Innsjekk

[Hvordan har dere det?]

44 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige møte

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

 • Innkalling: Godkjent
 • Servering: Godkjent
 • Referat: Godkjent

45 Arbeidsgruppe - Komitéstørrelse (10 min)

[Vi har fått en mail angående komitéstørrelsene i online. I mailen blir det fremmet hvordan størrelsen på komiteene kan skape utfordringer. Ønsker å diskutere hva vi tenker om dette, og hvordan vi kan løse en slik utfordring.]

I: Enig i en del av punktene for når en komite er så stor så blir arbeidsfordelingen veldig merkelig. Ofte lite å gjøre.

K: La merke til det i bedkom før jeg havna i HS. Var medlem lenge og arrangerte kun rundt 2 arrangementer selv.

I: Man trenger alltid arbeidskraft. Krevet mye av de gamle å lære dem opp. Ser ikke alltid en grunn til å ikke ta opp det antallet. Man har ikke alltid like mange oppgaver, men det spørs hvorvidt det veier opp for det sosiale.

I: Det burde være flere uten komité. Det blir færre og færre uten komité dersom man tar opp flere og flere.

K: Dette fører også til at færre er aktive i interessegrupper og sånt.

I: Vi kan sende mail til komiteene, og se hva de tenker om problemstillingen. Om dette er noe de er enige i, kan vi se på dette før neste opptak.

I: Det blir foreslått å sette opp en arbeidsgruppe. Dette er jeg enig i.

I: Vi kan ikke ta denne beslutningen selv.

S: Er dette noe backlog skulle tatt?

K: Mulig å sende en mail og lufte ideen

K: Enig. Vi kan høre med dem.

K: Vi kan ta det om det ikke er noe de ønsker

K: Jeg tror de kommer til å være positive. Tror vi burde ha med noen fra HS i arbeidsgruppen.

I: Fra komitemedlems-perspektiv: "Det er bra for det sosiale å være mange". Det er bedre å være 100 uten komité enn 10.

I: Man klarer ikke få med alle i komiteer. Kan også ordnes med at komiteene ikke har like mye interne arrangementer. Komitene skal ikke trenge å komme i veien for det sosiale innad i trinnet osv.

Sender mail til backlog angående komitéstørrelse

46 Hvordan kontakte og deale med IDI ft. ITV Anårs (10 min)

[Orientere om hva som skjer atm i IDI, og eventuelt hva dere kan bruke ITV (og kommende ITV) til]

 • 3 ITVer
 • Sitter i studentrådet
 • Bruk oss, vi er tilgjengelige om noe gjelder IDI
  • Vi klager for dere
  • Vanskelig å få kontakt
 • Om vi ønsker noe større enn "bare" online
 • Ansvarlige for å finne klassetillitsvalgt
  • Brukes når det omhandler klassen
 • Deltar i semestermøter
 • Viktig tematikk fremover:
  • Oppussing av IT-bygget
  • Nesten ingen plasser til masterstudentene over sommeren
   • Kan bli en utfordring
  • Campus-sammenslåing: Passe på "våre" identitetsarelaer

48 Status fra styret (15 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for styret. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner skal skrives ned og ta på eventuelt.]

Styremedlem:

 • Ikke gjort mye siden påsken
 • Prøvd å finne ut av posting på instagram
 • Passet på ritkig bruk av blestekalender

Styremedlem:

 • Har lagt ut noe om utveksling
 • Startet kontakten om grupperinger på OW

Styremedlem:

 • Venter på svar fra sjømansforeningen

💰 Økonomiansvarlig:

 • Mye random
 • Endret kode på kodeboks til kortene
 • Bedt om svar til trivselsundersøkelse

👨🏼 Nestleder:

 • Møte med økonomiansvarlig og resten om kiosken
  • Bytte til kortautomat
  • Oversikt over hvem som kjøper hva
 • spam- og arrangementer-kanal på slack
 • Møte med leder og arealkontakt
 • Fiksa bodtilganger

🧔🏼‍♂️ Leder:

 • Ekskursjon
 • Møte med arealkontakt
 • Sendt inn melding til brønnøysundregisteret

49 Mailpunkt (5 min)

[Før hvert møte skal det sjekkes om det ligger noen ubesvarte mails i innboksen, ansvar for å besvare ubesvarte mail blir fordelt på møtet]

 • Studentaften

S: Hva skjedde med rekom greiene?

