Møtetidspunkt: 10.15
Sted: R90

Servering og referering:

1. ref: Ida

2. ref: Frida

Servering: Ida

Straff:

Tilstede: Caro, Sondre, Frida, Ida, Johanna, Ingeborg, Sander, Njål, Johannes

Mangler:

Innsjekk

[Hvordan har dere det?]053 Status for komiteene (20 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom:

 • Vellykka veldedighetsfest
 • Havet var også bra, bra påmelding, fikk en til badstu etter å ha søkt IDI-potten
 • Har kun utmatrikulering for 3. og 5. klasse igjen

Bedkom:

 • Skjer ikke så mye i bedkom for tiden, nærmer oss slutten av semesteret
 • Ordnet premie til veldedighetsfest
 • Pratet videre om FeminIT x Bekk arrangement
 • Bookingrunden begynner å ordne seg
 • Bra påmelding på fjelltur med Bekk, drar på kontoret dersom dårlig vær

Dotkom:

 • Bedriftsprofil har blitt laget
 • QR-kode er på vei
 • Har hatt intern retrospektiv

Fagkom:

 • Arrangerte linkedin kurs forrige onsdag, bra kurs og bra påmelding
 • Planlegger diskmat eksamenskurs
 • Ser på kule kurs til høsten dersom det blir plass i kalenderen, 3Dprinting- og keramikk-kurs blir nevnt
 • Bookingen har tatt litt lang tid

Prokom:

 • Gullblekka forrige uke
 • Offline-slipp i dag
 • Merch-bestilling har blitt sendt

Trikom:

 • Planlegger vaffel-steking i eksamensperioden
 • Arbeidskveld; bra påmelding, litt dårlig rom
 • Fått lokale til 17. mai, samme plass som i fjor, vil helst ha plass til flere, men var vanskelig å få plass
  • Ser på lokale til neste år allerede nå
 • Grilling i eksamensperioden

Økonomiansvarlig:

 • Fått tilgang til Nordnet
 • Nytt interkom-kort
 • Har sjekket opp med vipps i kiosken, skal ha møte med appkom og trikom for å se på det
  • Hører med appkom om de ønsker å arbeide med denne løsningen
 • IDI-potten: godkjent badstue, kaféonsdag med FeminIT, infomøte til ekskom, FeminIT har sendt inn søknad om eksamenslesing

Nestleder:

 • Tok alt sist møte så ikke så mye å si på status fra komiteene som ikke har HS-rep
 • Fått Notion-tilganger - for at det skal være likt for alle
 • Tenker å ha medarbeidersamtaler med de som ikke har egen HS-rep

Leder:

 • Linjeledermøte sist mandag
  • Hadde besøk av velferdstinget
  • Pratet om kommunikasjon, generelt ganske dårlig kommunikasjon
 • Var på leder kontor til kontor og ble kjent med andre ledere av linjeforeninger på gløs
 • Godkjente at gamle medlemmer ble slettet fra DNB

054 Interkom (10 min)

 • Mye pant i boden fra veldedighetsfesten, dette har skapt søl, litt synd siden trikom nettopp har vasket boden.
 • Sånn skal ikke ligge i boden, det blir trikoms ansvar. Ting skal ikke ligge i boden over lang tid, korte perioder er ok.
 • Minner om å hente det som står utenfor kontoret dersom det ennå ikke er gjort.

055 Linjeforeninger som case oppgave i IØ1003 (5 min)

[Vi hadde besøk av professoren i faget IØ1003 på linjeleder møtet i går, der han ønsket at noen av linjeforeningene kunne stille som case-objekter i faget.]

 • I: Har ulike caser for hvert år, hadde tidligere teknologi-bedrifter. Med linjeforeninger er det mer rettet mot kulturen, ønsket alle mulige linjeforeninger. Er dette noe vi har lyst til å være med på? En mulighet for å få et annet syn på vår linjeforening, heller ingen garanti for at vi blir valgt.
 • I: høres ikke ut som det er så mye jobb med et intervju her og der. Kan være spennende å høre andre sine tanker om Online og hvordan vi driver linjeforeningen
 • S: Er tanken at det er leder og nestleder som stiller?
  • SR: Trenger ikke å være det, men burde nok være noen som har god kontroll på Online.
 • I: Dersom noen har lyst til å dra, så ser jeg ingen grunn til å ikke gjøre det.
 • S: Var det faget nå til høsten? Jeg føler at hvis vi sier ja allerede så kan det hende folk dropper/ikke gidder til høsten.
  • SR: Ja.
 • I: Dersom vi ønsker å være med, så burde vi ha det klart hvem som skal dra.
 • I: Jeg kan godt dra, synes det er fint med et annet perspektiv.
 • I: Jeg kan godt dra.
 • Sier i fra at vi ønsker å delta, Caro sender en mail på det.

