Innsjekk

[Hvordan har dere det?]

1 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

 • Innkalling: Godkjent
 • Servering: Godkjent
 • Referat: ??? må sjekke senere

3 Status fra styret (15 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for styret. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner skal skrives ned og ta på eventuelt.]

Styremedlem:

 • Ikke gjort så mye, venter på flyet til Oslo
 • Meldt meg på semestermøte

Styremedlem:

 • satt seg inn i notion, og hva det vil si å være HS

Styremedlem:

 • Satt seg inn i wiki, notion og hva HS går ut på

💰 Økonomiansvarlig:

 • vært på rfk møte, godkjent appkom søknad om pizza

👨🏼 Nestleder:

 • Hatt erfaringsoverføring med Ida og kommet meg inn på alle systemer der jeg skal være.
 • Linket til fondets vedtekter fra den originale siden for vedtektene på wikien.
 • Hadde møte med Velkom angående at de skal ta over planleggingen av masterfadderukene også.
  • Virket positive til det
  • De ønsker å vite hvor mange som starter med studierett på master informatikk. Bedkom har snakket om at de kanskje vil kjøre en bedpress for mastere også, derfor tallet er viktig.

🧔🏼‍♂️ Leder:

 • Blåtur
 • Ny slack til nye ledere og nye HS
 • Lagt til de nye på Notion
 • IT-dagene møte med Caro

5 Ekskom (5 min)

[Vi må snakke om veien til ekskom videre. Både deres plassering i online og vedtektene deres som må ryddes opp i.]

 • I: Det er veldig tvetydige og utydelige vedktekter, feks om ledervalg.
 • I: Sånn jeg forstod det så var det jo vi som skal på tur som valgte inn de to kandidatene det stod om
  • K: Ja men da er det jo to stk. det står mellom som det egentlig ikke er tydelig om hvordan skal bli valgt.
 • Spm: Hvem skal se på vedtektene? oss eller ekskom?
  • K: Ekskom, de skal ha workshop denne uka hvor de skal se på generalforsamlingen, så vi kan anbefale dem å se på vedtektene da.

Gir en liten recap fra workshop om ekskom og tidligere møter.

 • Spm: at de får en fast sum fra online?
  • K: det er ikke sånn det er nå, men det er det vi tror kan være den beste løsningen fremover.
 • I: Overgangsperioden kan bli litt tricky, så vi vet ikke helt når vi skulle ha startet med det.
 • Spm: Har dere landet på et beløp?
  • K: tror det må være rundt for at det skal kunne gå rundt, men vet ikke om det er noe online vil gi.
 • I: fremover er også tanken å prøve å gjøre turen mindre, kanskje den bare varer én uke, og så kan den heller bygges opp å bli større igjen etter hvert.

Konklusjon: Vi sender mail til ekskom om at de må se på vedtektene sine på workshopen denne uka.

6 Mailpunkt (5 min)

[Før hvert møte skal det sjekkes om det ligger noen ubesvarte mails i innboksen, ansvar for å besvare ubesvarte mail blir fordelt på møtet]

 • Campuspolitisk plattform studenttinget

7 Ny straffeansvarlig (5 min)

[Den gjeve rollen som straffeansvarlig skal overrekkes]

 • Brage har vist interesse på forhånd

Brage blir godkjent som ny straffeansvarlig ved akklamasjon<3

8 Ny kommunikasjonsansvarlig (5 min)

[Den gjeve rollen som kommunikasjonsansvarlig skal overrekkes]

 • Ida viser interesse

Ida blir godkjent som ny kommunikasjonsansvarlig ved akklamasjon<3

9 Ny SOME-ansvarlig (5 min)

[Den gjeve rollen som SOME-ansvarlig skal overrekkes]

 • Erik har vist interesse på forhånd

Erik blir godkjent som ny SOME-ansvarlig ved akklamasjon<3

10 Ny sosialansvarlig (5 min)

[Den gjeve rollen som sosialansvarlig skal overrekkes]

