Innsjekk

[Hvordan har dere det?]


205 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

 • Innkalling ikke godkjent
 • Servering ikke godkjent
 • Referat godkjent

206 TODO´s fra forrige møte

207 Status fra styret (15 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for styret. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner skal skrives ned og ta på eventuelt.]

Styremedlem:

 • Fortsatt å se videre på komitéoppdateringer på nettsiden
 • Lest retningslinjer

Styremedlem:

 • Gjort tasks
 • Lest retningslinjer

Styremedlem:

 • Fulgt opp hyttetur
  • Må nok finne ny dato
 • Lest retningslinjer

💰 Økonomiansvarlig:

 • Fått et gebyr for overtrekk på ene kontoen (bankkom sin) fordi bankgebyrer blir trukket av DNB men var ikke nok på den. Skal egentlig ikke gå igjennom men siden det var DNB som trakk så gjorde den det. Blir nok budsjettoverskrivelse
 • Godkjent arrkokm og appkom workshop
  • Onlinepotten er brukt opp, godkjente begge selv om den er 1000 over
 • Lagt til to nye sider om IDI potten og utstyrspotten på WIKIen

👩🏻‍🦰 Nestleder:

 • Hatt lunsj med kommunikasjonsansvarlige
 • Har ferdigstilt nyhetsbrev
  • S: Skal det ligge på OW?
  • Blir litt vanskelig sånn ow er laget nå

👩🏾 Leder:

 • Har vært på møte med bedkom.
  • Diskuterte HSA
 • Hadde møte med BEKK.
 • Hatt møte med evakueringsfyr på A4.
  • Vi har fått to reflekser som man tar på seg og blir evakueringssjef. Er da Caro og Ida som skal ta ansvaret (hvis de er på A4).
 • Svart på diverse mails.

208 Mailpunkt (5 min)

[Før hvert møte skal det sjekkes om det ligger noen ubesvarte mails i innboksen, ansvar for å besvare ubesvarte mail blir fordelt på møtet]

 • Appkom mail (DUNS appstore greier)
  • Johanna ser på det
 • Thea klassetrinn
  • Videresender til Dotkom
 • Unitech
 • Klatreinteresse greiene

209 Sosialt (5 min)

[Vi sjekker stemmingen for sosialt]

 • Secret santa kan skje på noe julekos greier.
  • Kanskje en middag eller noe sånt?

210 Godkjenne retningslinjer fra komiteer (15 min)

[Alle skal lese gjennom retningslinjene som ligger under, og notere seg om det er noe de er usikre på: Bedkom, Ekskom, Dotkom, Arrkom]

 • Bedkom
  • S: Hva er Oslotur?
   • Drar til Oslo for å knytte kontakt med bedrifter
  • Må ha tillitsvalgt definert
   • Tar forbehold om at de legger til. De gir beskjed når de har gjort det.
  • Godkjent ved akklamasjon
 • Ekskom
  • Må ha tillitsvalgt definert
   • Tar forbehold om at de legger til
  • Har ikke skrevet noe om generalforsamling
  • Definere deres rolle i Tech Talks
  • Venter med å godkjenne til punktene over er fulgt opp.
 • Dotkom
  • Godkjent ved akklamasjon.
 • Arrkom
  • Ikke tilgang til å se enda så venter til neste uke.

211 Budsjettoverføring Arrkom (5 min)

[Arrkom har søkt om å overføre midler (se mail). Dette må stemmes over]

 • Har spurt om å overføre fra immball til andre arrangementer som f.eks. førsteklasse eksamensfest.
 • S: Blir penger som ikke blir brukt overført til fondet?
  • Ja, det blir overført til fondet.
 • Godkjent ved akklamasjon.

213 Opptak Velkom 2024 (10 min)

[Vi må starte å se på opptak av leder og nestleder i velkom<3 De burde være spikra før jul, slik at de kan kjøre felles opptak på våren med andre komiteer som skal ha suppleringsopptak]

 • Trenger noen fra HS som kan ta ansvar med å koordinere opptak av leder og nestleder samt velkom opptaksskjema sammen med gammel leder og nestleder av velkom.
 • Må også blæste opptaket godt.
 • Burde ta opp masterfadderleder i samme slengen.
 • Styremedlem tar ansvaret.

