# HS-møte 23.10.2023

## Innsjekk

[Hvordan har dere det?]

---

## 170 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

Serveringen er ikke godkjent

## 172 Status for komiteene (20 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

### **🎉** Arrkom:

- Eneste relevant er Åre. Hadde signert kontrakt uten å se betalingsfristdato så den var nå på onsdag. Fikk heldigvis lån av Online så det ordnet seg. Påmelding blir 6.november tror jeg, så da får vi inn pengene ganske raskt etter det.

### **👔** Bedkom:

- Skal ha bedpress for første gang på lenge

### **🖥️** Dotkom:

- Ny redwine ansvarlig

### **📚** Fagkom:

- Ikke til stede

### **🖋️** Prokom:

- Ikke til stede

### **☕**Trikom:

- Ikke til stede

### **💰** Økonomiansvarlig:

- Nærmer oss ferdig med budsjett
- Har godkjent litt søknader:
  - IDI-potten: Julegrøt, Høstsuppe, golfline arrangement
  - Onlinepotten: Workshop med debug

### 👩🏻‍🦰 Nestleder:

- Ikke til stede, ikke sendt inn status

### 👩🏾 Leder:

- Svart på mails og medlemssøknader. Snakket med Anders angående de og. Egt linjeledermøte i dag, men er HS inn og ut. Holder på å få output inn i mailinglisten.

## 173 Valg av ny vinstraffansvarlig (5 min)

[Vår kjære vinstraffansvarlig takker for seg, og vi trenger noen som kan fylle denne uvurderlige rollen]

- Økans stiller.
- Økans blir valgt.

## 174 Valg av nye sosialansvarlige (5 min)

[Våre kjære sosialansvarlige takker for seg, og vi trenger noen som kan fylle denne uvurderlige rollen]

- Fredrik stiller.
- Erik stiller og.
- Fredrik og Erik blir sosial ansvarlige sammen.

## 175 Interne retningslinjer (5 min)

[Alle komiteene, inkludert HS, burde oppdatere sine interne retningslinjer. Mange har veldig utdaterte retningslinjer og med en ny struktur trenger komiteene bedre og oppdaterte retningslinjer. Alle komiteene sine retningslinjer må godkjennes av HS.]

- Sende en mail til alle komiteer og sette en frist.
- Leder tar ansvar
- Også skriv om kommunikasjonsansvarlig og minn de på at de må finne ut av hvordan de vil løse denne stillingen.
- HS sine er også veldig utadert, kanksje finne en som får hovedansvar?
  - Kanskje en ny og en gammel kunne sett på det sammen.
  - Leder og Styremedlem ser på det sammen.

## 176 **Medlemskapssøknader (5 min)**

[Vi i hovedstyret får inn medlemskapssøknader året rundt og (mest på høsten) og ser en stor viktighet i at alle i hs er sammenkjørte om hvordan og hvilke søknader vi godkjenner. Derfor blir det en liten gjennomgang og diskusjon rundt dette.]

- Hvordan er det med master hvis man må konte?
  - Du må ha fullført bachelor, så mange som stryker i 3 som ikke kommer inn. Så det angår mange av de sakene våres.
- Noe av casen er ITEX. Rundt da det kommer mange søknader, og da mange som ikke har "rett" til å komme inn.
- Godkjenner vi flere bachelor enn master hvis de tar fagene?
  - Nei de må uansett ha studierett for å kvalifisere
- Kan man ikke gjøre sånn at hvis BIT men ikke kommer inn på master, så kan de fortsatt ha muligheten til fullverdig. Hvis man da tar alle fagene i fjerde minus EIT siden man ikke får rett til det. Synes det er dumt at man mister medlemskapet pga man konter et fag.
  - De vil ikke bli ekskludert fra alt, kun bedpresser
  - Er jo som regel de det gjelder. At de har kontet.
  - Kunne jo eventuelt gi de en 3.klasse status siden de på en måte er det siden de har godkjent alle fag i 3.klasse.
- Tror en mer jevnlig håndtering av de sakene som ligger inne er lurt. Om det er et møtepunkt. Dersom det er en ansvarlig så kan vedkommende ta opp de rare sakene på møtet så kan man komme til en enighet sammen.
  - Til nå har vi praktisert med at det er alle som skal gjøre litt.
  - Har også praktisert at man svarer på mailen og sie rom man har godkjent eller underkjent.
- Synes at en har ansvar er en fin løsning for da blir det ikke så mange tolkninger som kommer inn.
- Tidligere har nestleder gjort dette alene, men det er viktig at vi er samkjørte om hvordan vi gjør det
- Vi må bli enige om hvordan vi vil tolke vedtektene
- Har de som skal ta en kont i august studierett ved informatikk i august da og kan egt søke om fullverdig medlemskap da?
  - Ja fordi de ikke har fullført bachelor
- Synes at vi kan si at dersom de kan vise bachelor eller master i informatikk på studentweb så har de rett på fullverdig medlemskap.
- Så var det om vi skulle ha en som har litt hovedansvar.
  - Tror det er veldig lurt. Ta opp på møte dersom usikkerhet. Gir det en kontinuerlighet.
  - Om vi setter hovedansvar så betyr det ikke at vi andre ikke skal godkjenne. Er bare at en har hovedansvaret for å se om det ligger mange inne, holde de andre oppdatert.
  - Nå har vi også tre nye "blanke" roller å fylle
- Styremedlem tar rollen som medlemskapsansvarlig.

## 178 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

### Lån til arrkom om åre?

- Hva mentes med at arrkom har lånt penger til åre?
  - Egentlig bare at online legger ut for arrkom, man trenger ikke å søke. Alle komiteer i Online låner av Online hele tiden. Da ekskom søkte var det eget siden de er utenfor Online. Så man trenger ikke å søke.

### HS møter

- Hvordan vi pleier å styre det. Pleier å kun være leder, kanskje nestleder, og de som referer som har pc. Så derfor vi prøver å være strenge med å sende inn saker på forhånd så folk kan lese seg opp og være forberedt.
- I bedkom har leder pc med innholdet på skjermen så alle ser
- Vi har pleid å ha hs notatbok, men ikke fått av Bekk enda
- Status punkt, hva vil vi løse dette med?
  - En form for status for hver person
- Møtereferater: vi fjerner ting som er personspesifikt eller hemmelig, dette ligger på notion. Dersom man er usikker så er det bare å spørre. Er noen ganger vanskelig å ta stilling til.
- Skal de nye stille med vara? De har ingen tydelig vara siden de ikke representerer noen komite. Men send inn vara hvis dere ikke kommer.
- Har også interne vinstraff-regler som ligger på wiki og notion så de kan dere lese dere opp på.
- Vil bare anbefale dere å lese litt på wiki og notion. Lese tidligere møtereferat og hva vi har diskutert nylig.
  - TODO på de nye kanskje?
- Er noen roller vi må huske på. Blæstekalender, tilgang på mail osv. Sånn de er ikke direkte knyttet til styrerep, men har ofte vært sånn.
- Blæstekalender-rollen:
  - Slutten av hver måned legger du inn en ny måned
  - Erik tar det
- Angående roller så må man ikke glemme vors for immball og at en har hovedansvar for det. Nå har vi allerede dato for immball så man kan allerede booke lokale for styrevors.

### Synliggjøre nye hs

- Vi sitter på kontoret på onsdag 11-12 med snacks osv.

## Diggepunkt

[Alle må digge noe]

## Møteevaluering

[Ris/ros til hvordan møtet har gått]
Litt mye på eventuelt, vi må senke terskelen for å sende inn saker