 • Lara viser interesse

Lara blir godkjent som ny sosialansvarlig ved akklamasjon<3

11 Genfors retrospektiv (10 min)

[Hva gikk bra/dårlig? Ferske tanker bør overrekkes til neste styre]

 • I: Vi må ikke anta at alle forstår hva som foregår. Både i valg og når vi hadde fondets generalforsamling innad i vår generalforsamling.
 • I: Til neste år kunne vi hatt en større introduksjon til generalforsamlingen.
 • I: Eventuelt pinne en post i slacken som forklarer basic generalforsamling 101.
 • I: Spesielt til fondet tror jeg folk følte det var litt usikkert hva vi valgte inn folk til.
 • Spm: er fondets generalforsamling hver genfors?
  • K: Nei, bare på våren.
 • I: Syns rommet var bra, var god plass til pizza utenfor og masse stikkontakter.
 • I: Syns planleggingen av HS var bra!
 • I: Vi holdt på å glemme at vi skulle sende inn et saksforslag om overføring til fondet, det må huskes til neste gang.
 • I: Vi må passe på at vi slipper å bestille inn for lite pizza, folk må melde seg på tidlig.
 • I: Gjøre det enda synligere i blæstingen at man burde melde seg på pga pizza.
 • I: Jeg syns det var veldig bra referert!
  • K: Viktig å notere seg at om man refererer kan man ikke stille til fondstyret.

12 Semestermøte (10 min)

[Hva diskuteres på slike møter? Er det noe vi burde ta opp på møtet?]

 • I: Vi har tidligere tatt opp det med sitteplasser, men dette har blitt fikset. Har også snakket om flytte printer, men ikke blitt tatt opp noe mer.
 • Spm: noen kjernesaker en har mening om?
  • k: nei ikke egentlig
 • I: kanskje ta opp smekklås på kontoret?

Konklusjon: Vi stiller med representant på semestermøtet, og ønsker å ta opp smekklås på kontoret.

13 Trivselsundersøkelse (5 min)

[Vi har egnt pleid å sende ut trivselsundersøkelse, dette noe det nye styret burde se på]

 • Det nye styret skal få dette gjort!

14 Sosialt (5 min)

[Vi sjekker stemmingen for sosialt]

 • Inn-ut i mrg!
 • Husk galla!
  • Reglene for pins og daljer som står på OW er litt forvirrende, så det burde endres på til senere!

Til senere:

 • Pitche K2K med Abakus og Tihlde etter Tihlde genfors!

15 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

 • Dato kompillering
  • For øyeblikket er det på en søndag 1.sep, men det kræsjer med Abakus. Flytte til lørdag 31.aug?
  • Det er festningen da, kan dette bli problematisk?
  • august?
  • siste dagen i fadderukene?

Konklusjon: Vi endrer dato til 25.august, vi sender mail til Ridderne.

 • Ekskom onlinepotten søknad
  • Jeg tolker i hvert fall at erfaringsskrivene er noe de kan skrive hver for seg siden de har egne ansvarsområder å skrive om.
  • Kanskje bruke mer tid på å planlegge generalforsamling, og mindre på erfaringsskriv?
  • Jeg syns det er litt rart at de har 45 min møte annen hver uke, for så å søke støtte til workshop. Når det er flere komiteer som har 2t møter i øka + arbeidskveld som har fått nei.
  • Jeg er enig, det er jo flere komiteer som gjør veldig mye

Konklusjon: Vi godkjenner ikke søknaden

 • Førsteklasse taskforce
  • Var mange som nevnte 1.klasse taskforce i apeller. og i spørsmålsrunden under genfors. Så jeg tenkte det var verdt å nevne at Backlog allerede er i gang med å se videre på dette. Det har kanskje ikke komt tydelig nok frem.

16 Refleksjonspunkt

[Hva tenker du på? Har du noe du lurer på om Online?]

 • Kan intressegrupper hette xxxkom?
  • Usikker? Vi tar det videre med Backlog

Diggepunkt

[Alle må digge noe]

Møteevaluering

[Ris/ros til hvordan møtet har gått]

Møte hevet 13:52