Møtetidspunkt: 10.15
Sted: R51

Servering og referering:

1. ref: Johannes

2. ref: Magnus

Servering: Johannes

Straff:

Njål (Øl) for sent, 10:16. Frida (Øl) for 2/5 dager med psykt vanlig uke på IG. Johannes (Øl) hadde for bra servering.

Tilstede: Frida, Ingeborg, Anårs, Hegli, Magnus, Robin, Johannes, Johanna, Caro, Njål, Ida

Mangler:

Innsjekk

[Hvordan har dere det?]020 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

Alt er goodkjent

021 TODO´s fra forrige møte

 • X Ida sender mail angående workshop UKA.

 • [ ] Frida legger ut angående psykt vanlig uke på instagram.

 • X Alle ser på svarene til trivselsundersøkelsen.

 • X Fagkom og bedkom tar opp tech talks internt i komiteene.

 • X Brinje tar med postkasse!

 • X Caro og Ida fikse referatet fra genfors.

 • [ ] Caro, Magnus og Sondre ser på retningslinjer til merch når de har tid

022 Status for komiteene (20 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom:

 • Silent disco på fredag, vors på kontoret.
  • Mer hype hos thilde og abakus mtp kontorvors.
  • Hvert kontor hadde opplegg
 • Abakus hadde dritgøy og vil få til noe lignende i fadderukene.
 • Hypel til hybel førstkommende fredag. Still med hybel om dere har, det. blir bra.
 • Ikke så mye som skjer før etter påske

Bedkom:

 • Bedpress med Bekk på torsdag. Bra oppmøte og gode tilbakemeldinger. Det er bra
 • KID prøver å droppe bedriftsekskursjon i fadderukene, også bra. Gitt velkom beskjed.
 • Booking har kommet langt, arrangementsplanleggingsmøte i dag.
 • Arrangerende komiteer har møte kl 15 i dag.
 • Ønsker møte med FeminIT om sammarbeid med Bekk, vi er positive til opplegget, men ønsker å høre med mer rundt hva det er fra Bekk. Kontraktsfestet hva de har gjennom HSA, greit å vite hva de ønsker å oppnå.

Dotkom:

 • Var i Krakow, så har ikke hatt møte siden sist.
 • Ankha har hatt dialog med clerk (??) Avtale med noe nonprofit til nye OW.
 • Har sett på mail, 24 stk som ikke fikk etter fuckupnight. Deaktiverer prikk-utdeling for ikke svart på tilbakemelding.
 • Lurest å ikke gi prikk om manglende tilbakemeldingsskjema

Fagkom:

 • Blåtur på onsdag, kommer ikke på neste møte.
 • Kurs Kodeworks på tirsdag, 24/24 pluss masse på venteliste
 • Booking i gang
  • Allerede booka en dato med Abakus
  • Mye tyder på at vi får mindre vederlag enn vanlig, men vi skal prøve å få inn så mye som går, så langt det går.
 • Budsjettet må kanskje skrives om, vi prøver å få inn mest mulig

Prokom:

 • Brekkehelg i helgen, tidlig, men ekskursjon og ting.
 • Kommer neste utgave om en god stund.
 • Copycat fakturerer alt fra Online til Prokom, må nok endre litt budsjett på dette for at dette skal gå opp.
 • Vi velger ut hvilke plakater som skal lages og ikke, er ikke noen budsjettpost på det, blir litt jalla løsning inntil videre.
 • SP: Bedkom og annonser?
  • Løpende dialog, fastsetter disse tidlig for å gjøre det lettere for annonser.

Trikom:

 • Forrige uke hadde vi psykt vanlig lunsjlounge, bra
 • Planlegger vaskeworkshop av kaffekrok og kontor, etter påske blir det.
 • Robin skal møte med sikring angående automatisk lukking på kontoret.

