Innsjekk

[Hvordan har dere det?]


156 Status for komiteene (20 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

🎉 Arrkom:

- Ikke skjedd så mye, purret en del om immball.

 • Har ikke så mye arrangementer under uka.

👔 Bedkom:

 • Ikke så veldig mye siden sist, pause med våre ting gjennom uka.

 • Snakket med dotkom om nytt system for påmelding og prikker

🖥️ Dotkom:

 • Ikke så mye relevant. Vi jobber:)

📚 Fagkom:

 • Forberedt oss til møte med bedkom vi skal ha etterpå

🖋️ Prokom:

 • Ikke så mye relevent å melde. Jobber på.

Trikom:

 • Lurer på om det er noe galt med kjøleskapet på kontoret. Lekker ut over gulvet, så mulig vi må få nytt.

 • Viktig å følge opp nye kontoransvarlige

💰 Økonomiansvarlig:

 • Har startet å se på nytt budsjett, økanser kommer til å spørre i komiteer om hva komiteen vil ha i budsjettet sitt.

 • Åpent budsjettmøte 6. November.

 • Godkjente ikke appkom søknad fordi den var for sen (igjen).

 • Har godkjent feminIT-workshop i Onlinepotten

 • Fant ut at det offentlige budsjettet ikke var oppdatert, så trengte egentlig ikke å søke budsjettoverskridelse

👩🏻‍🦰 Nestleder:

 • Fått hentet inn halvårsberetninger, bortsett fra Fondet(Hilmir måtte bare sjekke tallene med Johanna) og bandet (har sendt mail)

 • Problemer med bod-tilganger etter den andre runden, jeg har fått NTNU til å sjekke opp i det to ganger, men det virker ikke som det funker allikevel.

 • Hadde møtet med ordstyrer med Caro, virker veldig greie, endret litt på dagsorden etter det

 • Manger å sende inn navn på referenter og tellekorps til generalforsamlingen, har etterspurt fra dotkom hvem som stiller som tellekorps.

  • Får svar etter dotkom møte i morgen

👩🏾 Leder:

 • Gjort ferdig dokumentene til generalforsamling

 • Når man gjør endringer i sakene/vedtektsforslagene er det viktig å endre alle plassene de ligger

 • Hadde møte med han som skal være ordstyrer. Gikk veldig greit

 • Møtte en videregående-elev for å fortelle om informatikk og Online

 • Skal ha møte med de som arrangerer trønderLAN etterpå fordi de skal låne en mikser av online

 • Snakket med valgkom om å finne representater som stiller fra alle komiteer

 • Vært i dialog med Abakus og Tihlde angående dato for immball

157 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

IDI- takeover: - Kanskje vi kan sende ut til SOME? Kan legge ut igjen det som ble lagt ut i fadderuken om komiteene. Er bare for å vise fram Online og Informatikk på IDI.

 • Grunnen til at det tok så lang tid å fa svar fra Moe er at det er lite interesse i SOME-gruppa.

  • Det var ikke IDI, den snapchatten var IE
 • Vil vi høre med SOME igjen?

  • Jeg syns det hadde vært nice, er bare å reposte de storyene vi allerede har laget, og fortelle litt om studiet osv.
  • Kan si at vi må ha svar litt fortere denne gangen
 • Kanskje få med at det ikke er det samme innholdet som på Snapchat siden dette kan være mer fristende

Prikkregler på engelsk - Bred enighet