Innsjekk

[Hvordan har dere det?]


249 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

 • Innkalling godkjent
 • Servering godkjent
 • Forrige ukes referat godkjent

250 TODO´s fra forrige møte

251 Status fra styret (15 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for styret. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner skal skrives ned og ta på eventuelt.]

Styremedlem:

 • Satt opp møte med nye Velkom leder og nestleder
 • Velkom kommer tidligere i gang i år enn i fjor
 • Hadde vært deilig å få fikset tilganger til wiki og drive før det møte

Styremedlem:

 • Forsøkt å gi ut gavekort i åre

Styremedlem:

 • Sendte melding til tihlde fyren
 • Ridderne har fått mail
 • Søkt om inn ut på kontoret.
  • Fikk godkjent

💰 Økonomiansvarlig:

 • Har møte i kveld og vil få til et forslag slik at komiteene får innstilt seg på nye budsjettet.
 • Fredigstiller regnskapsføring for forrige året
  • revidert t.o.m november.
 • Godkjent online-potten greier for Trikom

👩🏻‍🦰 Nestleder:

 • Har sendt ut invitasjon til stormøtet.
  • Har noen mulighet til å referere?<3
 • Skal vi inve nye velkom-leder? Jeg tenker litt ja, like greit å bare kaste vedkommende litt ut i det, samt at HSA er høyst relevant.
 • Sendt melding til backlog angående opptak, ikke fått svar enda
 • Har ikke hatt tid til å fylle inn “til neste styret”-pagen:(((( vært på hyttetur siden torsdag og er litt knekt uwu

👩🏾 Leder:

 • Holdt på med applegreiene
  • Fått en ny mail så vi må ringe og bekrefte noe greier
 • Svart på litt andre mails og sånt
 • Begynt å sende ut møteinnkalling til kommanser
  • Får reflektere om det er effektivt sånn det er nå eller om vi burde endre ting

252 Mailpunkt (5 min)

[Før hvert møte skal det sjekkes om det ligger noen ubesvarte mails i innboksen, ansvar for å besvare ubesvarte mail blir fordelt på møtet]

 • Tihldemail om sommerarrangement og om å mikse linjeforeninger.
 • Sp: pleier vi i HS å arrangere dette?
  • Ja
 • Sp: Var ikke her i fjor, hvordan funka det da? Er det typ samme sted med med flere linjeforeninger?
  • Har ikke vært samarbeid på den sommerfesten tidligere tror jeg.
 • Tenker det kunne ha vært gøy, mange kjenner ofte noen fra andre linjeforeninger, så hadde vært koselig å også møte disse.
 • Fortsette dialog med Tihlde.
  • Styremedlem svarer Tihlde.

253 Sosialt (5 min)

[Vi sjekker stemmingen for sosialt]

 • Har lagt ut whentomeet.
  • Helst svare ila dagen.

254 Tilbakemeldinger Organisasjonsstrukturgruppa (10 min)

[Organisasjonsstrukturgruppa ønsker at vi skal svare på noen spørsmål om hvordan vi synes det har gått til nå.]

 • Spm ang endring av org. struktur til HS:
  • Hvordan har dere opplevd endringen? Både for leder/nestleder/økans, samt for de nye styremedlemmene (SM)
  • Har dere ulike ansvarsområder/roller? Har SM noen spesifikke ansvar?
  • Har dere merket endringene mtp effektivitet og arbeidsmengde?
  • Statuspunkter har blitt mye kortere
  • Må gå igjennom mer mails for å få info.
  • Har SM tatt over ansvar/roller som tidligere har falt på leder/nestleder?
  • Er dere fornøyde?
  • Hvordan synes dere kommunikasjonen med komiteene har vært så langt?
 • Føler ikke vi har hatt den nye strukturen lenge nok til å kunne komme med ordentlige tilbakemeldinger.
 • Svare på forms med tilbakemeldinger til neste gang.

255 Godkjenne retningslinjer fra komiteer og oppdatere dem på OW (10 min)

[Vi må godkjenne retningslinjer for komiteer som ble utsatt til etter nyttår og be komiteer oppdatere dem på ow]

 • Så at vi hadde en som så ut til å ikke vare svart på den.
 • Backlog også?
 • Mulig noen kanskje har svart prokom men glemt å sette oss på blindkopi?
 • Hva med OIL? De hadde ikke svart innen fristen.
  • Ser på de
  • Ser bra ut utenom noen små skrivefeil
  • Caro hører med Ida om hun har sendt svar til OIL allerede
  • Godkjent ved akklamasjon
 • Minne alle komiteer om å også oppdatere retningslinjene på OW.

256 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

 • Var litt kluss med hvordan agendaen for møtet ble sendt ut til kommanser.
  • Kunne det ha vært en god ide at alle kommanser har et eget møte for stormøtet
  • Caro hører med kommanser om de tror det kunne vært nyttig.

257 Refleksjonspunkt

[Hva tenker du på? Har du noe du lurer på om Online?]

 • Under åre så kom noen med en ide til arrkom. Ha to tiers til åre-påmelding, én med skikort og en uten.
  • I: Tror det er pakkedeal. Vi må nok ha det for å få hyttene.

258 TODO’s

[Skriv opp todos som har oppstått i løpet av møtet her. Fint om man rekker å ta en gjennomgang av todo´s når møtet er ferdig]

Diggepunkt

[Alle må digge noe]

Møteevaluering

[Ris/ros til hvordan møtet har gått]

 • Gått fort!
 • Huske litt på det som ble forklart under workshop at vi burde bruke tiden vi har reservert sammen.