## Innsjekk 

[Hvordan har dere det?] 

## 285 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke 

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?] 
Godkjent. 

## 287 Status fra styret (15 min) 

[Her er det kun meningen at det skal være status for styret. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner skal skrives ned og ta på eventuelt.] 
 
### **Styremedlem** : 

- Har fullt opp velkom 
- Skal se på vedtektsforslag 
- Fikk invitasjon til å se appkom-appen 

### **Styremedlem** : 

- Var på ws med HS 
- Fikk svar fra dattera til hagen, vi får plass til sommerfest 

### **Styremedlem**: 

- Fått godkjent søknad om drikketillatelse til genvors + genfors 
- Etterspurt halvtårsberetninger fra komiteer 
- Deltatt på genfors-workshop 
- Skrevet et forslag til vedtektsendring 

### **💰** Økonomiansvarlig: 

- Regnskapsført HS 
- Søkt en del for velkom og hjulpet trikom med å søke støtteordninger 
- Skal revidere Abakus på torsdag 
- Har godkjent HS workshop 

### 👩🏻‍🦰 Nestleder: 

- Startet med nyhetsbrev 
- Bandet spurte om de kunne sende bass til ntnu 
  - Fått ja fra NTNU 
- Funnet ordstyrer til genvors og genfors 
- Fått svar av appkom om nyhetsbrevet i appen 
  - Tar det på eventuelt 
- Svart fyr fra UiO 

### 👩🏾 Leder: 

- Skrevet ut taushetserklæring 
- Snakket med abakus om idrettslag 
- Snakket med leder av Tihlde om prikkregler, de har mer likt som Abakus (ulike grader av prikker) 
  - Alt fra en til tre prikker 
  - Må vente ulik tidspunkt for påmelding 
  - I: Arrkom ønsker å ha legeerklæring på betalt arrangementer. 
  - S: Tar det på eventuelt! 
- Har pratet videre med Abakus og Tihlde om k2k 
- Skal på maskeradeball på torsdag 
- Har blitt tatt opp i backlog, så starter der etter genfors 

## 288 Mailpunkt (5 min) 

[Før hvert møte skal det sjekkes om det ligger noen ubesvarte mails i innboksen, ansvar for å besvare ubesvarte mail blir fordelt på møtet] 

- Invitasjon til et ryddemøte 
  - Vi rydder ikke 

## 289 Sosialt (5 min) 

[Vi sjekker stemmingen for sosialt] 

- Hadde vært hyggelig å dra på en revy! 
  - Erik skal lage en oversikt 

## 291 Nodekomité og ekskom (10 min) 

[Eksom står nå under “nodekomiteer” i vedtektene. Synes vi det er en passende plass å ha det?] 

- I: Tenker at ekskom ikke burde ligge under nodekomiteer i vedtektene. Ekskom kan sammenlignes med f.eks. realfagskjelleren med at de ikke er direkte underlagt Online, men inngår avtaler med Online for samarbeid osv. Vet ikke om vi heller kan si at man ikke kan ha verv i en annen organisasjon i vedtektene våres, da det på samme måte blir som å si at man ikke kan ha verv i samf. 
- I: Er helt enig med det. 
- I: Vi vet ikke hvorfor ekskom ligger under nodekomiteer i utgangspunktet. Slik som det er nå så motsier vedtektene våre hverandre. 
- I: Får tilbakemelding på forslagene på genVORS. 
- I: Mye nyttig i å finne ut når disse vedtektene ble skrevet. 
- I: Vi kan ikke nekte folk å være med i "andre grupperinger". 
- I: Litt samme som økans-saken, står to ulike ting. 
- I: Burde høre med eksom om hva de tenker 

Konklusjon: Sender en mail til ekskom og fremmer forslaget 

## **293 Behandling av medlemskapssøknader (10 min)** 

[Virket som at det var vanskelig å komme frem til noe konkret man kunne endret i vedtektene for at de som har fullført BIT på NTNU og ikke kommer inn på master skal regnes som tredjeklassinger. Skal vi endre måten vi håndhever medlemskapssøknader?] 

- I: Skrev et lite svar på OW. Hvordan styrene håndhever ting har variert litt, mitt inntrykk av vedtektene er om man kan gi de fullt eller sosialt medlemsskap, mindre om hvilket trinn man har. Har man fullført bachelor, men ikke kommet inn på master er man 3.klassing om man får medlemsskap. Hvis du går 4. år på bachelor er du fremdeles tredjeklassing. Spørsmålet er de som ikke kom inn på master, men har fullført bachelor. 
- I: Hva skjer praktisk om man ikke kommer inn på master? 
  - SV: Må fornye klassetrinn på ow 
- I: Itex er et poeng, for der skal 4. og 5. klassinger kunne delta 
- I: Er fordel for bedriftene at de regnes som tredjeklassinger, for flere har mulighet til å delta på bedpresser 
- I: Derfor jeg tenker vi burde gi de tredjeklassestatus. Kan høre med bedkom hva de tenker. 
- I: i følge vedtektene har de som ikke kommer inn på master rettigheter til å være med på bedrifts arrangement, så de vil være sosiale medlemmer 
- I: Viktig å ikke forskjellsbehandle 
- I: Dersom en person bytter studier, men ønsker å være aktiv i Online videre. Hvordan løser vi det? 
  - SV: Vi har ingen oversikt over hvem som bytter studier og blir vanskelig å følge opp. Blir feil å fjerne for de som sier i fra. 