K: Usikker, kan høre med de.

50 Felles bånd for HS og komitéledere (10 min)

[Akkurat nå har vi styrebånd og egne alumnibånd. Komitéledere bruker alumnibånd når de representerer Online. Spesielt når man representerer Online som ekstern så skaper dette mye forvirring for andre og kan virke litt demotiverende for lederne selv. Ønsker derfor å ta opp om vi eventuelt skulle ha laget nye bånd og da denne gangen nok til både HS og komitéledere.]

Alumni-båndet og komitélederbåndet er ganske likt. Disse båndene er av ganske dårlig kvalitet.

S: Spanskrøret har fire forskjellige styrebånd. Alle båndene var av god kvalitet. Er tanken å ha samme bånd?

K: Jeg tenkte samme bånd.

K: Jeg synes ikke alle skal ha samme bånd. Alle har ulike roller, burde ha god kvalitet på båndet, og se at de kommer fra samme linjefornening

I: Spanskrøret hadde ulike sammensetninger av de samme fargene.

I: Det er mest for det estetiske, og at man har ulike roller. Det er ikke for å sette noen høyere enn andre, bare det rent estetiske.

I: Hovedutfordringen er kvaliteten på båndet som eksisterer. Det er kanskje en mulighet å oppdatere båndet de har.

S: Inviterte de alle i spanskrøret?

K: De fikk være med siden de arrangerte.

K: Det er ikke så mange jeg vet om som tar med komitéledere på representasjon. Vi må tenke på hvordan det ser ut fra vår side også. At vi ikke tolkes som at vi bare vil ha båndet for oss selv.

S: hvis alle andre gjør som oss, så er vel det normalen?

S: Vårt HS-bånd er blått, hvitt og gult. Hva om vi har båndet vårt uten den gule stripen?

K: Det gule er essensielt i logoen vår.

S: Bare gul og blå, og droppe hvit?

S: Kan vi bruke penger på dette?

K: kan muligens gå under prosjekter

K: De båndene vi har nå har gått i arv lenge. Det er brukt lite penger på dette tidligere.

S:Hva gjør vi med alumnibånd?

K: Vi kunne oppbevart et par i IT-boden, og en form for utlån.

K: Vi kan ha stoff, også lager man selv.

S: Samme bånd eller ulike bånd?

K: Vi kan kjøre på med litt ulike bånd, men se an hvordan designene blir før vi endelig sier noe på det.

Lager designforslag og ser på pris, materiell osv.

51 Prikkregler (5 min)

[Burde sette opp et møte ang. prikkreglene nu, hvilke komiteer burde inkluderes og er det noen som har et spesielt ønske om å delta?]

Sender ut felles mail til alle komiteene med when2meet så kan hvem som helst som vil bli med.

52 Sosialt (5 min)

[Vi sjekker stemmingen for sosialt]

53 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

 • Kanal på slack for komiteer
  • I: Kom frem til sist: Det er herk å holde kontrollen i en så stor kanal. Vi har en mailingliste som kan brukes.
  • K: Enig.
  • S: Fjerner hele grunnen til å ha kommunikasjonsansvarlig. Burde heller sett på om kommunikasjonsansvarlig funker?
  • K: Vi kan høre med org.gruppa om de kan sjekke ut hvordan rollen fungerer i komiteene.
 • Tilganger grupper under Online

  • I: Har allerede startet dialogen om å gi tilganger til bandet. Fortsatt noen ting som må fikses.
  • I: Vanskelig å vite hvilke grupperinger det er. Noen har annet behov enn andre siden noen allerede har tilganger.
 • Støtte til sosialt på trinnet

  • I: Det kan gjøre det lettere å opprettholde trivsel innad på trinnet.
  • S: Kan man søke om penger til deler av arrangementet?
   • K: Tror det er gjort før.
  • I: Kan søke studenttinget
  • I: Kan ta det opp når nytt budsjett skrives

54 Refleksjonspunkt

[Hva tenker du på? Har du noe du lurer på om Online?]

Ukas HIT and MISS?

[Noen HITS and MISSES siden sist møte?]

Møteevaluering

[Ris/ros til hvordan møtet har gått]

Møte hevet 13:48