Innsjekk

[Hvordan har dere det?]

299 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?] Innkallingen er ikke godkjent

304 Status fra styret (15 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for styret. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner skal skrives ned og ta på eventuelt.]

Styremedlem:

 • Fiksa en medlemskapssøknad.
 • Snakket med Velkom om komans og retningslinjer.
 • Fikset ferdig vedtekstforslag
 • Sendt mail til Abakus om slack pro
  • Viser seg at de ikke har pro på hoved-slacken, men kan være mulig å fikse gratis for hs/komiteleder-slacken. Hører med Mats fra dotkom hvordan de fiksa det.

Styremedlem:

 • Sendt mail til rekom
 • Funnet revyer til sosialt

Styremedlem:

 • Vært på techtalks workshop
 • Svart på medlemssøknader

💰 Økonomiansvarlig:

 • Snakket med bedkom om pizza søknaden
  • Ble litt dumt da jeg ikke så mailen i tide osv
 • Sendt MVA melding for siste termin i 2023
 • Sendt inn Bankom semester brev
 • Regnskapsført HS og fondet, vi begynner å bli ferdig med resten av regnskapsføringen men det blir ikke klart før genVors pga ekstra jobb med budsjettet
 • Bestilt pizza til genVors
 • Sendt porteføljerapport nordnet til appkom for nettsiden til fondet
 • Nytt budsjett klart til genvors + powerpoint
 • Revidert abakus med abakus
 • Har vært på techtalks møte

👩🏻‍🦰 Nestleder:

 • Saken om nyhetsbrev er closed. Må mase litt på komanser om nyhetsbrev og må skrive en selv.

👩🏾 Leder:

 • Signert MVA
 • Fikset genVORS greier
  • Har skrevet opp oss som referenter.

300 Engelsk og norsk beskrivelse på arrangementene på OW (10 min)

[Fagkom ønsker å ta opp om det er nødvendig å ha full informasjonstekst på arrangementet på både norsk og engelsk, når arrangement er på norsk. De har fått tilbakemeldinger på dette fra deltakere, som uttrykker at det kan være litt misvisende]

 • S: Har dere fått tilbakemelding av de som kun snakker engelsk?
  • SV: Ja
 • S: Kunne det vært mulig å bare skrive "This will be held i norwegian"?
  • SV: Ja er det vi ønsker, spesielt med kurs siden der er det jo litt annerledes opplegg enn fester osv.
 • I: Det er veldig variert på ow om det er engelsk eller norsk
 • I: Hvis fagkom ønsker å skrive fremover kun at arrangementet er på Norsk, er det greit.

301 Dårlig oppmøte på arrangementer (10min)

[Bedkom ønsker å snakke om hvorfor folk ikke møter opp på arrangementer - og ikke sier ifra på forhånd.]

 • S: Var det spesielt på kid eller generelt alle arrangementer
  • SV: Ikke kun på kid
 • I: Kid hadde jo veldig tidlig påmelding, så kanskje mange som har glemt det
 • I: Kanskje det burde spesifiseres på OW at man bør si ifra om man ikke kommer
 • I: Mange melder seg på for å "Holde av en plass", og så bestemmer de seg senere. Kanskje vi kunne hatt en offline artikkel litt info rundt oppmøte/påmeldinger.
 • I: Ser ofte at det er store grupper med venner som melder seg av sammen, har det blitt mer kultur i online at man ikke vil dra hvis man ikke kjenner noen som skal.
 • K: Tror det er noe som har skjedd mer etter corona. Var veldig bra oppmøte rett etter, men nå har det dabbet ganske mye av. Ser også at førsteklasse har fått mer klassetilhørlighet og at det er blitt mer vanlig å alltid skulle møte opp med de man kjenner.
 • I: Kunne det vært en greie at en mail blir sendt ut om avmeldingsfrist?
 • K: Kunne kanksje blitt gjort gjennom appen og notification.
 • K: Burde vi si ifra når avmeldingen ikke er et døgn før? For den er nesten alltid et døgn før, så de gangene det ikke er det kan man glemme å melde seg av
 • I: Er avmeldingsfristen for nærme arrangementet så folk ikke får med seg når de rykker opp fra ventelisten?
 • K: Tror folk vet det. Man får mail om man har fått plass fra ventelista.
 • I: Det finnes en plass på nettsiden der man kan se hvilke arrangementer man er påmeldt på.
 • K: Fargekodene på siden viser også om man har plass
 • I: Styremedlem kan ta det videre til dotkom å endre visningen på ow for å gjøre det lettere å finne hvor man er påmeldt.
 • K: Tenker også at dette er en litt midlertidig løsning før vi får nye prikkregler.
 • I: Kunne man hatt en midlertidig løsning om å fjerne prikkene halvveis for de som har sagt ifra manuelt?
 • K: Det kan bli litt mye jobb for komiteene å faktisk opprettholde en liste over hvem man faktisk skal fjerne prikker fra.
 • K: Har gått fint å fjerne prikker fra folk hvis det er en mail her og der, men hvis det er mange som gjør det så blir det kanksje vanskelig.
 • I: Vanskelig å finne en konkret løsning, men bør hvertfall oppfordre folk til å si ifra, og ha dette på ow arrangementet.
 • K: Vi kan skrive det i arrangementsteksten midlertidig at det ønskes at man melder ifra selv om man får prikk.
 • I: Det er ønskelig å kalle inn til et møte eller en workshop for å ta en nærmere kikk på prikkereglene