056 Opptak til revy (10 min)

[Vi fikk mail av revyen med spørsmål om opptaket deres til høsten.]
- Skal tydeliggjøres at det skal være et verv en kan ha ved siden av andre verv. Ønsker synlighet. Viktig for oppstartsfasen av revyen
- Har også sett på muligheten for å ha det uken etter komiteopptaket.
- I: Synes det er en god løsning å gjøre det på samme måte som FeminIT, folk søker andre ting dersom de får avslag.
- S: Var det ikke sånn at på opptaket ifjor hadde feminIT og backlog samme søknadsprosess bare at det var uken etter?
- SR: det funka fint å ha det samtidig, men å ta opp i feminit uken etter det ordinære opptaket.
- I: Jeg synes det burde være sånn at revyen kan ta opp medlemmer etter fordelingsmøtet.
- I: De har kanskje også lyst til at ikke bare førsteklassinger eller komitefolk
- S: Jeg tror at hvis vi har det uken etterpå så kommer ikke folk til å søke
- S: Samme kan sies om Backlog og FeminIT. Blir dårligere opptak dersom en har det etter opptaket.
- I: Jeg foreslår at vi tar opp kontakten med revyen og hører hva de tenker om opptaksprosessen deres, om det skal være noe mer enn vanlig søknad til komité
- Konklusjon: det er good om de ønsker å gjøre som Feminit og Backlog.

057 Økanser kan legge inn betaling på arrangement (10 min)

[Kom opp et forslag i Dotkom om at økanser skal kunne legge inn betaling på egne events. Per nå er det kun dooters som har tilgang til å legge inn dette, men virker mye mer praktisk å overføre ansvaret til arrangerende komites økans. Mindre mailkomunikasjon, og mer oversikt/kontroll for komiteene. Thoughts?]

 • I: Er enig. Hvorfor kan vi ikke gi til alle komitemedlememr?
  • SR: Ja, grunnen til at det kun er dotkom nå er for at man ikke skal ha fler rettigheter enn man trenger. Siden det er snakk om penger så skal det være få som har tilgang, derfor ikke hele komiteen. Dersom det funker at kun økanser har det så hadde det vært best.
 • I: Jeg kan huske at jeg har lagt inn betaling på velkom sine arrangementer. Jeg var ikke superadmin i fjor tror jeg.
  • SR: Dotkom og superadmins har tilgang.
 • I: Synes det høres lurt ut.
 • I: I praksis gis rettigheten til medlemmer av bankom. Økanser har mye å gjøre allerede, så dette blir litt mer, men dotkom har fremdeles rettighetene. Økans blir bare et ekstra alternativ.
 • I: Det er mulig å prøve den nye ordningen og se, så kan bankom se om det blir for stress.
 • Konklusjon: gi tilgang til hele bankom, så vil det bli lettere for alle. Dotkom kan fortsatt ta det dersom det blir mye å gjøre for økans.

059 Nominasjonsskjema Debug (10 min)

[Debug har snakket om å lage et nominasjonsskjema som vil være tilgjengelig for alle onlinere, hvor man kan nominere studenter til å bli tatt opp som medlemmer av debug. Hvis noen blir nominert flere ganger, vil de være en aktuell kandidat til intervju ved opptak av nye medlemmer. Tanken er at alle i foreningen skal ha muligheten til å bli nominert som medlem av debug uavhengig av om man er kjent for noen i HS eller ikke.]

 • I: Veldig god ide! Det er ikke nødvendigvis den beste løsningen at kandidatene kommer fra HS.
 • I: Hvorfor er dette en sak her? er ikked et noe de bare kan gjøre selv
  • SR: De ønsker feedback.
 • I: funker opptaket sånn at de kontakter folk og spør om de vil være med?
  • SR: Ja
 • Konklusjon: HS stiller seg positive.

059 Eventuelt

 • I: Kan vi legge til Online-logo i mail-signatur?
  • SR: Synes det er unødvendig, men kan legge til.
  • SR: Synes det er stygt, stiller meg negativ.
  • SR: Jeg synes det er dritkult.
  • SR: Ønsker du avstemmning?
  • SR: Trenger ikke ha det som sak, men ønsker at folk tenker litt på det.

Diggepunkt

[Alle må digge noe]
Snart hjem, grain analyzer, HS-møte, Havet, fint vær, hyttetur, Shaman Durek, Barry, Offline.

Møteevaluering

[Ris/ros til hvordan møtet har gått]