## Innsjekk 

[Hvordan har dere det?] 

---

## 223 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke 

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?] 
Innkalling, servering ikke godkjent, referat good.  
## 225 Suppleringsopptak, Backlog opptak med Milla (10 min) 

[Diskutere om det skal være sammenslåing av suppleringsopptak og opptak av leder og nestleder velkom. Backlog har satt datoer for sitt suppleringsopptak og ønsker egentlig å gjøre det separat fra velkom leder og nestleder opptak hvis det lar seg gjøre] 

- Backlog har planglagt hele timelinen og satt av datoer. Ingen andre sier de skal ha suppleringsopptak, eneste opptaket er velkom. 
- Backlog ønsker helst å ha det separat.  
- Snakket om å ta leder og nestleder før jul, så det er resten av komiteen som eventuelt skal samkjøres. 
- Resten av velkom blir typ tatt opp i løpet av februar.  
- Backlog ønsker hvertfall et separat skjema for å ikke bli et tilleggsvalg. 
- Blæsting, sammen eller ikke? Backlog ønsker å blæste alene helst. 
- S: Kommer førsteklassinger til å kunne søke Backlog? 
  - Vi kommer til å si at alle kan søke. 
- Gir mening at det er to separate opptak og blæstinger 
- S: Kommer dere til å promotere dette som suppleringsopptak eller opptak? Backlog kommer jo ikke til å være med på hovedopptaket lenger. 
  - Vi har ikke helt diskutert det, men er et godt poeng. Vi ønsker ikke å være en del av hovedopptaket, fordi vi ønsker litt andre søkere. Hvem som helst kan fremdeles søke.  
- Backlog kjører på med sin opptaksplan. Går greit nå siden ingen andre skal ha suppleringsopptak nå. 
- S: Hvorfor vil dere ikke ha opptak etter genfors i vår? 
  - Ble enige om at det blir veldig mye i høst. 
  - Til våren skal vi ha litt valg og sånn, har lyst å ha folk på plass til det. Hvis noen i HS ønsker å søke, kan man gjøre det slik at HS kan søke, men ikke blir offisielt tatt opp før etter generalforsamlingen.  
- Konklusjon: To separate opptak, selv om de er ca. samtidig. Milla koordinerer med velkom-leder angående overlapp av søkere osv, 

## 226 Status fra styret (15 min) 

[Her er det kun meningen at det skal være status for styret. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner skal skrives ned og ta på eventuelt.] 

### **Styremedlem**: 

- Velkom status. Sendt mail til tidligere leder og nestleder. Diskusjon med å ta opp masteransvarlige. 
- Lest veldig mye retningslinjer.  

### **Styremedlem **: 

- Ikke her. 

### **Styremedlem **: 

- Lagt ut story på insta. 
- Funnet uke til hyttetur. 

### **💰** Økonomiansvarlig: 

- Fikset DUNS til appkom.  
- Fikset budsjettet etter overføring av arrkom. 
- Fikset ny qr kode til kiosken. Forrige hadde nådd sin maksimale kapasitet. 

### 👩🏻‍🦰 Nestleder: 

- Sendt ut nyhetsbrev 
- Sett på IT-bod tilganger 
- Hadde stormøte. Kom veldig mange og vel gjennomført. 
- Skal lage retningslinjer for kommunikasjonsansvarlige. 


### 👩🏾 Leder: 

- Var på stormøte 
- Var på KID møte 
- Skal på linjeledermøte på torsdag. 

## 227 Mailpunkt (5 min) 

[Før hvert møte skal det sjekkes om det ligger noen ubesvarte mails i innboksen, ansvar for å besvare ubesvarte mail blir fordelt på møtet] 

- Brage har hatt ansvaret. Er en mail; dialogmøte med linjeforeninger.  
- Linjeforening, Caro svarer de, sender et utkast. 


## 229 Kompilering 2024 (10 min) 

[Ridderne er veldig glad i få beskjed i god tid om dato for immball og kompilering. Immball er satt til fredag 6.sep 2024. Når vil vi ha kompilering?] 