302 ItDagene (10 min)

[Bedkom har diskutert internt ang ItDagene]

 • I: Fikk sett på kontrakten som ble sendt til HS, var ish det vi tenkte den kom til å inneholde. Konklusjonen var at vi føler vi ikke får nok ut av det. Det er også midt i september, noe som blir konkurranse mot det at vi har planlagt å ha flere bedpresser i september. Vi syntes derfor det ikke er gunstig. Vi vil gjerne komme med et forslag hvis vi skal si nei, men vet ikke helt hva det skal være. Ønsker å få noe økonomisk ut av det, men aner ikke hva ITdagene ønsker å få ut av det. Vi heller iallfall ut å ikke bli med på det nå.
 • I: Det var av de samme grunnene at vi ikke signerte i fjor, så vi kunne fått til et møte med dem og hørt hva de kunne vært med på. Kan ikke helt se for meg at de vil "tjene mindre" kun for å ha med oss.
 • K: Det kan jo hende at de også sliter med påmeldingen og at de kanskje tenker at hvis de får med online at de vil få flere påmeldte. Kanskje de får høyere inntekt ved å ha oss med.
 • K: Kan jo sende en mail der vi sier at vi er usikre av samme grunner som i fjor, men at vi ønsker et møte for å diskutere det videre.
 • Konklusjon: Svarer de på mail og spør om et møte. Legger til bedkom i bcc.

307 TechTalks-reform (15 min)

[Ble gjennomført et møte angående bærekraft og framtid til TechTalks. Virker som det er stor enighet om å endre det til slik at Ekskom fragir seg alt av ansvar med arrangering osv. og overlater det til Online. Online tjener inn pengene og kan derfor årlig budsjettere et fast beløp til Ekskom og ekskursjonen. Med det var det også snakk om å starte en taskforce i backlog som ser på finansiering av ekskursjonen.]

 • I: Føler at løsningen presentert var den beste løsningen for de aller fleste.
 • I: Vi ønsker ikke å sette summen alt for høyt siden vi ikke ønsker at ekskom skal få alt for mye. Snakket om 50k men en makssum per deltager. Tviler på at det kommer til å gå opp i den neste tiden. I fjor fikk de inn 180k mens i år er det bare halvparten. Hvis vi setter den for lavt så kan ekskom tenke at det er urettferdig, men veldig vanskelig å sette opp en eksakt sum.
 • K: Vi kan sette opp et mock budsjett for å prøve å komme frem til hva ekskom trenger realistisk sett.
 • I: Veldig mange ulike meninger i fagkom, men mange er enige i den presenterte løsningen. Ikke veldig gira på å arrangere hvis det ikke er stort engasjement. Enkler det derfor en del ned.
 • Sp: Hva mener du med ta opp en sak på genvors?
 • Sv: Ja det er kanskje litt sent
 • I: Til neste år burde nok ikke techtalks bli lagt til at det ligger på en onsdag. Da har fjerde klasse EiT.
 • I: Hvis vi skulle hatt egne karrieredager så kunne vi hatt at vi setter summen til dette, men at hvis vi tjener mer enn det så går resten til ekskursjonen.
 • I: Hvis ekskom slipper å deale med ekskom kan de ha mer overskudd til dugnader osv for å gjøre det billigere
 • K: Viktig at ekskom får en prosentandel og ikke alt sammen hvis det er en annen komite som faktisk arrangerer hele greia.
 • I: Et forslag som gjør det mer forutsigbart for ekskom er viktig, men summen er vanskelig å fastsette.
 • K: Tror tanken med å få det på genvors nå er for å se til høsten hvordan det hadde gått. Kanksje dumt å blæste at det skal være på høsten nå hvis det ikke er satt i stein, men mer at det kan fikses til 2025.
 • I: Langsiktig er tanken at karriæredager kan erstatte techtalks, men vil bedkom/fagkom ha kontroll over det eller kunne vi sette sammen en prosjektgruppe for dette.
 • K: Vi snakket litt om det internt i bedkom også, tror det er for mye jobb å skulle fikse karrieredager for oss nå også. Men tror vi burde være med på ting rundt bedrifter, men har ikke tid til å arrangere selv.
 • I: Vi har jobbet i høst med å booke bedrifter men har vært veldig mye frem og tilbake, nå har bedkom og fagkom blitt mer samkjørte på dette så vi kommer til å delta på planleggingen av eventuelle karriæredager
 • K: Hvis vi legger frem en sak om denne endringen, så får også hele Online sett og lagt seg noen tanker rundt hvordan vi kan fikse greiene. Hvis det skal tas opp i vår så må det sendes inn i dag. Det kan nok ikke tas opp i dag på genVORS men det kan tas opp på generalforsamlingen.
 • Konklusjon: Vi diskuterer det på eventuelt i kveld, og så kan det evt bli et saksforslag til generalforsamling.
 • Hvis det blir tatt opp til høsten så blir det veldig kort frist til ekskursjonen. Det med sum må isåfall tas opp og diskutert allerede før den tid.

308 Generalforsamlingen V2024 (10 min)

[Vi går litt gjennom hva vi holder på med, hva som er gjort og hva som mangler :D]

 • Takeover for de som går av
 • Sjekker trello- det meste er good

308 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

 • Ingenting å melde

309 Refleksjonspunkt

[Hva tenker du på? Har du noe du lurer på om Online?]

 • Ingenting å melde

Diggepunkt

[Alle må digge noe]

Møteevaluering

[Ris/ros til hvordan møtet har gått]