 3 ledige plasser
 • Finlandshette fest neste helg, skjønner at folk er skeptiske men tror det skal bli veldig bra.
 • Cava på søndag.
 • Hadde egentlig tenkt å dra på Singsing, men ble dyrt og vanskelig å få orget. Bestemte å gjøre om til hybel til hybel.
 • Har hatt veldedighetsfest workshop.

Bedkom:

 • Har begynt å planlegge veldedighetsfest, venter på hvilken veldedighet det er
 • tatt opp tre nye komitemedlemmer
 • Prøver å bli flinkere til å bruke instagram
 • bookingworkshop på tirsdag, håper vi får lagt litt fete arr

Dotkom:

 • Vi har jobba med ow som vanlig, litt nye knapper å sånn. Trekkspill meny mm.

Fagkom:

 • Har hatt ett kurs, spillutvikling. Full påmelding
 • workshop med bedkom i morgen

Prokom:

 • Mye arbeid fortiden, offline, plakater og banner.
 • Har tatt årboksbilder.
 • Usikker på om neste utgave av Offline kommer før genfors.

Trikom:

 • hadde vors før maskradeball
 • Skal starte lunsjlounge denne uka, skal ha annenhver uke hele semesteret
 • arrangement på valentines neste uke på kontoret. samme som i fjor
 • kaffefilter på plass
 • skal kjøpe ny støvsuger til kontoret.
 • se an om vi kan kjøpe nye høytalere

Økonomiansvarlig:

 • Litt forarbeid for genfors
 • Regnskapet er ferdig. Bare litt småprik igjen.
 • Forberder oss til økonomi og vedtektskveld.
 • Skal revidere abakus i løpet av uka.

Nestleder:

[Status fra Backlog, OIL, Appkom, nodékomiteer, FeminIT, Debug, Output og RFK]

 • ikke så mye spennende, booket rom og svart på mail
 • appkom begynner å nerme seg ferdig på opptakssystemet
  • de jobber med en chrome-extension
  • nytt design av infoskjerm

Leder:

 • Har vært på leder møte (med alle lederne). Sett litt på hvordan kommuniaksjonen ger skal være videre.
 • Hatt medarbeidersamtaler med alle
 • Sendt og svart på mail
 • Møte med IE om fordeling av velferdsmidler i morra. Caro drar siden det er ganske relevant for trikom.
 • Sett på litt saker og ting som neste styre kan jobbe med.
 • Laga genfors trello, og begynt å se på det

185 Interkom (10 min)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer]

sak: Lang og tro skal deles ut.
- Alle ledere må sende inn hvem som skal få LOT til genfors.

sak: Endring av tilbakemeldingskjema

 • Ha en idéboks på kontoret med forslag til ulike typer ideer til arrangement.
 • spm: Er det noen fordel å ha fysisk boks istedet for digitalt skjema?
  • sparer tid på utvikling
  • lavere terskel for å sende inn.

186 Underholdning veldedighetsfest 11.03 (5 min)

[Arrkom arrangerer veldedighetsfest 11.03 og vil gjerne at vi skal ha en underholdning som et av stretch goalsene. Ellers tas også forslag til andre stretch goals eller aksjoner, i tillegg til organisasjon.]

Usikkert hvilket lokale det blir på, så vet ikke om det blir scene eller ikke Vanskelig å finne lokale ettersom det er på en lørdag Forslag: - Sjømanns - schiboli - nardo klubbhus

Vi har også diskutert premier man kan auksjonere bort

188 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

Sak retningslinjer lederrepresentasjon

 • Enten at vi har en frist for HS, eller at alle får det samtidig på en kanal på onlineslacken.
 • Tror ikke Online slacken funker så bra, blir mye surr når vi får nye medlemmer i hs/ledere.
 • Tenker ikke det gjør noe om hs er i lederslacken.
 • Enig, Det som blir tatt opp i lederslacken kommer som regel fra HS uansett.
 • spm: Hva skjer med representasjon budsjettet?
  • Enten så må vi fordele budsjettet på alle, som betyr mindre penger per.
  • Eller øke budsjettet. Men tro ikke det flyr
  • Eventuelt fjerne budsjettposten.
  • Det er mye penger i budsjettet som kunne blitt brukt på andre fete ting.

Tar saken om representasjons budsjett videre neste møte.

Sak Prikkregler

 • Føler ikke det er nødvendig å få med det at man selv er ansvarlig for å sjekke om man har plass, ettersom det er egentlig en bug.
 • Synes og det er helt fair å ha oblig oppmøte på mingling på bed. arr.
 • spm: Når det er mingling på et arrangement, er tiden for mingling også inkludert i tiden på ow?
  • Tror bedkom pleier å gjøre det.
  • I fagkom så er det nok som regel ikke inkludert.
 • i: Hvis det er oblig med mingling bør det være reflektert i tiden på OW.
  • Kan ta det opp i bedkom og fagkom.
 • Enig i at det skal ta opp i både fagkom og bedkom for å få begge sine perspektiv. Tror det kan være forskjeller på hvordan det oppfattes for de ulike komiteene.

Ser på genVORS og genfors ting ut møtetiden

TODO´s

[Skriv opp todos som har oppstått i løpet av møtet her. Fint om man rekker å ta en gjennomgang av todo´s når møtet er ferdig]

Diggepunkt

[Alle må digge noe]

Møteevaluering

[Ris/ros til hvordan møtet har gått]