Konklusjon: Ferdig med bachelor, ikke plass på master eller ikke studierett på informatikk = sosialt medlemsskap. 

Bruke et ekstra år på bacheloren og har enda plass på studentweb = fullverdig (med 3. klasse status) medlemsskap. 

## **294 Fadder-t-skjorter (10 min)** 

[Er det bærekraftig at vi lager nye t-skjorter hvert år og hver fadder har flere t-skjorter? Dessverre for sent å invitere velkom på denne saken, ble sendt inn søndag kveld.] 

- I: Abakus hadde et saksforslag om fadder t-skjorter. De har blant annet foreslått å ha samme t-skjorte hvert år, bare en t-skjorte hvert år eller at bare leder har t-skjorte. De blir bare liggende så vi bør kutte ned. 
- I: Er enda t-skjorter på kontoret etter fadderuken. Er veldig enig. Første forslaget blir vanskelig mtp sponsorer. Støtter veldig at folk kun får en t-skjorte. Usikker på siste forslaget, viktig at alle faddere er synlige. 
- I: Velkom ifjor ga ut to t-skjorter, da det er allerede stress å være fadder så er det nice å slippe å stresse med å vaske klær osv. 
- I: Ugjennomførbart å ha lik t-skjorte hvert år. Brukte mine bare et par ganger. Ikke god ting å redusere antall synlige t-skjorter. Mindre synlige faddere. 
- I: Støtter forslag nr 2, mye kostyme-tema, man rekker å vaske når man har andre ting. Kan bli status-greie med siste forslaget. 
- K: Da jeg var fadder på dragvoll var det en per pers, og det var ikke noe snakk om at det var for lite. Folk har blitt litt bortskjemte 
- I: Om hver gruppe skulle bare hatt en t-skjorte, kunne edruansvarlig ha den. Da vil den rotere litt. Det å bare ha en t-skjorte per person er også mer økonomisk og et godt argument. 
- I: Abakus tar dette på generalforsamling, men vi trenger vel egentlig ikke gjør det. 
- I: Støtter at det er temafester, ble mer brukt ifjor, men kan si til velkom at de kan planlegge å ha temafester. 

Konklusjon: Sende de en melding om saken og evt invitere velkom leder på neste hs møte og drøfte saken hvis de vil 

## **295 Generalforsamlingen V2024 (10 min)** 

[Vi går litt gjennom hva vi holder på med, hva som er gjort og hva som mangler :D] 

- I: 
  - Sendt inn forespørsel om drikketillatelse for kontoret til både genVors og genfors, begge ble godkjent. 
  - Skrevet et vedtektsforslag (nr 3) 
  - Etterspurt halvtårsberetninger fra komiteer, satt frist til 9. februar 
- I: Hvor mange fra organisasjonskollegiet kommer? 
  - To stykk 
- I: Alle sakene, har kun lagt til i notion til nå. Skal vi legge det på slides osv.? 
  - Hvertfall på OW, men gjerne også på slides. Skal blæste i morgen, fint å noen ha saker inne til da. 

## 296 Eventuelt 
 
[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet] 

- Appkom 
  - De svarte at det var mulig å ha nyhetsbrevet som en ow artikkel på appen. Det er også mulighet å ta det som en pdf, men vi må bestemme oss for en av delene 
  - De var positive til pushvarsel når nyhetsbrevet kommer 
  - Blir mye mindre arbeid om det er i markdown 
  - I: tror den beste løsningen er MD, og så kan man heller fylle inn med litt emojis. Skal spørre prokom og svare appkom. 
  - I: Kan se på andre løsninger senere, men kan prøve markdown og OW-artikkel er nice. 
- Prikkregler 
  - Tihlde har samme type som Abakus, ulike typer straffer etter "alvorlighetsgrad" 
  - Kan kalle inn til et møte med arrangerende komiteer om prikkreglene. Usikker på når det er realistisk å få til. 
- SlackPro?? 
  - Får avslag på 85% 
  - Brage hører med abakus om de har en løsning 

## 297 Refleksjonspunkt 

[Hva tenker du på? Har du noe du lurer på om Online?] 

- Fikk ikke tid til å tenke eller lure på noe i dag:( 

 
## Diggepunkt 

[Alle må digge noe] 

## Møteevaluering 

[Ris/ros til hvordan møtet har gått]