## Innsjekk

[Hvordan har dere det?]

## 34 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

- Innkalling: Godkjent
- Servering: Godkjent
- Referat: Godkjent :)

## 36 Status fra styret (15 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for styret. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner skal skrives ned og ta på eventuelt.]

### Styremedlem:

- Sendt mail til TO
- Kurs med støttehjulet

### Styremedlem:

- kurs med støttehjulet
- sendt mail

### Styremedlem:

- Sendt mail
- Rydda mailboksen som fyller seg hver dag
- Kurs med støttehjulet

### **💰** Økonomiansvarlig:

- blitt mer kjent med rollen sin
- kurs
- godkjent søknader
- revidert
- purra på betalinger

### 👨🏼 Nestleder:

- Jeg og Jacob skal på møte om den digitale fremtiden til kiosken på onsdag
- Merga alle pr i github for vedtekter
- IDI møte. 
  - It bygget skal bli pusset opp
  - 250 --> 38 faste master plasser, idi vil bruke gamle masterplaser til kontorer 
  - Eneste faste plassene som blir beholdt er de på A4, noen fri plasser på A2
  - Heri vil ha semestermøte med linjeledere i Online, Abakus og Tihlde for å bedre kommunikasjon
  - Søke støtte fra KID!
  - Vi vil få den faste summen som vi pleier å få fra IDI til idi-potten, men det vil bli vanskeligere å få gjennom søknader utenom.
  - IDI er åpne for å støtte arrangemenetr som fremmer klassetilhørighet også for andre trinn enn første.

### 🧔🏼‍♂️ Leder:

- Vært i Portugal og blitt tæn
- Pådro meg heftig matforgiftelse under kurset med støttehjulet
- Sendt inn endringer til brønnøysundregistrene
- Snakker m. Bekk og bedkom ang. overgangspils
- Skrevet lederord til neste Offline

## 37 Mailpunkt (5 min)

[Før hvert møte skal det sjekkes om det ligger noen ubesvarte mails i innboksen, ansvar for å besvare ubesvarte mail blir fordelt på møtet]
- Lara blæster tilrettelegging for autistiske studenter i korktavla

## 39 Mail fra arealkontakt (5 min)

[Vi har fått svar på mailen til arealkontakt, hvordan vil vi gå videre med saken?]
- Han beklaget at tok feil, og sa han var åpen for et nytt møte med oss.
- Smart at det er frederik som tar seg av dette (selv om han er på ekskursjon)

## 40 Sosialt (5 min)

[Vi sjekker stemmingen for sosialt]
- Sing sing ???
- Hyttetur med hs og ledere på høsten. Kan være smart å begynne å planlegge relativt tidlig mtp at så og si alle skal på forskjellige hytteturer utenom denne.

## 41 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

- Begynne å se på lokal til styrevors før immball
  - Sjømannsforeningen har fungert bra før. Pass på at vi skriver under kontrakt.
  - Sukkerhuset en mulighet? mulig å booke uten bar. mulig å ha med medbragt
  - Sende inv tidlig til eksterne. Gjerne så fort arrkom har funnet ut hvor mange plasser vi har til eksterne.

## 42 Refleksjonspunkt

[Hva tenker du på? Har du noe du lurer på om Online?]

## Hatepunkt

[Alle må hate noe]

## Møteevaluering

[Ris/ros til hvordan møtet har gått]

Møte hevet 13:08