## Innsjekk 

[Hvordan har dere det?] 

---

## 180 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke 

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

Godkjent. 

## 181 TODO´s fra forrige møte **✅** ## 182 Status fra styret (20 min) 

[Her er det kun meningen at det skal være status for styret. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner skal skrives ned og ta på eventuelt.] 


### **Styremedlem**: 
- Ingenting 

### **Styremedlem**: 
- Ingenting 

### **Styremedlem**: 
- Ingenting 

### **💰** Økonomiansvarlig: 
- Møte med Fondet, prøvd å sette opp nettside 
- Noe rart med Nordnet, får kun logget inn som seg selv 
- Gjort ferdig budsjettet, blæstet det. 
- Godkjent appkom og brekkhelg pizza 
- Fått inn søknad fra arrkom om julebord 

### 👩🏻‍🦰 Nestleder: 

- Bodtilganger er endelig fikset! 
  - Måtte skrive 19.09.**2023** for at det skulle funke 
- Fikset referat fra generalforsamlingen med Caro 

### 👩🏾 Leder: 

- Var ikke på linjeledermøte sist uke, krasjet med hs inn-ut 
  - Ønsker kontakt med Dotkom for å ha møte om serverer 
- Svart på mails 
- Godkjent medlemssøknader 
- Godkjent pullrequests på github om endring av struktur 
- Skal på IDI møte i morra 

## 184 Godkjenne referat fra generalforsamlingen (5 min) 
[Hovedstyret må godkjenne referatet. Caro og Ida har finskrevet det så alt skal se good ut, men gjerne ta en titt så godkjenner vi det på møtet.] 
- Godkjent ved akklamasjon. 

## 185 Forslag retningslinjer (10 min) 

[Vi har utformet et forslag til nye retningslinjer, og ønsker å gå gjennom disse. På linken under finner dere forskjellen mellom de mest oppdaterte retningslinjene vi fant og vårt forslag. Gjerne se over endringene på forhånd!] 

- Laget forslag om nye retningslinjer 
- Bedkom og fagkom pratet om FIF-møtet. At vi kanskje burde ha det i våres retningslinjer hvem som burde dra på det.  
  - Bedkom og fagkom er de som er naturlige å sende 
- HS kan ha ansvar om at noen fra bedkom og fagkom reiser 
- S: Hva er fif? 
  - Forente IT-foreninger, ett møte i semesteret der det sendes noen representanter hvor det snakkes om ulike saker som angår oss. 
  - F.eks. frister på sommerjobber. 
- Hva om vi har i retningslinjene at minst én fra bedkom eller fagkom drar, så er det også plass til en fra HS dersom noen ønsker å dra. 
  - Kan skrive noe ala at HS har ansvar for å sørge for at minst én fra Online drar og representerer Online på fif møte og etterstrebe at minst én av de er fra Bedkom eller Fagkom 
- Legge til en setning i paragraf 4.🧑‍⚖️  
- Lang og tro på julebord! 
- Tok bort setning om ITV. 
- Ta bort setning om uklarheter og leder. 
- Endret setning om HS sitt ansvar til å følge opp at nødvendige verv blir fylt 
- Inkludere setning om periodevis oppdatering av retningslinjer 
  - Skal se på hvor ofte dette trengs å gjøre  
  - Beholder å ha det etter endt generalforsamling og ser hvordan det fungerer 
- S: Burde det stå at vi har ansvar for kompileringen? 
  - I: Tror det kan være greit å ha skrevet ned, står vel ikke noe sted hvem som har ansvar. 
  - Legger til setning om ansvar for kompilering🧑‍⚖️ 
- Legger til ansvar om å holde fordelingsmøte i komiteopptak 

## 187 Nyhetsbrev (10 min) 

[Diskutere tanker/ideer om periodisk nyhetsbrev, ref kurset med støttehjulet] 


- På kurset med støttehjulet hadde vi i oppgave i å finne tiltak for å forbedre kommunikasjonen i linjeforeningen. 
- Mange snakket om at det hadde vært gøy med jevnlige oppdateringer på hva de ulike komiteene gjør, samt opp og ned mellom komiteer og HS 
- Ide å sende ut nyhetsbrev på mail og slack 
- Sette det som et ansvarsområde for kommunikasjonsansvarlig 
- Vi kan også bli bedre på å blæste referat fra møtene våre på Slack 
- Kan være med på å øke engasjement 
- Passe på å gjøre det gøy slik at folk faktisk leser. 
- Liker det, må tenke litt på hvor vi har lyst til å sende det ut.  
- Kommer ikke til å stå noe der som er sensitivt, så også mulig å dele med resten av online 
  - Er med på å inkludere resten av Online 
- Når skal vi starte? 
  - Fint med første i løpet av høsten. 
- Må ha på plass kommunkasjonsansvarlig først. Egentlig bare å komme i gang når det er på plass. 
- Tanker om hvor ofte det burde sendes ut? 
  - Liker tanken om to ganger i semesteret. 
  - Tenkte først månedtlig, men hopper over ferier osv. Da er to ganger i semesteret ganske greit. 
  - Kan prøve to ganger i semesteret først også sjekke hvordan det funker. 

## 188 Valg av nye ansvarsområder (10 min) 

[Hvilke nye ansvarsområder vil det nye styret ha, og hvem skal ha hvem?] 
- Kommunikasjonsansvarlig: 
  - Ida blir ny kommunikasjonsansvarlig 
- Vara mailingliste: 
  - Brage blir ny vara mailinglister 
- Some-ansvarlig: 
  - Frederik blir ny some-ansvarlig 
- Representasjonsasvarlig: 
  - Erik David blir ny representasjonsansvarlig 


## 191 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet] ## 192 TODO’s 

[Skriv opp todos som har oppstått i løpet av møtet her. Fint om man rekker å ta en gjennomgang av todo´s når møtet er ferdig]

## Diggepunkt 

[Alle må digge noe] 
Døgnvill og kino ikveld, kan gå med jakke uten å bli dritkald eller dritvarm, pizza til frokost, sove lenge, workshop på onsdag, keramikkurs 

## Møteevaluering 

[Ris/ros til hvordan møtet har gått]