**Møtetidspunkt:** 10.15 
**Sted:** [R51](https://link.mazemap.com/YvxACck6)

**Servering og referering:** 

*1. ref*: Magnus

*2. ref*: Johanna


**Tilstede:** 

Ingeborg, Frida, Njål, Magnus, Johanna og Caro

**Mangler:** 

Johannes (ingen vara pga. blåtur), Ida og Sondre (ingen vara)

## Innsjekk
[Hvordan har dere det?]

Koste oss på jubb på lørdag <3

- - -

[TOC]

- -

## 034 Status for komiteene (20 min)
[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]


#### Arrkom: 

- Silent disco, en del som glemte jakker
  - Ikken hørt noe annet, tror de er fornøyde
  - Håper velkom har tatt det videre
- Hybel til hybel på fredag gikk bra, mange "nye" deltakere
- Komiteseminar lørdag etter påske
  - Vi trenger svar fra backlog
- Lurte på komiteseminar
  - Er dette backlog eller arrkom sitt budsjett, er mye penger? 35K og lokalet er gratis. Hva skjer om vi ikke bruker opp annet
  - SR: Kan fordeles på høstsemesteret. Evt. flytte over til kickof på høsten. Tror backlog har det.
  - SP: Hva skal man gjøre?
  - SR: Har ikke v@rt med på det selv før. 
  - Har vært faglig på dagtid med grupper fra komiteene. 
  - Disse skal lage middag og før man møtes på lokale senere. 
  - Backlog skal ordne faglig opplegg
  - Vi har en deal gående og får det gratis pga det, har betalt før. 
- Ikke helt heldig at fondets vedtekter endres etter budsjettet blir satt. Ikke det at vi belager oss på fondet, men greit å vite før budsjettet settes.
- OIL fikk 10000 i støtte for Vassfjellet. Tror det var fra IE, her er det sikkert også mulig å søke.
- Om det er krise er det fortsatt mulig å søke, så kan man se hva fondet har å si på det.

#### Bedkom: 

- Ikke så mye nytt
- Siste bedarr på torsdag, noe lav påmelding fra 3. og 4. (pga. ekskursjon +++), men bra fra 1. 2. 

#### Dotkom:

- Holdt et internt retrospektiv forrige uke
  - Prossessene og arbeidet i dotkom
  - Ingen referat å finne, var ikke der selv
- Har ikke gjort kjempenye nytt utenom gjevn fremgang
- Jobber fortsatt med mail

#### Fagkom: 
- Ikke til stede

#### Prokom: 
- Ikke til stede

#### Trikom: 
- Har satt dato for workshop for vasking av kontoret og boden
   - SP: Skulle ikke vi rydde i IT-boden
   - SR: Backlog, vi tar opp tråden igjen
- Det ligger en del i boden, det må flyttes til IT-boden
- Skal ha påske-lunsj denne uken, mest sannsynlig onsdag
- SLiter med lokale til 17. mai, er litt vanskelig med alle kravene vi har.
  - Kriseløsning, kan være hos Caro. #### Økonomiansvarlig:
- Har revidert for januar og februar
- Purret på online potten 
- Har godkjent vedtektene til fondet 
- Har bestilt mange nye kort så signer hvis dere får varsel 

#### Nestleder: 
- Ikke til stede


#### Leder: 

- Var på semestermøte, mest om hva IDI og studentkontaktene har gjort og hvem de er
- IDI skal bytte kontorer, men er leeenge til. 
- Runde til slutt, alle kom med tilbakemeldinger
  - Plassmangel gikk igjen
  - Håper IDI fikk inntrykket av at IDI skjønte tingen, men at det er veldig lite plass
  - SP: VAr det ikke snakk om flere bord på A4-156?
  - SR: Kommer, men vet ikke når
  - SP: Har det blitt mindre bord nå, men nok stoler
- Heri gikk før denne runden startet :/// 
  - Fikk ikke med seg noen ting av denne saken.
  - Alle andre satt også med samme inntrykk av plassituasjonen
- Svar på mails og gjort småting
- Fulgt opp debug med nye medlemmer
  - Tatt opp 2 nye medlemmer
  - Skal ha ledervalg straks
- Vi må ha ekstraordinær generalforsamling

