Innsjekk m/ dillemma!

56 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

 • Innkalling: Godkjent
 • Servering: Godkjent
 • Referat: Godkjent

58 Status fra styret (15 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for styret. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner skal skrives ned og ta på eventuelt.]

*Styremedlem:

 • Sendt mail til rekom-ansvarlig.
 • Var på uformelt møte og viste hvordan en kontrakt har pleid å se ut. Skal revidere en ny en ila uka.

*Styremedlem:

 • Sendt mail
 • Sett på vedtekter som skal sees på etterpå.

*Styremedlem:

 • Har blitt ghosta
 • Sjømannsfolka har ikke svart- skal prøve å ringe de

💰 Økonomiansvarlig:

 • Mandag: møte med Bankom, hvor de reviderte
 • Møte med dotkom, appkom og trikom med tihlde angående kiosksystem.
 • La ut trivselsundersøkelse

👨🏼 Nestleder:

 • Svart på mail

🧔🏼‍♂️ Leder:

 • when2meet for prikkregelmøte, dato satt til imorgen
 • Sendt mail til milla - de har latt den gå
 • Fikset kontor-til-kontor

59 Mailpunkt (5 min)

[Før hvert møte skal det sjekkes om det ligger noen ubesvarte mails i innboksen, ansvar for å besvare ubesvarte mail blir fordelt på møtet]

Teknisk verv De tekniske vervene sendte mail angående blæsting for rekruttering 26.april Argumenter:

 • Tar bort fra rekruttering
 • Når det først er stands ser folk det, så trenger ikke ekstra blæsting
  • Kan ikke blæste uten konkret informasjon.
 • På høsten vil det bli knotete og ta fra rekrutteringa - men det går fint å rekruttere etter fadderuka-rekrutteringa.

Konklusjon:

 • Venter på at de sender mail nærmere fadderuka.

Sit fokusgrupper Sit ønsker blæsting rundt en undersøkelse.

 • Gjorde vi ikke det samme for atb? Slenge ut på korktavla?
 • Kan blæste begge sit-undersøkelsene i samme?
 • En er for komiteer, så er ikke nødvendig å blæste begge for alle.

Konklusjon:

 • Den undersøkelsen angående fokusgrupper blæstes.

Psykt vanlig uke burde vi blæste for det også?

 • Blir ikke relevant for de fleste - og vi må opprettholde en balanse med hva vi blæster for

Nyhetsbrev, ntnu gratis arrangementer

 • Foregår i andre land - kanskje ikke verdt å blæste?
 • De som holder på drar nok uansett.

60 Bånd for HS og komitéledere (10 min)

[Todo fra forrige møte på Ida og Lara. Status?]

De har tegnet opp et forslag for HS, alumni og komiteledere. Må innom Tiller for å se på prisanslag

Diskusjon

 • Hvem er alumni? Det er HS og komiteledere
 • Setebeltet til lederne kan da gis bort
 • Evt en hvit stripe på alumni som kan endres på?
  • Bedre at de båndene bare går i arv så vi slipper å lage nye bånd hele tiden.
 • Er ikke noe problem å ha ekstra stoff hvis det blir for mye fra bestillingen.

Veien videre

 • Lurt å informere komiteledere og alumni om at vi lager nye bånd
 • Vi kjøper stoff med en gang
 • Fått ekstern hjelp til utformingen - skal se på hvordan det blir.

61 Kompillering (10 min)

[I følge årshjulet burde vi velge kompilleringsansvarlig(e) nå]

 • Personen må være kompillert selv.
 • Står noe om kompilering her på notion. Kan også ta kontakt med tidligere kompileringsansvarlige for tips/hjelp
 • Virker som det kan være andre utenfor HS som er gira på å bli med.

62 Stormøte (5 min)

[På tide med nytt stormøte?]

 • Selv om vi ikke har mye å si, kan det være lurt slik at lederne blir klar over det.

Tar møtet 22. april

Saker som skal tas opp: (Se lengre ned for referanse)

 • Hva skjer med wikien i framtiden?
 • Hva skjer med den nye organisasjonsstrukturgruppen?

63 Sosialt (5 min)

[Vi sjekker stemmingen for sosialt]

 • Torsdag 25. april

64 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

Debug - burde det bli en komite? Debug står under en vanlig gruppering - men de har tilsvarende struktur som komiteer. Er også veldig tett på Online og tar for seg saker fra Online. Burde de da ikke være komite?

 • Burde fortsette å være en uavhengig organisasjon utenfor Online.
 • Output burde også være en frittstående organisasjon - for nå kan de delta på komiteseminar
 • I reglementet står det: Debug er et varslingsorgan som skal stå frittstående fra Online.
 • Enighet om at debug burde fortsette som en frittstående organisasjon, men at de inviteres på samme arrangementer som andre komiteer.

Debug intensjonsavtale

 • Mangler intensjonsavtale fra 2023 - og de varer bare et år. Siste var i 2022 og det burde følges opp.
 • Tar med i den ny intensjonavtalen at Debug skal kunne bli med arrangementer på lik linje med andre komiteer.
 • Frederik ser på den nye intensjonsavtalen.

Burde wikien cleanes up?

 • Er mer styr enn det er verdt - og det er bare HS som skal ha tilgang. Det forsvinner uansett på et tidspunkt.
 • Hele gamle wikien forsvinner?
 • Er debatt innen dotkom om det burde lages en ny wiki eller ikke siden det er ganske mye jobb. Vil nok ivareta informasjonen et eller annet sted, kanskje bare ikke en wiki.
 • Tar det med til Stor-møte!!

Mail fra Backlog Må finne en ny prosjektleder for organisasjonsstrukturgruppa.

 • Vil ha en person fra HS
 • Forskjellig tolkning av hvem som tar hovedansvaret for å granske organisasjonsstrukturen.
 • Ta det opp på stormøte!
 • Spørre om backlog vil ha møte før stormøte.

65 Refleksjonspunkt

[Hva tenker du på? Har du noe du lurer på om Online?]

Ukas HIT and MISS

[Alle må komme med HIT and MISS]

Møteevaluering

[Ris/ros til hvordan møtet har gått] Møte hevet 13:22