Økonomiansvarlig:

 • Sendt inn regnskap til IE, oversikt over hva vi brukte støtten deres på ang. Fadderuken
 • Har kjøpt fond, henrik hjalp meg her
 • 2 budsjettoverskridelser, 1: prokom blir kun dette semesteret
  • 2: Trikom har fått stor faktura for bilkollektivet. Årlig avgift. Ser på hvordan dette løses fremover. 2K over for hele Online.
  • Onlinepotten: godkjent brekkhelg og appkom arbeidskveld.

Nestleder:

 • Velkom, kommer sak senere
 • Ekskom 2023, begge reiseleder fra IDI har droppet ut av turen.
  • Nytt fly på fredag fremfor lørdag, litt kaos
 • Økonomien til techtalks er good.
 • Ekskom 24 ligger litt bak

  • Mangler intervjuer
 • Feminit planleggger spinning

  • Jobber med Daljebelte, spør prokom om godkjenning av design
 • Debub tatt opp Mats Klevstad

  • Holder på med opptak
 • Backlog plannlegger arbeidsgruppe om org-struktur
 • ITEX har hatt intervjuer.
  • Kommer til å ta opp i dag
  • Vil helst ha møte før fredag pga. ekskursjon
  • Komme litt greit i gang.

Leder:

 • Har svart på mail, linjemøte mandag
 • Semestermøte med IDI i morgen
  • Høre om plassmangelen
  • Kan anders sende mailen han sendte Heri
 • Dialog med backlog mtp. komite-kickoff.
 • Spikre dato for HS/leder hyttetur
  • Blir ikke hyttetur før november
 • minner alle på at alle kan svare på mails <3
 • Kan alle reagere på saker som blir lagt ut på Slack

023 Interkom (10 min)

Ingen saker

024 Revidering av styredokumentet til Onlinefondet (5 min)

[I løpet av de siste to årene har Fondstyret fått flere søknader for å støtte gjentagende arrangementer, slik som Åretur, julebord og ekskursjonen. Dette har hovedsakelig skjedd fordi arrangementene ble mye dyrere enn det var budsjettert for. På grunn av pandemien og den påfølgende økonomiske tilstanden i verden har vi i Fondsstyret godkjent flere av disse søknadene, men det er nå enighet innad i fondet at gjentagende arrangement og vedlikehold av utstyr hovedsakelig bør gjøres gjennom den ordinære budsjettprosessen, og ikke gjennom søknader til fondet. Istedenfor ønsker vi at fondet skal være tiltenkt nye initiativer og prosjekter. Derfor har vi revidert styredokumentet til å inkludere disse prinsippene, se vedlegg. Endringene er markert i gult. Dette må i henhold til vedtektene godkjennes av både HS og bankom.]

 • SP: Sofa på kontoret godkjent av fondet?

  • S: går til alle i online
  • S v2: Gagner onlinere i lang tid, sofa hadde blitt godkjent
 • Er enig, men eneste er at ekskursjonen ikke kan øke budsjettet.

  • SO: Ekskom kan endre så mye de vil
  • I: Ekskom må bli billigere til neste år, mindre penger enn i år
 • SP: Kan ekskom søke IDI-potten?

  • SR: Nei
 • Synes det ser ryddig ut som forslag.
 • Mulighet å gi tilbakemelding til fondet om hvordan ekskom fungerer
  • K: Fondet skal gå til alle onlinere, mener det går imot hensikten om det skal gå til et klassetrinn.
 • Forslaget hindrer ikke godkjenning for unike ting som er spennende.
 • Det er en nedre grense på 300 k, er det en maksgrense? Hvor mye kan man spare før man bruker det. Slik at man ikke ruger på unødvendig mye
  • K: Blir tatt på individuelle beslutninger, tror ikk evi trenger en grense som forteller oss når vi MÅ bruke.
  • Om man har maksgrense så har man ikke muligheten til å investere i større ting.
  • K: fair tanke.
 • Rundt det med arrangement, så er det en god ide å ikke belage seg på å søke støtte fra fondet i arrangements-planlegging.
 • Har hatt prisøkning på vederlag så.
 • I tillegg ser vi også at kalenderen er stappa, kanskje heller sløyfe et arr om man ikke har nok penger til å arrangere.

