Møtetidspunkt: 10.15
Sted: R51

Servering og referering:

1. ref: Njål

2. ref: Ingeborg

Servering: Njål

Tilstede: Anders, Robin, Ida, Johanna, Magnus, Carolina, Frida, Ingeborg, Njål, Johannes, Henrik

Mangler: Sondre (blåtur)

Innsjekk

[Hvordan har dere det?]001 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]
- Innkalling: godkjent - Servering: underkjent - referat: godkjent, men mangler overskrift på intern.

002 TODO´s fra forrige møte

 • x Robin sender mail om inn-ut og onboarding til kandidater
 • [ ] Sondre, Magnus og Caro ser på noen retningslinjer for komité-merch. (ikke til neste uke)

003 Status for komiteene (20 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom:

 • Var på blåtur forrige uke, så hadde ikke møte.
 • Workshop i morgen til veldedighetsfesten på lørdag. Mye styr med å få sjenkebevilgning fordi man må søke til kommunen osv. Satser på at det går i morgen.
 • Avlyste bar til bar.

Bedkom:

 • Var på blåtur, 23 som deltok
 • Bedpress forrige tirsdag or torsdag. God påmelding
 • Genfors saken om ITEX. Litt skuffende at det ikke gikk gjennom, men var mye god og relevant diskusjon
 • Møte med velkom om sponsorer til fadderukene. Ingen i velkom som sitter i bedkom så vi tar full kontroll. Virker som vi skal ha to generalsponsorer, og to tittelsponsorer
 • I planlegging av løpeopplegget i høst
 • Bekk bedpress neste torsdag

Dotkom:

 • Har verken hatt møte eller arbeidskveld siden det var genfors.

Fagkom:

 • Hadde ikke møte forrige uke
 • Starter med bookingrunde snart
 • Møte i morgen
 • Fuckup night på torsdag. fylt opp 70 plasser. Veldig bra at slike arrangementer funker

Prokom:

 • Offline kommer tirsdag
 • Kommer Debugartikkel på OW
 • Har tatt opp tråden med OIL om arrangør-tskjorte - vi designer
 • Prokom leder linjeforeningen ved eksempel og starter prosessen med å gå over til Notion (heheh kødda vi har vært treige her lmao)
 • Vi koser oss i Riga

Trikom:

 • Ikke veldig mye å si, har hatt Lunsj lounge.
 • Hadde båltur
 • Prøver å ha lunsj lounge annenhver uke. Litt sosialt siden folk faktisk må komme og smøre maten sin, ikke bare komme og plukke opp noe. Kan oppfordre til at flere kommer på skolen
 • Beerio kart til helga. Full påmelding og venteliste
 • Har diskutert litt kaffekroken og det med engangskopper og rydde der.
 • Mye tilbakemeldinger om at kaffen smaker dritt.
  • Det er bare at folk ikke klarer å lage kaffe. Hvis man følger stegene blir den grei

Økonomiansvarlig:

 • Hadde møte og arbeidskveld i går. Veldig mange nye økanser nå
 • Onlinepotten: Godkjent to søknader

Nestleder:

[Status fra Backlog, OIL, Appkom, nodékomiteer, FeminIT, Debug, Output og RFK]

Backlog

 • Velger ny økans på mandag
 • Arrangerer interessedag for revyen på A4 18.april
 • Forbereder til kurs med komiteledere og hs
 • Tatt kontakt med IDI i planleggingen av kollokviegrupper som vi vil organisere rett etter fadderukene
 • Er i planleggingsfasen av å arrangere rydding av boden nå i vårsemesteret
  • Dato kommer
  • Fikser kontainer
  • Forventer at alle i styret + et par stk til fra hver komite møter slik at man ikke ender opp med å kaste noe en komite bruker.
  • Vil lage oversikt over absolutt alt vi har i boden så man kan gjenbruke det til arrangementer i stedet for å kjøpe nytt
  • Planlegger vors/fest etter man har ryddet for å få opp motivasjonen til å bli med

Itex

 • Har startet samarbeidet med bedkom
 • Hatt onboarding med Elise
 • Skal sende ut søknadsskjema ASAP zulu

Ekskom

 • Skal ha erfaringsoverføring med ny leder og nestleder, på mandag. Forhåpentligvis får de satt i gang med opptaksprosess i løpet av kommende uke.
 • Laget årshjul for kommende ekskom.
 • Generalforsamling på tirsdag. Skal godkjenne ny leder og nestleder.
 • Saksforslaget om Tech Talks gikk gjennom på genfors. Vil så fort som mulig se på ny intensjonsavtale mellom HS og ekskom 2024. Samt begynne å se på interne retningslinjer for ekskom i sammenheng med Tech Talks.
 • Faglig opplegg i Zürich er spikret, Heri jobber med saken i Amsterdam.
 • Kulturelt opplegg er good!!