- Pleier egentlig å ha kompilering før immballet. Siden det er en ukedag blir det litt vanskeligere. I fjor hadde vi kompileringen søndagen før immballet (som var på en torsdag). Er litt opp til neste styre å finne ut av, men ridderne ønsker tidlig beskjed.  
- Ridderne skal være med på begge deler, men mange deltagere på kompileringen var misfornøyde med at det var samme dag pga. lukt i håret osv. 
  - Litt artig å ha det samme dag også. 
  - Litt morsomt at det er samme dag, Tihlde har med vilje ikke satt det på samme dag 
- Hadde det gått å ha det søndagen etter? Er jo litt sjarmen at en får daljen og går med den på immballet, så idk 
- Er mulig å ha det på kveldstid en ukedag?  
- Søndagen før er siste dagen i fadderuka?  
  - Tror det er en uke mellom. 12-24 er fadderukene. ITEX tenker 27-30. august. 
- Immball er nok viktigere enn kompilering for ridderne. Finnes riddere i Trondheim også. Kveldstid torsdag hadde funket, spørs litt hvor lang tid det tar med rydding osv. 
- Litt vanskelig å ta den avgjørelsen for neste styret, kan uansett sende mail til ridderne nå og si vi har satt av dato for immball. Får gi beskjed til neste styret at de må finne ut av det litt fort. 
- Det er ikke dumt å ha det på søndagen, jo nærere fadderuka, jo enklere er det å få med seg folk. 
- Da kan man få det med i newbie og det ser ut som en del av fadderukene.  
- Sender mail til ridderne. 

## 230 Godkjenne retningslinjer fra komiteer (30 min) 

[Alle skal lese gjennom retningslinjene som ligger under, og notere seg om det er noe de er usikre på: Arrkom, Bankom, Trikom, Ekskom, Bedkom, Feminit, Debug, Backlog, Prokom, Appkom] 

- Debug: 
  - Godkjent ved akklamasjon 
- Ekskom: 
  - Godkjent ved akklamasjon 
- Appkom 
  - Godkjent ved akklamasjon 
- Prokom 
  - Gjøre noen endringer, også kan de godkjennes 
- Trikom 
  - Gjøre noen endringer, også kan de godkjennes 
- Backlog
  - Godkjent ved akklamasjon. 
- Arrkom 
  - Godkjent ved akklamasjon. 
- FeminIT: 
  - Godkjent ved akklamasjon. 
- Bankkom 
  - Godkjent ved (silent🐕) akklamasjon 


## 231 Kontrakt RFK (5 min)
[Vi har fått kontrakt av RFK, den ser grei ut. De har fjernet et punkt, og høynet støtter me 3% slik vi skal. Punktet de har fjernet er ikke av særlig betydning for oss. Vi må bli enige om vi skal skrive under.] 

- Må øke budsjettet da, men det kan vi godkjenne på nytt. 
- Har ikke fått noe faktura enda for denne høsten. 
- Kontrakten er for året 23/24. 
- Må komme tidligere på høsten. 
- Vi signerer kontrakten.  

## 232 Eventuelt 

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet] 

- Masterfaddere: 
  - Brage lagde skjema og vi tenkte jo å ta opp master og bachelor-faddere-ansvarlige samtidig. Nå kan alle søke, tidligere har det vært veldig rettet mot første klasse, men nå kan jo alle søke for å være ansvarlig for masterfaddere. 
  - Burde minst være to.  
  - Masterfaddere trenger ikke være på plass før jul, men må være på plass når velkom starter å planlegge ting. 
  - Blir det rotete å ha opptak til velkom og masterfaddere? Gir mer mening å ta de opp samtidig som resterende medlemmer av velkom. 
  - Konklusjon: Tar opp bare leder og nestleder nå. Hjelper velkom med å ta opp masterfadderansvarlige før første velkommøte etter nyttår. 


## 233 Hva har du på hjertet? 

[Hva tenker du på? Har du noe på hjertet om det som skjer i Online] 

## 234 TODO’s 

[Skriv opp todos som har oppstått i løpet av møtet her. Fint om man rekker å ta en gjennomgang av todo´s når møtet er ferdig] 

## Diggepunkt 

[Alle må digge noe] 

## Møteevaluering 

[Ris/ros til hvordan møtet har gått