## 035 Interkom (10 min) 

Arrkom:
Vil følge opp det arrangementsmøte som var forrige mandag. Ble veldig kort.
- Følte ikke det ble gjort med hensikt av hvordan intensjonen var. 
- Bedpress så og si hver torsdag, gjør det vanskelig å ha arrangementer før og etter 
- Bra med møte, men hensikten var å komme til forslag. 
- Vi føler ikke Bedkom og Fagkom bare kan holde av så mange dager per uke uten videre kommunikasjon
- Satte tentativ plan for julebord.
- Bedkom og fagkom skjønte litt at de har tatt for mye. 
- Først ble det laget en tentativ plan hvor veldig mye booket, føler ikke det er greit å booke hver onsdag og fredag når det er arr. torsdag. 
- Ble ikke skrevet referat, men arrangementer ble ført inn i kalenderen 
- Under UKA er det kult om dere orger noe felles vors før store arrangement.
- Tror du møtet hadde blitt bedre om møtet var mer planlagt og flere komiteer stiller.
  - svar: Backlog hadde de største tingene, samme med feminit, så folk prøvde å komme med de største arrangementene først. Oil f.eks har ikke så "store" arrangementer så de hadde ikke noe imot å ta det andre dager. 
- trikom pleier i alle fall å gha planleggingsmøte på høsten. 
- Konklusjon- kunne hatt bedre planlagt møte/agenda. 
- Hadde det vært bedre om HS arrangerer møtet? 
- Dette ble jo bestemt i høst, og vi må prøve og feile litt. Tror det blir bedre neste høst. 

Akkurat nå er Facebookgruppa er helt klikk. Varsler funker ikke som det skal. Blæste på IG og spre ordet er nok viktigere enn å overkjøre Facebook-gruppen.

## 036 Retningslinjer for hvorvidt HS-medlemmer kan være med i flere komiteer. (10 min)
[Dette ble tatt opp på sist møte at vi burde se på retningslinjer for hvorvidt HS-medlemmer kan være med i flere komiteer og nodekomiteer, Så til neste møte er det veldig fint om alle kan tenke litt på om vi burde ha retningslinjer? Eventuelt hvilke? Hva annet er det å tenke på? Argumenter for og i mot?]

- Njål: Er kanskje litt partisk, men synes ikke HS skal ha noe strengere regler enn alle andre komiteemedlemmer. 
  - Kan se hensikt i at en fra HS ikke kan bli valgt inn som leder/nest-leder i en komite hvor HS bestemmer dette, da dette blir litt rart.
  - Ingeborg K: Er veldig stor forskjell på hva slags type verv det er snakk om. 
- Johanna I: Tilfellet nå er gjerne at det hjelper å ha litt bedkommere og fagkommere i Ekskom eks. Må også tenke på at man har nok tid til å prioritere HS.
- Njål I: Tenker at man bør kunne være leder i en annen komite, hvis komiteen velger deg. Individer vet ikke alltid hvor mye kapasitet de har. 
- Caro I: Jeg vil snakke om at når man blir valgt inn i HS, blir man valgt inn på bakgrunn på den situasjonen man står i valgøyeblikket. Må ha i bakhodet at man må stå for det man sier på genfor for å bli valgt inn. 
  - Njål K: Skal ikke trenge å sette livet på pause i et år bare fordi man har blitt valgt. På samme måte har man jo lov til å ta en deltidsjobb uten å måtte tenke at det er dårlig ovenfor forsamlingen.
- Caro I: Valg og intervju blir ikke helt objektive når HS har ansvar for det. 
- Njål I: Burde ikke dette gjelde for på også gjelde om man har lyst til å bli medlem i komiteen. Om jeg vil være med kan jeg velge inn kompis til å bli leder. 
- Ingeborg I: Enige i valgprosessen, og at man ikke burde være med på å velge en som man kjenner +++
- Carolina I: kan ikke nekte folk å søke andre ting/jobb heller, men burde ha i bakhodet at hs og online kommer først når man sitter i HS. Kan komme saker plutselig som man må bruke mye tid på, og da kommer det i første pri. 
- Magnus I: tror det kommer av at folk som er engasjerte og er i hs gjerne blir spurt og vil bidra. Er litt vanskelig å si nei noen ganger når man ser at de trenger hjelp. 
- Ingeborg I: Må huske å si at man har flere verv, og at man ikke kan prioritere ting forran HS. Kanskje ta opp en ekstra på bakgrunn av dette.
- Caro I: Tror det er vanskelig for de som velger å vurdere en HS-kandidat som søker verv opp mot alle andre. Implisitt maktsituasjon. Dette kan i verste fall føre til at man utfordrer autoriteten til leder/nestleder i komiteen.
  - Njål K: Hva skal være alternativet om vi skal lage retningslinjer på dette? Ser ikke på dette som gunstig. 
- Caro I: Dette er ting som har skjedd, skjer nå og kommer til å skje.
- Frida I: Er ikke noe bra om andre blir nedprioritert foran HS-kandidater.
- Johanna I: må tenke litt på arbeidsfordeling i HS. Om andre tar på seg nye verv fremfor å ta på seg mer arbeid internt i HS. 
- Caro I: Er sjeldent det er veldig mye interesse for å ta på seg ekstra ansvar fra HS fra før, dette må være viktig. 
- Ingeborg I: Hva skal retningslinjene være. Og vi kan jo heller ikke skrive "Tenk over belastningen din" i retnignslinjer
- Caro I: vi er det øverste leddet, og vi skal sitte her å ta gode og viktige avgjørelser. 
- Magnus: vi burde ta det opp når vi er flere, og tenke på det til da. Vanskelig å skrive noe konkret på det.
- Njål I: Om noen har noe konkret er det bare å komme med. Eneste jeg ser per nå er at om man har interesse av nodekomite at man ikke
- Johanna I: Det blir litt fort at en venn drar med seg en annen. 