FeminIT

 • Kun 8 stk som er aktive, 4 stk er permittert. Veldig gøy at jentene i feminIT er så engasjerte i Online, men vi skulle gjerne vært et par til, så sammensetningen av medlemmer er noe å ta med seg til opptak til høsten.
 • Har vært på en kaffeprat med Bekk. Rebekka, som vi møtte, ønsket å få til noe faglig eller “motivasjonsrettet”, må bare høre litt internt i Bekk først. Synes FeminIT var et bra intiativ. Vi nevne at bedkom burde involveres dersom det blir et samarbeid.
 • Skal velge logo på mandag. Fått mange fine logoer fra prokom.
 • Mail fra fagkom om hjelp til rekruttering av jenter på kurs med Kodeworks. Skal diskutere konkrete tiltak på mandag. Veldig hyggelig at de engasjerer oss, og vi vil veldig gjerne hjelpe flere ganger også!
 • Har hatt en undersøkelse ang engasjement på våre arrangementer. Skal gå gjennom den på mandag. Fint med innspill slik at vi kan forbedre oss, og sette inn konkrete tiltak for å få enda flere til å melde seg på arrangementene.
 • Cageball med oil på mandag. Egen påmelding til jentene.
  1. mars feiring på kontoret kl. 11! Kake og Kahoot. Åpent for alle. Kom kom<3

RFK

 • Planlegger generalforsamlingen 15. mars
 • Velge nytt styre og ny kjellerkontakt for Online
 • Drifter som normalt med ordinære fredagsåpninger og utleie av kjelleren til linjeforeningene

OIL

 • Arrangerte padel denne helge, skal ha cageball og curling
 • Crossfit neste uke og tentativ League of Legends-turngering og enten curling eller noe annet populært
 • Etter påsken er det ikke så mye planlagt, sjakkturnering 12.april
 • Cavasøndag med trikom senere denne måneden

Debug

 • Arbeider med å ordne nye medlemmer og finne en ny leder/hovedtillitsvalg
 • Dokumenterer interne rutiner for å sikre god kunnskapsoverføring
 • Workshop i går

Output

 • Kommet i gang med ukentlige øvinger
 • Spilt første konsert for våren på CatchIDI
 • Fortsetter med ukentlige øvinger
 • Skal delta på Battle of the Bands senere denne måneden

Appkom

 • Har tatt på seg å lage nettside til maraton-prosjektet og kommer til å fokusere på dette
 • Føltes nødvendig med mer motiverende oppgaver, artig at hele komiteen arbeider på en felles ting
 • Har føltes litt som at appkom blir litt nedprioritert av flere medlemmer, men ønsker å motivere og spre ansvar i komiteen
 • Alle skal få prøvd seg på oppgaver de synes er morsomme
 • Arbeidsdagene er en fin måte å arbeide med prosjekter på, ønsker å søke støtte til mat til resterende arbeidsdager (annenhver uke)

Leder:

 • For det meste brukt tid på å sette seg inn i ting.
 • Fått en veldig fin mail-innboks.
 • Hjulpet med drikketillatelse for veldedighetsfesten
 • Gøy så langt, og Anders som havner i jailern hvis noe går galt

004 Interkom (10 min)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer]
* Problem med tilbakemeldingsskjema * Både fagkom og bedkom har opplevd dette * Var problem med å være over 50 stykk på et arr, og da ble ikke mailen sendt. * Skal være fikset nå og hvis den ikke blir sendt skal komiteen få en mail om at det skjedde en feil og få vite hvem som eventuelt ikke fikk den.

005 Full Online-kalender (5 min)

[Vi ser at selv om det ble gjort tiltak i høst for å unngå full kalender, er problemet videreført til dette semesteret. Flere komiteer sliter med å finne plass til sine arrangement, samtidig som andre komiteer har veldig mange arrangement]

 • I: Av 32 arr den siste tiden er kun 19 av de fulle. Er på en måte ikke alle som er like "viktige" men likevel synd.
 • I: Vi hadde en diskusjon på det i høst, med mye av de samme punktene. Da kom det forslag om semestermøte der arrangerende komiteer planlegger hva de skal gjøre. Trenger ikke ha alle detaljer, men går ann å reservere hvem som skal ha når