214 Saker til stormøte (10 min)

[Vi har invitert til stormøte på onsdag, alle burde tenke på om det er noe som burde bli tatt opp der.]

 • Snakke om kommunikasjon mellom komiteer
  • Vise frem og nevne ny kommunikasjonskanal på nettsiden som komiteene kan ta i bruk.
 • Frister for å sende inn saker til HS.
 • Understreke at bedriftsarrangementer er litt hellig, spesielt BEKK arrangementer.

215 Budsjett 2024 (5 min)

[Etter et vellykket budsjettmøte må vi godkjenne budsjettet for 2024]

 • Godkjent ved akklamasjon.

216 Bolding av offentlige møtereferat (10 min)

[Ref. mail angående bolding av uavklarte saker.]

 • Aldri opplevd at vi har tenkt noe særlig på dette tidligere.
 • Enig i at uavklarte saker der det gir mening burde ligge i de sensurte referatene.
 • Viktig for kommunikasjonsansvarlige at de får så mye info som mulig.
 • Generelt burde vi skrive om enkelte saker som vi tidligere ville ha boldet, slik at de kan ligge i det sensurerte referatet.

217 Uautorisert bruk av Online-logoen (10 min)

[Jeg fikk en melding om at noen har brukt Online-logoen for å promotere egne ting utenfor studiet.]

 • Er ikke innafor å bruke Online sin logo på den måten uten å ha forhørt seg med HS først.
 • Hvis profilering er temaet burde det kanskje sendes til Prokom.
  • Blir kanskje større enn det trenger å være. Vi kan heller ta det internt her.
 • Caro håndterer det og sender melding til personen(e) det gjelder.

218 Miksebord (5 min)

[Hva gjør vi med miksebordet Online har akk nå? Ref mail fra Output]

 • Akkurat nå trenger vi å leie inn en spesifikk person som er den eneste vi vet om som vet hvordan miksebordet fungerer.
 • Ville bandet kunnet håndert et mindre miksebord selv?
  • Sannsynligvis
 • Pengene har tidligere ligget under backlog flyttet til arrkom?
  • Disse pengene er bandet sine penger og burde gå til utstyr, så hvis man leier bandet, burde de som leier dekke transport av utstyr o.l.
 • Svarer at de kan velge å selge, det er deres instrument.

219 Secret santa-trekning (5 min)

[Trekke secret santa]

220 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

Utdeling av lang og tro på julebord

[Arrkom sendte inn sak om at de ikke ønsker at vi skal dele ut lang og tro på julebordet. Hovedårsaken til dette er at Online kan oppfattes veldig komiterettet og immball og julebord blir kjedelig og utestengende for ikke-komitemedlemmer. Immball har tradisjonelt sett hatt mange av denne type innsalg, men arrkom ønsker å ikke ha for mye av dette på julebordet. De har også gjort andre tiltak for å minske følelsen av utenforskap for ikke-komite-onlinere.]

 • Jeg synes poengene er gode, men skulle gjerne hatt bedre tid til sette meg inn i saken. Sent å sende inn sak i møtetiden.
  • enig
 • Jeg tenker det blir litt mindre stas å få daljen på generalforsamling.
 • Det tar ikke veldig lang tid å dele ut.
 • Kan potensielt inspirere førsteklassinger.
 • Jeg syns det er litt sent å gi på vårens generalforsamling, da får ikke de som ikke skal gå master mulighet til å bruke sin.
 • Er enig i mye av det som kommer frem, men blir litt sent for oss å endre på dette nå, kan ta en ny vurdering til neste år.
 • Saken kommer ganske sent inn til HS og vi har allerede sagt i fra til komiteer og gitt en forventning om at den blir delt ut på julebordet.

Konklusjon: Sender melding til arrkom å sier at vi er enige i poengene og synes det er en viktig diskusjon å ta, men at vi ønsker å gjennomføre den prosessen vi har startet. Men at vi ønsker at diskusjonen skal ses på til et senere tidspunkt.

Diggepunkt

[Alle må digge noe]

Møteevaluering

[Ris/ros til hvordan møtet har gått