Legge inn litt tanker i et google docs, hva er det vi kan ogn ikke kan, diskutere videre neste gang vi møte.

## 037 Godkjenne nye retningslinjer til Debug. (5 min)
[Det er for det meste bare en oppdatering og tydeliggjøring. De følger disse allerede. Ligger som en skjult endring på OW fra 5. mars, men legger de også inn i kommentarfeltet fordi OW er litt buggy.]

- Det er egentlig de reglene de følger, men er gjort noen små endringer. 

Godkjenner ved akklamasjon

## 038 Dalje- og pins-status i Online (5 min)
[Fra sist møte hadde Frida og jeg ansvar for å telle opp daljer og pins for å vite hva som trengs å bestilles inn. Her kommer en oppdatering på dette!]

- Har telt daljer og pins
- Kompileringsdaljer: 323
- Alt er ganske good. 
- Veldig fint system nå
- Trenger ikke å bestille kompileringsdaljer
- SP: Hvor mange stiller på kompilering?
  - SR: Ca 100 i år.
  - Holder til denne høsten
- en god del nodekomitye daljer og
- Når det kommer til de andre daljene:
  - De ligger nå sortert i poser
- Veldig mye HS-daljer (137)
- I midten ligger det gamle pins og jub-daljer
- Backlog har 10
- Dotkom har 3
- Bedkom: 24
- Backlog: 10
- Dotkom: 3
- Bankom: 5
- Arrkom: 59
- Prokom: 12
- Trikom: 17
- Fagkom: 27
- De med ballonger? Hvem er disse sine. Gamle arrkom? Ikke så mange i alle fall
- Design til oil og feminIT er ferdig, så det kommer på samme bestilling 
- Hvor mange pins? Vet ikke, skal telle over?
- Vi bruker alle pengene som er satt av til daljer og pins.
- Videreformidle til ledere at de må holde system/telling hvis de henter daljer. 
## 039 Eventuelt
[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

**Sak 01 - Vi burde dele avstemingen til ITV (institutstillitsvalgt)**

Vi burde dele denne
Magnus deler på FB.

**Sak 02 - Masterfadder-ansvarlige**

Alle må høre litt rundt. Vi får hjelp fra backlog, usikker på hva dette har blitt til.

Høre med backlog om de kan dele opptak til masterfadderleder og nestleder

**Sak 03 - neste møte**

Skal vi ha møte før om tre uker
Vi kan ta ting på slack.
Vi trenger ikke møte digitalt, men tar ting om noe skjer

**Sak 04 - Mail til IDI**
All mail som blir sendt til IDI burde gå vi studentkontaktene. Disse videresender til rett mail til Kristin Karlsen. 
Vi har i alle fall 3 fra informatikk som er studentkontaktene. 
Vi burde sende alle mails via dette, ta det videre til komiteer. 

**Sak 06 - Medlemskapssøknad**
Ble medlemsskapssøknaden som kom inn behandlet?
Caro spørr Ida.