Innsjekk

[Hvordan har dere det?]


136 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

Godkjent

138 Status for komiteene (20 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

🎉 Arrkom:

 • Skal se på retningslinjene på møtet i dag
 • Blåtur på fredag

👔 Bedkom:

 • Hadde møte med ITEX-gjengen, veldig nyttig

🖥️ Dotkom:

 • Jobber, ingen store greier

📚 Fagkom:

 • Hatt kurs med bredvid, bra oppmøte på mingling

🖋️ Prokom:

 • Some: nye har tatt kontroll og blitt tiktok-ansvarlige

Trikom:

 • Ikke så mye relevant å si.

💰 Økonomiansvarlig:

 • Har en del nye, hatt opplæring og vært tydelige på retningslinjene
 • Starter med 2024-budsjettet neste møte
 • Fikk 5 000 kr til kaffe fra IE

👩🏻‍🦰 Nestleder:

 • Genfors greier
 • Post på komitékickoff der Carolina og Ida snakket om generalforsamlingen

👩🏾 Leder:

 • Diverse, orget genfors, var på komitékickoff.
 • Svart internasjonale studenter som ønsket kontakt (via Erasmus)

139 Tilbakemeldingskjema kompileringen (10 min)

[Diskutere tilbakemeldingene fra kompileringen så får vi høre hva folk tenker, bør vi endre noe til neste år?]

 • Kun ett svar fra en som ikke deltok, mørketall der.
 • De fleste er godt fornøyde med kompileringen. Opplevelsen er det flere som er litt mindre fornøyde med.
 • Ting som kan bli tatt bort: 80% sa nei, kakaobasseng fikk litt langvarige konsekvenser, mindre fysisk, kanel og litt lite variasjon på postene.

140 FIF høsten 2023 (5 min)

[Vi har fått inn en mail om å velge datoer for høstens FIF møte. Årets møte arrangeres av TIHLDE og vil være i Trondheim. Hvem skal stille på dette. På disse møtene har det hovedsaklig blitt tatt opp saker som ligger særlig nærliggende bedkom/fagkom, da det er saker som er til interesse for mange av de andre linjeforeningene i landet. (I våres var de to sakene som ble tatt opp, erfaringsbank om bedrifter og datoer for sommerjobb). Hvem skal stille på høstens, og fremtidens møter? Lurt å tenke på nå mtp. forslag om org. struktur på genfors og planlegging av datoer.]

 • Nytt FIF-møte i høst i Trondheim.
 • Tidligere har det vært bare bedriftrelaterte saker - er nok lurt at en fra bedkom eller fagkom er med.
 • Møte på dagen og sosialt på kvelden.
 • Tenker det er fint om bedkom/fagkom finner selv ut hvem som skal reise.
 • Sender det inn som sak på fellesmøtet.

143 Generalforsamlingen H2023 (10 min)

[Hvordan ligger vi an? Sjekker trello. Er det noen som trenger hjelp eller er usikker på noe?]

 • Workshop på tirsdag.
 • Please send inn saker asap, slik at vi får tid til å legge de inn, de skal inn mange ulike plasser, så det tar litt tid.
 • Får ikke lagt ut kandidatlista fordi vi venter på saken fra organisasjonsstrukturfolka
  • Den er sendt inn.
 • Hvordan skal vi få folk til å stille til valg siden det er to ulike muligheter?
  • Se på det som to ulike valg.
  • Skal få fikset kandidat-siden, slik at det blir mer oversiktlig.
  • Folk må skrive seg opp på begge dersom de ønsker å stille til begge.
 • Tatt stilling til sammensetningen av styremedlemmer?
  • Skal ta det opp som diskusjon på genVORS. Blir eventuelt å ha to ulike vedtektsforslag.
 • Hvordan fungerer stemmegivningen når det er prioriteringslisten?
  • Sisteplassen vil bli fjernet fra stemmegivningen. Dersom det er fem kandidater vil den simulere fire runder med stemming.

Møtet er hevet kl. 13:46.