Forslaget godkjennes av Hovedstyret.

025 Godkjenne nye retningslinjer Backlog (5 min)

[Vi i backlog har gått gjennom retningslinjene våre og gjort et par endringer ut fra hvordan komiteen har utviklet seg det siste halvåret. Håper dere vil godkjenne dem<3 Dersom dere har noen spørsmål eller noe dere vil diskutere rundt endringene så er det bare å ta kontakt!]

 • Sp: Hvorfor må vi godkjenne?
 • Sr: Alle komiteer må godkjenne retningslinjer i HS
 • SP: Før var det seniorkom, og nå blir det en mer vanlig komite, hva er tiltakene for å bevare "erfaringen" i komiteen
  • Ganske sikker på at backlog ønsker å viderebringe rutinen sr. -kom hadde før, men at det ikke trenger å være vedtekstfestet.
  • Ta hensyn internt
  • På genfors ble kravet om verv i komit fra før fjernet
 • SP: Har de problemer gjennom at folk er i flere komiteer? De gjør mer og mer, og det var tilbakemelding i våres at det ikke var heldig at opptak var samtidig.
  • SR: Nå var det to opptak samtidig, uheldig at opptakene krasjer. Gjør at man kan velge en som får tilbud fra to komiteer, og velge bort noen som ikke får tilbud fra noen av komiteene.

Godkjennes med akklamasjon

026 Kostnadsfritt informasjonsmateriell(5-10 min)

[Vi fikk en mail angående å få laget kostnadsfritt interaktivt informasjonsmateriell. Jeg ble også ringt opp av de og de ville gjerne ha et møte med oss. Men jeg tenkte vi kunne diskutere det her først om det er noe vi kunne tenkt oss. Èn tanke jeg har er at en digital borsjyre kan være et fint tiltak mot å være mer miljøvennlige :)]

 • SP: Hvem er det snakk om ?
  • SR: Det er de som trykker opp brosjyrer for flere ulike linjeforeninger
 • Brosjyerene ser veldig bra ut, men vi vil heller bruke prokom siden vi har de.
 • K: Akkurat derfor vi har arbeidsgrupper i Online, er det ikke
 • SP: Pris?
  • SR: Kostnadsfritt.
 • Tenkte å høre hva de har å tilby og hvordan vi kunne gjort det selv.
 • Enig, gøy å se hva de gjør. Ta det til prokom og gi innspill på hvordan de kan gjøre ting
 • I: Høres ut som noe prokom ikke har gjort før.
 • Newbie er ganske KOK.
  • K: Tror ikke der er stor interesse for å gjøre noe nytt med Newbie akkuratt nå. Vi i prokom blir ikke veldig angry om noen andre gjør dette.
  • K: skjønner at prokom ikke blir sure, men blir det ikke rart å bruke andre annonsører?
 • I: Om det ikke er veldig interesse fra prokom om hva dette er kan vi avslå møtet.
  • K: Egentlig kult insj, skal ta opp på møtet for å skjenne på stemninga.
  • K: Er ikke veldig stor insj for eksterne henvendelser internt i prokom for øyeblikket.
 • I: Tipper det går fint, hun dama har vel som hensikt å promotere sin bedrift.

027 Kompilering 2023(5-10 min)

[Vi trenger en gjeng som har lyst å ha ansvar for planlegging av høstens kompilering. Er dette noe du kunne tenke deg?]

 • Frida har lyst.
 • Johannes er med.
 • Magnus også
 • I: er ikke så mye jobb, men vi kan bestemme litt hva som blir tradisjon og
 • I: Se på erfaringsskriv fra i fjor høst, og genfors.
 • SP: Immball etter?
  • SR: Det blir opp til kompileringsgjengen, men er jo på en lørdag.
 • I: Kompileres alle så har vi aaaaakkuratt nok daljer, kanskje litt lite mao.
 • SP: Burde ikke bare daljer bestilles.