  • K : Tror det er veldig kritisk å gjøre det dette her semesteret, for er både UKA og mye annet denne høsten.
 • I: Jeg var på møtet i høst og da kom det opp at man kanskje skulle ha reserverte dager eller begrenset med hvor mange arr man kan ha

 • I: Jeg er veldig for en løsning hvor man blir begrenset til antall, typisk at de små blir valgt bort.
 • I: Snakket om dette forrige møte. Tror det kan være en god ide å ha typ en blestekalender for kalendern
 • I: Kan også være lurt å love bort dagen før og etter for HSA slik at vi sikrer at det blir bra påmelding. Catch IDI feks har ikke vi noe med og kan ikke flytte.
 • I: det er jo en viss terskel for når noe har noe å si. Liksom veldedighetsfest kan påvirke men lunsj lounge med trikom burde ikke ha noe å si.
  • K: enig, men dette semesteret vært veldig uheldig med noen datoer
 • I : Men hvis dere skal ha bookingrunde nå snart, er det ikke meningen at andre komiteer skal være med på det?
  • K: slik jeg ser på det som mest lønnsomt er det best om fag-bedkom gjør det slik som nå, og når de datoene er satt kan resten av komiteer inkluderes. Kan være vanskelig å inkludere alle med en gang. Nå til høsten har også uka 7 reserverte datoer der vi ikke får gjøre noe
 • I : Det viktigste er at de som står for inntekt får planlagt tidlig, og at andre arrangerende komiteer kan bli med på litt kortere varsel
  • K : da føler jeg ikke det i høst hadde noe å si, for det er jo sånn man har praktisert det hvert semester. At bedkom og fagkom setter datoer også setter vi etter det.
 • I : Vi kommer nok til å ha flere møter, vi kunne feks komt fram til mange datoer første møte, og så komt tilbake til dere med det så fort som mulig
 • I : Den viktigste er jo HSA, og de velger dato selv. Så det er jo bare å sende ut med en gang de har satt sine datoer
 • I : tenker det er bra at bedkom og fagkom ser på datoer så fort som mulig. Ser også verdien i å ha en form for en blestekalender for arr.

007 Arbeidsgruppe organisasjonsstrukturen i Online (5-10 min)

[På genfors gikk ble det vedtatt et saksforslag om å sette ned en arbeidsgruppe som skal se på organisasjonsstrukturen i Online. Det ble også stilt spørsmål rundt hvorfor vi ikke gikk gjennom backlog. Hva tenker vi er beste løsningen her?]

 • I : Jeg synes å ta det mellom backlog er veldig fint. Føler det blir for mye jobb mellom oss.
 • I : Jeg synes at det var vedig bra at den saken ble tatt opp. Gjerne at Backlog informerer om at dette er for alle å bli med på, ikke kun backlog.
  • Det jazzes
 • I : det viktigste er at det blir Diversity. Burde være noen fra HS med, men burde også være med folk fra andre plasser i online
 • I : Jeg tenker og at å ta det gjennom backlog er bra. Sikrer at det faktisk blir fulgt opp. Tenker vi kan shippe en mail til backlog og starte en dialog på det.
 • I : Vi var innom Abakus sin struktur. At de har bedkom og fagkom i en gruppe, og så en representant for den gruppa. Noen føler det bare er et ekstra ledd, og ikke nødvendigvis en løsning på problemet. Burde høre med dem hvordan de erfarer det før vi koker dette
 • I : Helt enig. Poenget med arbeidsgrupe er jo at de skal se over sånne ting. Ikke noe HS må ta hensyn til umiddelbart.
 • I : har snakket med flere linjeledere om det. De fleste har enten gått over til det eller er i prosessen med å gjøre det. Så mye hjelp og inspirasjon å hente fra de.
 • I : Så er det jo ikke sagt at vi skal ha samme struktur som Abakus, det var bare et forslag. For vi kan ikke ha flere medlemmer i hovedstyret

  • K : var vel også det med komiteer som ikke har HS rep at det skal gjøres på en bedre måte.
 • S : Kan det være lurt å ha en fra HS som er med på det før vi sender mailen.

  • Ida tar den og sender også mail.

010 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

Valg av nye sosialansvarlige!

Frida og Johanna melder seg

Premie beste genfors-meme?

 • I: Jeg meldte at det kom til å bli premie, så dere burde gi premie hehe
 • I: Er det noen som vil ta ansvar for dette?
  • Frida: Jeg kan gjøre det
  • Magnus: Kan samkjøre det med trivselsundersøkelsen

Mail med spørsmål ang. klassebilder?

 • S: Bruker vi å ha klassebilder
  • SR: Nei