  • SR: tar det på eventuelt.
 • Tips om å ta det steg for steg, ikke bare skippertak

028 Dårlig oppførsel på representasjon (5 min)

[På linjelederforum-møtet ble det nevnt av flere parter dårlig opp førsel på jubileum, og vi ble alle bedt om å videreformidle denne informasjonen til styret vårt]

 • Flere tilfeller i det siste der det har skjedd uheldige hendelser: Nabla, spanskrøret og salt har rapportert om dårlig oppførsel. Alle må huske på dette.

029 Master - fadderuker (5 min)

[Per nå er det ingen som planlegger masterfadderukene og dette burdes fikses asap.]

 • Snakket med Nicolai (leder i velkom). HVem fikser egt. master-fadderuker? Dette burde vi få på plass.
  • Har ingen åpenbare kandidater.
 • SP: Hvordan har dette foregått før.
 • I: Har noen noen tanker,
  • K: Har ingen tanker om hvem og det er et problem med at mange skal på utveksling.
 • I: Til neste år, burde dette tas med sammen med opptak på leder og nestleder i velkom

  • K: Er opp til leder og nestleder i velkom å ta opp masterfaddere, de er positive men det må gå gjennom de.
  • K: Folk hadde ikke vist interesse
 • SP: må velkom ta alt om det ikke er noen som melder seg som masterfaddere?

  • SR: noen vet vel ikke så mye enda.
  • K: Mange tenker det er mye jobb. Men det trenger ikke bli så mye jobb som man tror, Styrer litt selv
 • I: Er litt orging, men ikke veldig mye jobb.

030 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

SAK 1 Satt av 55K i budsjettet for daljer dette semesteret. Skal kjøpes inn for OIL, FeminIT og Pins

 • I: Det er feminit som er treige med å bestemme seg for logo, men den er klar nå.
 • I: Alle burde se over samle og sortere litt i daljeskapet, få litt oversikt over hva vi har og evnt. hva vi må bestille.
 • SP: Hvilken komite blir budsjettert 55K
 • Prokom bestiller og HS betaler

SAK 2 - Tihlde jubb og gave til de. - I fjor ga vi de en potte.

Sak 3 - La ut forslaget om nye prikkeregler

Sak 4 - Skal vi sende ut mail om oppførsel på arrangement. - Lurt at de kommer fra HS - Hvordan sender vi ut? - K: vi kan ikke sende ut til alle på online-brukere - K: Da sender vi til folk som gikk ut i 2014, dårlig s - K: Da tror jeg det er bedre å legge ut på slack

Sak 5 Lurt å se på i hvilken grad HS-medlemmer kan være med i flere andre komiteer enn den de allerede er med i. - Tar en sak på det neste møte.

Sak 6 Siste møte til de gamle nå :// - Når skal folk nukes? - Hegli kan nukes - Anders venter til han er ute av Brønnøysundregisteret. - SP: Er det en grunn til at hele styret er i registeret? - SR: Pga signering. - I: Jeg fikk mail fra DNB om at de ville jeg skulle signere noe - K: Det skal være i orden, trenger ikke

TODO´s

[Skriv opp todos som har oppstått i løpet av møtet her. Fint om man rekker å ta en gjennomgang av todo´s når møtet er ferdig]

 • [ ] Johanna fikser å purre på Online-potten.
 • [ ] Alle headhunter Masterfaddere.
 • [ ] Kompileringsgjengen, teller daljer.
 • [ ] Caro går gjennom daljeskapet.
 • [ ] Alle se på prikkregler på driven HS/Retningslinjer_Arrangement/Prikkregler_Nytt_forslag.
 • [ ] Alle betale for Sondre sin middag

Diggepunkt

[Alle må digge noe]

Møteevaluering

[Ris/ros til hvordan møtet har gått]

 • Ta pause i pausen, ikke random ting underveis
 • Litt dårlig servering.

031 Økonomi 101 (10-15 min)

[For å gi Hs litt mer innsyn i hvordan økonomien fungerer vil jeg holde et lynkurs. Gjerne kommenter hvis det er noe du vil jeg skal snakke om eller spørsmål jeg kan svare på!]